ფილტრი

ტენდერები

vip40000 ლარი

საგრანტო კონკურსი ასოცირების შეთანხმების სამოქალაქო მონიტორინგის მხარდასაჭერად

ID 900

"ევროპის ფონდი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ასოცირების შეთანხმების სამოქალაქო მონიტორინგის მხარდასაჭერად.

საგრანტო კონკურსის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების ეფექტური ჩართულობის მხარდაჭერა ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში.

განაცხადების წარმოდგენა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედსსო-ებს, ასევე, ადგილობრივი სსო-ების, სათემო ჯგუფებისა  და მედია საშუალებების კოალიციებსა და ქსელებს. მედია საშუალებებს მხოლოდ კვალიფიციურ სსო-ებთან თანამშრომლობით შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობა. კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ პოლიტიკურ პარტიებსა და ორგანიზაციებს, რომლებსაც პროექტის მიზნებსა და ამოცანებთან ნებისმიერი სახის ინტერესთა შეუთავსებლობა გააჩნიათ.

საკონკურსო პროექტისთვის გათვალისწინებული საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 40,000 ლარს.

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 2017 წლის 4 დეკემბრის 12:00 საათისა, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: mailto:[email protected]

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 14 ნოემბერი 17:18

ბოლო ვადა 4 დეკემბერი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობაზე

ID 893

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) აცხადებს კონკურსს "ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის". 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან საქართველოში, აქვთ არანაკლებ ორწლიანი სამუშაო გამოცდილება და მუშაობენ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადების გაგზავნის ბოლო ვადა არის 2017 წლის 22 ნოემბერი.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებიტი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 12 ნოემბერი 10:23

ბოლო ვადა 22 ნოემბერი 00:00

vip2630 ლარი

კონკურსი მცირე ბიზნეს საქმიანობის განვითარების მხარდასაჭერად

ID 899

"სიდა" აცხადებს კონკურსს ქალი მეწარმეების მცირე ბიზნეს საქმიანობის განვითარების მხარდასაჭერად. პროექტი მიზნად ისახავს ქალი მეწარმეების ეკონომიკურ გაძლიერებას. 

პროექტის ფარგლებში 20 მეწარმე ქალი მსხვილი ბიზნეს კომპანიებისგან მიიღებს კონსულტაციას / მენტორინგს მათი საწარმოების განვითარების საკითხებზე, ასევე გაივლის ტრენინგს ბიზნეს მენეჯმენტის მიმართულებით. პროექტის მეორე ეტაპი მოიცავს 10 მეწარმე ქალისთვის მცირე გრანტების გაცემას, მათი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ მცირე ზომის სამეწარმეო იურიდიულ პირს, ასევე სტარტ-აპ ბიზნესს, რომლის წილების 51 პროცენტს ფლობს ქალი. აღნიშნული ბიზნესის აღმასრულებელი დირექტორი უნდა იყოს ქალი.

კონკურსის ფარგლებში შეირჩევა 10 ქალი მეწარმე, რომლებიც მიიღებენ 1000 აშშ დოლარის ოდენობის მცირე გრანტებს,  მათი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

საკონკურსო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 20 ნოემბერი.

ა(ა)იპ "სამოქალაქო განვითარების სააგენტო" (სიდა) სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციაა, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ- ეკონომიკური უფლებების პოპულარიზებას, დაცვასა და განხორციელებას, როგორც სერვისების პირდაპირი მიწოდებით, ასევე პრობლემათა გადაწყვეტით დაინტერესებული ჯგუფების შესაძლებლობებისა და კავშირების განვითარებით. 

განთ. 12 ნოემბერი 10:22

ბოლო ვადა 20 ნოემბერი 00:00

vip

აშშ–ის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ფონდი დიდი საგრანტო კონკურსი

ID 897

აშშ–ის საელჩო საქართველოში აცხადებს აშშ–ის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ფონდის დიდ საგრანტო კონკურსს.

დიდი გრანტების პროგრამა მხარს უჭერს მთავარი, უძველესი არქეოლოგიური ძეგლების, ისტორიულ შენობებისა და მონუმენტების და მთავარი სამუზეუმო კოლექციების, რომლებიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის და
დაცულია მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობით, დაცვა/შენარჩუნების ღონისძიებებს.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ სანდო და ანგარიშვალდებული არა-კომერციული სამართალსუბიექტებს, როგორებიცაა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მუზეუმები, კულტურის სამინისტრო, ან მსგავსი დაწესებულებები და ორგანიზაციები, მათ შორის ამერიკაში მოქმედი ორგანიზაციები, რომლებიც არიან დარეგისტრირებული და მოქმედი SAM.gov-ზე და შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ აქვთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროექტების მართვის სათანადო გამოცდილება და უნარი.

განაცხადების წადგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 20 ნოემბერი.

საგრანტო თანხის მინიმალური ოდენობაა: 200 000$ პროექტზე. 2008 წლიდან აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფართო-მაშტაბიან პროექტებზე გაცემული გრანტები მერყეობდა 200 000$ დან 970 000$ ფარგლებში, რაც იძლევა საშუალო მაჩვენებელს-480 000 $.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ვებგვერდი.

განთ. 12 ნოემბერი 10:22

ბოლო ვადა 20 ნოემბერი 00:00

vip

ქარტიის პრიზი 2017

ID 895

დაიწყო განაცხადების მიღება "ქარტიის პრიზი 2017-ის" მოსაპოვებლად.

კონკურსის მიზანია პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრების და ეთიკური ჟურნალისტიკის განვითარების ხელის შეწყობა.

კონკურსი ცხადდება შემდეგ ხუთ ნომინაციაში:

  • სატელევიზიო/ვიდეორეპორტაჟი
  • მულტიმედია პროექტი (1 მასალა ან სერია)
  • სტატია ან ნარკვევი ბეჭდურ ან ონლაინ მედიაში
  • ჟურნალისტური გამოძიება

ბავშვთა საკითხები - უპირატესობა მიენიჭება შშმ ბავშვების შესახებ მომზადებულ მასალას.

პირველ ოთხ კატეგორიაში კონკურსი კვლავაც ცხადდება IREX-ის პროექტის მხარდაჭერით, ხოლო "ბავშვთა საკითხები" დაწესებულია გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის მიერ. გამარჯვებულებს ნომინირებული კონკურსანტებიდან და მათ მიერ წარმოდგენილი მასალებიდან შეარჩევს დამოუკიდებელი ჟიური.

საკონკურსოდ მასალის წარდგენა შეუძლია როგორც ინდივიდუალურ ჟურნალისტს, ისე მედიასაშუალებას. მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარადგინონ ჟურნალისტური პროდუქტი, რომელიც გამოქვეყნდა 2016 წლის 1 დეკემბრიდან 2017 წლის 30 ნოემბრამდე პერიოდში. 

ნამუშევრების მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 1 დეკემბერი, 18.00 საათი.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ვებგვერდი.

განთ. 2 ნოემბერი 11:12

ბოლო ვადა 1 დეკემბერი 11:12

vip15000 ლარი

საგრანტო კონკურსი სათემო ორგანიზაციების გასაძლიერებლად

ID 891

"ევროპის ფონდი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს საქართველოში ახლად რეგისტრირებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსთვის. 

კონკურსი მიზნად ისახავს ახლად დაარსებული სათემო ორგანიზაციების ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას, აქტუალური სათემო პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით.

საკონკურსო პროექტებისთვის გათვალისწინებული საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 15,000 ლარს თითოეულ პროექტზე. პროექტით გათვალისწინებული აქტივობების ხანგრძლივობა არანაკლებ 8 თვეს უნდა შეადგენდეს.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ, ახლად დაარსებულ, არამომგებიან, არაკომერციულ სსო-ებს, რომლებსაც მინიმუმ ერთწლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვთ. კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ პოლიტიკურ პარტიებსა და ორგანიზაციებს, რომლებსაც პროექტის მიზნებსა და ამოცანებთან ნებისმიერი სახის ინტერესთა შეუთავსებლობა აქვთ.

განმცხადებლებმა ევროპის ფონდში სრული საპროექტო განაცხადი უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 2017 წლის 15 დეკემბრის 17:00 საათისა, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] (გთხოვთ, წერილის სათაურის ველში მიუთითეთ: EMC Small Grant Competition).

საკონტაქტო ინფორმაცია
ევროპის ფონდი, თბილისი, კავსაძის ქ. 3, მე-2 სართული, ტელ.: 225 39 42/43. საკონტაქტო პირი: ნათია მელაძე, პროგრამის მენეჯერი ([email protected]).

განთ. 19 ოქტომბერი 15:07

ბოლო ვადა 15 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი - ბიზნეს ასოციაციების გაძლიერების პროგრამა

ID 894

G4G აცხადებს საგრანტო კონკურსს - ბიზნეს ასოციაციების გაძლიერების პროგრამა.

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 2017 წლის 27 ნოემბერი.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

განთ. 30 ოქტომბერი 15:55

ბოლო ვადა 27 ნოემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი ქალთა გაძლიერებისა და ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობისთვის

ID 885

"ქალთა ფონდი საქართველოში" აცხადებს საგრანტო კონკურსს "საქართველოში ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობა", რომლის ფინანსური მხარდამჭერია "ფონდი ოქი"-ის ქალთა პროგრამა.

საგრანტო პროგრამა მიზნად ისახავს ქალთა გაძლიერებას და ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობას. 

პროგრამა ქალთა ჯგუფებს თუ ქალთა უფლებების დამცველ აქტივისტებს საშუალებას მისცემს, განახორციელონ შემდეგი ინტერვენციები: ფემინისტური საგანმანათლებლო ინიციატივები (ვორქშოფები, ტრენერთა ტრენინგი და სხვ.); კანონმდებლობის და პოლიტიკის ადვოკატირება; ფემინისტების, ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტების, ქალთა ორგანიზაციების/ჯგუფების კოლექტიური ინიციატივები და მათი შესაძლებლობების ზრდა; შემოქმედებითი ინიციატივები, რომლებიც მიმართული იქნება ქალთა მოძრაობის განვითარებასა და ცვლილების გამოწვევაზე.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქალთა ფორმალურ და არაფორმალურ ჯგუფებს (რეგისტრირებულ ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს) და ქსელებს, საქართველოს დედაქალაქიდან და რეგიონებიდან. 

"ქალთა ფონდი" კონკურსის ფარგლებში მხარს დაუჭერს პროექტებს:

  • რომლებსაც ახორციელებენ ქალები
  • რომელთა პირდაპირი და საბოლოო ბენეფიციარები არიან ქალები.

პრიორიტეტი მიენიჭება კოალიციურ პროექტებს. საგრანტო თანხის მაქსიმუმი შეადგენს 5000 დოლარს. პროექტების ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 6-დან 8 თვემდე.

"ქალთა ფონდი საქართველოში" პროექტების მიღებამდე ჩაატარებს საკონსულტაციო შეხვედრებს ფონდის ოფისში, ყველა დაინტერესებული ჯგუფის წარმომადგენელთან, 3 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველ სამშაბათს და პარასკევს, 15:00-17:00 სთ.

განსახილველი პროექტების (ერთი პირი, ნაბეჭდი ან ხელნაწერი, ქართულ, რუსულ, ან ინგლისურ ენაზე) წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 29 ოქტომბერი (18:00 სთ).
საბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2017 წლის ნოემბრის ბოლოს.

საპროექტო განაცხადები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ ფოსტით, ელ.ფოსტით, ფაქსით, შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. 8, მე-4 სადარბაზო, I სართული, ბინა 74, თბილისი 0177
ტელ./ფაქსი: 2 399998
ელ.ფოსტა: [email protected]

განთ. 5 ოქტომბერი 17:16

ბოლო ვადა 29 ნოემბერი 00:00