ფილტრი

ტენდერები

vip

საგრანტო კონკურსი სოციალურ-ეკონომიკური ინიციატივების მხარდასაჭერად ახალქალაქში

ID 956

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის განვითარების ახალი მიდგომა საქართველოში“ ფარგლებში, ორგანიზაციები ჯიპა და მერსი ქორფსი, ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან (LAG) ერთად, აცხადებს საგრანტო კონკურსს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში.

საგრანტო კონკურსის მიზანია ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის (LAG) მიერ შემუშავებული ახალქალაქის განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და მიზნების შესაბამისად, ახალქალაქში ცხოვრების სტანდარტის და სოციო–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იურიდიულად რეგისტრირებულ მეწარმეებს, კოოპერატივებს, არასამეწარმეო იურიდიულ პირებს, ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს.

დაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 1,000 ლარს, მაქსიმალური 150,000 ლარს. დაფინანსების საშუალო ოდენობაა 50,000 ლარი. 

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 12 აპრილი, 18:00 საათი. განაცხადი მიიღება ელექტრონულად ან ბეჭდური სახით შემდეგ მისამართზე: გუსან ჰავასის #7, 0700, ახალქალაქი, საქართველო.

პროექტის “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომა საქართველოში“ ხორციელდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის  (GRDD/GIPA) მიერ. პროექტის პარტნიორები არიან ორგანიზაციები მერსი ქორფსი, ელვა საზოგადოებრივი ჩართულობა და დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 12 მარტი 17:01

ბოლო ვადა 12 აპრილი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის მხარდასაჭერად

ID 954

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის" პროექტის ფარგლებში, პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსის III და საბოლოო რაუნდს აცხადებს.  

პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსის მიზანი საუკეთესო პრაქტიკების გამოვლენაა, რომელიც გააუმჯობესებს სწავლების მიწოდების ხარისხს და გაზრდის პროფესიული განათლების მიმზიდველობას ახალგაზრდებსა და ზრდასრულებში.

გრანტის მოცულობა 5,000 აშშ დოლარიდან - 25,000 აშშ დოლარამდეა. 

მცირე საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ორგანიზაციას, მათ შორის საჯარო და კერძო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომლებიც ჩართულნი არიან, როგორც ფორმალურ ასევე არა-ფორმალურ განათლებაში, კერძო კომპანიებს, პროფესიულ ასოციაციებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. 

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 11 აპრილი. 

მოთხოვნა წინადადების მოწოდებაზე (RfP) და განაცადის ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ პროექტის ვებ-გვერდზე.

 

მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში უკვე დაფინანსდა 17 პროექტი, საერთო ღირებულებით 242,100 აშშ დოლარი. დაფინანსებული პროექტების მეშვეობით, დაინერგა ინოვაციური სასწავლო მეთოდები თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, შემუშავდა ახალი მიდგომები სკოლის ასაკის ბავშვებში, სტუდენტებსა და ზრდასრულებში პროფესიული განათლების პროფესიების პოპულარიზაციის მიზნით, გამოვლინდა კერძო სექტორისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის თანამშრომლობის ახალი პრააქტიკები. 

საგრანტო კონკურსი დაფინანსებულია აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული 140 მილიონი აშშ დოლარის კომპაქტის ფარგლებში.

განთ. 7 მარტი 17:20

ბოლო ვადა 11 აპრილი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი ურბანული განვითარების საკითხებზე

ID 953

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) აცხადებს საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და ანგარიშვალდებულების საგრანტო კონკურსს (PPAG).

საგრანტო კონკურსის მიზანია ურბანული საკითხების გადაწყვეტა და ამ სფეროში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშეწყობა. 

კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება კვლევები, არსებული პოლიტიკისა და პრაქტიკის ანალიზი, მონიტორინგი, საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, ხალხის მობილიზაცია რეფორმების მხარდასაჭერად. საპროექტო თემები უნდა ეხებოდეს შემდეგ საკითხებს: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და საგზაო მოძრაობა, პარკირება, ჰაერის დაბინძურება, გამწვანება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, მშენებლობები და სხვ.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და კვლევით ორგანიზაციებს. 

სულ დაფინანსდება 3 პროექტი, თითოეული მაქსიმუმ 40,000 დოლარის ღირებულების.

საგრანტო განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 7 აპრილი.

კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 7 მარტი 16:21

ბოლო ვადა 7 აპრილი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი რეგიონული ორგანიზაციებისთვის

ID 951

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) აცხადებს საგრანტო კონკურსს "ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და რეგიონული განვითარების საკითხების მონიტორინგი და ადვოკატირება".

კონკურსის მიზანია იმ ინიციატივების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) და რეგიონულ განვითარებასთან დაკავშირებული სხვა რეფორმების ეფექტურ განხორციელებას. 

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია კონსორციუმს, რომელიც შედგება ორი ან მეტი საქართველოში რეგისტრირებული და მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისგან, რომელთაგან ერთი მაინც რეგისტრირებულია და საქმიანობს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, თბილისის გარდა. შესაძლებელია კონსორციუმში ასევე შედიოდეს რეგისტრირებული სათემო ორგანიზაციაც.

საგრანტო განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 30 მარტი 2018 წელი, 18:00 საათი.

კონკურის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მსიაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი - "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" მიზნად ისახავს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისათვის არსებული გარემოს გაუმჯობესებას, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებას, ბენეფიციართა მიმართ მათი ანგარიშვალდებულების გაზრდასა და სხვა მონაწილეებთან კავშირების გაფართოებას. პროექტს ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS) და ოთხი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC).

განთ. 1 მარტი 16:02

ბოლო ვადა 30 მარტი 16:02

vip

ახალგაზრდული იდეების კონკურსი - "შენი იდეა ღია პარლამენტისთვის"

ID 950

საქართველოს პარლამენტი, ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) თანამშრომლობით აცხადებს ახალგაზრდული იდეების კონკურსს - „შენი იდეა ღია პარლამენტისთვის“.   

კონკურსის მიზანია ღია პარლამენტის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება და 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმისთვის მათ მიერ მოფიქრებული და შერჩეული ვალდებულებების ინიცირება. 

კონკურსი საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს ჩაერთონ საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაში და გაგვიზიარონ საკუთარი იდეები, თუ რა უნდა გააკეთოს პარლამენტმა, რათა იგი გახდეს უფრო ანგარიშვალდებული, მისი საქმიანობა კი უფრო გამჭვირვალე და ღია მოქალაქეთა ჩართულობისთვის. 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს მასშტაბით არსებული ყველა უმაღლესი სასწავლებლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის 26 წლამდე სტუდენტს.

საქართველოს პარლამენტის მიერ ღია პარლამენტის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად, 2018 წლის 26 თებერვალს, 12:00 საათზე, "ფაბრიკას" (ეგნატე ნინოშვილის 8, თბილისი) საკონფერენციო დარბაზში კონკურსანტებისთვის გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა. 

საინფორმაციო შეხვედრაზე დასასწრებად გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია არაუგვიანეს 2018 წლის 23 თებერვლისა.  

საკონკურსო იდეების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 23 მარტი.

ელექტრონული მისამართი: [email protected]     

FB მესიჯი: https://www.facebook.com/IDFI.official              

ტელ: +995 32 2 92 15 14; და/ან +995 599 500 137

განთ. 27 თებერვალი 10:56

ბოლო ვადა 23 მარტი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი სოციალურ-ეკონომიკური ინიციატივების მხარდასაჭერად

ID 943

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში“ ფარგლებში, ორგანიზაცია „ქეა“, ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან (LAG) ერთად, აცხადებს საგრანტო კონკურსს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.

საგრანტო კონკურსის მიზანია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერა, რომლებიც უპასუხებენ ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრულ პრიორიტეტებს, ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას და ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

კონკურსის ფარგლებში გრანტები გაიცემა როგორც კომერციული (არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო), ასევე სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება/რეაბილიტაციის, სოციალური და არაკომერციული მიმართულებებისთვის, როგორებიცაა: ცნობიერების ამაღლება, ადვოკატირება, და ა.შ.

საგრანტო განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ, ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას ლაგოდეხის ტერიტორიზე ახორციელებენ.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში მოთხოვნილი ნებისმიერი გრანტის მინიმალური ოდენობაა 1000 ევრო, ხოლო მაქსიმალური 30 000 ევროს ექვივალენტი ლარში.

იდეების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 20 მარტი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის, მსურველებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მალხაზ ტალახაძეს – ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის “სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში” საველე კოორდინატორს, საკონტაქტო ნომერზე: 599 50 34 98 ან იხილონ თანდართული ფაილი.

განთ. 15 თებერვალი 15:39

ბოლო ვადა 24 მარტი 00:00

vip

ღია კარის საგრანტო პროგრამა 2018

ID 936

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს ღია კარის საგრანტო პროგრამას, რომელიც მიესალმება ქალთა ინოვაციურ ინიციატივებს. საგრანტო თანხის ოდენობა შეადგენს 2500 დოლარს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ ჯგუფებს, რომელთა მთავარი მიმართულებაა ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა და მათთან დაკავშირებული საკითხები; ასევე ფონდი მხარს დაუჭერს მკვლევარი ან ხელოვანი ქალების ინდივიდუალურ ან ჯგუფურ ინიციატივებს. საგრანტო პროგრამის გეოგრაფიული ფოკუსია საქართველოს დედაქალაქი და რეგიონები.

პრიორიტეტი მიენიჭება: ახალგაზრდა ქალთა ინიციატივებს; რეგიონში მომუშავე ჯგუფებს; დამწყებ ჯგუფებს.

პროექტის  შეფასების მთავარი კრიტერიუმებია: ფემინისტური ხედვა; სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტაცია (ქალთა ფონდი მხარს დაუჭერს სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ პროექტებს - ისეთ საქმიანობებს, რომელიც იწვევს ადამიანთა აზროვნების, ქცევის ნორმებისა და კულტურული ღირებულებების ხანგრძლივ და თვალსაჩინო ცვლილებებს); ინოვაციურობა.

ქალთა ფონდი არ დააფინანსებს შემდეგი სახის პროექტებს: ეკონომიკური ხასიათის პროექტებს; სერვისების მიწოდებაზე ორიენტირებულ პროექტებს (თუ არ ეხება მარგინალიზებულ ჯგუფს, რომელიც რამდენიმე ფორმის დისკრიმინაციას განიცდის); თუ ორანიზაციის/ჯგუფის ბიუჯეტი ქალთა ფონდის ბიუჯეტისხელაა ან მის ბიუჯეტზე დიდია; თუ პროექტი არის ანტიფემინისტური, რასისტული, ჰომოფობიური, ფუნდამენტალისტური, ქსენოფობიური და სექსისტური; თუ პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები არ არიან ქალები; თუ აპლიკანტს აქვს ჩავარდნილი/პრობლემური პროექტი, რომელიც ქალთა ფონდის დაფინანსებულია; არასრული აპლიკაციის შემთხვევაში.

საპროექტო განაცხადები მიიღება შეუზღუდავად 2018 წლის განმავლობაში. საგრანტო განაცხადების წარდენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 დეკემბერი.

ნაბეჭდი ან ხელნაწერი საპროექტო განაცხადები (ქართულ ან რუსულ ენაზე) შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ (ფოსტით, ელ.ფოსტით) შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. #8, მე-4 სადარბაზო,1 სართული, ბინა #74, 0177 თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 470702

განთ. 6 თებერვალი 11:42

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

კონკურსი - მრავალფეროვნების გაშუქება მედიაში

ID 958

მედიის განვითარების ფონდი (MDF) საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მხარდაჭერით, PITA-ს პროექტის ფარგლებში, იწვევს ჟურნალისტებს "მრავალფეროვნების გაშუქების" კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს მედიაში მრავალფეროვნების საკითხების ინკლუზიურ გაშუქებას.

კონკურსის მონაწილეებმა 2018 წლის 17 აპრილამდე უნდა წარმოადგინონ იდეის კონცეფცია შემდეგ თემებზე: ეთნიკური მრავალფეროვნება; რელიგიური მრავალფეროვნება; ლინგვისტური მრავალფეროვნება; მიგრანტები; გენდერული მრავალფეროვნება და თანასწორობა; თანასწორობა.

კონცეფციაში მითითებული უნდა იყოს: გაშუქების თემა, გეგმა, სავარაუდო წყაროები, გაშუქების მეთოდი და რომელ მედიაში გამოქვეყნდება მასალა.

ჟიური 6 საუკეთესო იდეის ავტორს გამოავლენს, რის შემდეგაც გამარჯვებულები მოამზადებენ მასალებს და გამოაქვეყნებენ, მათ მიერ წინასწარ მითითებულ მედია საშუალებაში. გამარჯვებული აპლიკანტები მასალის გამოქვეყნების შემდეგ მიიღებენ ჰონორარს $350-ის ეკვივალენტს ლარებში და დაჯილდოვდებიან სპეციალური სერტიფიკატებით.

მონაწილეთა მიერ წარდგენილი საკონკურსო მასალა შემდეგ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს:

  • უნდა გამოქვეყნდეს ტელევიზიაში, რადიოში, ონლაინ ან ბეჭდურ გამოცემაში, კონკურსის პირობებით განსაზღვრულ ვადებში [არაუგვიანეს 2018 წლის 17 სექტემბრისა];
  • თემა უნდა წარმოადგენდეს საჯარო ინტერესის საგანს და ხელს უწყობდეს ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბებას.
  • გამოქვეყნებულ მასალაში დაცული უნდა იყოს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსისა და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპები.


კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა იდეის კონცეფცია და თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია 2018 წლის 17 აპრილამდე უნდა გამოგზავნონ შემდეგ მისამართზე: [email protected] და წერილში მიუთითეთ კონკურსის დასახელება "მრავალფეროვნების გაშუქება".

განთ. 16 მარტი 14:04

ბოლო ვადა 17 აპრილი 00:00

საგრანტო კონკურსი გარემოსდაცვის მიმართულებით პრაქტიკული ღონისძიებების განსახორციელებლად

ID 957

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი CTC აცხადებს საგრანტო კონკურსს ეკო-გრანტების პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანია გარემოსდაცვის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება და პრაქტიკული ღონისძიებების განხორციელება.

პროექტები შეიძლება ეხებოდეს ნებისმიერ პრიორიტეტულ გარემოსდაცვით სფეროს, როგორიცაა წყლის და ნიადაგების დაბინძურება, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, ტყის რესურსებით პასუხისმგებლიანი სარგებლობა, ბუნებრივი კატასტროფების პრევენცია და სხვ. პროექტების გეოგრაფიული არეალი შესაძლოა ფარავდეს საქართველოს კონკრეტული ეკოსისტემის და ადგილობრივი თემების საჭიროებებს. 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თბილისსა და რეგიონებში მოღვაწე იმ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომლებიც გარემოსდაცვითი მიმართულებით მუშაობენ. ყველა მონაწილე ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს გარემოსდაცვის სფეროში პროექტების განხორციელების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.

საგრანტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 16 აპრილი 18:00 საათი. 

პროექტების განხორციელების მინიმალური ვადა არის 6 თვე, მაქსიმალური - 12 თვე.  პროექტის ბიუჯეტის ქვედა ზღვარი არის $ 20,000, ხოლო ზედა ზღვარი - $ 50,000. სასურველია სხვა წყაროებიდან დამატებითი დაფინანსების მოძიება. 

პროგრამის ღია კარის დღე გაიმართება CTC-ის ოფისში 23 მარტს, 2018 11:00 საათზე. 

აპლიკაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის მენეჯერს ნიკა მალაზონიას (E-mail: [email protected]) 2018 წლის 30 მარტამდე.


CTC, ოთარ ჩხეიძის ქუჩა 5. 0186, თბილისი, ტელეფონი: +995 32 220 67 7 

განთ. 15 მარტი 14:21

ბოლო ვადა 16 აპრილი 00:00

პროექტების კონკურსი "მასწავლებელი-მეგზური ევროპისკენ"

ID 955

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს პროექტების კონკურსს „ევროკავშირისა და ევროპული ღირებულებების შესახებ სწავლების ხელშეწყობა სკოლებში“.

პროექტების კონკურსი ცხადდება საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისთვის.

კონკურსის მიზანია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ევროკავშირის შესახებ სწავლებისა და ევროპული ღირებულებების საუკეთესო პრაქტიკის ხელშეწყობა, დემოკრატიული იდეების პოპულარიზაცია და მოსწავლეების მიერ კონკრეტული თემების შესახებ ცოდნის შეძენა, გაღრმავება.

აღნიშნული კონკურსი წარმოადგენს 2017 წელს ჩატარებული სემინარის დასკვნით ეტაპს და მასში მონაწილეობა შეუძლია სამოქალაქო განათლების, ისტორიის, გეოგრაფიისა და ქართული ენისა და ლიტერატურის საბაზო-საშუალო საფეხურის ყველა პედაგოგს.

პროექტები შეიძლება იყოს კვლევითი, შემეცნებითი, გამოყენებითი ან შემოქმედებითი ხასიათის. შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ეს პროექტები შეიძლება მოიცავდნენ ისტორიის, გეოგრაფიის, სამოქალაქო განათლების და ქართული ენისა და ლიტერატურის თემატიკას ან ინტეგრირებულნი იყვნენ სხვა ზოგადსაგანმანათლებლო საგნებთან.

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური პროექტი „მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“ ხორციელდება სსიპ „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის“, ფრიდრიხ ებერტის ფონდისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონური ცენტრის მხარდაჭერით. აღნიშნული პროექტი წელს მეხუთედ გაიმართება. პროექტი მიმდინარეობს ორ ეტაპად: ა) სემინარი მასწავლებლებისათვის - „მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“, რომელიც უკვე ჩატარდა 2017 წლის მაისში, და ბ) კონკურსი, როგორც სემინარის მონაწილე, ასევე, პროექტში ჩართვის მსურველი სხვა მასწავლებლებისათვის. პედაგოგები სემინარის შემდეგ, წლის განმავლობაში ახორციელებენ პროექტებს თავიანთ სკოლებში საქართველო - ევროკავშირის თანამშრომლობისა და ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით (კონკურსში მონაწილეობის შესახებ აუცილებლად იხილეთ დეტალური ინფორმაცია). 

პროექტები მიიღება მიმდინარე წლის 1 აპრილის ჩათვლით.

პროექტები წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]  

კონკურსში გამარჯვებული 10 საუკეთესო პროექტის ავტორი გამოვლინდება ევროპის დღეების ფარგლებში, 2018 წლის მაისში.

 

განთ. 12 მარტი 16:36

ბოლო ვადა 1 აპრილი 00:00