ფილტრი

მომსახურება

1 ლარი

Dimethocaine Hydrochloridecas 553-63-9 cas 5449-12-7 PMK BMK 2b4m P2NP +8616631932753

ID 102040

Contact info:

WhatsApp/Tele/Wechat: +8616631932753

Email: [email protected]

 

Australia Stock now:

PMK powder/Wax CAS 28578-16-7

1,4-Butanediol, BDO CAS 110-63-4

Hypophosphorous acid CAS 6303-21-5

Iodine balls CAS 7553-56-2

PMK CAS 28578-16-7

BMK cas 5449-12-7

 

Germany/Holland/Poland warehouse:

2B4M CAS 1451-82-7

2B3C CAS 34911-51-8

2b4C CAS 877-37-2

BMK CAS 5449-12-7

Brown PMK CAS 52190-28-0

2-Bromo-1-phenyl-pentan-1-one CAS 49851-31-2 cas 49851-31-2

 

Moscow warehouse:

2B4M CAS 1451-82-7

2-Bromo-1-phenyl-pentan-1-one CAS 49851-31-1

4'-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9

განთ. 19 აპრილი 12:43

ბოლო ვადა 30 აპრილი 2026 00:00

1 ლარი

Dimethocaine Hydrochloridecas 553-63-9 cas 5449-12-7 PMK BMK 2b4m P2NP +8616631932753

ID 102039

Contact info:

WhatsApp/Tele/Wechat: +8616631932753

Email: [email protected]

 

Australia Stock now:

PMK powder/Wax CAS 28578-16-7

1,4-Butanediol, BDO CAS 110-63-4

Hypophosphorous acid CAS 6303-21-5

Iodine balls CAS 7553-56-2

PMK CAS 28578-16-7

BMK cas 5449-12-7

 

Germany/Holland/Poland warehouse:

2B4M CAS 1451-82-7

2B3C CAS 34911-51-8

2b4C CAS 877-37-2

BMK CAS 5449-12-7

Brown PMK CAS 52190-28-0

2-Bromo-1-phenyl-pentan-1-one CAS 49851-31-2 cas 49851-31-2

 

Moscow warehouse:

2B4M CAS 1451-82-7

2-Bromo-1-phenyl-pentan-1-one CAS 49851-31-1

4'-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9

განთ. 19 აპრილი 12:40

ბოლო ვადა 28 თებერვალი 2026 00:00

ID 101931

We have :

28578-16-7  PMK ethyl glycidate  

5449-12-7  BMK Glycidic Acid (sodium salt)      

1451-82-7  2-Bromo-4'-methylpropiophenone     

1451-83-8  2-bromo-3-methylpropiophenone   

71368-80-4   Bromazolam

2732926-26-8   N-desethyl Etonitazene 

2785346-75-8  N-Pyrrolidino Etonitazene

1191237-69-0   GS-441524           

20320-59-6  BMK   PMK  

2647-50-9  Flubromazepam powder

2894-61-3  Bromonordiazepam

2894-68-0  Diclazepam 

2023788-19-2  Tirzepatide 

885340-08-9    TB-500

137525–51–0 BPC 157

218949-48-5  Tesamorelin 

782487-28-9  Rosiptor

81409-90-7   Cabergoline

2732926-24-6  N-Desethylisotonitazene

 

68-12-2     N,N-Dimethylformamide 

584-08-7   Potassium carbonate    

1119-51-3   1-bromo-4-pentene

532-24-1   Tropinone

556-82-1   3-Methyl-2-buten-1-ol

74103-07-4   Ketorolac Tromethamine

288-32-4    Imidazole

529-64-6   DL-Tropic acid

7085-85-0   Ethyl 2-cyanoacrylate

120-29-6    Tropine56

577-11-7   Docusate sodium

9002-07-7   Trypsin 

16089-48-8   Potassium cinnamate 

140-10-3    trans-Cinnamic Acid

9004-07-3  α-Chymotrypsin

760-93-0    Methacrylic anhydride

3380-34-5   Triclosan

9001-99-4    Ribonuclease A

109-65-9  1-Bromobutane

 

If you are interested, please contact me

E-mail: Whatsapp:+852 56413279  

განთ. 19 აპრილი 06:51

ბოლო ვადა 19 მაისი 00:00

ID 101929

We have :

28578-16-7  PMK ethyl glycidate  

5449-12-7  BMK Glycidic Acid (sodium salt)      

1451-82-7  2-Bromo-4'-methylpropiophenone     

1451-83-8  2-bromo-3-methylpropiophenone   

71368-80-4   Bromazolam

2732926-26-8   N-desethyl Etonitazene 

2785346-75-8  N-Pyrrolidino Etonitazene

1191237-69-0   GS-441524           

20320-59-6  BMK   PMK  

2647-50-9  Flubromazepam powder

2894-61-3  Bromonordiazepam

2894-68-0  Diclazepam 

2023788-19-2  Tirzepatide 

885340-08-9    TB-500

137525–51–0 BPC 157

218949-48-5  Tesamorelin 

782487-28-9  Rosiptor

81409-90-7   Cabergoline

2732926-24-6  N-Desethylisotonitazene

 

68-12-2     N,N-Dimethylformamide 

584-08-7   Potassium carbonate    

1119-51-3   1-bromo-4-pentene

532-24-1   Tropinone

556-82-1   3-Methyl-2-buten-1-ol

74103-07-4   Ketorolac Tromethamine

288-32-4    Imidazole

529-64-6   DL-Tropic acid

7085-85-0   Ethyl 2-cyanoacrylate

120-29-6    Tropine56

577-11-7   Docusate sodium

9002-07-7   Trypsin 

16089-48-8   Potassium cinnamate 

140-10-3    trans-Cinnamic Acid

9004-07-3  α-Chymotrypsin

760-93-0    Methacrylic anhydride

3380-34-5   Triclosan

9001-99-4    Ribonuclease A

109-65-9  1-Bromobutane

 

If you are interested, please contact me

E-mail: Whatsapp:+852 56413279  

განთ. 19 აპრილი 06:50

ბოლო ვადა 19 მაისი 00:00

ID 101926

We have :

28578-16-7  PMK ethyl glycidate  

5449-12-7  BMK Glycidic Acid (sodium salt)      

1451-82-7  2-Bromo-4'-methylpropiophenone     

1451-83-8  2-bromo-3-methylpropiophenone   

71368-80-4   Bromazolam

2732926-26-8   N-desethyl Etonitazene 

2785346-75-8  N-Pyrrolidino Etonitazene

1191237-69-0   GS-441524           

20320-59-6  BMK   PMK  

2647-50-9  Flubromazepam powder

2894-61-3  Bromonordiazepam

2894-68-0  Diclazepam 

2023788-19-2  Tirzepatide 

885340-08-9    TB-500

137525–51–0 BPC 157

218949-48-5  Tesamorelin 

782487-28-9  Rosiptor

81409-90-7   Cabergoline

2732926-24-6  N-Desethylisotonitazene

 

68-12-2     N,N-Dimethylformamide 

584-08-7   Potassium carbonate    

1119-51-3   1-bromo-4-pentene

532-24-1   Tropinone

556-82-1   3-Methyl-2-buten-1-ol

74103-07-4   Ketorolac Tromethamine

288-32-4    Imidazole

529-64-6   DL-Tropic acid

7085-85-0   Ethyl 2-cyanoacrylate

120-29-6    Tropine56

577-11-7   Docusate sodium

9002-07-7   Trypsin 

16089-48-8   Potassium cinnamate 

140-10-3    trans-Cinnamic Acid

9004-07-3  α-Chymotrypsin

760-93-0    Methacrylic anhydride

3380-34-5   Triclosan

9001-99-4    Ribonuclease A

109-65-9  1-Bromobutane

 

If you are interested, please contact me

E-mail: Whatsapp:+852 56413279  

განთ. 19 აპრილი 06:47

ბოლო ვადა 19 მაისი 00:00

ID 101925

We have :

28578-16-7  PMK ethyl glycidate  

5449-12-7  BMK Glycidic Acid (sodium salt)      

1451-82-7  2-Bromo-4'-methylpropiophenone     

1451-83-8  2-bromo-3-methylpropiophenone   

71368-80-4   Bromazolam

2732926-26-8   N-desethyl Etonitazene 

2785346-75-8  N-Pyrrolidino Etonitazene

1191237-69-0   GS-441524           

20320-59-6  BMK   PMK  

2647-50-9  Flubromazepam powder

2894-61-3  Bromonordiazepam

2894-68-0  Diclazepam 

2023788-19-2  Tirzepatide 

885340-08-9    TB-500

137525–51–0 BPC 157

218949-48-5  Tesamorelin 

782487-28-9  Rosiptor

81409-90-7   Cabergoline

2732926-24-6  N-Desethylisotonitazene

 

68-12-2     N,N-Dimethylformamide 

584-08-7   Potassium carbonate    

1119-51-3   1-bromo-4-pentene

532-24-1   Tropinone

556-82-1   3-Methyl-2-buten-1-ol

74103-07-4   Ketorolac Tromethamine

288-32-4    Imidazole

529-64-6   DL-Tropic acid

7085-85-0   Ethyl 2-cyanoacrylate

120-29-6    Tropine56

577-11-7   Docusate sodium

9002-07-7   Trypsin 

16089-48-8   Potassium cinnamate 

140-10-3    trans-Cinnamic Acid

9004-07-3  α-Chymotrypsin

760-93-0    Methacrylic anhydride

3380-34-5   Triclosan

9001-99-4    Ribonuclease A

109-65-9  1-Bromobutane

 

If you are interested, please contact me

E-mail: Whatsapp:+852 56413279  

განთ. 19 აპრილი 06:47

ბოლო ვადა 19 მაისი 00:00

ID 101922

We have :

28578-16-7  PMK ethyl glycidate  

5449-12-7  BMK Glycidic Acid (sodium salt)      

1451-82-7  2-Bromo-4'-methylpropiophenone     

1451-83-8  2-bromo-3-methylpropiophenone   

71368-80-4   Bromazolam

2732926-26-8   N-desethyl Etonitazene 

2785346-75-8  N-Pyrrolidino Etonitazene

1191237-69-0   GS-441524           

20320-59-6  BMK   PMK  

2647-50-9  Flubromazepam powder

2894-61-3  Bromonordiazepam

2894-68-0  Diclazepam 

2023788-19-2  Tirzepatide 

885340-08-9    TB-500

137525–51–0 BPC 157

218949-48-5  Tesamorelin 

782487-28-9  Rosiptor

81409-90-7   Cabergoline

2732926-24-6  N-Desethylisotonitazene

 

68-12-2     N,N-Dimethylformamide 

584-08-7   Potassium carbonate    

1119-51-3   1-bromo-4-pentene

532-24-1   Tropinone

556-82-1   3-Methyl-2-buten-1-ol

74103-07-4   Ketorolac Tromethamine

288-32-4    Imidazole

529-64-6   DL-Tropic acid

7085-85-0   Ethyl 2-cyanoacrylate

120-29-6    Tropine56

577-11-7   Docusate sodium

9002-07-7   Trypsin 

16089-48-8   Potassium cinnamate 

140-10-3    trans-Cinnamic Acid

9004-07-3  α-Chymotrypsin

760-93-0    Methacrylic anhydride

3380-34-5   Triclosan

9001-99-4    Ribonuclease A

109-65-9  1-Bromobutane

 

If you are interested, please contact me

E-mail: Whatsapp:+852 56413279  

განთ. 19 აპრილი 06:45

ბოლო ვადა 19 მაისი 00:00

ID 101920

We have :

28578-16-7  PMK ethyl glycidate  

5449-12-7  BMK Glycidic Acid (sodium salt)      

1451-82-7  2-Bromo-4'-methylpropiophenone     

1451-83-8  2-bromo-3-methylpropiophenone   

71368-80-4   Bromazolam

2732926-26-8   N-desethyl Etonitazene 

2785346-75-8  N-Pyrrolidino Etonitazene

1191237-69-0   GS-441524           

20320-59-6  BMK   PMK  

2647-50-9  Flubromazepam powder

2894-61-3  Bromonordiazepam

2894-68-0  Diclazepam 

2023788-19-2  Tirzepatide 

885340-08-9    TB-500

137525–51–0 BPC 157

218949-48-5  Tesamorelin 

782487-28-9  Rosiptor

81409-90-7   Cabergoline

2732926-24-6  N-Desethylisotonitazene

 

68-12-2     N,N-Dimethylformamide 

584-08-7   Potassium carbonate    

1119-51-3   1-bromo-4-pentene

532-24-1   Tropinone

556-82-1   3-Methyl-2-buten-1-ol

74103-07-4   Ketorolac Tromethamine

288-32-4    Imidazole

529-64-6   DL-Tropic acid

7085-85-0   Ethyl 2-cyanoacrylate

120-29-6    Tropine56

577-11-7   Docusate sodium

9002-07-7   Trypsin 

16089-48-8   Potassium cinnamate 

140-10-3    trans-Cinnamic Acid

9004-07-3  α-Chymotrypsin

760-93-0    Methacrylic anhydride

3380-34-5   Triclosan

9001-99-4    Ribonuclease A

109-65-9  1-Bromobutane

 

If you are interested, please contact me

E-mail: Whatsapp:+852 56413279  

განთ. 19 აპრილი 06:43

ბოლო ვადა 19 მაისი 00:00

ID 101887

Name: Potassium cinnamate
Uses: Mainly used for food preservation, can also be used as incense materials.

განთ. 19 აპრილი 06:22

ბოლო ვადა 19 მაისი 00:00

10 ლარი

ID 101877

4-Methylpropiophenone CAS 5337-93-9
1-(p-Tolyl)propan-1-one
1-(4-methylphenyl)propan-1-one
4'-Methylpropiophenone
1-(4-Methylphenyl)-1-propanone
1-Propanone, 1-(4-methylphenyl)-

Contact May at
WhatsApp/Signal:+86 18171308506
Wire/Telegram:maychems
Threema:5D5AVU49
Email:[email protected]
www.bmkpowder54.com

100% pass customs is guaranteed! 
Discreet package, well Sealed, with normal products statement on parcel!

განთ. 19 აპრილი 05:43

ბოლო ვადა 5 აპრილი 2029 00:00

200 ლარი

オンラインでサイケデリックス、マジックマッシュルーム、ケタミン、DMT、LSD、サイロシビンエディブルを購入してください。100%配達保証。Telegram: @Incsman

ID 101861

 


オンラインでサイケデリックス、マジックマッシュルーム、ケタミン、DMT、LSD、サイロシビンエディブルを購入してください。100%配達保証。Telegram: @Incsman

注文:https://buypsychedelicsonline.io/
当社では、マッシュルームチョコレートバー、マッシュルームカプセル、マジックマッシュルームティー、マッシュルームグミ、DMT、LSD、マジックマッシュルーム、サイロシビンエディブルなど、さまざまな質の高い合法的なサイケデリックス販売製品を提供しています。安全でセキュアかつ慎重にサイケデリック製品を購入できます。したがって、最高品質の製品を100%保証された配達で購入できます。今すぐ注文:https://buypsychedelicsonline.io/

サイケデリックトリップは非常に変動が大きいです。幻覚剤、または幻覚薬とも呼ばれる幻覚剤は、知覚、気分、認知プロセスの変化を引き起こす精神活性物質です。サイケデリックスはすべての感覚に影響し、個人の思考、時間の理解、感情を変えます。これらの幻覚剤は、PTSDからうつ病まであらゆる症状の治療に役立つ能力を一貫して示しています。これらの薬物は、人々が世界を見る方法や能力に影響を与えます。

今すぐ注文してください

お問い合わせ先
電子メール:[email protected]
Telegram:@Incsman
WhatsApp:https://wa.me/15419330149
ウェブサイト:https://buypsychedelicsonline.io/

განთ. 18 აპრილი 16:58

ბოლო ვადა 2 ივლისი 2026 00:00

200 ლარი

Покупайте психоделики, волшебные грибы, кетамин, DMT , LSD , съедобные псилоцибиновые продукты онлайн. 100% гарантированная доставка. Телеграм: @Incsman

ID 101853

Покупайте психоделики, волшебные грибы, кетамин, DMT , LSD , съедобные псилоцибиновые продукты онлайн. 100% гарантированная доставка. Телеграм: @Incsman

Заказ: https://buypsychedelicsonline.io/
Мы предлагаем различные качественные легальные психоделики для продажи, такие как шоколадные батончики с грибами, капсулы с грибами, чай из волшебных грибов, жевательные конфеты с грибами, DMT, LSD, волшебные грибы, съедобные псилоцибиновые продукты и психоделики. Покупайте психоделические продукты безопасно, надежно и незаметно. Поэтому вы можете приобрести продукты лучшего качества с гарантированной доставкой на 100%. Заказывайте сейчас на сайте: https://buypsychedelicsonline.io/

Психоделические путешествия чрезвычайно переменчивы для описания. Галлюциногены, также называемые галлюциногенными препаратами, являются психоактивными веществами, которые вызывают изменения в восприятии, настроении и когнитивных процессах. Психоделики влияют на все чувства, изменяя мышление человека, понимание времени и эмоции. Эти галлюциногенные препараты последовательно демонстрируют способность помогать лечить все, начиная от ПТСР до депрессии. Эти препараты влияют на способности и на то, как люди видят мир.

ЗАКАЖИТЕ СЕЙЧАС

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Электронная почта : [email protected]
Телеграм: @Incsman
WhatsApp : https://wa.me/15419330149
Сайт : https://buypsychedelicsonline.io/

განთ. 18 აპრილი 16:34

ბოლო ვადა 2 ივლისი 2026 00:00