ფილტრი

მომსახურება

ბუღალტერიის 2 თვიანი კურსები + საჩუქრად ექსელის შესწავლა

ID 26190

გთავაზობთ ბუღალტერიის 2 თვიან კურსებს + საჩუქრად ექსელის შესწავლა მ.ღრმაღელესთან. თეორია + პრაქტიკა + კომპიუტერული პროგრამა ორისი.

სასწავლო ცენტრის შპს. T.M. - ს მთავარი მოქმედი ბუღალტერი მაღალ დონეზე შეგასწავლით პრაქტიკულ და თეორიულ ბუღალტერიას საერთაშორისო სტანდარტებით, დოკუმენტაციის წარმოებას, ბალანსის შედგენას, მოგება-ზარალს, ელექტრონულ დეკლარირებას, სასაქონლო-ზედნადებს, ანგარიშ-ფაქტურას, საშემოსავლოს, ქონებას, დღგ და ა.შ. საგადასახადო და საბაჟო კოდექსს, კომპიუტერულ ბუღალტერია "ორისს" ახალი ორგანიზაციის შექმნა. ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები. ბანკების, ორგანიზაციების, თანამშრომლების დამატება. სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა. ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა. ხელფასები, ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება. ვალუტა და საკურსო სხვაობა. ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება ზარალის უწყისი. Rs.ge -მუშაობას.

ასევე დაგეხმარებით ი/მ-ს და შპს-ს საბუთების მოწესრიგებაში. პრაქტიკის გავლის მსურველებს გთავზობთ თუ თქვენ გაქვთ გავლილი თეორია და გჭირდებათ მხოლოდ მოქმედ ცოცხალ საბუთებთან მუშაობა ანუ პრაქტიკა ი/მ თუ შპს. შეგიძლიათ გაიაროთ პრაქტიკა ჩვენთან.

გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი, მეცადინეობა არის ინდივიოდუალური და ჯგუფური( 3-4 მსმენელი ). კურსი მოიცავს 2 თვეს 24 სთ.კვირაში 3-ჯერ, სწავლა დაიწყება ყოველი ჯგუფის შედგენის შემდეგ.

ტელ: 591 219 494

განთ. 21 თებერვალი 16:13

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

350 ლარი

ბუღალტერია

ID 26189

გთავაზობთ ბუღალტერიის შესწავლას. კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური მოქმედი სპეციალისტი. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ ენაზე/ქართულ ენაზე).

კურისი მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებს და ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებით. პროგრამა განკუთვნილია დამწყებთათვის, რომელიც დაინტერესებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლით.

პროგრამა:
ბუღალტრული აღრიცხვის შესავალი: სამეურნეო აღრიცხვა, მისი არსი და მნიშვნელობა; ბუღალტრული აღრიცხვის არსი და მიზანი.
ანგარიშთა სისტემა და ორმაგი ჩაწერა: ბუღალტრული ანგარიშები და მათი დახასიათება; ორმაგი ჩაწერის არსი; საერთაშორისო სტანდარტი. 
ფულადი საშუალებების აღრიცხვა: ფულადი საშუალებების ორგანიზაცია; სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა.
მოთხოვნების (დებიტორული დავალიანების) აღრიცხვა: მოთხოვნების არსი და კლასიფიკაცია; მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა; გრძელვადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა.
მიმდინარედაგრძელვადიანივალდებულებებისაღრიცხვა: ინვესტიციები, სესხები, ლიზინგი, ობლიგაციადასხვა.
სასაქონლო – მატერიალური მარაგების აღრციხვა, დაუმთავრებელი წარმოება: . სასაქონლო – მატერიალური მარაგების არსი, კლასიფიკაცია, შეფასება და აღრიცხვა; სასაქონლო – მატერიალური მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდები და გადაფასება; დაუმთავრებელი წარმოების აღრიცხვის მეთოდი.
არამატერიალურიაქტივებისაღრიცხვა: ლიცენზია, გუდვილი, როიალტიდასხვა.
საგადახდო დავალებები, დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ): საგადასახადო ვალდებულებების არსი და შესრულების პრინციპები; დღგ – ს გადასახადის არსი და პრინციპები
საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა: მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, იმპორტის გადასახადი, დღგ, აქციზი, ქონების გადასახადი.
კომპანიის ფინანსური შედეგის გაანგარიშება: მოგება-ზარალი.
ბრუნვითი უწყისი.
ბალანსის შედგენა.
დეკლარაციების მომზადება.
RS-ზე საჭირო დოკუმენტაციების შედგენა
საბუღალტრო პროგრამა ORIS:

ახალი ორგანიზაციის შექმნა.
ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები.
ბანკების, ორგანიზაციების, თანამშრომლების დამატება.
სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა.
ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა.
ხელფასები, ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება.
ვალუტა და საკურსო სხვაობა.
ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება ზარალის უწყისი.
‘’გლობალ ჰაუსი’’ გისურვებთ წარმატებას და კარიერულ წინსვლას.

მის: ვარკეთილი,ჯავახეთის 2, ბიზნეს ცენტრი ‘’ფენიქსი’’. მე-5 სართულის ვერანდა.
მის: 555-89-24-24 / 593-479-579

განთ. 21 თებერვალი 16:08

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

500 ლარი

ვამზადებ ბუღალტერიაში

ID 26188

ერთ-ერთი დიდი საერთაშორისო კომპანიის მთავარი ბუღალტერი მოამზადებს ყველა კატეგორიის მსურველებს ( დამწყებს, მომქმედს და მთავარი ბუღალტრად გახდომის მსურველებს) ბუღალტერიაში როგორც ქართულად ასევე ინგლისურად.

პროგრამა მოიცავს რამოდენიმე მოდულს: თეორიული ბუღალტერია ( 14 ლექცია); კომპიუტერული ბუღალტერია ( 8 ლექცია - შეისწავლება ერთი ნებისმიერი საბუღალტრო პროგრამა); საგადასახადო აღრიცხვა - კოდექსი ( 10 ლექცია) და საგადასახადო აუდიტი ( 7 ლექცია), პრაქტიკა ( 10 ლექცია) და ფინანასური რეპორტინგი ( 8 ლექცია ) შესაძლებელია ცალკეული მოდულის არჩევაც, ასევე დამატებითი პროგრამა IFRS სტანდარები DIP IFRS გამოცდებისათვის. ( 25 ლექცია).

უზრუნველყოფილი იქნებით ელექტრონული და დაბეჭდილი პროგრამის მასალებით და წარმატებული კანდიდატი მიიღებს რეკომენდაციას.

ტელ: 593 348 000

განთ. 21 თებერვალი 16:01

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

კონსულტაციები საბუღალტრო პროგრამა SuperFin-ში

ID 26187

გთავაზობთ კონსულტაციებს საბუღალტრო პროგრამა SuperFin-ში. SuperFin-ის პროგრამის სპეციალისტი გაგიწევთ კონსულტაციას და დაგეხმარებათ პროგრამაში თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე საბუღალტრო ინფორმაციის სწორად გატარებაში.

კონსულტაციები ინიშნება არასამუშაო საათებში და შაბათ-კვირას. კონსულტაციის ხანგრძლივობა და ღირებულება - შეთანხმებით.

კონსულტაციაზე ჩასაწერათ:

  • საკონტაქტო ნომერზე მოგვწერეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი, სახელი და მისამართი
  • [email protected] - ზე მოგვწერეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი, სახელი და მისამართი

ჩვენი კონსულტანტი დაგიკავშირდებათ მითითებულ ნომერზე,  დროს, თანხას და პირობებს შეათანხმებთ კონსულტატთან.

ტელ: 555 182 015

განთ. 21 თებერვალი 15:59

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

350 ლარი

პრაქტიკული ბურალტერია

ID 26186

პრაქტიკული ბუღალტერიის სრული კურსის შესწავლა + 1 თვე სტაჟირება საჩუქრად.
გთავაზობთ ტრენინგ-კურსს ბუღალტერიაში.

კურსი მოიცავს:

1. ბუღალტერიის სრულ თეორიულ კურსს პრაქტიკული მაგალითებით და ტესტებით. პროგრამა: ბუღალტრული ანგარიშების არსი და აგებულება, ორმაგი ასახვის წესი; ანგარიშთა გეგმა; სალაროს ოპერაციები; საბანკო ოპერაციები; მოკლდევადიანი ინვესტიციები; მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა; სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა; წინასწარ გაწეული ხარჯების აღრიცხვა; დარიცხული მოთხოვნები; ზირითადი საშუალებების მიღება ცვეთა რემონტი და გასვლა; იჯარის აღრიცხვა; გრძელვადიანი მოთხოვნების და ინვესტიციების აღრიცხვა; არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა; გუდვილი; გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ვალდებულებები; სესხები; საგადასახადო ვალდებულებები; კაპიტალის აღრიცხვა; შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა; ბუღალტრული ბალანსი მოგება ზარალის ანგარიშგება.

2. საგადასახადო კოდექსი თემატურად: პროგრამა მოიცავს საგადასახადო კოდექსის იმ ძირითად საკითხებს რომლებიც აუცილებელია ბუღალტერიის წარმოების დროს.

3. საგადასახადო ვებ-გვერდი RS შემდეგი პროგრამით: 1) ვებ-გვერდის ზოგადი მიმოხილვა; 2) სასაქონლო ზედნადებების გაგზავნა-მიღება; 3) ანგარიშ-ფაქტურების გაგზავნა-მიღება; 4) თვის დეკლარაციების შევსება-გადაგზავნა; 5) წლიური დეკლარაციების შევსება-გადაგზავნა.

4. საბუღალტრო საბუთების წარმოება და აღრიცხვა ისწავლება კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამა ORIS- ბუღალტერიაში შემდეგი თემატიკით პროგრამის ინსტალაცია და გაშვება; ახალი ორგანიზაციის შექმნა; პერიოდების შერჩევა და სასტარტო ნაშთების დასმა; ანგარიშთა გეგმა; ხელფასები; ანგარიშ ვალდებული პირები; დებიტორ-კრედიტორები; სასაქონლო მატერიალური მარაგები; ძირითადი საშუალებები; ვალუტა და კურსთა შორის სხვაობა; მოგება ზარალი და ბალანსი; წლიური გადახურვები; რთული და სამეურნეო გატარებები;

5. 1 თვე სტაჟირება რეალური ორგანიზაციების საბუთებით: მომსახურების სფერო, ვაჭრობა, წარმოება. ამ კურსის გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად აწარმოოთ ნებისმიერი სფეროს ორგანიზაციის ბუღალტერია. ლექციები მიმდინარეობს პრაქტიკული მაგალითების განხილვით კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

სრული კურსის ღირებულება ინდივიდუალური მეცადინეობა 800 ლარის ნაცვლად 550 ლარი; კურსი სტაჟირების გარეშე ნაცვლად 500 ლარისა 350 ლარი. ჯგუფში 300 ლარი. თანხის დაფარვა ხდება ეტაპობრივად.

გაიცემა საჭირო ლიტერატურა და სერტიფიკატი.
მის: დადიანის 7 სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა. მეოთხე სართული.
ტელ: 551-152-154; 597-99-43-57 598 37 66 73 

განთ. 21 თებერვალი 15:57

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

300 ლარი

პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი

ID 26185

გთავაზობთ პრაქტიკული ბუღალტერიის სრულ კურსს -350 ლარი 550 ლარის ნაცვლად. ი ნ დ ი ვ იდ უ ა ლ უ რ ი მეცადინეობა. 2 კაციან ჯგუფში 300 ლარი. 3 კაციან ჯგუფში 250 ლარი.

მოქმედი ბუღალტერი მაღალ დონეზე შეგასწავლით პრაქტიკულ და თეორიულ ბუღალტერიას საერთაშორისო სტანდარტებით,

დოკუმენტაციის წარმოებას, ბალანსის შედგენას, მოგება-ზარალს, ელექტრონულ დეკლარირებას, სასაქონლო-ზედნადებს, ანგარიშ-ფაქტურას, საშემოსავლოს, ქონებას, დღგ და ა.შ. საგადასახადო კოდექსს, კომპიუტერულ ბუღალტერია ORIS; ასევე დაგეხმარებით ი/მ-ს და შპს-ს საბუთების მოწესრიგებაში. პ რ ა ქ ტ ი კ ა ი/მ თუ შპს-ს რეალური დოკუმენტაციით შეგიძლიათ გაიაროთ ჩვენთან.

გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. მეცადინეობა არის ინდივიდუალური. ჩვენთან პრაქტიკის გავლის შემთხვევაში გაიცემა ც ნ ო ბ ა-რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა სამსახურში წარსადგენად.

ჩაწერა ხდება წინასწარი დარეკვით.

მის: დადიანის ქ. 7 ს/ც ქარვასლა

ტელ: 555 60-88-66: 597 675217

განთ. 21 თებერვალი 15:54

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

100 ლარი

საბუღალტრო პროგრამები

ID 26184

გთავაზობთ საბუღალტრო პროგრამების #ORIS, #FINA და #1C საფუძვლიან შესწავლას, სწავლება ინდივიდუალურია და მიმდინარეობს პრაქტიკული კუთხით, შესაბამისად პროგრამის შესწავლასთან ერთად გაიღრმავებთ ბუღალტერიის ცოდნასაც.

ასევე მოქმედ ბუღალტრებს დაგეხმარებით თქვენივე საქმიანობის პროგრამაში აწყობაში. მეცადინეობა ჩატარდება მსმენელთათვის სასურველ დროს, სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

ტელ: 555-60-88-66; 597-67-52-17

განთ. 21 თებერვალი 15:49

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

ბუღალტერიის შესწავლა

ID 26183

ბიზნეს - საკონსულტაციო, სასწავლო ცენტრი, შეგასწავლით ბუღალტრულ აღრიცხვას; ბასსი თეორია, საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობა, პრაქტიკული მაგალითებით, ბუღალტრული ფორმების შევსებით, ელექტრონულ დეკლარირებას, ბანკთან ურთიერთობას, ხელშეკრულებების გაფორმებას.

საბუღალტრო პროგრამებს: ორისი და ინფო, კურსის დამთავრების შემდეგ შეძლებთ იმუშაოთ მცირე საწარმოს ბუღალტრად ან ბუღალტრის თანაშემწედ დიდ საწარმოში.

გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი ტესტირების შემდეგ, მეცადინეობა ინდივიდუალურია ან  ჯგუფური.

ფასი: 500 ლარი. ინდივიდუალური, 400 ლარი - 2 კაციანი ჯგუფი. 350ლარი - 3 ან 4 კაცი.

კურსი მოიცავს 24-25 გაკვეთილს. გთავაზობთ პრაქტიკას, რეალურ საწარმოთა დოკუმენტებით მოქმედ ბუღალტრებთან ერთად, ლიცენზირებულ ორისის პროგრამაში, კურსდამთავრებულთათვის თეორია და პრაქტიკა სულ 40 გაკვეთილი– 600 ლარი. შესაძლებელია პრაქტიკა გაკვეთილების მიხედვით გაკვეთილი 30 ლარი, ყველა ტიპის საწარმოს დოკუმენტების დამუშავებით.

მის: მეტრო ”მარჯანიშვილთან”, აღმაშენებლის 126-თან.

ჩაწერა წინასწარ, გასაუბრების შემდეგ ხელშეკრულების გაფორმებით.

განთ. 21 თებერვალი 15:47

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

პრაქტიკა - სტაჟირება ბუღალტერიაში

ID 26182

გთავაზობთ პრაქტიკას-მოქმედ ბურალტრებთან ერთად, რეალურ საწარმოთა დოკუმენტებით, ლიცენზირებულ ბუღალტრულ ორისის პროგრამაში, მათთვის ვისაც გავლილი აქვს დამწყები ბუღალტრის კურსები, აქვთ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილება ან ბაკალავრები. გთავაზობთ მაგისტრანტების და ბაკალავრების პროფესიულ პრაქტიკას.

ლექციები მიმდინარეობს კვირაში ორჯერ ან სამჯერ, ხანგრძლივობა 2 სთ. ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა, ხელშეკრულებების გაფორმება, შემოსავლების სამსახურის საიტი, ბანკის ამონაწერების დამუშავება, იმპორტი და ექსპორტი, განხილვა ცალკეული კოდექსის მუხლების.

მთლიანი კურსის ღირებულება 300 ლარი, ან გაკვეთილების მიხედვით ერთი გაკვეთილი 30 ლარი. ჩაწერა წინასწარ.

გთავაზობთ ასევე ნებისმიერი სახის ბუღალტრულ მომსახურეობას შეღავათიან ფასად.

მის: აღმაშენებლის 126.

ტელ: 599 761 336

განთ. 21 თებერვალი 15:43

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

ბუღალტრული მომსახურეობა

ID 26126

ვარ გამოცდილი მთავარი ბუღალტერი 17 წლის გამოცდილებით, ვიმუშავებ თავისუფალი გრაფიკით ბუღალტრად ყველა ტიპის საწარმოში, ლომბარდი, კაფე-ბარი, მაღაზია, სარემონტო, სამშენებლო ფირმა, მოგიწესრიგებთ პირველად დოკუმენტებს, ასევე საგადასახადოსთან და ბანკთან ურთიერთობებს.

აგიწყობთ ბუღალტრულ პროგრამაში საწარმოს. წარგიდგენთ ელექტრონულ დეკლარაციებს: დღგ, საშემოსავლო, მოგების და წლიურ დეკლარაციებს ინდმეწარმეებს და შპს-ებს.

ანაზღაურება შეღავათიან ფასად.

ტელ: 599 761 336

განთ. 20 თებერვალი 17:46

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

500 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება

ID 26125

მაღალკვალიფიციური გამოცდილი ერთ-ერთი დიდი კომპანიის მათავარი ბურალტერი გავუკეთებ ბურალტრულ, საგადასახადო და ფინანასურ აღრიცხვას, დეკლარაციების გაგაზავნას, საბუთების მოწესრიგებას და სხვადასხვა ფინანასურ რეპორტებს ნებისმიერი საქმიანობის ორგანიზაციებს. (IFRS სტანდარტებზე დაფუძნებული რეპორტების ჩათვლით) ასევე განუსაზღვრავ და შევამცირებ საგადასახადო და ფინანასურ რისკებს, შევურჩევ ორგანიზაციებს მართებულ ფინანასურ და საგადასახადო პოლიტიკას, მივცემ სხვადასხვა საკითხებზე რჩევებს და კონსულტაციებს.

ჩავუტარებ ფინანასურ აუდიტს და შევუსწორებ ბურალტრულ ბაზას.

ტელ: 593 348 000

განთ. 20 თებერვალი 17:43

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00

150 ლარი

ორისი, სამეურნეო ოპერაციის აწყობა

ID 26124

გთავაზობთ ორის ბუღალტერიაში სამეურნეო ოპერაციების აწყობას. ორგანიზაციებს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ესაჭიროებათ ინდივიდუალურად აწყობილი სამეურნეო ოპერაციები, რისი საშუალებითაც მნიშვნელოვნად მარტივდება სამუშაო და რაც მთავარია შესაძლებელია ძვირფასი დროის დაზოგვა.

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ასაწყობი ოპერაციის სირთულეზე.

ტელ: 593 467 222 მარიამი

განთ. 20 თებერვალი 17:40

ბოლო ვადა 31 მაისი 2019 00:00