ფილტრი

ტენდერები

vip

წლიური საგრანტო პროგრამა სასათბურე მეურნეობის მოწყობის მხარდასაჭერად

ID 983

USAID-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში", რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი", აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. 

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (1000 მ2-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს 50 სათბურისა.

საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა, და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 დეკემბერი. 

განაცხადების წარმოდგენამდე, პროექტი ზრდა საინფორმაციო შეხვედრებს ჩაატარებს რეგიონალურ ოფისებში და ცენტრალურ ოფისში შემდეგ მისამართებზე: 

ზუგდიდი, ლაღიძის ქ. N 3 გორი სტალინის ქ. N 27                          
მარნეული, რუსთაველის ქ. N 48          
ახალციხე, გვარამიძის ქ. N 21 

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი ზრდა არის ხუთწლიანი პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს ქემონიქს ინთერნეიშენელი. იგი მიზნად ისახავს ადგილობრივი მოსახლეობის უნარ-ჩვევების, პროდუქტიულობისა და სავაჭრო კავშირების გაძლიერებას და სუსტი შინამეურნეობებიდან მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებზე გადასვლას, რათა მათ ხელი შეუწყონ ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროების განვითარებას და მიზნობრივი თემებში მდგრადობისა და სტაბილურობის მიღწევას.  

განთ. 10 მაისი 16:17

ბოლო ვადა 25 დეკემბერი 00:00

vip

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსი

ID 968

ფონდი აცხადებს მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსს.

კონკურსის მიზანია ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების შედეგად, გაძლიერდეს ადგილობრივი სამეცნიერო პოტენციალი და ხელი შეეწყოს მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო სფეროში ინტეგრაციასა და თანამშრომლობას, მეცნიერების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ახალი კადრების მეცნიერებაში მოზიდვასა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. აგრეთვე, სამეცნიერო შრომების საერთაშორისო ჟურნალებსა და სამეცნიერო კრებულებში დაბეჭდვის ხელშეწყობა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსება გაიცემა ორ ლოტში:

  • პირველი ლოტი - მოკლევადიანი ინდივიდუალური ვიზიტი საზღვარგარეთ სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის (მობილობა);
  • მეორე ლოტი - საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების ორგანიზება.

ერთი პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი: 2 000 დოლარის ეკვივალენტი ლარში

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2018 წლის 1 სექტემბერი – 2019 წლის 28 თებერვალი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა 2018 წლის 6 ივნისი.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ვებგვერდი.

განთ. 1 მაისი 10:11

ბოლო ვადა 6 ივნისი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ID 972

ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2018 წლის 18 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად.

ევროპის ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს  ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, საგრანტო პროექტების მეშვეობით გამოავლინონ საზოგადოების წინაშე მდგომი მწვავე პრობლემები და მოიძიონ მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები. 

ევროპის ფონდი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გენდერულ თანასწორობას და მოუწოდებს განმცხადებლებს, საპროექტო განაცხადების მომზადებისას, გაითვალისწინონ, რა ზეგავლენა შეიძლება ჰქონდეს მათ პროექტს ქალებსა და მამაკაცებზე. 

ფონდის მიერ ბოლო წლებში დაფინანსებული პროექტების ანალიზმა აჩვენა, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობის ბიუჯეტი საშუალოდ 40,000-45,000 ლარს შეადგენს, რაც, უმეტეს შემთხვევაში, საგრანტო პროექტის მიზნებისა და ამოცანების ადეკვატურად მიღწევის საშუალებას იძლევა. ევროპის ფონდი განმცხადებლებს ურჩევს, გაითვალისწინონ ეს გარემოება საპროექტო განაცხადის მომზადებისას. 

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] (გთხოვთ, წერილის სათაურის ველში მიუთითოთ: Open Door Grantmaking)

ევროპის ფონდის მისამართი: კავსაძის ქ. 3, მე-2 სართული. ტელ/ფაქსი: (+995 32) 225 39 42/43. საკონტაქტო პირი: ნანა გამყრელიძე, პროგრამის მენეჯერი [email protected]

განთ. 1 მაისი 10:10

ბოლო ვადა 31 მაისი 10:10

ბიზნეს იდეების კონკურსი კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის

ID 988

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა) აცხადებს საგრანტო კონკურსს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის. 

"სიდა" ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს "ტრენინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში" (TESI), რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების შესაძლებლობების განვითარებას ყოფილი და ამჟამინდელი მსჯავრდებულების, განრიდებული და პირობითი მსჯავრის მქონე პირებისა და მათი ოჯახებისათვის - სახელმწიფოს, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გზით. პროექტის პარტნიორები არიან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA) და სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტი (DVV International).

მცირე გრანტების პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყოფილ პატიმრებს, პირობითი მსჯავრის მქონე, განრიდებულ პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს საქართველოს მასშტაბით. 

ბიზნეს იდეით მოთხოვნილი თანხა უნდა შეადგენდეს მაქსიმუმ 1000 ევროს ექვივალენტს ლარში. თანამონაწილეობა უნდა შეადგენდეს ბიზნეს გეგმით მოთხოვნილი თანხის მინიმუმ 10%-ს. 

საკონკურსო განაცხადების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 მაისი, 18:00 საათი. 

შევსებული და კონკურსანტის მიერ ხელმოწერილი აპლიკაციის წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით მისამართზე: [email protected] ან ამობეჭდილი სახით მისამართზე: ქ.რუსთავი, ფიროსმანის ქ. 9/1, არასამთავრობო ორგანიზაცია "სიდა". 

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა) სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციაა, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების პოპულარიზაციას, დაცვასა და განხორციელებას, როგორც სერვისის პირდაპირი მიწოდებით, ასევე - პრობლემათა გადაწყვეტით დაინტერესებული ჯგუფების შესაძლებლობებისა და კავშირების განვითარებით. 

განთ. 21 მაისი 12:16

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

კონკურსი - 2018 წლის საუკეთესო სასურსათო საწარმო

ID 987

ევროპის ფონდი აცხადებს კონკურსს 2018 წლის საუკეთესო სასურსათო საწარმოს გამოსავლენად და იწვევს სურსათის სფეროში მომუშავე ყველა საწარმოს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. 

ევროპული ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში კონკურსი უკვე მეხუთედ ტარდება და მიზნად ისახავს იმ სასურსათო საწარმოების წახალისებას, რომლებიც ასრულებენ საქართველოში მოქმედ სურსათის უვნებლობისა და ეტიკეტირების მოთხოვნებს. 2018 წლის საუკეთესო სასურსათო საწარმოს წოდება მიენიჭება კონკურსში მონაწილე იმ საწარმოს, რომელიც საუკეთესო შედეგებს აჩვენებს სურსათის უვნებლობისა და ეტიკეტირების მოთხოვნების შესრულების თვალსაზრისით. გამარჯვებული საწარმოს შესახებ ინფორმაციას ევროპის ფონდი აქტიურად გაავრცელებს ფონდის საკომუნიკაციო არხებით.

კონკურსის ყველა მონაწილე, წელიწადში სამჯერ, უსასყიდლოდ მიიღებს დარგის ექსპერტების რეკომენდაციებს საწარმოო პროცესის ორგანიზების თაობაზე. გარდა ამისა, საწარმოების მიერ წარმოებული, ან ნავაჭრი სურსათის შერჩეულ ნიმუშებს წელიწადში სამჯერ, უსასყიდლოდ ჩაუტარდება ლაბორატორიული შემოწმება. ყოველივე ეს საშუალებას მისცემს მეწარმეებს, უკეთ იყვნენ მომზადებული სახელმწიფო კონტროლისათვის. 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ ბიზნეს ოპერატორებს, რომლებიც ორგანიზებულად აწარმოებენ სურსათს, ან ვაჭრობენ სურსათით. კონკურსში მონაწილეობა უფასოა.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 1 ივნისი.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ თანდართული განაცხადის ფორმა. განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ფონდის ოფისში, ან ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: [email protected] წერილის კონვერტზე, ან ელექტრონული გზავნილის საგნის ველში, გთხოვთ, მიუთითოთ: 2018 წლის საუკეთესო სასურსათო საწარმო.

ევროპის ფონდი, თბილისი, კავსაძის 3, მე-2 სართული, ტელ.: 225 39 42/43. 

საკონტაქტო პირი: ლელა ბერძული, პროგრამის თანაშემწე, ელფოსტა: [email protected]

განთ. 16 მაისი 12:18

ბოლო ვადა 1 ივნისი 00:00

საგრანტო კონკურსი რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ID 986

EU4Business-ის პროექტი „საქართველო ევროპულ გზაზე: ეფექტური მოდელის შექმნა DCFTA-სა და მცირე და საშუალო მეწარმეობის სტრატეგიის განხორციელებისთვის“ აცხადებს საგრანტო კონკურსს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის.

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი მიზნად ისახავს ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლის მხარდაჭერასა და გაზრდას საჯარო ცნობიერების ამაღლებაში, ისევე როგორც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) უკეთ გაცნობასა და მისი განხორციელების მხარდაჭერაში.

რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის გამოყოფილი ქვე-გრანტები მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა მხარდაჭერას მიმდინარე დისკუსიებისა და DCFTA-ს განხორციელების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობაში, ისევე როგორც მათ დახმარებას, გახდნენ თავთავიანთი წრეების აქტიური წევრები, ჩართონ და DCFTA-ს შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყონ საზოგადოება, განსაკუთრებით, მცირე და საშუალო მეწარმეები.

ქვე-გრანტების გამოყოფა მოხდება შემდეგი ორი მიმართულების საფუძველზე: DCFTA-ს შესახებ ცნობიერების ამაღლება ქართულ საზოგადოებაში; DCFTA-ს შესახებ ცნობიერების ამაღლება რეგიონულ მცირე და საშუალო საწარმოებსა და საჯარო მოსამსახურეებში.

ჯამში, გამოიყოფა 60 გრანტი, თითოეული 1000 ევროს ოდენობით, მათი განაწილება კი თანაბრად მოხდება I და II მიმართულებით, ისევე როგორც გეოგრაფიული დაფარვის საფუძველზე, საქართველოს 9 რეგიონსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.

საპროექტო განაცხადი, ყველა სავალდებულო დოკუმენტებთან ერთად, უნდა გაიგზავნოს 2018 წლის 31 მაისამდე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე in[email protected].

იხილეთ განაცხადების მიღების პროგრამა განაცხადებისა და სავალდებულო დოკუმენტების შესახებ სრული ინფორმაციისთვის.

გადადით ბმულზე: წინადადებების მიღება

განთ. 16 მაისი 12:13

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

ჟურნალისტური ნამუშევრების კონკურსი

ID 982

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი აცხადებს კონკურსს საუკეთესო ჟურნალისტური ნამუშევრის გამოსავლენად, ზრდასრულთა განათლების თემაზე.

ზრდასრულთა განათლების კონკურსის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ზრდასრულთა განათლების (ფორმალური და არაფორმალური) შესახებ.

კონკურსში განსახილველად მიიღება, 2018 წლის იანვრიდან 2018 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით ტელე-რადიო სიუჟეტი ან რეპორტაჟი, ბეჭდვით, ელექტრონულ მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაცია (სტატია, ესსე) ან ფოტო-რეპორტაჟი თემაზე: "საქართველოს განათლების რეალობა და პრობლემები".

კონკურსში გამარჯვებულისათვის საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელმა დააწესა ჯილდო - 1000 ლარი.

საკონკურსო მასალების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 2 ნოემბერი.

კონკურში მონაწილეობის მისაღებად თანდართული შევსებული სააპლიკაციო ფორმა და საკონკურსო მასალები მოგვაწოდეთ ელ-ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected]

საკონტაქტო პირი: თინათინ ხარშილაძე
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი ტელ: (+995) 32 2 22 25 84
ვებ-გვერდი: http://www.gaen.org.ge

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი 2014 წელს შეიქმნა. მისი მიზანია საქართველოში ზრდასრულთა განათლების პრინციპების პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ზრდასრულთა განათლების მნიშვნელობის შესახებ ისეთი სისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც პასუხობს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს და უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი ზრდასრული ადამიანისთვის.

კონკურსი ტარდება გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის (DVV International) საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით.

განთ. 2 მაისი 15:35

ბოლო ვადა 2 ივნისი 00:00

ღია კარის საგრანტო პროგრამა 2018

ID 936

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს ღია კარის საგრანტო პროგრამას, რომელიც მიესალმება ქალთა ინოვაციურ ინიციატივებს. საგრანტო თანხის ოდენობა შეადგენს 2500 დოლარს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ ჯგუფებს, რომელთა მთავარი მიმართულებაა ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა და მათთან დაკავშირებული საკითხები; ასევე ფონდი მხარს დაუჭერს მკვლევარი ან ხელოვანი ქალების ინდივიდუალურ ან ჯგუფურ ინიციატივებს. საგრანტო პროგრამის გეოგრაფიული ფოკუსია საქართველოს დედაქალაქი და რეგიონები.

პრიორიტეტი მიენიჭება: ახალგაზრდა ქალთა ინიციატივებს; რეგიონში მომუშავე ჯგუფებს; დამწყებ ჯგუფებს.

პროექტის  შეფასების მთავარი კრიტერიუმებია: ფემინისტური ხედვა; სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტაცია (ქალთა ფონდი მხარს დაუჭერს სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ პროექტებს - ისეთ საქმიანობებს, რომელიც იწვევს ადამიანთა აზროვნების, ქცევის ნორმებისა და კულტურული ღირებულებების ხანგრძლივ და თვალსაჩინო ცვლილებებს); ინოვაციურობა.

ქალთა ფონდი არ დააფინანსებს შემდეგი სახის პროექტებს: ეკონომიკური ხასიათის პროექტებს; სერვისების მიწოდებაზე ორიენტირებულ პროექტებს (თუ არ ეხება მარგინალიზებულ ჯგუფს, რომელიც რამდენიმე ფორმის დისკრიმინაციას განიცდის); თუ ორანიზაციის/ჯგუფის ბიუჯეტი ქალთა ფონდის ბიუჯეტისხელაა ან მის ბიუჯეტზე დიდია; თუ პროექტი არის ანტიფემინისტური, რასისტული, ჰომოფობიური, ფუნდამენტალისტური, ქსენოფობიური და სექსისტური; თუ პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები არ არიან ქალები; თუ აპლიკანტს აქვს ჩავარდნილი/პრობლემური პროექტი, რომელიც ქალთა ფონდის დაფინანსებულია; არასრული აპლიკაციის შემთხვევაში.

საპროექტო განაცხადები მიიღება შეუზღუდავად 2018 წლის განმავლობაში. საგრანტო განაცხადების წარდენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 დეკემბერი.

ნაბეჭდი ან ხელნაწერი საპროექტო განაცხადები (ქართულ ან რუსულ ენაზე) შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ (ფოსტით, ელ.ფოსტით) შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. #8, მე-4 სადარბაზო,1 სართული, ბინა #74, 0177 თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 470702

განთ. 18 აპრილი 12:05

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00