ფილტრი

ვაკანსიები

ტრენინგი DCFTA-ს საკითხებში

ID 44764

ABCO - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია აცხადებს ტრენინგს DCFTA-ის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.

"საქართველო ევროპულ გზაზე: ეფექტური მოდელის ჩამოყალიბება "ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების" (DCFTA) და მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის განსახორციელებლად" წარმოადგენს პროექტს რომელიც ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ანალიტიკური ცენტრებისგან შემდგარი კონსორციუმის მიერ "აღმოსავლეთ ევროპის კვლევითი ცენტრის"(EESC) წამყვანი ორგანიზაცია, "საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია" (ABCO, საქართველო), "საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი" (GIP, საქართველო), GLOBSEC-ი (სლოვაკეთი), "ასოციაცია კავკასიის გენეტიკა" (საქართველო), "ათინათი"(საქართველო) და ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი "ინტელექტი" (საქართველო) მიერ. პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 24 თვეს. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის "ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის" (ENI) მიერ. 

პროექტის ამოცანას წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (CSO) შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირთან "ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის" შესახებ შეთანხმების (DCFTA) პროცესის და საქართველოსთვის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის განხორციელების თანადროულად. ამ მიზნით, დაგეგმილია ტრეინინგების სერიის ჩატარება ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის (CSO), რომლებიც შემდგომ თავად მიაწვდიან ინფორმაციას და გაუწევენ კონსულტაციებს მცირე და საშუალო საწარმოებს DCFTA- სთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ასევე ხელს შეუწყობენ DCFTA-ს ფარგლებში ურთიერთთანამშრომლობის განვითარებას სახელმწიფო სტრუქტურებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ბიზნესის ხელშემწყობ ორგანიზაციებსა და მცირე და საშუალო საწარმოებს. 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი აქტივობები:

 • ჩატარდება ტრეინინგი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებასა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შესახებ შეთანხმების ზოგადი საკითხების გარშემო.
 • შემდგომ ეტაპზე ტრეინინგში მონაწილე ორგანიზაციებისთვის გამოცხადდება მცირე საგრანტო კონკურსი. ორგანიზაციები მიიღებენ დაფინანსებას, რათა მათ მოახდინონ საზოგადოების ინფორმირება და გაუწიონ კონსულტაციები მცირე და საშუალო საწარმოებს DCFTA- სთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ხელი შეუწყონ სახელმწიფო სტრუქტურების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესის ხელშემწყობი ორგანიზაციების და მცირე და საშუალო საწარმოების ურთიერთთანამშრომლობას DCFTA-ისთან დაკავშირებულ საკითხებში. 


ტრეინიგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

რას წარმოადგენს DCFTA?

 • რას წარმოადგენს DCFTA?
 • DCFTA-ის ძირითადი მოთხოვნები; 
 • ნაბიჯები რომელიც უნდა გადადგას საწარმომ, რათა მოახდინოს საკუთარი პროდუქციის გატანა ევროკავშირის ბაზარზე.


მონაწილეობისთვის დასაშვები კრიტერიუმი: გამოცხადებულ ტრეინინგში მონაწილეობისთვის განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ მხოლოდ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან და მუშაობენ იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და რაჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონებში. ასევე, ტრეინინგში მონაწილეობისათვის, თითოეულმა ორგანიზაციამ უნდა წარადგინოს მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი.

ტრეინინგის ჩატარების თარიღი:

სამცხე ჯავახეთის რეგიონი: 2018 წლის 15-16 მარტი.
იმერეთის რეგიონი: 2018 წლის 20-21 მარტი.
რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონი: 2018 წლის 28-29 მარტი.

განაცხადის გამოგზავნის ბოლო ვადა:

სამცხე ჯავახეთის რეგიონი: 2018 წლის 9 მარტი
იმერეთის რეგიონი: 2018 წლის 14 მარტი
რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონი: 2018 წლის 21 მარტი.

ტრეინინგში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ თანდართული განაცხადის ფორმა და გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] ან [email protected]

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე: 599 760006.

განთ. 2 მარტი 14:18

ბოლო ვადა გუშინ 00:00

კურსი ჯანდაცვის სამართალში და მენეჯმენტში

ID 44757

ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტი და იბიდი - სამართლისა და მენეჯმენტის ჯგუფი, აცხადებს 5 დღიან ინტენსიურ კურსს პროფესიონალებისთვის ჯანდაცვის უფლებებში და მენეჯმენტში.

კურსი ჩატარდება 9-13 მაისს, 2018 წ.

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 28 მარტი, 2018 წ.

ინტენსიური 5 დღიანი კურსი განკუთვნილია პროფესიონალებისთვის, რომელიც მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს: უფლება ჯანმრთელობაზე, ჯანდაცვის სისტემები, ჯანდაცვის მართვა და ადმინისტრირება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები, ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობის ეთიკური და სამართლებრივი საკითხები და სხვა საკითხები დაკავშირებული როგორც ჯანდაცვასთან, ასევე ჯანდაცვის სამართალთან. 

კურსი განკუთვნილია იურისტებისთვის, ექიმებისთვის, ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის, სახელმწიფო მოხელეებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც მუშაობს ჯანდაცვისა და სამართლის სფეროში. 

თარიღი: 9-13 მაისი, 2018
ადგილი: საქართველო, თბილისი

პროგრამის აღწერა:

ლექტორები:

1. სონია კანცატერი, ექიმი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი - ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრის წოდება მიღებული აქვს სამხრეთ კაროლინას უნივერსიტეტში. ის ასევე არის ჯანდაცვის ადმინისტრირების პროფესორ ასისტენტი მერილენდის უნივერსიტეტში. სონია კანცატერი, კურსის დროს ისაუბრებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ჯანდაცვის მენეჯმენტის პრინციპების შეფასება, გლობალური ჯანდაცვის სისტემა ტექნოლოგიური ცვლილებების ერაში და სხვა. 

2. ოსკარ ა. კარიერა, აბოგადო - სამართლის მაგისტრი, ონელი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის სამართლის ცენტრის პროფესორი. ოსკარ კარიერა სხვადასხვა დროს მუშაობდა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში, დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და სხვადასხვა პროექტებში. 

3. სარა როშე - სამართლის მაგისტრი, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტი - ონელი ინსტიტუტის ჯანდაცვის სამართლის პროგრამის დირექტორი,. სარა უძღვება ჯანდაცვის სამართლის პროგრამებს იურისტებისთვის და საჯარო მოხელეებისთვის. კურსის დროს სარა როშე, სხვა საკითხებთან ერთად გაუძღვება ისეთ მნიშვნელოვან სესიებს, როგორიცაა: არაგადამდები დაავადებები, რისკ ფაქტორები, თამბაქოს კონტროლი, არაჯანსაღი დიეტა და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პრინციპები. 

4. ნინო კიკნაძე - სამართლის და სახელმწიფო მართვის მაგისტრი. ნინო ამჟამად მუშაობს ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოში". ის არის საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ევროკავშირის და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სამართლის ექსპერტად. არის რამდენიმე სტატიის და წიგნის ავტორი.

როგორ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა?!

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • კურსზე დაიშვება დაახლოებით 25 მონაწილე;
 • მონაწილეობის უფლება აქვთ იურისტებს, ჯანდაცვის პროფესიონალებს, ჯანდაცვის მენეჯერებს, ექიმებს, ბიზნესის და მედიის წარმომადგენლებს, რომელსაც აქვთ გამოცდილება ჯანდაცვაში, საჯარო მოხელეებს და პროფესიონალებს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ჯანდაცვა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები;
 • პრიორიტეტი მიენიჭებათ აპლიკანტებს, რომლებსაც აქვთ მინიმუმ ხუთ წლიანი სამუშაო გამოცდილება და გარკვეული წვლილი მიუძღვით ქვეყნის ამ სფეროს განვითარებაში;
 • ვინაიდან კურსი იქნება ინგლისურ ენაზე, აპლიკანტი კარგად უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას;
 • კურსზე მონაწილეობის მსურველი უნდა იყოს 20 წელზე მეტი ასაკის.


სწავლების ენა: - ქართული და ინგლისური 
კურსის ღირებულება: - 1760 ლარი - სწავლის ღირებულება უნდა დაიფაროს 2018 წლის 5 მაისამდე.
კორპორატიული ფასდაკლება შესაძლებელია ორგანიზაციიდან 4 ან მეტი პირის დაფინანსების შემთხევვაში და მრავალშვილიანი (3 და მეტი) მონაწილისთვის 

კურსის თარიღი: ინტენსიური 5 დღიანი კურსი ჩატარდება 2018 წლის 9-13 მაისს (5 სრული დღე) თბილისში. მონაწილეები ვალდებული არიან დაესწრონ კურსის ხუთივე დღეს სრულად და შეათანხმონ აღნიშნულის შესახებ დამსაქმებლებთან. 

სერტიფიკატი: კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მონაწილეები მიიღებენ ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის და "იბიდის" ერთობლივ სერტიფიკატს. 

აპლიკანტმა უნდა გამოაგზავნოს შემდეგი საბუთები: 

კურიკულუმ ვიტა /სვ, რომელიც უნდა იყოს მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 3 გვერდი. სამოტივაციო წერილი (მინიმუმ 600 და მაქსიმუმ 1000 სიტყვა), სადაც კარგად იქნება აღწერილი მონაწილეობის სურვილი, ინტერესის სფერო, პროფესიული გამოცდილება და ორი რეკომენდატორის სახელი და გვარი ელ ფოსტის და ტელეფონის ნომრის მითითებით. 

საბუთების შერჩევის პირველი ეტაპის გადალახვის შემდეგ, აპლიკანტს ჩაუტარდება მაქსიმუმ 10 წუთიანი გასაუბრება. 

საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა:

საბუთების შემოტანის ბოლო ვადაა 2018 წლის 28 მარტი, 18:00 საათი. გთხოვთ საბუთები გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: [email protected]

შეტყობინება კურსზე მონაწილეობის შესახებ თითოეულ აპლიკანტს ეცნობება აპრილის პირველ კვირაში. 

დამატებითი შეკითხვები გთხოვთ გამოაგზავნოთ: [email protected] და ტელ: 577 900 515

განთ. 2 მარტი 13:19

ბოლო ვადა 28 მარტი 00:00

750 ლარი

მოსამზადებელი კურსები - SAT, GRE, GMAT

ID 44700

საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა აცხადებს მიღებას SAT-ის, GRE-სა და GMAT-ის მოსამზადებელ კურსებზე.

 • თითოეულ კურსს დაეთმობა კვირაში 6 საათი (4 საათი მათემატიკურ ნაწილს, 2 საათი - ვერბალურს).
 • ხანგრძლივობა - 12 კვირა. 
 • ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა არ გადააჭარბებს 10-ს. 
 • მეცადინეობების დრო გადაწყდება ჯგუფთან შეთანხმებით. 
 • კურსზე მოსახვედრად აუცილებელია ინგლისური ენის ფლობა, ენის ცოდნის დონის დასადგენად მეცადინეობის დაწყებამდე ჩატარდება ტესტირება.
 • მათემატიკაში დაკომპლექტდება სხვადასხვა დონის ჯგუფები წინასწარ გასაუბრებაზე გამოვლენილი ცოდნის საფუძველზე. 


კურსებს გაუძღვებიან პროფ. ლიანა ყარალაშვილი (მათემატიკური ნაწილი) და პროფ. შალვა დუნდუა (ვერბალური ნაწილი).

კურსის ღირებულებაა - 750 ლარი.

აპლიკაციები მიიღება ელექტრონული ფოსტით [email protected] ან მისამართზე: კოსტავას 77ა, საქართველოს უნივერსიტეტის IV კორპუსი, VI სართული, ოთახი №621.

რეგისტრაციისთვის იხილეთ თანდართული აპლიკაციის ფორმა. 

განაცხადები მიიღება 2018 წლის 1 მარტიდან 30 მარტის ჩათვლით.

სწავლა დაიწყება 2 აპრილს. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიაკითხეთ საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლას მისამართზე: კოსტავას 77ა, საქართველოს უნივერსიტეტის IV კორპუსი, VI სართული, ოთახი №621/623. 

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი თანამშრომლობს მსოფლიოში ცნობილ 30-მდე უნივერსიტეტთან. ეს კურსდამთავრებულებს აძლევს იშვიათ შესაძლებლობას, გააკეთონ მათთვის სასურველი არჩევანი და უნივერსიტეტის მხარდაჭერით (მაგ., Erasmus Mundus, ISET, სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამა და ა.შ.) სწავლა გააგრძელონ უცხოეთში.

გისურვებთ წარმატებას!

განთ. 1 მარტი 16:01

ბოლო ვადა 30 მარტი 00:00

სამაგისტრო პროგრამები

ID 44698

საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში ფუნქციონირება განაახლა ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდებისთვის მოსამზადებელმა პროგრამამ.

სწავლების ინტენსიურობა: კვირაში 10 საათი:

 • წაკითხულის გააზრება-2 საათი, ანალიტიკური წერა -3 საათი;
 • ზოგადი უნარები (ვერბალური და მათემატიკური) -კვირაში 5 საათი. 


პროგრამა შედგენილია ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის მოთხოვნების შესაბამისად და თანამედროვე დასავლური სტანდარტების გათვალისწინებით.

სრული პაკეტის ღირებულება შეადგენს 650 ლარს. შესაძლებელია ცალკეული მოდულის აღება (წაკითხულის გააზრება+ ანალიტიკური წერა- კვირაში 5 საათი ან ზოგადი უნარები-კვირაში 5 საათი. ამ შემთხვევაში ერთი მოდულის ღირებულება შეადგენს 350 ლარს.)

პროგრამაზე დარეგისტრირებისთვის შეავსეთ აპლიკაციის ფორმა და გადმოაგზავნეთ მისამართზე: [email protected] ან [email protected]

აპლიკაციების მიღების ვადა 2 მარტიდან 31 მარტამდე.

სწავლა დაიწყება 2 აპრილს და გაგრძელდება 29 ივნისამდე (შუალედური და დასკვნითი გამოცდის ჩათვლით).

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიაკითხეთ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლას მისამართზე: კოსტავას 77ა, საქართველოს უნივერსიტეტი, IV კორპუსი, VI სართული, ოთახი 621/623

განთ. 1 მარტი 15:51

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

იურიდიული ინგლისურის კურსი იურისტებისთვის

ID 44676

"ამერიკული სამართლის სკოლა" (School of American Law/SAL) აცხადებს იურიდიული ინგლისურის კურსს იურისტებისთვის.

კურსი ხორციელდება ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლის მხარდაჭერითა და "TransLegal"-თან ექსკლუზიური თანამშრომლობით, რომელიც წარმოადენს ლიდერს იურიდიული ინგლისურის სწავლებაში. 

იურიდიული ინგლისურის კურსის ფარგლებში ისწავლება: 

 • სამართლებრივი და აკადემიური წერა; 
 • ხელშეკრულებების შედგენა;
 • ბიზნეს სამართლის ძირითადი ტერმინოლოგია;
 • ბიზნეს, საკორპორაციო, სამოქალაქო, სახელშეკრულებო, სისხლის სამართალის და საპროცესო კანონმდებლობა, საკომუნიკაციო სტრატეგია;
 • შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების წარმოება. 


კურსი მოიცავს ყველა საფეხურს: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Pre-Advance, Advance და Post Advance.

იურიდიული ინგლისურის პროგრამას უძღვება მრავალწლიანი გამოცდილების და იურიდიული განათლების მქონე executive couch-ი და Legal English trainer-ი Pejman Eshtehardi, რომელიც, ამასთანავე, არის "Legal English Academy"-ის პროგრამების აკადემიური დირექტორი. იურიდიული ინგლისურის კურსს ასევე უძღვებიან უცხოელი და ქართველი იურისტი და ლინგვისტი ლექტორები. 

კურსის ხანგრძლივობა და ღირებულება:

 • 3 თვიანი კურსი მოიცავს 90 წთ-იან 36 გაკვეთილს (ჯამურად 54 აკადემიური საათი), 3-ჯერ კვირაში. 
 • ერთი თვის ღირებულება შეადგენს 320 ლარს.
 • საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებზე ვრცელდება 10%-იანი ფასდაკლება.


კურსის დასრულების შემდგომ გაიცემა "TransLegal"-ისა და "School of American Law"-ს ინგლისური ენის დონის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

ინგლისურის კურსები ტარდება: ჭავჭავაძის 34-ში, "პიქსელ ბიზნეს ცენტრი", "ამერიკული სამართლის სკოლის" ოფისი.

კურსზე სარეგისტრაციოდ და დამატებითი შეკითხვებისათვის დაგვიკავშირდით: 

სალომე ბარჯაძე, პროგრამის მენეჯერი
555 323359
[email protected]

განთ. 1 მარტი 13:04

ბოლო ვადა 1 აპრილი 00:00

მასაჟის შემსწავლელი კურსები

ID 44665

მასაჟისა და რეაბილიტაციის ცენტრი „ორიენტი“ გიწვევთ მასაჟის შემსწავლელ სერტიფიცირებულ კურსებზე. თუ გსურთ იყოთ წარმატებული და მოთხოვნადი სპეციალისტი “ორიენტი“ გაძლევთ შესაძლებლობას შეისწავლოთ და დახელოვნდეთ მასაჟის მიმართულებით.

კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც სურს რეაბილიტაციის ცენტრებში; სპა-სალონებში მასაჟისტად მუშაობა ან კვალიფიკაციის ამაღლება აღნიშნულ სფეროში.

სწავლება მიმდინარეობს თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობებით. მასალა გადაეცემა მსმენელს უფასოდ. წარმატებული სტუდენტები 2 კვირიან უფასო სტაჟირებას გაივლიან "ორიენტის" კაბინეტში.  გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი და სტაჟირების დამადასტურებელი ცნობა.                                             

 კურს უძღვება 11 წლიანი სტაჟის მქონე მაღალკვალიფიციური ექიმ-მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგი თამარ აბაშიძე.

 

საგაზაფხულო ფასდაკლება ყველა ტრენინგ კურსზე!!!

მასაჟის ცენტრი "orienti "აცხადებს მიღებას გაერთიანებულ ტრენინგ კურსზე უპრეცედენტო ფასად !!!
თავის,სახის და საყელოს ზონის მასაჟი + ანტიცელულიტური მასაჟი (წონის საკორექციო)
კურსის ხანგრძლივობა 2 თვე (24 აკადემიური საათი)
კურსის ღირებულება 350 ლარი ნაცვლად 600 ლარისა .
გადახდა მიმდინარეობს ეტაპობრივად.

 

ასევე „ორიენტი“ გთავაზობთ შემდეგ კურსებს:

1.გამაჯანსაღებელი მასაჟი ( სარელაქსაციო მასაჟი)

კურსის ხანგრძლივობა 2 თვე. (24 აკადემიური საათი)

თითო თვის ღირებულება  130  ლარი ნაცვლად 150 ლარისა.

 

2სამკურნალო მასაჟი სხვადასხვა დაავადებების დროს +სამკურნალო ფისკულტირა.(კინეზიოთერაპია)   

 •  სქოლიოზი
 • კიფოზ-სქოლიოზი
 • ლორდოზი
 • ოსტეოქონდროზი
 • რადიკულიტი

სწავლება მიმდინარეობს როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული მეცადინეობით.
კურსის ხანგრძლივობა 3 თვე.(36 აკადემიური საათი)
თითო თვის ღირებულება  130 ლარი ნაცვლად 150 ლარისა

 

3. ბავშვთა მასაჟი  სხვადასხვა დაავადებების დროს (პროფილაქტიკური და სამკურნალო) :

 • დისპლაზიები
 • ბრტყელტერფიანობა
 • კისერმრუდობა       
 • ტერფმრუდობა       
 • სამკურნალო ფისკულტურა

 

სწავლება მიმდინარეობს როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული მეცადინეობით.

კურსის ხანგრძლიობა 3 თვე.(36 აკადემიური საათი)

თითო თვის ღირებულება 130 ლარი ნაცვლად 150ლარისა

4. ანტიცელულიტური წონის საკორექციო მასაჟი

კურსის ხანგრძლივობა 1 თვე. კვირაში 3 დღე.

კურსის ღირებულება 200 ლარი ნაცვლად  300 ლარისა.

5. სახის კლასიკური მასაჟი

კურსის ხანგრძლივობა 1 თვე.კვირაში 3 დღე თითო საათი.

ღირებულება 200 ლარი ნაცვლად  300 ლარის

 

ტელ : +995 555464073
ელ.ფოსტა : [email protected]
მის : ალ. ყაზბეგის 26

 

 

განთ. 1 მარტი 12:04

ბოლო ვადა 1 აპრილი 00:00

ეფექტური გაყიდვების კურსი

ID 44540

საერთაშორისო ჰოლდინგური კომპანია "4Service" საქართველო აცხადებს მსმენელთა რეგისტრაციას ეფექტური გაყიდვების კურსზე

კურსის ფარგლებში გაეცნობით და დაეუფლებით შემდეგ თემებს:

 • გაყიდვების მენეჯმენტი
 • სატელეფონო გაყიდვების ტექნიკა
 • აქტიური და პასიური გაყიდვების ტექნიკები
 • მომსახურების სტანდარტები გაყიდვებში
 • ტესტირება და პრეზენტაცია.


ტრეინინგის ჩატარების ფორმატი წარიმართება შემდეგნაირად: ყველა თემაზე მოხდება როგორც თეორიული პრეზენტაცია, აგრეთვე სიმუალაციები, კონკრეტული ქეისები და დისკუსიები.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 20 საათი (დღეში 4 საათი).
ტრენინგის საფასური: 250 ლარი.
ტრენინგს გაუძღვება კომპანია "4Service საქართველოს" გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, გურამ გოგნიაშვილი.
ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გადმოაგზავნოთ CV/რეზიუმე მისამართზე: [email protected]

განთ. 27 თებერვალი 12:35

ბოლო ვადა 26 მარტი 00:00

130 ლარი

ფასდაკლება ბავშვთა, სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი მასაჟის კურსებზე

ID 44497

ფასდაკლება ბავშვთა, სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი მასაჟის კურსებზე

ტრენინგ ცენტრი ,,ნიუ გენი" გიწვევთ მასაჟის შემსწავლელ სერტიფიცირებულ კურსებზე. თუ გსურთ იყოთ წარმატებული და მოთხოვნადი სპეციალისტი “ნიუ გენი“ გაძლევთ შესაძლებლობას შეისწავლოთ და დახელოვნდეთ მასაჟის მიმართულებით.

კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც სურს რეაბილიტაციის ცენტრებში, სპა-სალონებში მასაჟისტად მუშაობა ან კვალიფიკაციის ამაღლება აღნიშნულ სფეროში. სწავლება მიმდინარეობს როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული მეცადინეობით. კურსის განმავლობაში მიიღებთ სასწავლო მასალებს. წარმატებული სტუდენტები გაივლიან 2 კვირიან უფასო სტაჟირებას მასაჟისა და რეაბილიტაციის ცენტრში "ორიენტი".

გაიცემა ორენოვანი სერიფიკატი და სტაჟირების დამადასტურებელი ცნობა.

აქცია: გამაჯანსაღებელი მასაჟი + სამკურნალო მასაჟი 450ლარი (750 ლარის ნაცვლად).

 

გამაჯანსაღებელი მასაჟი ( სარელაქსაციო მასაჟი)

 

კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე.  (24 აკადემიური საათი).                                                               ერთი თვის  ღირებულება: 130 ლარი. ( 200 ნაცვლად).

 

სამკურნალო მასაჟი სხვადასხვა დაავადებების დროს

 • სქოლიოზი
 • კიფოზ-სქოლიოზი
 • ლორდოზი
 • ოსტეოქონდროზი
 • რადიკულიტი   
 • სამკურნალო ფისკულტურა(კინეზიოთერაპია)

კურსის ხანგრძლივობა:  3 თვე.  (36 აკადემიური საათი).                                                               ერთი თვის  ღირებულება:  130 ლარი. ( 200 ნაცვლად).

 

ბავშვთა მასაჟი  სხვადასხვა დაავადებების დროს

(პროფილაქტიკური და სამკურნალო)

 • დისპლაზიები
 • ბრტყელტერფიანობა
 • კისერმრუდობა       
 • ტერფმრუდობა       
 • სამკურნალო ფისკულტურა

კურსის ხანგრძლიობა: 3 თვე. (36 აკადემიური საათი).

ერთი თვის  ღირებულება:  130 ლარი. ( 200 ნაცვლად).

 

ანტიცელულიტური წონის საკორექციო მასაჟი

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე.

კურსის ღირებულება:   200 ლარი (300 ლარის ნაცვლად).

 

სახის კლასიკური მასაჟი

კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე.

კურსის ღირებულება: 200 ლარი (300 ლარის ნაცვლად).

 

კურს გაუძღვება 11 წლიანი სტაჟის მქონე მაღალკვალიფიციური ექიმ-მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგი თამარ აბაშიძე.

მის: ყაზბეგის 26 I კორ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა:[email protected]                                                                                                           

 

 

განთ. 26 თებერვალი 16:31

ბოლო ვადა 25 მარტი 00:00

450 ლარი

ბუღალტერიის კურსი. თეორია + ORIS + სტაჟირება

ID 44477

ბუღალტერიის კურსი. თეორი+ ORIS + სტაჟირება

 

ტრენინგ ცენტრი „ნიუ გენი“ გთავაზობთ ბუღალტერიის 3-თვიან კურსებს

პროგრამა ითვალისწინებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან. კურსი მოიცავს როგორც ბუღალტრულ აღწერას, ასევე საგადასახადო საქმის საკვანძო საკითხებს, გადასახადის სახეებს, ვადებს, დაანგარიშებას და დეკლარირებას ახალი ესტონური მოდელით.

 

კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს:  

 • ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან
 • ვისაც გაქვთ გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და გსურთ ცოდნის გაღრმავება

კურსის განმავლობაში მიიღებთ სასწავლო მასალებს.


კურსი შედგება 3 ეტაპისაგან:  

 • თეორიული ნაწილი
 • კომპიუტერული ბუღალტერიის პროგრამა ORIS
 • პრაქტიკული ნაწილი (სტაჟირება)

 

თეორიული ნაწილი მოიცავს: 

 • შესავალი: რა არის ბუღალტრული აღრიცხვა; ბასს; ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები
 • ანგარიშთა გეგმა
 • სალაროს ოპერაციები
 • ბანკის ოპერაციები
 • მოთხოვნების აღრიცხვა
 • სავაჭრო კრედიტორული ვალდებულებების აღრიცხვა
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა
 • უკანდაბრუნებული საქონლის აღრიცხვა
 • რეალიზაციისა და დღგ-ს კორექტირება
 • წარმოების პროცესის აღრიცხვა
 • პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრა
 • კურსთაშორისი სხვაობები
 • საწესდებო კაპიტალის აღრიცხვა
 • შემოსვლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • ხელფასთან დაკავშირებული ოპერაციები
 • იჯარის აღრიცხვა
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიმოხილვა და ძირითადი ასპექტები
 • ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
 • საცდელი ბალანსის შედგენა

 

კომპიუტერული ბუღალტერიის ORIS-ის კურსი მოიცავს:

 • ORIS-ის ინსტალაცია
 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა
 • საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები
 • ანგარიშთა გეგმა და სასტარტო ნაშთების დასმა
 • საბუღალტრო გატარებები
 • დოკუმენტაციის შექმნა (სალაროს გასავლის ორდერი, სალაროს შემოსავლის ორდერი, საგადასახადო დავალება, სასაქონლო ზედნადები)
 • ხელფასის დაანგარიშება, ხელფასის დარიცხვის გატარებები
 • ძირითადი საშუალებების მიღება, სასტარტო ნაშთებში დასმა, ცვეთის დარიცხვა; პაკეტური კორექტირება
 • სამეურნეო ოპერაციები
 • მოგება-ზარალი
 • საცდელი ბალანსი
 • ასლის აღება/აღდგენა

 

პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი
პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი ითვალისწინებს კონკრეტული ორგანიზაციის დოკუმენტებთან მუშაობას, ბუღალტერიის წარმოებას შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით ელექტრონულად rs.ge-ზე. სტაჟირების გავლა შეუძლიათ პირებს, რომლებსაც აქვთ თეორიული განათლება ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებში და ფლობს ORIS-ის პროგრამას. ასევე დამწყებ ბუღალტრებს, ვისაც აქვთ სურვილი გაიღრმავოს პროფესიული ცოდნის დონე.
 
კურსი მოიცავს:

 • ორგანიზაციის შექმნა
 • სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერების შექმნა. სალაროს დამუშავება
 • ბანკის ამონაწერის დამუშავება
 • სასაქონლო ზედნადებისა და ანგარიშ-ფაქტურის შექმნა ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • ხელფასის უწყისის შექმნა
 • ყოველთვიური დეკლარციების (საშემოსავლოს, განაცემთა ინფორმაციის, დღგ-ს) შევსება-ჩაბარება ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • ყოველწლიური დეკლარციების (მოგების, ქონების) შევსება-ჩაბარება ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • დარიცხული წლიური საავანსო გდასახადებისა და ზარალის გადატანის მეთოდები

ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს ORIS-ის პროგრამაში და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა rs.ge-ზე.
აღნიშნული კურსის გავლის შემდგომ თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად განახორციელოთ მოქმედი კომპანიების საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა.


კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე. მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ  ჯგუფებში (2-5 კაცი) და ინდივიდუალურად. ლექციის ხანგრძლიობა - 1 სთ. 
 
სრული კურსის ღირებულება: 

 • სრული კურსი: ჯგუფი - 450 ლარი ( 36 ლექცია)
 • სრული კურსი: ინდივიდუალური - 600 ლარი ( 36 ლექცია)

შესაძლებელია კურსის ცალკეული ნაწილის გავლა:

 • თეორიული კურსი: ჯგუფი-200ლარი; ინდივიდუალური-250 ლარი (14 ლექცია)
 • ORIS-ის კურსი: ჯგუფი-100 ლარი; ინდივიდუალური-120 ლარი (10 ლექცია)
 • სტაჟირება: ჯუგი-180 ლარი; ინდივიდუალური-230  (12 ლექცია)

 

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.
კურსს გაუძღვება ACCA-ს კურსდამთავრებული, მოქმედი მთავარი ბუღალტერი.

 

მის: ყაზბეგის 26 I კორპ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა:[email protected]                                                                                                           

 

 

განთ. 26 თებერვალი 15:14

ბოლო ვადა 25 მარტი 00:00

ტრენინგი - კატეგორიების მართვა შესყიდვებში

ID 42501

შვეიცარული კომპანია Siegel Human Resource International-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში წარმოგიდგენთ Procurement Excellence Academy-ის შესყიდვების კატეგორიების მართვის ტრენინგს. თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ გაიღრმაოთ ცოდნა და აიმაღლოთ თქვენი კვალიფიკაცია შესყიდვების მიმართულებით. ტრენინგის პროგრამა აგებულია მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე.

კურსის მიზანი:

ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ საბაზისო ცოდნას შესყიდვების კატეგორიების მართვის შესახებ. შეძლებენ განსაზღვრონ შიდა კლიენტების საჭიროებები და დაყონ არსებული ხარჯები კატეგორიების მიხედვით. დაეუფლებიან ანალიზის ჩატარებისათვის საჭირო ინსტრუმენტებს და ისწავლიან მათ ეფექტურ გამოყენებას. შეისწავლიან თუ როგორ უნდა განსაზღვრონ და მართონ საბაზრო რისკები. კურსის დასასრულს კი შეძლებენ შეიმუშაონ ერთიანი სტრატეგია თითოეული კატეგორიისთვის.

ტრენინგის შინაარსი:

 • შესყიდვების კატეგორიების მართვის განმარტება და მისი ძირითადი ამოცანები;
 • როგორ განსაზღვროთ საჭიროებები და შევიმუშაოთ სპეციფიკაცია შიდა კლიენტებთან ერთად;
 • ხარჯების ანალიზის ჩატარება ისტორიულ მონაცემებზე და სამომავლო გეგმებზე დაყრდნობით;
 • ბაზრის და რისკების ანალიზის ჩატარება;
 • კატეგორიებისთვის რიცხობრივი და ხარისხობრივი მიზნების განსაზღვრა;
 • შესყიდვების თითოეული კატეგორიისთვის სტრატეგიის შემუშავება;
 • მომწოდებლების ანალიზი, შერჩევა და მართვა.

ტრენინგი განკუთვნილია:

 • საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის შესყიდვების სფეროში, შესყიდვების განყოფილების როგორც მოქმედი ასევე დამწყები თანამშრომლებისთვის, მათ შორის: შესყიდვების ოფიცრები, სტრატეგიული შემსყიდველები, შესყიდვების კატეგორიების მენეჯერები.

ფორმატი:

 • ტრენინგის ენა: ქართული
 • ტრენინგის თარიღები: 11, 13, 16, 17 აპრილი, 2018 წ. (19:00-21:30სთ)
 • ტრენინგის ღირებულება: 395 ლარი

ფასდაკლება: 

 • 2 ან მეტი მსმენელის დასწრების შემთხვევაში, თითოეული მონაწილე ისარგებლებს 10% ფასდაკლებით. 
 • მსმენელები, რომლებიც დარეგისტრირდებიან და უზრუნველყოფენ ტრენინგის საფასურის სრულად გადახდას 2018 წლის 15 მარტის ჩათვლით, ასევე ისარგებლებენ 10% ფასდაკლებით. 

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ: ორივე ფასდაკლების პირობა ერთდროულად არ ვრცელდება.

კურსის ტრენერი:

თამარ ახსიაშვილი - შესყიდვების სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტი, შესყიდვების კონსულტანტი, ბიზნეს ტრენერი და "Siegel HR"-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში და კავკასიის რეგიონში. ტრენერის გამოცდილებას ასევე დეტალურად შესაძლებელია გაეცნოთ შემდეგ ლინკზე: https://www.linkedin.com/in/tamara-akhsiashvili-124a393b/ 

ტრენინგის გავლის შემდეგ თქვენ მიიღებთ კომპანია "Siegel HR Georgia"-ს ორენოვან სერთიფიკატს, ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

დაინტერესებულმა პირებმა ტრენინგზე რეგისტრაციის გასავლელად, გთხოვთ, შეავსოთ განაცხადის ფორმა

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 8 აპრილი, 2018 წ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ელ. ფოსტა: [email protected] 
ვებ-გვერდი: http://www.siegel-hr.ch/ 

ჩვენი სიახლეები იხილეთ: 

https://www.facebook.com/Siegel-HR-Georgia/ 
https://www.linkedin.com/company-beta/18074108/

განთ. 25 იანვარი 11:36

ბოლო ვადა 8 აპრილი 00:00

70 ლარი

ვამზადებ მსურველებს ფრანგულ ენაში

ID 41062

საფრანგეთში კვალიფიცირებული მასწავლებელი ამზადებს სკოლის მოსწავლეებსა და ნებისმიერ მსურველს ფრანგულ ენაში. გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი და 20 წუთი მისამართი: მოსკოვის გამზირი IVკვ III კორპ. II სად. ბინა 39. ფასი: 70-80

განთ. 4 დეკემბერი 2017 16:30

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00