ფილტრი

მომსახურება

350 ლარი

ბუღალტერიის შემსწავლელი ინდივიდუალური, საფუძვლიანი კურსები

ID 24639

შეგასწავლით ბუღალტერიას (თეორია სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით, პრაქტიკა), პროგრამა „ორისი“და საგადასახადო კოდექსი, RS.ge -ზე მუშაობა პრაქტიკულად მოქმედი ორგანიზაციის მაგალითზე, მეცადინეობა ტარდება ინდივიდუალურად, გაიცემა სერთიფიკატი.

დრო შეირჩევა შეთანხმებით. რუსთაველი (ოპერასთან).

ტელ: 2475697; 599385010; 574884012 ტელ: 599 38-50-10

განთ. 4 დეკემბერი 12:18

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

50000 ლარი

თამასუქი

ID 24638

ლიცენზირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გთავაზობთ სარფიანად განათავსოთ თანხა კომპანიაში და მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. დეტალური ინფორმაციისთვის დამიკავშირდით.

ტელ: 555 295 663 ანა

განთ. 4 დეკემბერი 12:15

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

200 ლარი

სრული საბუღალტრო კურსი

ID 24637

საგანმანათლებლო ცენტრი "ინოვაცია" გთავაზობთ ბუღალტერიის თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს. ბუღალტერიის შესწავლა საერთაშორისო სტანდარტებით!

მიმდინარეობს  რეგისტრაცია!

 • თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერია!
 • საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები: ორისი-ORIS 
 • სტაჟირება

თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის შესწავლა საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისად. იგი მოიცავს ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიის, პრაქტიკის და ფინანსური აღრიცხვის საკითხებს, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ბუღალტრულ ნაწილს.
 • კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა: ორისი
 • დამწყები და მოქმედი ბუღალტრებისთვის ბუღალტრული კონსულტაციების გაწევა.
 • ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა დამწყები და მოქმედი ბუღალტრებისთვის პროგრამებში: ორისი, სუპერფინი, ინფო ბუღალტერიაში.
 • საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა Rs.ge - ს ფორმებთნ მუშაობა.
 • საბუღალტრო მომსახურება.
 • Excel - ში საწარმოს საბუღალტრო დოკუმენტაციის და საქმის წარმოება.

კურსებიგანკუთვნილია:  ვინც ნულიდან იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას, დამწყები ბუღალტრებისათვის,  ასევე, ფინანსური სპეციალობის მქონე და სხვა ნებისმიერი პროფესიის მსმენელებისათვის.

მსენელებს გადაეცემათ სასწავლო ლიტერატურათეორიული დაპრაქტიკული სავარჯიშოებიტესტები!

კურსდამთავრებულები დამოუკიდებლად შეძლებენ: მთავარი ბუღალტრის, რიგითი ბუღალტრის, მოლარე-ოპერატორის საქმიანობას. დამოუკიდებლად შეძლებენ საწარმოში მომხდარი ფაქტების საფუძველზე, შესაბამისი პირველადი დოკუმენტების შედგენა-დამუშავებას, ფინანსური შედეგის გამოყვანას და საგადასახადო ელექტრონულ დეკლარირებას. 

კურსისდასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისურიშესაბამისი დონის სერტიფიკატი.

სრული კურსის ხანგრძლივობა:  36 საათი

კურსის ღირებულება: 200 ლარი

მის: ვარკეთილი, წულუკიძის N6

ტელ: 555–44–77–02

განთ. 4 დეკემბერი 12:11

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

120 ლარი

საბუღალტრო პროგრამები ORIS; FINA; 1C;

ID 24636

გთავაზობთ საბუღალტრო პროგრამა ORIS; FINA; 1C; შემსწავლელ კურსებს. გაკვეთილები ტარდება ინდივიდუალურად. ინდივიდუალური მეცადინეობის ჩატარება შესაძლებელია ყოველდღიურადაც, მსმენელისთვის ხელსაყრელ დროს. ინდივიდუალური კურსის ხანგრძლივობა და გაკვეთილების რაოდენობა დამოკიდებულია მსმენელის ათვისების უნარზე.

ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა– 1სთ. მსმენელები კურსის დამთავრების შემდეგ ჩააბარებენ შემაჯამებელ ტესტირებას რის საფუძველზეც გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

 • ORIS-120 ლარი
 • FINA- 250 ლარი
 • 1C-300 ლარი

ტელ: 551-152-154; 597-99-43-57

განთ. 4 დეკემბერი 12:05

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

200 ლარი

სტაჟირება ბუღალტერიაში

ID 24635

გაიღრმავეთ პრაქტიკული ცოდნა და გაიარეთ სტაჟირება ბუღალტერიაში!
აუცილებელი პირობაა: ბასს ბუღალტერიის თეორიული კურსის ცოდნა!

 • თითოეულ სტაჟიორს ეყოლება პერსონალური კურატორი, რომელიც მათ ბუღალტრად ჩამოყალიბებაზე იქნება პასუხისმგებელი!
 • ხანგრძლივობა– მინიმუმ 1 თვე.
 • სტაჟიორი აღრიცხვას აწარმოებს კონკრეტული ფირმების დოკუმენტაციის საფუძველზე, საბუღალტრო პროგრამაში.
 • თავად გაგზავნის ელექტრონულ დეკლარაციებს.
 • შეავსებს საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტუებსა და სასაქონლო ზედნადებებს.
 • შეადგენს ყოველთვიურ თუ ყოველთწლიურ დეკლარაციებს.
 • სტაჟირების გავლის შემდეგ ჩატარდება ტესტირება (არა წერითი, არამედ უშუალოდ პროგრამაში კონკრეტული დავალებების შესრულებით!)
 • სტაჟიორი სრული კურსის გავლის შემდეგ, მზად იქნება დამოუკიდებლად აწარმოოს მცირე თუ საშუალო საწარმოს ფინანსური აღრიცხვა!
 • სტაჟრების პერიოდი ჩაითვლება ნამუშევრობაში (დამხმარე ბუღალტრად!), რაზედაც გაიცემა შესაბამისი ცნობა და რეკომენდაცია (მის მიერ ჩაბარებული ტესტირების შესაბამისად!)

ჩვენთან შემოდის ორგანიზაციების თხოვნა კვალიფიციური ბუღალტრების ვაკანტურ ადგილებზე გასაგზავნად, სადაც მოთხოვნების მიხედვით გადანაწილდება სტაჟირება გავლილი პერსონალი.

სტაჟირება ფასიანია:

 • ერთი თვე 200 ლარი
 • ორი თვე 350
 • სამი თვე 500

ტელ: 551-152-154; 597-99-43-57

განთ. 4 დეკემბერი 11:55

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

ბუღალტერიის 2 თვიანი კურსები + საჩუქრად ექსელის შესწავლა

ID 24634

გთავაზობთ ბუღალტერიის  2 თვიან კურსებს +  საჩუქრად ექსელის შესწავლა მ.ღრმაღელესთან. თეორია + პრაქტიკა + კომპიუტერული პროგრამა ორისი.

სასწავლო ცენტრის შპს. T.M. - ს მთავარი მოქმედი ბუღალტერი მაღალ დონეზე შეგასწავლით პრაქტიკულ და თეორიულ ბუღალტერიას საერთაშორისო სტანდარტებით, დოკუმენტაციის წარმოებას, ბალანსის შედგენას, მოგება-ზარალს, ელექტრონულ დეკლარირებას, სასაქონლო-ზედნადებს, ანგარიშ-ფაქტურას, საშემოსავლოს, ქონებას, დღგ და ა.შ. საგადასახადო და საბაჟო კოდექსს, კომპიუტერულ ბუღალტერია "ორისს"  ახალი ორგანიზაციის შექმნა. ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები. ბანკების, ორგანიზაციების, თანამშრომლების დამატება. სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა. ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა. ხელფასები, ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება. ვალუტა და საკურსო სხვაობა. ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება ზარალის უწყისი. Rs.ge -მუშაობას. ასევე დაგეხმარებით ი/მ-ს და შპს-ს საბუთების მოწესრიგებაში. პრაქტიკის გავლის მსურველებს გთავზობთ თუ თქვენ გაქვთ გავლილი თეორია და გჭირდებათ მხოლოდ მოქმედ ცოცხალ საბუთებთან მუშაობა ანუ პრაქტიკა ი/მ თუ შპს. შეგიძლიათ გაიაროთ პრაქტიკა ჩვენთან.

გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. მეცადინეობა არის ინდივიოდუალური და   ჯგუფური( 3-4 მსმენელი  ) კურსი მოიცავს 2 თვეს 24 სთ. კვირაში 3-ჯერ, სწავლა დაიწყება ყოველი ჯგუფის შედგენის შემდეგ. აქვე შეისწავლება: ინგლისური, რუსული, გერმანული, თურქული ენები დონეების მიხედვით სწრაფი სასაუბრო გაძლიერებული გრამატიკით. კომპიუტერი, ოფის მენეჯერის, სასტუმროს მენეჯმენტის, სტილისტის, ძვირფასი ლითონებისა და ქვების -ექსპერტ-შემფასებლის კურსები, ბრილიანტის და ოქრომჭედლობის კურსები გაიცემა შესაბამისი დონის ორენოვანი სერთიფიკატი. სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი პერსონალურად უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო მასალით (ქსერო ასლები ან ელექტრონული ვერსია).

მის: მ. ღრმაღელის მოპირდაპირე მხარეს  ქსნის 12. მე-2 სართული.

ტელ: 591 21 94 94

განთ. 4 დეკემბერი 11:50

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი

ID 24632

საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლას. 

ყურადღება გამახვილდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით წარმოებულ სამეურნეო ოპერაციებზე, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად კორექტირებაზე.

პირველი დონე 1.

ბუღალტერია: მიზნები, საჭიროება, დანიშნულება, აუცილებლობა, პრინციპები, მოთხოვნები; 2. ბუღალტერიის სპეციფიკა დარგების მიხედვით; 3. საბუღალტრო დოკუმენტები: სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები, ელ.ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, ხელშეკრულება, მიღება -ჩაბარების აქტი, საბანკო ამონაწერი, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები; 4. საგადასახადო კანონმდებლობის გაცნობა, საქართველოში მოქმედი გადასახადები; 5. საცდელი ბალანსი: აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი, ბალანსისი ფორმულა, დებიტორებისა და კრედიტორების ცნება, საცდელი ბალანსისი შედგენის წესი (ამოცანები); 6. ბუღალტრული ანგარიშები და ანგარიშზე მუშაობის მექანიზმი: ბუღალტრული ანგარიშის გახსნა, ანგარიშების აქტიური-პასიურობის დადგენა-გამოცნობა, საბალანსე და არასაბალანსე ანგარიშები, ბრუნვებისა და ნაშთების გამოყვანა, ანგარიშის დახურვა (მოცანები) ანგარიშთა გეგმა; 7. ბუღალტრული გატარებები: სამეურნეო ოპერაციის შინაარსის გაშიფვრა, მარტივი და რთული გატარებები, ბუღალტრული გატარების წაკითხვა (ამოცანები); 8. საბოლოო ბალანსის შედგენა: საბოლოო ბალანისის შედგენის თამიმდევრობა (ამოცანები); 9. საშემოსავლო გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (მოცანები); 10. მოგების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები); 11. დღგ: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, სავალდებულო და ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია, საგადასახადო შეღავათი, დღგ-ს გაანგარიშება (ამოცანები); 12. ქონების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები); 13. მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისი რეგისტრაცია; 14. საბუღალტრო დოკუმენტებთან მუშაობა: დიკუმენტების აწყობა-დალაგება თარიღებისა და სხვა ნიშნების მიხედვით, ყოველთვიური დაკუმენტების დალაგება და მემორიალური ორდერის დადება; 15. RS.GE. ელ. ზედნადების შევსება, გაგზავნა, დადასტურება ან უარყოფა, საიტიდან დოკუმენტების ამობეჭდვა; 16. ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. 

მეორე დონე 1.

ფულადი საშუალებების აღრიცხვა: სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა, ბანკის ოპერაციების აღრიცხვა; 2. სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვა: LIFO, FIFO საშუალო შეწონლის მეთოდები; 3. მოთხოვნების (დებიტორების) აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო 4.ვალდებულებების (კრედიტორების) აღრიცხვა (სესხების გარდა) ((პრაქტიკული სამუშაო); 5. შემოსავლების აღრიცხვა (მოცანები) შემოსავლების სახეები, ხელფასისი სახით მიღებული შემოსავლები, ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები; 6. ხარჯების აღრიცხვა ((პრაქტიკული სამუშაო): ხარჯების დალაგება რეალური საქმიანობიდან გამომდინარე და საგადასახადო კოდექსისი მიხედვით; 7. დღგ-ს აღრიცხვა; 8. საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 9. მოგების გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 10.შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი; 11.ბუღალტერიის აწყობა-დალაგება: ახლად შექმნილ სუბიექტებში, უკვე არსებულ სუბიექტებში; 12.თვითღირებულების გაანგარიშება და კალკულაცია (პრაქტიკული სამუშაო ); 13. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი; 14. სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 15. ხელფასის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 16. RS.GE. გადასახადების დეკლარირება; 17. ბიუჯეტირება; 18.ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა სტაჟირება გაიაროს საბუღალტრო ორგანიზაციაში სადაც სტაჯირების პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარ–ჩვევების სწავლებაზე. წარმოების, ვაჭრობის, მიწოდების, და მომსახურების საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საფუძველზე. გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.წარმატებულ მსმენლი შესძლებელია დასაქმდეს. 

,,ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის: აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08

e-mail: [email protected]
www.bdc-center. 

განთ. 4 დეკემბერი 11:39

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

450 ლარი

ბუღალტერიის კურსი, თეორია + ORIS + სტაჟირება

ID 24631

ტრენინგ ცენტრი „ნიუ გენი“ გთავაზობთ ბუღალტერიის 3 თვიან კურსებს. პროგრამა ითვალისწინებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან. კურსი მოიცავს როგორც ბუღალტრულ აღწერას, ასევე საგადასახადო საქმის საკვანძო საკითხებს, გადასახადის სახეებს, ვადებს, დაანგარიშებას და დეკლარირებას ახალი ესტონური მოდელით.

კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს:  

 • ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან
 • ვისაც გაქვთ გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და გსურთ ცოდნის გაღრმავება

კურსის განმავლობაში მიიღებთ სასწავლო მასალებს.

კურსიშედგება 3 ეტაპისაგან:  

 • თეორიული ნაწილი
 • კომპიუტერული ბუღალტერიის პროგრამა ORIS
 • პრაქტიკული ნაწილი (სტაჟირება)

თეორიული ნაწილი მოიცავს: 

 • შესავალი: რა არის ბუღალტრული აღრიცხვა; ბასს; ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები
 • ანგარიშთა გეგმა
 • სალაროს ოპერაციები
 • ბანკის ოპერაციები
 • მოთხოვნების აღრიცხვა
 • სავაჭრო კრედიტორული ვალდებულებების აღრიცხვა
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა
 • უკანდაბრუნებული საქონლის აღრიცხვა
 • რეალიზაციისა და დღგ-ს კორექტირება
 • წარმოების პროცესის აღრიცხვა
 • პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრა
 • კურსთაშორისი სხვაობები
 • საწესდებო კაპიტალის აღრიცხვა
 • შემოსვლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • ხელფასთან დაკავშირებული ოპერაციები
 • იჯარის აღრიცხვა
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიმოხილვა და ძირითადი ასპექტები
 • ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
 • საცდელი ბალანსის შედგენა

კომპიუტერული ბუღალტერიის ORIS-ის კურსი მოიცავს:

 • ORIS-ის ინსტალაცია
 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა
 • საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები
 • ანგარიშთა გეგმა და სასტარტო ნაშთების დასმა
 • საბუღალტრო გატარებები
 • დოკუმენტაციის შექმნა (სალაროს გასავლის ორდერი, სალაროს შემოსავლის ორდერი, საგადასახადო დავალება, სასაქონლო ზედნადები)
 • ხელფასის დაანგარიშება, ხელფასის დარიცხვის გატარებები
 • ძირითადი საშუალებების მიღება, სასტარტო ნაშთებში დასმა, ცვეთის დარიცხვა; პაკეტური კორექტირება
 • სამეურნეო ოპერაციები
 • მოგება-ზარალი
 • საცდელი ბალანსი
 • ასლის აღება/აღდგენა

პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი
პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი ითვალისწინებს კონკრეტული ორგანიზაციის დოკუმენტებთან მუშაობას, ბუღალტერიის წარმოებას შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით ელექტრონულად rs.ge-ზე. სტაჟირების გავლა შეუძლიათ პირებს, რომლებსაც აქვთ თეორიული განათლება ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებში და ფლობს ORIS-ის პროგრამას. ასევე დამწყებ ბუღალტრებს, ვისაც აქვთ სურვილი გაიღრმავოს პროფესიული ცოდნის დონე.
 
კურსი მოიცავს:

 • ორგანიზაციის შექმნა
 • სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერების შექმნა. სალაროს დამუშავება
 • ბანკის ამონაწერის დამუშავება
 • სასაქონლო ზედნადებისა და ანგარიშ-ფაქტურის შექმნა ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • ხელფასის უწყისის შექმნა
 • ყოველთვიური დეკლარციების (საშემოსავლოს, განაცემთა ინფორმაციის, დღგ-ს) შევსება-ჩაბარება ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • ყოველწლიური დეკლარციების (მოგების, ქონების) შევსება-ჩაბარება ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • დარიცხული წლიური საავანსო გდასახადებისა და ზარალის გადატანის მეთოდები

ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს ORIS-ის პროგრამაში და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა rs.ge-ზე.
აღნიშნული კურსის გავლის შემდგომ თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად განახორციელოთ მოქმედი კომპანიების საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა.

კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე. მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ  ჯგუფებში (2-5 კაცი) და ინდივიდუალურად. ლექციის ხანგრძლიობა - 1 სთ. 
 
სრულიკურსისღირებულება: 

 • სრული კურსი: ჯგუფი - 450 ლარი ( 36 ლექცია)
 • სრული კურსი: ინდივიდუალური - 600 ლარი ( 36 ლექცია)

შესაძლებელიაკურსისცალკეულინაწილისგავლა:

 • თეორიული კურსი: ჯგუფი-200ლარი; ინდივიდუალური-250 ლარი (14 ლექცია)
 • ORIS-ის კურსი: ჯგუფი-100 ლარი; ინდივიდუალური-120 ლარი (10 ლექცია)
 • სტაჟირება: ჯუგი-180 ლარი; ინდივიდუალური-230  (12 ლექცია)

კურსისბოლოსგაიცემაორენოვანისერტიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.
კურსს გაუძღვება ACCA-ს კურსდამთავრებული, მოქმედი მთავარი ბუღალტერი.

მის: ყაზბეგის 26 ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა: [email protected]            

განთ. 4 დეკემბერი 11:30

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

კონსულტაციები საბუღალტრო პროგრამა SuperFin-ში

ID 24630

გთავაზობთ კონსულტაციებს საბუღალტრო პროგრამა SuperFin-ში. SuperFin-ის პროგრამის სპეციალისტი გაგიწევთ კონსულტაციას და დაგეხმარებათ პროგრამაში თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე საბუღალტრო ინფორმაციის სწორად გატარებაში.

კონსულტაციები ინიშნება არასამუშაო საათებში და შაბათ-კვირას. კონსულტაციის ხანგრძლივობა და ღირებულება - შეთანხმებით.

კონსულტაციაზე ჩასაწერათ:
1) საკონტაქტო ნომერზე მოგვწერეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი, სახელი და მისამართი,
2) [email protected] - ზე მოგვწერეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი, სახელი და მისამართი,

ჩვენი კონსულტანტი დაგიკავშირდებათ მითითებულ ნომერზე,  დროს, თანხას და პირობებს შეათანხმებთ კონსულტატთან.

ტელ: 555 182 015

განთ. 4 დეკემბერი 11:25

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

190 ლარი

თეორიული ბუღალტერია + პრაქტიკული ბუღალტერია + კომპიუტერული პროგრამები

ID 24629

სასწავლო  ცენტრი "ქართული  გენი" გთავაზობთ თეორიული და  პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსებს ბასს-ის  საერთაშორისო სტანდარტების  მიხედვით + კომპიუტერული პროგრამა „ორისის“ შესწავლას საჩუქრად. 

კურსი განკუთვნილია როგორც დამწყებ, ასევე მოქმედ ბუღალტერთათვის. სასწავლო პროცესის ფარგლებში მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის. მოხდება თეორიული მასალის პრაქტიკული ამოცანებით განმტკიცება. კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი შეძლებს მცირე საწარმოში ბუღალტრად ან დიდ საწარმოში ბუღალტრის თანაშემწედ მუშაობას.

სასწავლო პროგრამის  ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით შემდეგ საკითხებს:

თეორიულიბუღალტერია:

1.1. სამეურნეო აღრიცხვა და მისი სახეები

1.2. ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი

1.3. ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები და ელემენტები

2.1. ბალანსირების პრინციპი და მისი გამოყენება ბუღალტრულ აღრიცხვაში

2.2. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშები

2.3. სამეურნეო ოპერაციების რეგისტრაცია

3.1. ანგარიშთა გეგმის განხილვა

3.2. მიმდინარე აქტივების აღრიცხვა

4.1. მოთხოვნების აღრიცხვა

5.1. სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა

5.2.საოპერაციო შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა

6.1. გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვა

7.1. ვალდებულებების აღრიცხვა

7.2. საგადასახადო ვალდებულებები

8.1. იჯარის აღრიცხვა

8.2. სასესხო ოპერაციების აღრიცხვა

9.1. საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა

10.1. საოპერაციო და არასაოპერაციო ხარჯების აღრიცხვა

10.2. ხელფასის აღრიცვხა

11.1  ძირითად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა 

12.1 დროებითი ანგარიშების დახურვა

12.2. მოგება|ზარალის ანგარიშგების შედგენა

13.1. სამეურნეო ოპერაციების აღრიცხვა

14.1. ფინანსური ანგარიშგების შედგენა

პრაქტიკულიბუღალტერია

პრაქტიკული ბუღალტერიის სწავლების პროცესში კონკრეტული საწარმოს მაგალითზე, მოხდება ბუღალტრული დოკუმენტაციის წარმოება. საწარმოს გახსნიდან წლიური დეკლარაციის ჩათვლით შეისწავლება სამეურნეო ოპერაციების დროს საჭირო პირველადი და საბოლოო დოკუმენტაციის დამუშავება. მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საბუთის მომზადებას, რაც ბუღალტერს ერთი საანგარიშგებო წლის განმავლობაში ევალება.

 საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა  „ორისი“. „ორისი“ დღესდღეობით ყველაზე მოთხოვნადი საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამაა.

ამ კურსის გავლის შემდეგ თქვენ ბევრად უფრო გაგიადვილდებათ საბუღალტრო საქმიანობის წარმოება, რითაც მნიშვნელოვნად დაზოგავთ დროსა დაენერგიას.

სასწავლოპროგრამა:

·         პროგრამა Oris-ის ინსტალაცია

·         ახალი ორგანიზაციის შექმნა

·         ანგარიშთა  გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები

·         ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა

·         საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები

·         ბანკების, ორგანიზაციების,თანამშრომლების დამატება

·         საბუღალტრო გატარებები

·         კონტროლის და ანალიზის ინსტრუმენტები

·         ანგარიშების დათვალიერება (ნაშთები, ბრუნვები, ბარათი, სახეობები)

·         ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა

·         ხელფასის დაანგარიშება, ხელფასის დარიცხვის გატარებები

·         საცდელი ბალანსი

·         მოგება-ზარალი

გაიცემა  ორენოვანი სერტიფიკატი!

კურსისხანგრძლივობა: 33 გაკვეთილი( კვირაში 3-ჯერ, )

სრული კურსის საფასური: 190 ლარი, ჯგუფში 4-5 მსმენელი;                                                          

მის: თბილისი, კოსტავას 71;  ( მეტრო  ტექნიკურიუნივერსიტეტი)

ტელ: 2 35 93 92; 557 127788; 595 217788

https://www.facebook.com/qartuli.geni.9

განთ. 4 დეკემბერი 11:19

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

300 ლარი

პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსები

ID 24628

შპს ,,ბიზნეს ინტელექტი" გთავაზობთ ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან.

 

ტელ: 551 152 154

განთ. 4 დეკემბერი 11:11

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2018 00:00

ბუღალტერიის შესწავლა-ინდივიდუალურად და პრაქტიკულად

ID 24627

ბიზნეს - საკონსულტაციო, სასწავლო ცენტრი შეგასწავლით ბუღალტრულ აღრიცხვას; ბასსი თეორია, საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობა, პრაქტიკული მაგალითებით, ბუღალტრული ფორმების შევსებით, ელექტრონულ დეკლარირებას, ბანკთან ურთიერთობას, ხელშეკრულებების გაფორმებას. საბუღალტრო პროგრამებს; ორისი და ინფო.

კურსის დამთავრების შემდეგ შეძლებთ იმუშაოთ მცირე საწარმოს ბუღალტრად ან ბუღალტრის თანაშემწედ დიდ საწარმოში. გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი ტესტირების შემდეგ, მეცადინეობა ინდივიდუალურია ან  ჯგუფური. ფასი; 500 ლარი - ინდივიდუალური, 400 ლარი - 2 კაციანი ჯგუფი. 350ლარი - 3 ან 4 კაცი.

კურსი მოიცავს 24-25 გაკვეთილს. გთავაზობთ პრაქტიკას, რეალურ საწარმოთა დოკუმენტებით მოქმედ ბუღალტრებთან ერთად, ლიცენზირებულ ორისის პროგრამაში, კურსდამთავრებულთათვის თეორია და პრაქტიკა სულ 40 გაკვეთილი– 600 ლარი. შესაძლებელია პრაქტიკა გაკვეთილების მიხედვით გაკვეთილი 30 ლარი, ყველა ტიპის საწარმოს დოკუმენტების დამუშავებით.

მის: მეტრო ”მარჯანიშვილთან”, აღმაშენებლის 126-თან. ჩაწერა წინასწარ, გასაუბრების შემდეგ ხელშეკრულების გაფორმებით.

ტელ: 599 761 336

განთ. 4 დეკემბერი 11:06

ბოლო ვადა 30 დეკემბერი 2018 00:00