ფილტრი

ტენდერები

vip

ღია კარის საგრანტო პროგრამა 2018

ID 936

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს ღია კარის საგრანტო პროგრამას, რომელიც მიესალმება ქალთა ინოვაციურ ინიციატივებს. საგრანტო თანხის ოდენობა შეადგენს 2500 დოლარს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ ჯგუფებს, რომელთა მთავარი მიმართულებაა ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა და მათთან დაკავშირებული საკითხები; ასევე ფონდი მხარს დაუჭერს მკვლევარი ან ხელოვანი ქალების ინდივიდუალურ ან ჯგუფურ ინიციატივებს. საგრანტო პროგრამის გეოგრაფიული ფოკუსია საქართველოს დედაქალაქი და რეგიონები.

პრიორიტეტი მიენიჭება: ახალგაზრდა ქალთა ინიციატივებს; რეგიონში მომუშავე ჯგუფებს; დამწყებ ჯგუფებს.

პროექტის  შეფასების მთავარი კრიტერიუმებია: ფემინისტური ხედვა; სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტაცია (ქალთა ფონდი მხარს დაუჭერს სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ პროექტებს - ისეთ საქმიანობებს, რომელიც იწვევს ადამიანთა აზროვნების, ქცევის ნორმებისა და კულტურული ღირებულებების ხანგრძლივ და თვალსაჩინო ცვლილებებს); ინოვაციურობა.

ქალთა ფონდი არ დააფინანსებს შემდეგი სახის პროექტებს: ეკონომიკური ხასიათის პროექტებს; სერვისების მიწოდებაზე ორიენტირებულ პროექტებს (თუ არ ეხება მარგინალიზებულ ჯგუფს, რომელიც რამდენიმე ფორმის დისკრიმინაციას განიცდის); თუ ორანიზაციის/ჯგუფის ბიუჯეტი ქალთა ფონდის ბიუჯეტისხელაა ან მის ბიუჯეტზე დიდია; თუ პროექტი არის ანტიფემინისტური, რასისტული, ჰომოფობიური, ფუნდამენტალისტური, ქსენოფობიური და სექსისტური; თუ პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები არ არიან ქალები; თუ აპლიკანტს აქვს ჩავარდნილი/პრობლემური პროექტი, რომელიც ქალთა ფონდის დაფინანსებულია; არასრული აპლიკაციის შემთხვევაში.

საპროექტო განაცხადები მიიღება შეუზღუდავად 2018 წლის განმავლობაში. საგრანტო განაცხადების წარდენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 დეკემბერი.

ნაბეჭდი ან ხელნაწერი საპროექტო განაცხადები (ქართულ ან რუსულ ენაზე) შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ (ფოსტით, ელ.ფოსტით) შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. #8, მე-4 სადარბაზო,1 სართული, ბინა #74, 0177 თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 470702

განთ. 18 აპრილი 12:05

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი - „ადამიანის უსაფრთხოების ადგილობრივი საგრანტო პროგრამა“

ID 960

იაპონიის საელჩო საქართველოში აცხადებს საგრანტო კონკურსს „ადამიანის უსაფრთხოების ადგილობრივი საგრანტო პროგრამა“.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 4–6 სხვადასხვა პროექტი, რომელიც ემსახურება ადამიანის საბაზისო საჭიროებების უზრუნველყოფას საქართველოში. ეს მოიცავს: სამედიცინო, საგანმანათლებლო, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული, სოციალური, ინფრასტრუქტურული და გარემოსდაცვითი პროექტები.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 29 აპრილი.

გრანტის ოდენობას შეადგენს 70 000 – 90 000 დოლარს. პროექტის ხანგრძლივობა არის 1 წელი.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია არასამთავრობო ორგანიზაციას, სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებას და ადგილობრივ თვითმმართველობას.

პროექტი უნდა ემსახურებოდეს საჯარო ინტერესს და სარგებლიანი იყოს დიდი რაოდენობის ადამიანებისთვის; უნდა აგვარებდეს მწვავე სოციალურ, ეკონომიკურ ან უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემას; იყოს მდგრადი და პროექტის დასრულებიდან, მინიმუმ 10 წელი კვლავაც ფუნქციონირებდეს.

სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ვებგვერდი.

განთ. 1 აპრილი 14:45

ბოლო ვადა 29 აპრილი 14:45

vip

საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობის მოწყობის მხარდასაჭერად

ID 963

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტი ზრდა საქართველოში და სსიპ საარსებო წყაროების სააგენტო აცხადებენ ერთობლივ საგრანტო კონკურსს # 049-2005-007-S-2018 240 კვ.მ. სასათბურე მეურნეობების მოწყობის მხარდაჭერის მიზნით. 

საგრანტო პროგრამის ჯამური თანხა შეადგენს 200 000 ლარს, რომელიც გამოყოფილია ზრდა პროექტისა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს თანაბარი თანხობრივი მონაწილეობით.

განაცხადები წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 აპრილი, 18:00 სთ.

თითოეული საგრანტო განაცხადის დაფინანსებისათვის სააგენტოს წილობრივ მონაწილეობად განსაზღვრულია სასათბურე კონსტრუქციის, ბენეფიციარის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე მისი ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის ღირებულება, არაუმეტეს 5 000 ლარისა, ხოლო ბენეფიციარის თანამონაწილეობა არ უნდა იყოს 900 ლარზე ნაკლები.   

გრანტების გაცემა განხორციელდება პროექტ ზრდას გრანტების მართვის შინაგანაწესის, სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს რეგულაციების და ასევე USAID-ისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო რეგულაციების შესაბამისად.

განაცხადების წარდგენა/ჩაბარება შესაძლებელია ბეჭდური/ხელნაწერი ფორმით ზრდა პროექტის ოფისებში, შემდეგ მისამართებზე:

გორი, სტალინის 27
ზუგდიდი, რ. ლაღიძის ქუჩა #3, (საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთის" ოფისი) 
მარნეული, რუსთაველის 48
ახმეტა, ლესელიძის ქუჩა 36
თბილისი, ნ. რამიშვილის ქუჩა I ჩიხი N 9, მე-3 სართული 

განთ. 1 აპრილი 14:45

ბოლო ვადა 30 აპრილი 14:45

600 ლარი

მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებისთვის

ID 977

„ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის“ პროგრამის [PITA] მონაწილე ახალგაზრდებისთვის გამოცხადდა მცირე გრანტების კონკურსი.

კონკურსის გამარჯვებულებს შესაძლებლობა ექნებათ დაგეგმონ და განახორციელონ პროექტი, რომელიც საზოგადოების და კონკრეტული თემის საჭიროებებს და ასევე პროგრამა PITA-ას მიზნებს ეხმიანება.

საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ ,,ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის [PITA]  პროგრამის“ მონაწილეს ან მონაწილეთა ჯგუფს, რომლებიც არიან 16-25 წლამდე.  

განაცხადში მითითებულ უნდა იქნეს პროექტის ხელმძღვანელის/ჯგუფის ლიდერის შესახებ ინფორმაცია. ასევე, ყველა ის პირი, რომელიც პროექტის განხორციელებაში იქნება ჩართული/პროექტის გუნდის წევრს წარმოადგენს. 

საგრანტო კონკურსის თემატიკა: ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება; გენდერული თანასწორობა, ქალთა უფლებები და ოჯახში ძალადობა; წიგნიერების ხელშეწყობა და განათლების ხელმისაწვდომობა; სოციალური ინკლუზია და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა (მაგ. შშმ პირების ჩართულობისა და დაცვის მიმართულებით); ადვოკატირება/სამოქალაქო ინტერესების დაცვის კამპანია; ქსენოფობიის, ანტი-დასავლური პროპაგანდის და სიძულვილის ენის მედია მონიტორინგი; სოციალური მეწარმეობა და სოციალური პასუხისმგებლობა; ადამიანის უფლებების დაცვა; გარემოს დაცვა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; საქართველო და ევროკავშირი (პოლიტ-ეკონომიკური ურთიერთობები, ევროინტეგრაცია).

საგრანტო განაცხადის ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 600 ლარს.

დაინტერესებულ პირებს კონკურსის ფარგლებში შევსებული საპროექტო განაცხადის ფორმის წარმოდგენა შეუძლიათ 2018 წლის 23 აპრილიდან 7 მაისის ჩათვლით.

განაცხადის ფორმა (იხილეთ ბმული https://drive.google.com/file/d/1-MfKjYvNntQ3YqYgXJXZJhOTZjje7E5s/view?ts=5adda560) ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად გამოაგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] და CC-ში ჩასვით ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი. 

განთ. 24 აპრილი 15:52

ბოლო ვადა 7 მაისი 00:00

კონკურსი რუსთაველისა და ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიების მოსაპოვებლად

ID 976

რუსთაველის სახელობისა და ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიების კომისია აცხადებს კონკურსს შოთა რუსთაველის სახელობისა და ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიების მოსაპოვებლად.

რუსთაველის სახელობის პრემია პირს ენიჭება ლიტერატურის, მუსიკის, კინოხელოვნების, თეატრალური ხელოვნების, სახვითი ხელოვნების ან არქიტექტურის დარგში შექმნილი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოებისათვის, რომლის მხატვრულმა ღირსებებმა საერთო ეროვნული აღიარება მოიპოვა და განმსჭვალულია პატრიოტიზმის, თავისუფლებისა და ჰუმანიზმის ზოგადსაკაცობრიო იდეალებით.

რუსთაველის სახელობის პრემია გაიცემა 3 წელიწადში ერთხელ, არა უმეტეს ხუთისა, თითოეული 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით. პირს, რომელიც მოიპოვებს შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიას, მიენიჭება შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატის წოდება, გადაეცემა ლაურეატის დიპლომი, სამკერდე ნიშანი და შესაბამისი ფულადი გასაცემელი.

ფშაველას სახელობის პრემია პირს ენიჭება ლიტერატურის დარგში (პროზა, პოეზია, პუბლიცისტიკა) უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოებ(ებ)ისათვის, რომელიც მხატვრულ ღირსებათა გამო საერთო ეროვნულ აღიარებას მოიპოვებს და განმსჭვალულია თავისუფლების, ჰუმანიზმისა და პატრიოტიზმის ზოგადსაკაცობრიო იდეალებით.

დარგში ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია გაიცემა 2 წელიწადში ერთხელ, არა უმეტეს ერთისა, 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით პირს, რომელიც მოიპოვებს ლიტერატურის დარგში ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიას, მიენიჭება ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის ლაურეატის წოდება, გადაეცემა ლაურეატის დიპლომი, სამკერდე ნიშანი და შესაბამისი ფულადი გასაცემელი.

 

ნაწარმოების წარდგენისათვის დადგენილი პირობები:

 • სახელმწიფო ჯილდო – პრემია, როგორც წესი, ენიჭება საქართველოს მოქალაქეს. საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, პრემია შეიძლება მიენიჭოს უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს.
 • მოსაპოვებლად კანდიდატთა წარდგენის უფლება აქვთ შესაბამისი ავტორიტეტისა და კომპეტენციის მქონე იმ სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებს, შემოქმედებით ან სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, საინიციატივო ჯგუფებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ხელოვნების ან/და ლიტერატურის სფეროში.

 

პრემიის მოსაპოვებლად შესაძლოა წარდგენილი იყოს ავტორთა ჯგუფი/თანაავტორები. პირი არ შეიძლება წარდგენილი იყოს ორი პრემიის მოსაპოვებლად ერთი ნაწარმოებისათვის.

შეიძლება მიენიჭოს გარდაცვლილ შემოქმედს ან/და ავტორს იმ შემთხვევაში, თუ მისი ნაწარმოები გამოქვეყნდა საკონკურსო განაცხადების მიღების დასრულებამდე და აკმაყოფილებს შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილ პირობებს.

ნაწარმოების წარდგენა დასაშვებია მისი დასრულებული სახით გამოქვეყნების შემდეგ.

კინოხელოვნების, თეატრალური ხელოვნების, სახვითი ხელოვნების ან არქიტექტურის დარგში ნაწარმოების წარდგენა დასაშვებია მას შემდეგ, რაც მას  გაეცნობა ფართო საზოგადოება კონცერტებზე, გამოფენებზე, კინოთეატრებში, პრესის, რადიოს თუ ტელევიზიის საშუალებით.

ნაწარმოების წარდგენა დასაშვებია მხოლოდ ობიექტის დასრულებისა და ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ.

დარგში ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის მისანიჭებლად საკონკურსოდ დაიშვება საკონკურსო წლამდე 5 წლის განმავლობაში ქართულ ენაზე გამოქვეყნებული ორიგინალური ნაწარმოები.

ერთი და იმავე ნაწარმოების განმეორებით წარდგენა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ნაწარმოები საკონკურსოდ დაშვებული არ იქნა ტექნიკური ხარვეზის გამო.

 

მონაწილეობისათვის წარსადგენი დოკუმენტაცი: წარდგინება ნაწარმოების აღწერა-დახასიათებითა და იმ განსაკუთრებული  ღირსებების აღნიშვნით, რომლებიც  გახდა ავტორის შოთა რუსთაველის სახელობის/ვაჟა ფშაველას სახელობის პრემიაზე წარდგენის საფუძველი. დოკუმენტს ხელს უნდა აწერდეს წარმდგენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/საინიციატივო ჯგუფის ყველა წევრი.

 

 • საკონკურსო ნაწარმოების შესახებ პრესაში გამოქვეყნებული რეცენზიები, აუდიო, ვიდეო, ფოტო და სხვა მასალა ნაწარმოებზე წარმოდგენის შესაქმნელად.
 • ლიტერატურული ნაწარმოები - 9 ეგზემპლარად (მათ შორის, ერთი ორიგინალი მაინც), სიმფონიური ნაწარმოების პარტიტურა - 1 ეგზემპლარად,  კამერული მუსიკალური ნაწარმოების კლავირი - 3 ეგზემპლარად, აუდიო/ვიდეო ჩანაწერები.
 • არქიტექტურული ნაწარმოების შემთხვევაში - ობიექტის დასრულებისა და ექსპლუატაციაში შესვლის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი.
 • კანდიდატის  ბიოგრაფია (CV).
 • კანდიდატის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან პასპორტის ასლი.

 

პრემიის მოსაპოვებლად საკონკურსო განაცხადები მიიღება 1-ლი მაისის ჩათვლით, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში (მისამართი: მ. აბდუშელიშვილის ქ. N1), დასვენებისა და უქმე დღეების გარდა, სამუშაო დღის 10.00-დან 18.00 აათამდე.

 

შოთა რუსთაველის სახელობისა და ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიების კომისიის შემადგენლობა იხილეთ აქ.

განთ. 24 აპრილი 15:07

ბოლო ვადა 1 მაისი 00:00

იდეების კონკურსი - საქართველო ჩემი სახლია

ID 975

ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი გამოწვევაა შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც საქართველოში მცხოვრებ ნებისმიერ ადამიანს, მიუხედავად მისი განსხვავებულობისა, ექნება იმის განცდა, რომ ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქეა.

ჩვენ ვეძებთ ახალ და საინტერესო იდეებს იმ ადამიანებისგან, ვისაც მრავალფეროვნების დადებითი მხარეების წარმოჩენა სურს, ვისაც უნდა შექმნას ახალი სივრცე ღია საუბრებისა და დებატებისთვის. ვეძებთ ინიციატივებს, რომლებიც სხვადასხვა თემს ერთმანეთთან დაახლოებას შეუწყობს ხელს.

ჩვენ გვინდა, რომ სხვადასხვა უმცირესობის (ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური) თემის წარმომადგენლებმა ხელში აიღონ ინიციატივა, რათა დაძლიონ გაუცხოების პრობლემა, შეცვალონ დისკრიმინაციული და სტერეოტიპული დამოკიდებულება უმცირესობების მიმართ და შეძლონ საკუთარი ინტერესების დაცვა, წარმოჩენა და მხარდამჭერების შემოკრება. 

ჩვენ გვინდა, რომ ყველამ, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, იგრძნოს, რომ საქართველო ყველას სახლია, რომ ჩვენ ყველანი საზოგადოების თანაბარი წევრები ვართ, რომ თითოეული ჩვენგანი მნიშვნელოვანია.

გაქვთ იდეა, როგორ შეიძლება ამის მიღწევა? "ორბელიანი საქართველო" იწყებს იდეების ახალ კონკურსს, რომელიც ასეთი სახის ინიციატივებს დაუჭერს მხარს. წარმოადგინე იდეა ჩვენს პლატფორმაზე (http://app.orbeliani.net/), ჩართე სხვებიც!

იდეების წარდგენა შეუძლია როგორც აღნიშნული თემების წარმომადგენლებს, ისე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირსა თუ საინიციატივო ჯგუფს. 

ასევე, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ:

 • თქვენი ინიციატივა უნდა ემსახურებოდეს არა იდეის ავტორის/ავტორების პირად ინტერესებს (მოგებას), არამედ თემის ინტერესებს;
 • ორგანიზაცია იდეების განსახორციელებლად პირადად მონაწილეებს არ გადასცემს თანხას. ჩვენ მხოლოდ იდეის ამუშავებისთვის საჭირო ნივთებისა და მომსახურების საფასურს ვფარავთ.

"საქართველო ჩემი სახლია" პროექტის ფარგლებში სულ მცირე 8 ინიციატივა დაფინანსდება. 

იდეების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 15 მაისი. 

"ორბელიანი საქართველო" განსაკუთრებით მიესალმება ზემოთ ჩამოთვლილი თემების მიერ მოწოდებულ იდეებს. შემოსული აპლიკაციებიდან გამარჯვებულს სპეციალურად შერჩეული კომისია შეარჩევს. გამარჯვებულების სია კი ჩვენს ონლაინ-პლატფორმაზე (http://app.orbeliani.net)  გამოქვეყნდება.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:

საკონტაქტო პირი: მარიამ მიროტაძე
577 008339
[email protected] 
ან მოგვწეროთ ფეისბუქის გვერდის მეშვეობით: https://www.facebook.com/OrbelianiGeorgia

პროექტს "საქართველო ჩემი სახლია" აფინანსებს ჩეხეთის საელჩო საქართველოში.

განთ. 23 აპრილი 14:42

ბოლო ვადა 15 მაისი 00:00

საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ID 972

ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2018 წლის 18 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად.

ევროპის ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს  ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, საგრანტო პროექტების მეშვეობით გამოავლინონ საზოგადოების წინაშე მდგომი მწვავე პრობლემები და მოიძიონ მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები. 

ევროპის ფონდი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს გენდერულ თანასწორობას და მოუწოდებს განმცხადებლებს, საპროექტო განაცხადების მომზადებისას, გაითვალისწინონ, რა ზეგავლენა შეიძლება ჰქონდეს მათ პროექტს ქალებსა და მამაკაცებზე. 

ფონდის მიერ ბოლო წლებში დაფინანსებული პროექტების ანალიზმა აჩვენა, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობის ბიუჯეტი საშუალოდ 40,000-45,000 ლარს შეადგენს, რაც, უმეტეს შემთხვევაში, საგრანტო პროექტის მიზნებისა და ამოცანების ადეკვატურად მიღწევის საშუალებას იძლევა. ევროპის ფონდი განმცხადებლებს ურჩევს, გაითვალისწინონ ეს გარემოება საპროექტო განაცხადის მომზადებისას. 

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] (გთხოვთ, წერილის სათაურის ველში მიუთითოთ: Open Door Grantmaking)

ევროპის ფონდის მისამართი: კავსაძის ქ. 3, მე-2 სართული. ტელ/ფაქსი: (+995 32) 225 39 42/43. საკონტაქტო პირი: ნანა გამყრელიძე, პროგრამის მენეჯერი [email protected]

განთ. 19 აპრილი 13:25

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

საგრანტო კონკურსი ამომრჩეველთა ინფორმირებისა და სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობისთვის

ID 969

სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი (შემდგომში - სწავლების ცენტრი) 2018 წლის 16 აპრილიდან აცხადებს საგრანტო კონკურსს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2018 წლის 6 აპრილის №93/2018 განკარგულებით განსაზღვრულ საგრანტო კონკურსის დაფინანსების შემდეგ მიმართულებებზე: 

 • პირველი მიმართულება: ამომრჩეველთა ინფორმირება 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის
 • მეორე მიმართულება: ახალგაზრდა ამომრჩეველთა საარჩევნო ცნობიერების და სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის
 • მესამე მიმართულება: მოწყვლადი ჯგუფების და ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ კონკურსის გამოცხადებამდე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ ადგილობრივ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს (შემდგომში - არასამთავრობო ორგანიზაცია).

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად არასამთავრობო ორგანიზაციამ უნდა წარადგინოს შემდეგი საკონკურსო დოკუმენტაცია მითითებული წესის დაცვით:

 • საგრანტო განაცხადი დანართიN1-ის ფორმის დაცვით (ნაბეჭდი და ელექტრონული ფორმით (CD)); 
 • საგრანტო კონკურსის გამოცხადების (2018 წლის 16 აპრილი) შემდეგ მომზადებული ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომლის მონაცემებით დასტურდება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციას არ გააჩნია შემდეგი  ვალდებულებები: ყადაღა/აკრძალვა, საგადასახადო გირავნობა, მოვალეთა რეესტრი (ნაბეჭდი ფორმით);
 • საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული სადამფუძნებლო დოკუმენტი (წესდება, დებულება ან სხვა) (ნაბეჭდი ფორმით).

საგრანტო კონკირსში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 4 მაისი.

„გრანტის გაცემის წესი“ იხილეთ ბმულზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 261 21 11 (17)

განთ. 18 აპრილი 12:05

ბოლო ვადა 4 მაისი 00:00

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსი

ID 968

ფონდი აცხადებს მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსს.

კონკურსის მიზანია ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების შედეგად, გაძლიერდეს ადგილობრივი სამეცნიერო პოტენციალი და ხელი შეეწყოს მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო სფეროში ინტეგრაციასა და თანამშრომლობას, მეცნიერების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ახალი კადრების მეცნიერებაში მოზიდვასა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. აგრეთვე, სამეცნიერო შრომების საერთაშორისო ჟურნალებსა და სამეცნიერო კრებულებში დაბეჭდვის ხელშეწყობა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსება გაიცემა ორ ლოტში:

 • პირველი ლოტი - მოკლევადიანი ინდივიდუალური ვიზიტი საზღვარგარეთ სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის (მობილობა);
 • მეორე ლოტი - საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების ორგანიზება.

ერთი პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი: 2 000 დოლარის ეკვივალენტი ლარში

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2018 წლის 1 სექტემბერი – 2019 წლის 28 თებერვალი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა 2018 წლის 6 ივნისი.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ვებგვერდი.

განთ. 17 აპრილი 11:46

ბოლო ვადა 6 ივნისი 00:00