ID 46812
ფონდების მოძიების სპეციალისტი 700 ლარი

კონტაქტი

მრავალეროვანი საქართ

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 18 მაისი

კომენტარი

არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა "მრავალეროვანი საქართველო" ფარგლებში აცხადებს კონკურსს ფონდების მოძიების სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად.

ფონდების მოძიების სპეციალისტი ვალდებული იქნება პროექტის ფარგლებში განახორციელოს შემდეგი ხასიათის აქტივობები:

შეიმუშაოს ფონდების მოძიების სტრატეგია რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით: 

 • საერთაშორისო და ადგილობრივი დონორი ორგანიზაციები; 
 • დიპლომატიური მისიები რომლებიც აწარმოებენ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსებას; 
 • საჯარო უწყებები, რომლებიც აწარმოებენ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსებას. 
 • შეიმუშაოს დონორ ორგანიზაციათა პრიორიტეტებისა და დაფინანსების მექანიზმების მატრიცა ზემოთ აღწერილი მიმართულებების შესაბამისად;
 • უზრუნველყოს სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებისათვის ორგანიზაციის სახელით საგრანტო წინადადებების შემუშავება და დონორი ორგანიზაციებისადმი წარდგენა - როგორც ღია კარისათვის, ასევე კონკრეტული კონკურსებისათვის არსებულ და სხვა დონორ ორგანიზაციებთან, რომლებთან ურთიერთობა ორგანიზაციას ჯერ არ ჰქონია;
 • საბჭოს წევრებთან ფართო კომუნიკაციის გაბმის საფუძველზე უზრუნველყოს მათი აქტიური ჩართულობა ფონდების მოძიების პროცესში, ისევე როგორც მათ გაუზიაროს შესაბამისი ცოდნა და უნარ-ჩვევები. 
 • პროგრამის მენეჯერებთან აქტიური მუშაობის საფუძველზე შექმნას პროექტების შუალედური და საბოლოო ანგარიშები საჭიროებისადა მიხედვით ქართულ და ინგლისურ ენებზე შესაბამისი დონორების მოთხოვნაზე დაყრდნობით. 


მოწვეულმა სპეციალისტმა უნდა გასწიოს შესაბამისი შრომა ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა, 8 საათიან სამუშაო რეჟიმში, 
ანაზღაურება: 700 ლარი + ბონუსები 

მოთხოვნები: გამოცდილება: ფონდების მოძიების მიმართულებით მუშაობის სულ მცირე 3 წლის გამოცდილება.

ცოდნა და უნარები:

 • სამოქალაქო საზოგადოებრივი, განსაკუთრებით კი უფლებადამცველი ორგანიზაციების ფუნქციონალური მანდატის სიღრმისეული ცოდნა;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივი დონორი ორგანიზაციების, დიპლომატიური მისიებისა და საჯარო უწყებების საგრანტო პრიორიტეტების ცოდნა და მათთან ურთიერთობის გამოცდილება;
 • დონორ ორგანიზაციათა პრიორიტეტებისა და დაფინანსების მექანიზმების მატრიცის შედგენის გამოცდილება; 
 • საგრანტო წინადადებების შედგენის ტექნიკისა და მეთოდიკის სრულფასოვნად ფლობა; 
 • საპროექტო ანგარიშების მომზადების ტექნიკისა და მეთოდიკის სრულფასოვნად ფლობა;
 • საპროექტო, სტრატეგიული და ტაქტიკური ხასიათის ხედვებისა და წინადადებების წერილობითი გაფორმების ინსტრუმენტების ცოდნა (MS Project, MS Word, Excel, PowerPoint, Visio და ა.შ.);
 • გამართული ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე;
 • მრავალამოცანიან სამუშაო რეჟიმში მუშაობის სურვილი და უნარი;
 • სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებთან საერთო ენის გამონახვის უნარი; 
 • ადამიანებთან კონსტრუქციული ურთიერთობის უნარი;
 • პრეზენტაციებისა და საქმიანი მოლაპარაკებების წარმოების გამოცდილება;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • შემოქმედებითობა;
 • პროცესსა და შედეგზე ორიენტირებულობა; 
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი; 
 • გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარი;
 • დისციპლინირებულობა.


ვაკანსიით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოგზავნონ რეზიუმე და სამოტივაციო წერილი შემდეგ მისამართზე: [email protected] [email protected] ან დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე: 2 14 20 29, 2 18 04 81, 2 96 21 25 (იკითხეთ ალექსანდრა კალატოზიშვილი). წერილის სათაურში მიუთითეთ ვაკანტური თანამდებობის სახელწოდება.

აუცილებელია, რეზიუმეში მიუთითოთ ორი რეკომენდატორის მონაცემები (სახელი, გვარი, ორგანიზაცია, თანამდებობა, მობილური ტელეფონის ნომერი და ელ.მისამართი), რომელთანაც გიმუშავიათ მინიმუმ ორი წელი (სასურველია უშუალო უფროსი). 

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 13 მაისი.