ფილტრი

მომსახურება

275 ლარი

პრაქტიკული ბუღალტერიის სრული კურსი

ID 41109

საბუღალტრო მომსახურებისა და ტრენინგების ცენტრი HELP BUSINESS გთავაზობთ: პრაქტიკული #ბუღალტერიის სრულ კურსს. ჯგუფში მხოლოდ ო რ ი მოსწავლეა. აქციის ფარგლებში ერთი მოსწავლის საფასურია 275 ლარი. კურსს გაივლით მოქმედი ბუღალტრებთან, მაღალ დონეზე შეგასწავლით პრაქტიკულ და თეორიულ ბუღალტერიას საერთაშორისო სტანდარტებით, თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად!!! კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: სალაროსა და ბანკის ოპერაციების აღრიცხვა საქონლის შეძენა–რეალიზაცია, დღგ. წარმოება, ხელფასების აღრიცხვა, ძირითადი საშუალებები ვალუტა სესხები, იჯარისა და სხვა ხარჯების აღრიცხვა შპს–ს დაარსება საწედებო კაპიტალით მოგება–ზარალი დივიდენდები მოგების გადასახადის გადახდა და აღრიცხვა ესტონური მოდელით; ასევე შეგასწავლით: დოკუმენტაციის წარმოებას, ბალანსის შედგენას, მოგება-ზარალს, ელექტრონულ დეკლარირებას, სასაქონლო-ზედნადებს, ანგარიშ-ფაქტურას, საშემოსავლოს, ქონებას, დღგ და ა.შ. საგადასახადო კოდექსს, კომპიუტერულ ბუღალტერია ORIS; pensions.ge ზე დეკლარაციების მომზადებას. ასევე დაგეხმარებით ი/მ-ს და შპს-ს საბუთების მოწესრიგებაში. პ რ ა ქ ტ ი კ ა ი/მ თუ შპს-ს რეალური დოკუმენტაციით შეგიძლიათ გაიაროთ ჩვენთან. გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი . მეცადინეობა არის ინდივიდუალური . ჩვენთან პრაქტიკის გავლის შემთხვევაში გაიცემა ც ნ ო ბ ა-რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა სამსახურში წარსადგენად.! ჩაწერა ხდება წინასწარი დარეკვით. მისამართი: დადიანის ქ. 7 ს/ც ქარვასლა

განთ. 11 სექტემბერი 20:44

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

120 ლარი

საბუღალტრო პროგრამების #ORIS, #FINA და #1C შესწავლა

ID 41108

საბუღალტრო მომსახურეობისა და ტრენინგების ცენტრი HELP BUSINESS  გთავაზობთ საბუღალტრო პროგრამების #ORIS, #FINA და #1C საფუძვლიან შესწავლას, სწავლება ინდივიდუალურია და მიმდინარეობს პრაქტიკული კუთხით, შესაბამისად პროგრამის შესწავლასთან ერთად გაიღრმავებთ ბუღალტერიის ცოდნასაც. ასევე მოქმედ ბუღალტრებს დაგეხმარებით თქვენივე საქმიანობის პროგრამაში აწყობაში!!! მეცადინეობა ჩატარდება მსმენელთათვის სასურველ დროს, სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი. მის: ცოტნე დადიანი ქ.7 სავაჭრო ცენტრი ქარვასლა

განთ. 11 სექტემბერი 20:41

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

150 ლარი

შპს პრიორიტეტი

ID 41003

თბილისსა და ბათუმში ორგანიზაციებს, ინდივიდუალურ საწარმოებსა და მცირე მეწარმეებს გთავაზობთ;

-------------------------------------------

საბუღალტრო აღრიცხვას,

მომსახურების წარმართვას;

პირველადი დოკუმენტაციის მოწესრიგება;

საბუღალტრო აღრიცხვის დამუშავება;

საგადასახადო დეკლარირების უზრუნველყოფა;

555416327

კონტაქტი:
კომპნიის დირექტორი ლიკა ოდიშარია
viber( 995) 599 430364 // ( 995) 555416327
[email protected]
მის: ქ.თბილისი, კ.მარჯანიშვილის 31
------------------------------
ფილიალის ხელმძღვანელი ბათუმში:
მარინე ბერიძე T: 555767063
მის: ქ. ბათუმი კობალაძის 8/13

განთ. 5 სექტემბერი 12:26

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

350 ლარი

შპს პრიორიტეტი

ID 40989

გიწვევთ პრაქტიკული ბუღალტერიის შემსწავლელ კურსებზე.

კურსზე დაიშვებიან ის მსმენელები, რომლებმაც იციან თეორიული ნაწილი და რომელიმე ბუღალტრული პროგრამა (orisi; info)

კურს უძღვება პრაქტიკოსი ბუღალტერი ლიკა ოდიშარია

სტაჟირება კომპანიაში: სტაჟირებას გაივლით კონკრეტული ორგანიზაციების რეალური საბუთების მაგალითებზე, როგორცაა მომსახურების, ვაჭრობა-იმპორტის ისე წარმოების სფერო. კურსდამთავრებულები დამოუკიდებლად შეძლებენ:

რიგითი ბუღალტრის, მოლარე-ოპერატორის საქმიანობას.

დამოუკიდებლად შეძლებენ საწარმოში მომხდარი ფაქტების საფუძველზე, შესაბამისი პირველადი დოკუმენტების შედგენა-დამუშავებას, ფინანსური შედეგის გამოყვანას და საგადასახადო ელექტრონულ დეკლარირებას RS.ge-ზე

სრული კურსის ხანგრძლივობაა 1 თვე (12 ლექცია). მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლიობა - 1 სთ. სრული კურსის ღირებულება: - 350 ლარი . დაინტერესების შემთხვევაში მოგვწერეთ [email protected] ან დაგვიკავშირდით ნომერზე. 555416327

გისურვებთ წარმატებებს!

განთ. 4 სექტემბერი 22:03

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

700 ლარი

შპს პრიორიტეტი

ID 40988

IFRS for SME

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მეოთხე და მესამე კატეგორიის კომპანიებისთვის

*** სავაჭრო და მომსახურების კომპანიებისთვის

*** საწარმოო და სამშენებლო კომპანიებისთვის

პროექტის შესრულების ვადა: 1,5 თვე; პროექტის ღირებულება: განისაზღვრება კომპანიის საქმიანობის სახის და ბრუნვის მიხედვით; კომპნიის დირექტორი ლიკა ოდიშარია [email protected]

მის: ქ.თბილისი, კ.მარჯანიშვილის 31 ------------------------------

ფილიალის ხელმძღვანელი ბათუმში: მარინე ბერიძე მის: ქ. ბათუმი კობალაძის 8/13

განთ. 4 სექტემბერი 21:57

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

350 ლარი

ბუღალტერიის სრული კურსი

ID 40926

სასწავლო ცენტრი "ინოვაცია" აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებულ პროგრამაზე - ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით
კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად.
აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სურს პირველად დაიწყოს ბუღალტრული საქმიანობა და ასევე მოქმედ ბუღალტრებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე და მიიღონ მაქსიმალური პრაქტიკული გამოცდილება.
სრული კურსი მოიცავს:
1. საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლებს;
განსახილველი თემატიკა:
ანგარიშთა გეგმა
სახელფასო უწყისი(ბუღალტრული გატარებები)
კომუნალური გადასახადების აღრიცხვა
საქონლის ყიდვა, გაყიდვა და ჩამოწერა თვითღირებულებით
სესხის პროცენტი და მისი დაბეგვრა
ძირითადი საშუალებების ცვეთა და ამორტიზაცია (ბუღალტრული გატარებები გამოთვლა კოდექსით)
ქონების დარიცხვა და გაანგარიშება საგადასახადო კოდექსით
დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ)
პროპორციული ჩათვლა
ექსპორტი (დღგ-ს ნულოვანი გააკვეთი)
განბაჟება
სალაროს ოპერაციები
ბანკის ოპერაციები
მოთხოვნის აღრიცხვა
ვალდებულებების აღრიცხვა
შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
იჯარის აღრიცხვა
ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
საცდელი ბალანსის შედგენა
2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსს;
3. ORIS – საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამას;
4. პრაქტიკულ სამუშაოს/ დოკუმენტებზე მუშაობას.
პრაქტიკული სამუშაო გულისხმობს: (პროგრამაში ORIS ან SuperFin) ბაზის აწყობა და შექმნა, ბანკის ბრუნვა, სალაროს ბრუნვა, კომუნალური გადარიცხვები, ასევე ელექტრონული ზედნადებების, ანგარიშ ფაქტურების, ყოველთვიური საშემოსავლოსა და დღგს დეკლარაციების შევსებას და გადაგზავნას.
კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი
კურსს უძღვება გამოცდილი პედაგოგი, რომელსაც აქვს 11 წლიანი გამოცდილება ბუღალტერიის პედაგოგის პოზიციაზე მუშაობის!!!
სრული კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე
სწავლების გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ.
ტელ:555447702

განთ. 3 სექტემბერი 12:16

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

300 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში

ID 40879

www.taxbalances.com    [email protected]  +995555711857 (mob, whatsap, viber) 

გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით, ყოველთვიური საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროების შემთქვევაში წინა პერიოდების დეკლარაციების დაზუსტება. წლიური ანგარიშგების მომზადება სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოებისთვის. ბალანსის, მოგება/ზარალის ანგარიშგების, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისის მომზადება. ხარჯების კალკულაცია. ბიუჯეტის შედგენა, გადარიცხვების წარმოება. ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადება დროულად ონლაინ რეჟიმში. დაგეხმარებით აუდიტის წინა პერიოდში ფინანსების გადამოწმებაში და დოკუმენტების მომზადებაში, აგრეთვე განვახორციელებთ შიდა აუდიტს და დაგეხმარებით აუდიტორული კომპანიის შერჩევაში. მისაღებია ინგლისურენოვანი დამკვეთიც. ფასი დამოკიდებულია საქმის მოცულობაზე.   
ჩვენი სფეროები: ვაჭრობა, წარმოება, მომსახურების სფერო, კვების ობიექტები, ტურისტული და სხვა მომსახურებები, სოციალური/საქველმოქმედო საქმიანობები.  მომსახურებას ვუწევთ ყველა იურიდიული სტატუსის მქონე პირს: ინდ მეწარმე, შპს, არასამეწარმეო იურიდიული პირი (არასამთავრობო ორგანიზაცია), მცირე/ მიკრო მეწარმე, გრანტების ფინანსები და სხვ. დაგეხმარებით სტატუსის შერჩევაში.

ჩვენი პრიორიტეტია კანონთან სრული შესაბამისობა, ეკონომიურობა და თანამედროვე მოქნილი, სწრაფი მუშაობის მეთოდი ხელმისაწვდომ ფასად. 

ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევთ მაღალკვალიფიციური მთავარი ბუღალტერი,  10 წლის განმავლობაში მთავარ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში, საგადასახადო კოდექსის მაღალ დონეზე ცოდნით, მაგისტრის ხარისხით აუდიტში, ACCA კვალიფიკაციით.

 

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

Accounting services in Tbilisi, Georgia

Services provided: International Financial Reporting Standards. Financial services in all kind of organisations. Prepare Tax declarations according Georgian Tax Law, prepare financial statements, balance, cash-flow, calculation of expenses, prepare all needed documentations, bookkeeping, bank transactions etc.


+995555711857 (whatsap, viber, phone)
[email protected]

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

 

(ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში თბილისში, დისტანციური ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო კოდექსი, ფინანსური მენეჯერის მომსახურება, შესყიდვები და ფინანსები, accountant in Tbilisi, Georgia, accounting services in Tbilisi, Georgia, online accounting services, Georgian tax code, business in Tbilisi, Georgia taxes in Georgia)

განთ. 1 სექტემბერი 23:31

ბოლო ვადა 30 აპრილი 2021 00:00

500 ლარი

შპს პრიორიტეტი

ID 40876

 როგორც მოგეხსენებათ 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე, მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოებს გააჩნიათ ვალდებულება - ფინანსური ანგარიშგება წარადგინონ SARAS-ის reportal.ge-ზე.

კომპანია PRIORITY გთავაზობთ როგორც ფინანსური ანგარიშგების მომზადების, ასევე წარდგენის მომსახურებას და 

განთ. 1 სექტემბერი 13:54

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

150 ლარი

შპს პრიორიტეტი

ID 40875

ბუღალტრული / აუდიტორული სერვისი
უძრავ-მოძრავი ქონების შეფასება
ადვოკატი
სასამართლოში წარმომადგენლობა
თარგმნა, ნოტარიული დამოწმებით
კომპანიის რეგისტრცია
ხელშეკრულებები და შეთანხმებები
აპოსტილით დამოწმება
ლეგალიზაცია
საიმიგრაციო სერვისები
არბიტრაჟი

დაინტერესების შემთხვევაში
მოგვწერეთ [email protected]
ან დაგვიკავშირდით ნომერზე : 555 476327
მარჯანიშვილის 31 .თბილისი

ჩვენი გუნდი გისურვებთ წარმატებას საქმიანობაში!

განთ. 1 სექტემბერი 13:51

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

50 ლარი

ბუღალტერი

ID 40846

გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას იმას, ვინც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და სჭირდება სწორი აღრიცხვა. ფასი: მცირე მეწარმე/ ინდ მეწარმე - 50 ლარი. შპს 100 ლარი. დღგ-ს გადამხდელი კომპანია 150 ლარი. ყოველთვიური და წლიური დეკლარაციების გაგზავნა (დღგ, საშემოსავლო, განაცემთა, მოგების, ქონების და საპენსიო) საგადასახადო ვალდებულებების მუდმივი კონტროლი. 

განთ. 30 აგვისტო 17:07

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

150 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის

ID 40785

www.taxbalances.com [email protected] +995555711857 ბუღალტრული მომსახურება ინდ. მეწარმეებისთვის. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით, საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადება დროულად ონლაინ რეჟიმში. მისაღებია ინგლისურენოვანი დამკვეთიც. ფასი დამოკიდებულია საქმის მოცულობაზე.  ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევთ მაღალკვალიფიციური მთავარი ბუღალტერი,  10 წლის განმავლობაში მთავარ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში, საგადასახადო კოდექსის მაღალ დონეზე ცოდნით, მაგისტრის ხარისხით აუდიტში, ACCA კვალიფიკაციით.

 

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

Accounting services in Tbilisi, Georgia

Services provided: International Financial Reporting Standards. Financial services in all kind of organisations. Prepare Tax declarations according Georgian Tax Law, prepare financial statements, balance, cash-flow, calculation of expenses, prepare all needed documentations, bookkeeping, bank transactions etc.


+995555711857 (whatsap, viber, phone)
[email protected]

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

 

(ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში თბილისში, დისტანციური ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო კოდექსი, ფინანსური მენეჯერის მომსახურება, შესყიდვები და ფინანსები, accountant in Tbilisi, Georgia, accounting services in Tbilisi, Georgia, online accounting services, Georgian tax code, business in Tbilisi, Georgia taxes in Georgia)

განთ. 26 აგვისტო 11:25

ბოლო ვადა 29 აგვისტო 2021 00:00

300 ლარი

ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი + ORIS

ID 37080

ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS +RS.ge 

კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რაც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად. 

სწავლება მიმდინარეობს 2019 წლის 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით 

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით და პერსონალური კომპიუტერით. 

კურსის მსვლელობისას ყურადღება ეთმობა საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების პრაქტიკულ შესრულებას, საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით. 
თეორიულიდაპრაქტიკულიკურსისგავლასთანერთადკურსდამთავრებულებიშეძლებენ: 
• საწარმოს ბუღალტრული ოპერაციების გატარებას 
• ინფორმაციის დამუშავებას 
• საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირებას 
• ბუღალტრული ანგარიშგების წლიური ფორმების(დეკლარაციების) შევსებასა და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში 

· თეორიული კურსის თემატიკა: 
• ბუღალტრული აღრიცხვა 
• ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები 
• ბუღალტრული აღრიცხვის სახეები 
• რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი 
• ლიკვიდურობა 
• საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა და მისი ცვლილებების აღრიცხვა 
• სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა 
• წარმოების პროცესის აღრიცხვა 
• ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, იჯარის აღრიცხვა 
• საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა 
• ძირითადი საშუალებების ცვეთა 
• არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა 
• ინვესტიციების აღრიცხვა 
• მოგება-ზარალის ანგარიშგება 
• დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა 
• საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია 
• მოგების გადასახადის დეკლარაცია 
• ვალდებულებების აღრიცხვა და შედარებების ჩატარება 
• საბუღალტრო რეგისტრაციის ფორმირება 
• საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა 
• შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა 
• შემაჯამებელი ამოცანები 
პრაქტიკული კურსის (ORIS) თემატიკა: 
• პროგრამის ინსტალაცია და მუშაობის დაწყება 
• ანგარიშთა გეგმა 
• ქვეანგარიშების შექმნის პრინციპები 
• ბანკის სახეობის ანგარიშების გახსნა 
• სასტარტო ნაშთების შეტანა 
• საბუღალტრო გატარებები 
• თანამშრომლის სახეობის ანგარიშები 
• სასაქონლო ანგარიშები 
• ორგანიზაციის სახეობის ანგარიშები 
• პირველადი დოკუმენტები 
• ანგარიშთა სახეობების გამოყენება 
• ძირითადი საშუალებები 
• ხელფასი, ხელფასის გადაკეთება 
• პროექტები, სამეურნეო ოპერაციები, სამეურნეო ოპერაციების გადაკეთება და აწყობა 
• ვალუტა, საბოლოო ფორმები, გატარებითი ფანჯრის დამატებითი ღილაკები 
• მონაცემთა ასლების აღება და აღდგენა, სისტემის მომხმარებლები, პაროლები, ჩანაწერების წაშლა 
• სისტემის პარამეტრები, ნაღდი ფულის მოძრაობის აღრიცხვა 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 16 შეხვედრა - 24სთ 

კურსის ღირებულება: 

450 ლარის ნაცვლად 300 ლარი 

ინდივიდუალური - 650 ლარი 

მეცადინეობას უძღვებიან კვალიფიციური, მოქმედი თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი ბუღალტრები 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი: 

• ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებით + ORIS შესწავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 
დამატებითი ინფორმაციისთვის: 

599 90 16 61; 555 50 71 73 

eduemc.com

განთ. 18 აპრილი 11:31

ბოლო ვადა 30 აპრილი 2020 00:00