ID 48289
მომსახურების კონსულტანტი/რეზერვი - ცაგერი

კონტაქტი

კრედო ბანკი

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

რაჭა – ლეჩხუმ – ქვემო სვანეთი

ცაგერი

ბოლო ვადა: 30 მაისი

კომენტარი

მომსახურების კონსულტანტი სს "კრედო ბანკს" (კრედო) უწევს მომსახურებას, დადგენილი პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად. 

თანამდებობა: მომსახურების კონსულტანტის რეზერვი
სამუშაო ადგილი: ცაგერი

ძირითადი პასუხისმგებლობა და მოვალეობები:

ზოგადი:
 • კრედოს ფილოსოფიის, ღირებულებების, მიზნების გაგება და მხარდაჭერა;
 • ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად, შესაძლებლობების ფარგლებში, ზედამხედველის მიერ დასახული ამოცანების შესრულება;
 • საქმიანობის შესრულება კრედოს სტრატეგიისა და მეთოდიკის შესაბამისად.
 • ორგანიზაციის წინაშე პატიოსნებისა და ერთგულების მაღალი დონის წარმოჩენა; 

სპეციფიკური:
 • საკრედიტო პოლიტიკის და პროცედურების, ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის, მათ შორის წამახალისებელი სქემის, მომსახურების სტანდარტების, ეთიკის კოდექსისა, ბიზნესის ქცევების, კორპორატიული ღირებულებების, ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკების, ასევე მათში შეტანილი სიახლებიის, ცოდნა და დაცვა; 
 • კლიენტის პერსონალური მონაცემების, ფინანსური და ოჯახური მდგომარეობის კონფიდენციალურობის, მის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის მკაცრად დაცვა;
 • ორგანიზაციის კომერციული საქმიანობის კონფიდენციალურობის დაცვა;
 • ორგანიზაციის მატერიალური ფასეულობების გაფრთხილება და დაცვა, კრედოს მოხმარების პოლიტიკის შესაბამისად;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ტრეინინგზე დასწრება და ინფორმაციული უსაფრთხოების თანხმობის განცხადებაზე ხელის მოწერის უზრუნველყოფა, (ხელმოწერით დადასტურება, რომ განცხადების რომელიმე ნაწილის დარღვევა განხილულია როგორც მოვალეობის შეუსრულებლობა და იწვევს დისციპლინარულ სანქციებს);
 • მისალმება კლიენტის სერვისცენტრში შესვლისთანავე, კრედოს წარდგენა პოტენციური კლიენტებისათვის;
 • კლიენტისათვის დახმარების შეთავაზება და გაწევა პასუხისმგებლობის ფარგლებში; 
 • არსებული თუ პოტენციური კლიენტების გადამისამართება შესაბამის პირებთან;
 • კლიენტების რიგითობის დაცვის უზრუნველყოფაი;
 • სერვისცენტრის თანამშრომლებთან შეხვედრებისა და განრიგის შედგენის უზრუნველყოფა;
 • სესხის გაცემის დროს წესრიგის დამყარება მიმღებში;
 • კლიენტებისათვის დახმარების გაწევა სწრაფი გადახდის აპარატებთან;
 • კლიენტისთვის დახმარების გაწევა სესხის დაფარვის პროცესში (ასევე სერვისცენტრის შესაბამისი თანამშრომლების ინფორმირება დაფარვის თაობაზე);
 • კომპეტენციის ფარგლებში, სერვისცენტრში არსებული მარაგების კონტროლი და აღრიცხვა (მათ შორის, მარკეტინგული მასალების);
 • სერვისცენტრში წესრიგისა და სისუფთავის დაცვის უზრუნველყოფა, ოფისის დამლაგებლის ყოველდღიური საქმიანობის ზედამხედველობა და კოორდინირება;კრედოს ადმინისტრაციული ფორმების/საბუთების მომარაგება;
 • მომსახურების სტანდარტების შესრულება;
 • კომპანიის კორპორატიულ ელ-ფოსტაზე მოსული სიახლეების გაცნობა;
 • კრედოს ჩაცმის ეტიკეტის დაცვა;
 • საჭიროების შემთხვევაში, სერვისცენტრის დამხმარე პოზიციაზე მომუშავე თანამშრომელთა შეცვლა, მათი არყოფნის დროს;
 • საჭიროებისამებრ, სერვისცენტრის მენეჯერისათვის დახმარების გაწევა სხვა დავალებების შესრულებაში. 

ცოდნა, კვალიფიკაცია და უნარები:

შემდეგი ცოდნა, კვალიფიკაცია და უნარები შეიძლება, მიღებულ იქნას ფორმალური განათლების, თვითსწავლების, გამოცდილების ან სტაჟირების გზით. 
 • საშუალო ან უმაღლესი განათლება;
 • ეფექტური ზეპირი საკომუნიკაციო უნარი ქართულ ენაზე, რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა სასურველია; 
 • კომუნიკალურობა და კლიენტების მიმართ პოზიტიური განწყობა; 
 • თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით დონეზე ცოდნა;კონფლიქტური სიტუაციის მართვის უნარი;
 • თვითმოტივირებულობა, სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოგზავნეთ რეზიუმე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] და სათაურის ველში აუცილებლად მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება (მაგ. მომსახურების კონსულტანტის რეზერვი სამცხე-ჯავახეთში).

გთხოვთ, რეზიუმე გამოგზავნეთ არაუგვიანეს 2018 წლის 30 მაისი.