ფილტრი

ტენდერები

vip15000 ლარი

საგრანტო კონკურსი სათემო ორგანიზაციების გასაძლიერებლად

ID 891

"ევროპის ფონდი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს საქართველოში ახლად რეგისტრირებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსთვის. 

კონკურსი მიზნად ისახავს ახლად დაარსებული სათემო ორგანიზაციების ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას, აქტუალური სათემო პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით.

საკონკურსო პროექტებისთვის გათვალისწინებული საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 15,000 ლარს თითოეულ პროექტზე. პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების ხანგრძლივობა არანაკლებ 8 თვეს უნდა შეადგენდეს.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ, ახლად დაარსებულ, არამომგებიან, არაკომერციულ სსო-ებს, რომლებსაც მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვთ. კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ პოლიტიკურ პარტიებსა და ორგანიზაციებს, რომლებსაც პროექტის მიზნებსა და ამოცანებთან ნებისმიერი სახის ინტერესთა შეუთავსებლობა აქვთ.

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 2017 წლის 15 დეკემბრის 17:00 საათისა, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: tlagurashvili@epfound.ge (გთხოვთ, წერილის სათაურის ველში მიუთითეთ: EMC Small Grant Competition).

საკონტაქტო ინფორმაცია
ევროპის ფონდი, თბილისი, კავსაძის ქ. 3, მე-2 სართული, ტელ.: 225 39 42/43. საკონტაქტო პირი: ნათია მელაძე, პროგრამის მენეჯერი (nmeladze@epfound.ge).

განთ. გუშინ 15:07

ბოლო ვადა 15 დეკემბერი 00:00

vip

იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს საგრანტო კონკურსს

ID 887

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს საგრანტო კონკურსს ნარკოტიკების ავადმოხმარებით გამოწვეული ზიანისა და ქუჩაში მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვთა მიმართ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენციის მიზნით.

საგრანტო განაცხადების მიღება ხორციელდება მხოლოდ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით (http://tenders.procurement.gov.ge). 

კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, ეწვიოთ ლინკს: 

ლოტი #01-002-2017: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=245231&lang=ge
ლოტი #02-002-2017: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=245233&lang=ge 
ლოტი #03-002-2017: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=245234&lang=ge

განთ. 16 ოქტომბერი 10:41

ბოლო ვადა 9 ნოემბერი 00:00

vip

ბიზნეს იდეების კონკურსი

ID 889

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი აცხადებს ბიზნეს იდეების კონკურსს საუკეთესო ბიზნეს იდეების გამოსავლენად. 

მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ან გუნდს, რომელსაც აქვს ბიზნეს იდეა და მზად არის დაიწყოს მასზე აქტიური მუშაობა, შექმნას პროტოტიპი და პირველადი პროდუქტი გაიტანოს ბაზარზე. 

პროექტი დაფინანსებულია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს "პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის" (ISWD) პროექტის, პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში და ხორციელდება საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის მიერ პროექტის ფარგლებში: "სამეწარმეო განათლების გაძლიერება არაფორმალურ განათლებაში".

კონკურსის ფარგლებში შეირჩევა რამდენიმე საუკეთესო იდეა, რომელიც მიიღებს საწყის დაფინანსებას პროტოტიპის შესაქმნელად. პროექტის ბოლოს იგეგმება შემაჯამებელი კონფერენცია ქალაქ თბილისში. 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ შეავსოთ და ელ.ფოსტაზე გადმოგზავნოთ სრული სააპლიკაციო ფორმა 30 ნოემბრის ჩათვლით, გთხოვთ წერილის სათაურში მიუთითოთ: ბიზნეს იდეების კონკურსი.

პროექტის ჟიური შეარჩევს საუკეთესო იდეებს შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: იდეის სიახლე/ინოვაციურობა; გუნდის კომპეტენცია; არსებული რესურსები; იდეის მდგრადობა; შესაბამისობა პროგრამასთან; თემატიკა შეზღუდული არ არის; საუკეთესო იდეები მიიღებენ ფულად ჯილდოს პროტოტიპის შესაქმნელად. 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
თეონა დალაქიშვილი
teonadalak@gmail.com

განთ. 16 ოქტომბერი 10:40

ბოლო ვადა 30 ოქტომბერი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი სოციალური საწარმოების დასაფუძნებლად

ID 890

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთი" (CHCA) ევროკავშირის (EUD) ფინანსური მხარდაჭერით აცხადებს საგრანტო კონკურსს სოციალური საწარმოების დასაფუძნებლად. 

საგრანტო კონკურსის მიზანია სოციალური მისიის მქონე საწარმოების დაფუძნება და ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა.

მონაწილეობის უფლება აქვთ სამეწარმეო სუბიექტებს, არასამეწარმეო არამომგებიან იურიდიულ პირებს, საინიციატივო ჯგუფებს და ფიზიკურ პირებს. რეგიონები: კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, შიდა ქართლი.

დოკუმენტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 31 ოქტომბერი.

თითო საწარმო დაფინანსდება 17 000 ევრომდე, ექვივალენტი ეროვნულ ლარში (თანადაფინანსება სასურველია). 

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

თელავი: ჩოლოყაშვილის # 36, ტელ: 599862298; 
საგურამო: ქუჩა 34, #1, ტელ: 595455965;
გორი: რუსთაველის # 19ა, ტელ: 599772533;

განთ. 12 ოქტომბერი 14:31

ბოლო ვადა 31 ოქტომბერი 00:00

vip

კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის

ID 845

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია შესაძლებლობა მისცეს ქართველ სტუდენტებს შეასრულონ მათ სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომთან დაკავშირებული კვლევები, როგორც ფუნდამენტური, ასევე გამოყენებითი მიმართულებით, მსოფლიოში ცნობილ იულიხის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე. ამასთან, პროგრამამ ხელი უნდა შეუწყოს გერმანულ მხარეს, მიიზიდოს საქართველოს უნივერსიტეტებიდან საუკეთესო სტუდენტები და ჩართოს ისინი სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე სამეცნიერო საქმიანობაში.

პროგრამაში მონაწილეობა და განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ ფონდსა და ცენტრს შორის გაფორმებული 2015 წლის 16 ივნისის შეთანხმებით განსაზღვრული საქართველოს უნივერსიტეტების კონსორციუმის (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი) ერთ-ერთი წევრის ან საქართველოს სხვა უნივერსიტეტის მხრიდან იულიხის კვლევით ცენტრთან ურთიერთშეთანხმებით წარდგენილ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.

ქართულ და ინგლისურ ენებზე მომზადებული საპროექტო განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა მოხდეს შემდეგნაირად:

მაგისტრანტებისთვის

  • შევსებული და PDF ფორმატში გადაყვანილი დანართების 3, 4, 5 და სხვა მოთხოვნილი დასკანირებული დოკუმენტების (PDF ფორმატში) ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: juelich@rustaveli.org.ge გაგზავნა ა.წ. 15 სექტემბრის 17:00 სთ-ის ჩათვლით;
  • ფონდის კანცელარიაში ელექტრონულად გამოგზავნილი ყველა დოკუმენტისა და ხელმოწერილი განცხადების (იხ. დანართი 7) ამობეჭდილი სახით ჩაბარება ა.წ. 20 სექტემბრის 17:00 სთ-ის ჩათვლით.

დოქტორანტებისთვის

  • შევსებული და PDF ფორმატში გადაყვანილი დანართების 3, 4, 6 და სხვა მოთხოვნილი დასკანირებული დოკუმენტების (PDF ფორმატში) ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: juelich@rustaveli.org.ge გაგზავნა ა.წ. 31 ოქტომბრის 17.00 სთ-ის ჩათვლით;
  • ფონდის კანცელარიაში ელექტრონულად გამოგზავნილი ყველა დოკუმენტისა და ხელმოწერილი განცხადების (იხ. დანართი 7) ამობეჭდილი სახით ჩაბარება ა.წ. 3 ნოემბრის 17.00 სთ-ის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ პროგრამის საკონტაქტო პირს:

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში:

თორნიკე სხირტლაძეს - skhirtladze@rustaveli.org.ge

კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ვებგვერდი.

განთ. 10 ოქტომბერი 12:31

ბოლო ვადა 3 ნოემბერი 00:00

vip

კონკურსი რეგიონული ტელევიზიებისთვის

ID 888

IREX-ი აცხადებს ღია კონკურსს ტელევიზიებისთვის, რომლებიც დედაქალაქის ფარგლებს გარედან მაუწყებლობენ, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამაში (GMPP) მონაწილეობის მისაღებად 2018-19 წწ.

კონკურსის შედეგად პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეირჩევა რეგიონში ბაზირებული 2 ქართული ტელემაუწყებელი. პარტნიორობის მიზანია ხელი შეუწყოს ქართული მაუწყებლების, როგორც ნიუს ორგანიზაცი(ებ)ისა და მდგრადი ბიზნესების განვითარებას.

2019 წლის მარტამდე, თითოეული შერჩეული ტელევიზიის 5 თანამშრომელს შესაძლებლობა ექნება აშშ-ში გაიაროს ერთკვირიანი სტაჟირება, რომელიც მოიცავს ამერიკელი კოლეგების მუშაობაზე უშუალო დაკვირვებას, მათი გამოცდილების გაზიარებასა და ტექნიკურ კონსულტაციებს. ვიზიტების მონაწილეთა კანდიდატურები შეირჩევა ამერიკელი მონაწილეების დახმარებით, მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით. 

IREX-ი აქტიურად იმუშავებს გამარჯვებულ მაუწყებლებთან რათა გაცვლითი ვიზიტების მონაწილეებმა მიღებული გამოცდილება გაუზიარონ როგორც თანამშრომლებს, ასევე სხვა კოლეგებს.

IREX-ი ეძებს ისეთ ადგილობრივ ტელემაუწყებლებს, რომლებიც მზად არიან პროგრამაში მონაწილეობას მიუდგნენ სრული პასუხისმგებლობით, ძალისხმევითა და გამჭვირვალობით. შერჩეული მაუწყებლები ვალდებული იქნებიან უზრუნველყონ რეგულარული და ღია ორმხრივი კომუნიკაცია IREX-თან და იყონ მამოძრავებელი ძალა ამერიკულ პარტნიორ მედია საშუალებასთან თანამშრომლობის პროცესში, რათა მიაღწიონ რეალურ პროგრესს.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად არ არის საჭირო ინგლისური ენის ცოდნა. IREX-ი უზრუნველყოფს თარჯიმნების მომსახურებას როგორც აშშ-ში სტაჟირების, ასევე ამერიკელი პარტნიორების საქართველოში ვიზიტების დროს. 

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2017 წლის 30 ოქტომბერი, 12:00 სთ. ღია კარის დღე ჩატარდება სამშაბათს, 17 ოქტომბერს 12 საათზე.

კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.

IREX-ი ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში ბაზირებული, საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც 1968 წელს დაარსდა. ჩვენი მისიაა უფრო სამართლიანი, წარმატებული და ინკლუზიური სამყაროს შექმნა, ახალგაზრდების მხარდაჭერით, ლიდერების წახალისებით, ინსტიტუციების ხელშეწყობითა და ხარისხიან განათლებასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით. საქართველოში IREX-ი 1994 წლიდან მუშაობს.

განთ. 10 ოქტომბერი 12:31

ბოლო ვადა 30 ოქტომბერი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის

ID 883

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი", საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთი" და საქართელოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი, აცხადებს სოციალური საწარმოს დაფუძნების იდეების კონკურსს, საქართველოში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის და საინიციატივო ჯგუფებისთვის, რომელთაც აქვთ ინტერესი ან/და უკვე მუშობენ კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებთან.

საგრანტო კონკურსის მიზანია კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დასაქმების ხელშეწყობა ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერების და სოციალური მეწარმეობის განვითარების გზით. 

იდეების კონკურსი ცხადდება ორი მიმართულებით:

  • ლოტი 1. ყოფილი მსჯავრდებულების და პრობაციონერების ინტეგრაციის და დასაქმების ხელშეწყობა.
  • ლოტი 2. მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია და დასაქმება #16 პენიტენციურ დაწესებულებაში. 

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადაა 2017 წლის 26 ოქტომბერი, 18:00 სთ.

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://segeorgia.org/nmore.php?NID=271


კონკურსი ცხადდება ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის "განათლება რეინტეგრაციისთვის - გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად" ფარგლებში.

განთ. 5 ოქტომბერი 17:16

ბოლო ვადა 26 ოქტომბერი 17:16

vip

საგრანტო კონკურსი ქალთა გაძლიერებისა და ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობისთვის

ID 885

"ქალთა ფონდი საქართველოში" აცხადებს საგრანტო კონკურსს "საქართველოში ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობა", რომლის ფინანსური მხარდამჭერია "ფონდი ოქი"-ის ქალთა პროგრამა.

საგრანტო პროგრამა მიზნად ისახავს ქალთა გაძლიერებას და ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობას. 

პროგრამა ქალთა ჯგუფებს თუ ქალთა უფლებების დამცველ აქტივისტებს საშუალებას მისცემს, განახორციელონ შემდეგი ინტერვენციები: ფემინისტური საგანმანათლებლო ინიციატივები (ვორქშოფები, ტრენერთა ტრენინგი და სხვ.); კანონმდებლობის და პოლიტიკის ადვოკატირება; ფემინისტების, ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტების, ქალთა ორგანიზაციების/ჯგუფების კოლექტიური ინიციატივები და მათი შესაძლებლობების ზრდა; შემოქმედებითი ინიციატივები, რომლებიც მიმართული იქნება ქალთა მოძრაობის განვითარებასა და ცვლილების გამოწვევაზე.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქალთა ფორმალურ და არაფორმალურ ჯგუფებს (რეგისტრირებულ ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს) და ქსელებს, საქართველოს დედაქალაქიდან და რეგიონებიდან. 

"ქალთა ფონდი" კონკურსის ფარგლებში მხარს დაუჭერს პროექტებს:

  • რომლებსაც ახორციელებენ ქალები
  • რომელთა პირდაპირი და საბოლოო ბენეფიციარები არიან ქალები.

პრიორიტეტი მიენიჭება კოალიციურ პროექტებს. საგრანტო თანხის მაქსიმუმი შეადგენს 5000 დოლარს. პროექტების ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 6-დან 8 თვემდე.

"ქალთა ფონდი საქართველოში" პროექტების მიღებამდე ჩაატარებს საკონსულტაციო შეხვედრებს ფონდის ოფისში, ყველა დაინტერესებული ჯგუფის წარმომადგენელთან, 3 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველ სამშაბათს და პარასკევს, 15:00-17:00 სთ.

განსახილველი პროექტების (ერთი პირი, ნაბეჭდი ან ხელნაწერი, ქართულ, რუსულ, ან ინგლისურ ენაზე) წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 29 ოქტომბერი (18:00 სთ).
საბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2017 წლის ნოემბრის ბოლოს.

საპროექტო განაცხადები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ ფოსტით, ელ.ფოსტით, ფაქსით, შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. 8, მე-4 სადარბაზო, I სართული, ბინა 74, თბილისი 0177
ტელ./ფაქსი: 2 399998
ელ.ფოსტა: grants@womenfundgeorgia.org

განთ. 5 ოქტომბერი 17:16

ბოლო ვადა 29 ნოემბერი 00:00

vip20000 ლარი

საგრანტო კონკურსი სოციალური საწარმოს შექმნის მსურველთათვის

ID 886

ევროპის ფონდი იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს სოციალური მეწარმეობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის ხელშეწყობის მიზნით, მხარი დაუჭიროს ახალი სოციალური საწარმოების ჩამოყალიბებას და არსებული სოციალური საწარმოების განვითარებას.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ: სოციალური საწარმოს შექმნით დაინტერესებულ, საქართველოში რეგისტრირებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს; არსებული სოციალური საწარმოს განვითარებით დაინტერესებულ, საქართველოში რეგისტრირებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს.

განაცხადების წარდგენის ვადაა 2017 წლის 26 ოქტომბერი, 17:00.

სოციალური საწარმოს ჩამოყალიბებით ან არსებული სოციალური საწარმოს გაუმჯობესებით დაინტერესებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტის საერთო ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 20,000 ლარს.

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 2017 წლის 26 ოქტომბრის 17:00 საათისა, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: tlagurashvili@epfound.ge (გთხოვთ, წერილის სათაურის ველში მიუთითოთ: SE Grant Competition).

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 5 ოქტომბერი 17:15

ბოლო ვადა 26 ოქტომბერი 17:15

საგრანტო კონკურსი მეფუტკრეობის მხარდასაჭერად

ID 892

"USAID ZRDA" აცხადებს საგრანტო კონკურსს მეფუტკრეობის/თაფლის წარმოებაში ჩართული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების, ფერმერთა კავშირებისა და ინდივიდუალური მეფუტკრეებისთვის.

დაინტერესებულმა პირებმა საგრანტო განაცხადი უნდა წარადგინონ ქართულ ენაზე, არაუგვიანეს 3 ნოემბრისა (17:00 საათი) შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: subawards@zrda.ge.

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტი "ZRDA" არის ხუთწლიანი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას სამიზნე რეგიონებში. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, პროექტი განახორციელებს შემდეგ ინიციატივებს: მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება; სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა; მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და განვითარება; და, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა ბიზნეს კავშირების დამყარებისა და გაძლიერების მეშვეობით. შედეგად, ზრდა ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, მცირე და საშუალო საწარმოების და შიდა მეურნეობების შემოსავლების ზრდას ადგილობრივი თემების გაძლიერების მიზნით. 

განთ. გუშინ 16:11

ბოლო ვადა 3 ნოემბერი 00:00

ტენდერი შესაძლებლობების კვლევაზე, პროექტირებაზე

ID 884

"ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის" (WWF) კავკასიის წარმომადგენლობა აცხადებს საერთაშორისო ტენდერს ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე ხის კენწეროების ბილიკის (Tree Top Trail) ტექნიკური განხორციელებადობის შესაძლებლობების კვლევაზე (feasibility study), დიზაინზე და დეტალურ პროექტირებაზე.

ტენდერი ცხადდება პროექტის "ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნოს" - TJS-III-ის ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების სამინისტროს (BMZ) მიერ, KFW - რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის საშუალებით. 

დეტალური ტექნიკური დავალება, შერჩევის კრიტერიუმები, და სხვა საჭირო ინფორმაცია მოცემულია თანდართულ ფაილებში.

დაინტერესებულმა პირებმა სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინონ თანდართულ სატენდერო დოკუმენტში მითითებული წესების დაცვით, არაუგვიანეს 2017 წლის 13 ნოემბრისა, შემდეგ მისამართზე: lali.tevzadze@tjs-caucasus.org

განთ. 29 სექტემბერი 09:57

ბოლო ვადა 13 ნოემბერი 00:00