ფილტრი

ტენდერები

საგრანტო კონკურსი სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის

ID 1300

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), სოფლად მცხოვრები ქალების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, აცხადებს საგრანტო კონკურსს სასოფლო-სამეურნეო შრომის დამზოგველი მოწყობილობების ან დანადგარების შეძენაზე.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, იმ ინიციატივების მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებშიც ატენის, ფლევის, ტვიშისა და სორის თემებში მცხოვრები ქალებისთვის, შეძენილი იქნება მოწყობილობები ან დანადგარები რომლებიც გამოიყენება:

 • მიწის მომზადების/დამუშავების პროცესში (მაგალითად, დარგვა და გამარგვლა), მოსავლის აღებაში ან მოსავლის აღების შემდგომ საქმიანობებში;
 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავებაში;

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ატენის, ფლევის, ტვიშის და სორის თემებში მცხოვრებ ქალებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან ქვემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფებიდან რომელიმეს:

 • - მარტოხელა მშობლები (1, ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილით);
 • - მრავალშვილიანი დედები (3, ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილით);
 • - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები;
 • - ქალები, რომელიც ცხოვრობენ ავადმყოფ და/ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირ(ებ)თან ერთად.

საგრანტო კონკურსი „სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების“ პროექტის ფარგლებში, ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.

„ადგილობრივ დონეზე, სამიზნე თემებში შექმნილი ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფებში ჩართულმა ქალებმა თავად გამოკვეთეს მათი და თემში მცხოვრები ქალების საჭიროებები. შესაბამისად, კონკურსში მაქსიმალურადაა გათვალისწინებული მათი სურვილები“, – განაცხადა პროექტის სპეციალისტმა სალომე ქინქლაძემ.

კონკურსის განაცხადის ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები ხელმისაწვდომი იქნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრებში (ხაშური, გორი, ონი და ცაგერი) და თემის ადმინისტრაციულ ცენტრებში. ასევე, ადგილობრივ საინიციატივო ჯგუფების საკონტაქტო პირებთან და პროექტის რეგიონალურ კოორდინატორებთან.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 დეკემბერი. შევსებული განაცხადი უნდა წარედგინოს ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფების საკონტაქტო პირს სამიზნე თემებში, ან პროექტის ადგილობრივ, რეგიონალურ კოორდინატორებს. განაცხადი შესაძლებელია გადაიგზავნოს ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე: [email protected]

განთ. 20 ნოემბერი 16:04

ბოლო ვადა 7 დეკემბერი 00:00

120000 ლარი

საგრანტო კონკურსი კომპანიების პროდუქტიულობის გაუმჯობესებაზე

ID 1299

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა აცხადებს საგრანტო კონკურსს RFA#008: "კომპანიების პროდუქტიულობის, წარმოების შესაძლებლობების და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება". კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მსუბუქი მრეწველობის სექტორსა (ავეჯის და შესაფუთი მასალები წარმოება) და ნარჩენების გადამუშავების სექტორში მომუშავე მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს.

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 2020 წლის 16 დეკემბრის 18:00 საათი.

დაინტერესებული აპლიკანტებისთვის 12 ნოემბერს 12:00 საათზე გაიმართება ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრა გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით. ონლაინ შეხვედრა გაიმართება ქართულ ენაზე Webex-ის პლატფორმის მეშვეობით, რომლის ბმულის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ ონლაინ შეხვედრაზე ჩართვას აღნიშნულ დროს.

ონლაინ შეხვედრის ლინკი: https://dai.webex.com/dai/j.php?MTID=m81745884bc5049f7eaa7349c1b93e4b3

ონლაინ შეხვედრის ნომერი: 173 007 3941
პაროლი: WYqcY5DMj68

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

განთ. 18 ნოემბერი 15:29

ბოლო ვადა 16 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი - მშვიდობა და შერიგება

ID 1298

COBERM-ი (ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი) და გაერთიანებული სამეფოს ფონდი მდგრადი მშვიდობისათვის (COBERM-ის დამატებითი ფინანსური მექანიზმი) აცხადებს საგრანტო განაცხადების კონკურსის პირველ რაუნდს ინოვაციურ საპროექტო იდეებზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, მათ შორის რეგისტრირებული ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების, ფონდებისა და აკადემიური დაწესებულებებისთვის. კონკურსის მიზანია, გაერთიანებული სამეფოს ფონდის მდგრადი მშვიდობისათვის ფარგლებში გამოვლინდეს ისეთი საპროექტო წინადადებები, რომლებიც მიმართულია მზარდ და გრძელვადიან თანამშრომლობაზე, რაც მოახდენს თვალსაჩინო დადებით ზეგავლენას კონფლიქტით დაზარალებულ საზოგადოებებს შორის ნდობის აღდგენაზე და შექმნის ხელსაყრელ პირობებს მშვიდობის მშენებლობასა და შერიგებისთვის.

კონკურსის სრული დეტალები იხილეთ თანდართულ ფაილში.

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 18 დეკემბერი, 2020 წ.

განთ. 18 ნოემბერი 15:20

ბოლო ვადა 18 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი ცნობიერების ამაღალების მიზნით

ID 1297

არაკომერციული ორგანიზაცია "აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი" (EWMI), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით ახორციელებს "კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (PROLoG) პროექტს, რომლის მიზანს წარმოადგენს მართლმსაჯულების გაძლიერება სამართლიანობის უზრუნველყოფის, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის და ადამიანის უფლებების დაცვის გზით. პროექტის ქვემიზანს წარმოადგენს მოწყვლადი მოქალაქეებისთვის, კონკრეტულად კი ქალების, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობებისთვის, მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

USAID/PROLoG აცხადებს საპროექტო წინადადების კონკურსს, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება დისკრიმინაციის აკრძალვის, ქალებისა და უმცირესობების უფლებების შესახებ და ამავდროულად აღნიშნული ჯგუფების წარმომადგენლების მხარდაჭერა. ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ორგანიზებული აქტივობები, ხელს შეუწყობს საზოგადოების ფართო ჯგუფებისა და შესაბამისი მხარეების ჩართულობას და ინფორმირებულობას.

კონკურსის პირობების ტექსტის სრული ვერსია, განაცხადის და ბიუჯეტის ფორმებთან ერთად შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილების სახით.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 17:00 სთ, 11 დეკემბერი, 2020 წ.

განთ. 12 ნოემბერი 12:16

ბოლო ვადა 11 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი ადვოკატირების პროექტებისთვის

ID 1295

USAID/PROLoG აცხადებს ადვოკატირების საგრანტო პროგრამას. პროგრამა მხარს დაუჭერს ადვოკატირების პროექტებს, რომელთა მიზანია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებების, მათ შორის საპროცესო უფლებების დაცვა, თანასწორობის ხელშეწყობა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრა.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მოქალაქეთა არარეგისტრირებულ ჯგუფებს. პროექტები უნდა წარმოადგინოთ ინგლისურ ენაზე.

განაცხადების მიღების ვადა: 2020 წლის 10 დეკემბერი.

დეტალური ინფორმაცია და განაცხადის ფორმები იხილეთ თანდართული დოკუმენტებში.

განთ. 12 ნოემბერი 11:36

ბოლო ვადა 10 დეკემბერი 00:00

სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში

ID 1287

პროექტის შესახებ:

სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში (SEAG) - ეს არის პროექტი, რომელიც მიმდინარეობს “ევროკავშირი ახალგაზრდობისთვის” (EU4Youth) ინიციატივის ფარგლებში და მას ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი ქორფსი (Mercy Corps) და მისი პარტნიორები: საქართველოს ბიზნეს-საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია (ABCO) და სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია “განვითარების პრინციპები” (DP) .

პროექტის მთავარი მიზანია 18-29 წლის ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის გაძლიერება და დასაქმება სოციალური მეწარმეობის სფეროში. პროექტი უნიკალურ შანს აძლევს ახალგაზრდებს COVID-19 პანდემიის შემდგომ პერიოდში განავითარონ არსებული ან დაიწყონ ახალი ბიზნესი, ჩამოაყალიბონ მიზანზე ორიენტირებული სოციალური საწარმო, მიაღწიონ მის მდგრადობას და ამავდროულად უზრუნველყონ არსებული სოციალური პრობლემების მოგვარება.

პროექტის პრიორიტეტია თანამშრომლობა ახალგაზრდების მოწყვლად ჯგუფებთან და იმ საწარმოებთან, რომლებიც ყველაზე მწვავე სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებზე მუშაობენ.

საქართველოში პროექტი ხორციელდება კახეთის, ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ ტრენინგებსა და სხვა საქმიანობებში ჩართულობა ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს გაიუმჯობესონ ცოდნა და გამოცდილება ბიზნესის დაგეგმვაში, ბიზნეს გეგმების შედგენასა და ფინანსურ აღრიცხვაში, პროდუქციის წარმოებიასა და მის მარკეტინგში. ისინი შეძლებენ გაიგონ მეტი სოციალური საწარმოების ამოცანებსა და მიზნებზე. ხოლო, ის ახალგაზრდული სოციალური საწარმოები, რომლებიც გაიმარჯვებენ საგრანტო კონკურსში, მიიღებენ ფინანსურ მხარდაჭერას იმისათვის, რომ შეძლონ თავიანთი სოციალური საწარმოს საქმიანობის გაფართოვება და უზრუნველყონ დასახული სოციალური მიზნის მიღწევა. დამატებით, გამარჯვებული სოციალური საწარმოების მდგრადობისთვის მათ მენტორობას გაუწევენ საქართველოში არსებული ბიზნესები, ფინანსური ინსტიტუტები და ბიზნესში მოღვაწე სხვადასხვა ორგანიზაციები.
პროგრამის შედეგად დაფინანსებული იქნება მინიმუმ 12 საწარმოს პროექტი.

საგრანტო თანხა დამოკიდებულია აპლიკანტის საპროექტო წინადადებაზე. ქვე-პროექტის საშუალო ბიუჯეტი შეადგენს 16000 ევროს.

დაინტერესებულ ორგანიზაციებს შეიძლება ჰქონდეთ შემდეგი სახის იურიდიული ფორმა:

- არაკომერციული (არამომგებიანი) იურიდიული პირი;
- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;
- სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;
- ამხანაგობა;
- სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი;
- ინდივიდუალური მეწარმე.

აუცილებელია, რომ სოციალური საწარმო მდებარეობდეს და/ან თავის საქმიანობას ახორციელებდეს კახეთის, ქვემო ქართლის ან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.
მხარდაჭერა განხორციელდება საგრანტო კონკურში გამარჯვებული იმ სოციალური საწარმოებისთვის, რომელთა საქმიანობა
მოიცავს:


- სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, სასოფლო-ტურიზმის, მომსახურების სფეროს, ვაჭრობის და ა.შ. განვითარებას;
- სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების და/ან კონკურენციის გაუმჯობესებას;
- კომერციული და/ან სოციალური ინფრასტრუქტურის აღდგენას (როგორიცაა: გზები, ხიდები, წყლის სისტემები, ქარხნები,
სათბურები, რეკრიაციული ზონები);
- ეკონომიკურ დივერსიფიკაციას, განვითარებას და ადგილობრივი აქტივობების და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას;
- იმ ეკონომიკური და სოციალური აქტივობების ხელშეწყობას რაც მიმართულია ქალების, ახალგაზრდების და შშმ პირების
კეთილდღეობისკენ;
- ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვას;
- ონლაინ ბიზნეს აქტივობების განვითარებას;
- ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვას და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას.

პროგრამის შედეგად დაფინანსებული იქნება მინიმუმ 12 საწარმოს პროექტი.

საგრანტო თანხა დამოკიდებულია აპლიკანტის საპროექტო წინადადებაზე. ქვე-პროექტის საშუალო ბიუჯეტი შეადგენს 16000 ევროს.

განთ. 29 სექტემბერი 09:55

ბოლო ვადა 1 ივლისი 2022 00:00

15000 ლარი

მცირე საგრანტო პროგრამა

ID 1286

მცირე გრანტის მიზანია ხელი შეუწყოს:

- ინოვაციების დანერგვას, ტესტირებას ან გაუმჯობესებას მათი შემდგომი კომერციალიზაციისთვის;
- ინოვაციებით და ტექნოლოგიებით დაინტერესებული სუბიექტების საერთაშორისო ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ ეკოსისტემაში ინტეგრაციას და მათი კომერციული პოტენციალის გაზრდას;
- ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას;
- ადგილობრივი ინოვაციური და/ან ტექნოლოგიური პოტენციალისა და ეკოსისტემის გაძლიერებას.
- პროტოტიპის შექმნის დაფინანსება

პროტოტიპის გრანტით ფინანსდება კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტის სერვისის პროტოტიპის შექმნა. გრანტის მიზანია შესაძლებელი გახადოს დაფინანსება საწყისს ეტაპზე, რათა პროექტის გუნდსჰქონდესშესაძლებლობა შექმნას პირველადი პროტოტიპი და შემდგომში იზრუნოს პროდუქტის/სერვისის განვითარებაზე. აღნიშნული ასევე დაეხმარება გუნდს კარგად მოემაზდოს უფრო დიდი დაფინანსების მოპოვებისთვის.

ჩვენ ვაფინანსებთ

პროტოტიპირებას, რაც გულისხმობს ინოვაციური პროექტებისთვის მოწყობილობების და კომპიუტერული პროგრამების შექმნას (15 000 ლარამდე თითოეული პროექტისთვის).

აღნიშნული პროგრამა თქვენთვისაა:

თუ მუშაობთ ინოვაციურ მოწყობილობასა ან/და პროგრამაზე, ხართ საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტი ან აპირებთ დარეგისტრირებას, ვინაიდან ფიზიკური პირის საგრანტო განაცხადის გამარჯვების შემთხვევაში, მის მიერ მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია სავალდებულოა საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებამდე.

დაფინანსება შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიმართულებით:

- მასალები

- მომსახურების შეძენა

დაფინანსება არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიმართულებით:

- მარკეტინგი და PR;

- საბრუნავი და ძირითადი საშუალებებისათვის;

საგრანტო დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია წლის ნებისმიერი დროის მონაკვეთში.

საგრანტო განაცხადების მიღებიდან 1 თვის ვადაში სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას.

პროტოტიპის საგრანტო განაცხადი ფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

ა) პროექტის გუნდის კომპეტენცია;

ბ) ბაზრის მოცულობა/მასშტაბი/შესაძლებლობა;

გ) კონკურენტული უპირატესობა;

დ) პროდუქტი/ტექნოლოგია;

ე) დრო/შემოსავალი

საგრანტო დაფინანსების ადმინისტრირებას, დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევას და დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგს ახორციელებს სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.

პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში, სააგენტო გრანტის მიმღებს ავანსის სახით ურიცხავს პროექტის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხის 90 პროცენტს. დარჩენილი 10 პროცენტის გადარიცხვა მოხდება გრანტის მიმღების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური და პროგრამული ანგარიშების შემოწმების შემდეგ, დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.

გთხოვთ, განაცხადის შევსებამდე გაეცნოთ „სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 2020 წლის 9 მარტის N13 ბრძანებით დამტკიცებულ მცირე გრანტის გაცემის წესს“ და საგრანტო პროგრამის პირობებს, ასევე პორტალის სახელმძღვანელოს, რომელიც განთავსებულია მოცემულ ვებ გვერდზე.

განთ. 29 სექტემბერი 09:48

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

სამედიცინო პერსონალის შესაძლებლობების გაძლიერება გურიისა და აჭარის რეგიონში

ID 1285

2020 წლის 1 ივლისიდან, ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო 6 თვიანი პროექტი: „სამედიცინო პერსონალის შესაძლებლობების გაძლიერება, ინდივიდუალური დაცვის და მოსახლეობის უსაფრთხოების ეფექტური მექანიზმების განხორციელება გურიისა და აჭარის რეგიონებში კოვიდ-19 პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით ".

პროექტის მიზანია პირველადი და მეორადი ჯანდაცვის დაწესებულებების და სამედიცინო პერსონალის შესაძლებლობების გაზრდა COVID19-ზე ეფექტური რეაგირების და დაავადების გავრცელების პრევენციის მიზნით, აჭარის და გურიის რეგიონებში.

პროექტის ამოცანები:

 • პროექტი გააძლიერებს ჯანდაცვის ცენტრებისა და მათი პერსონალის შესაძლებლობებს, როგორც ინდივიდუალური დაცვის, ასევე მოსახლეობის უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების მიმართულებით, რათა ჯანდაცვის მუშაკები გახდნენ მოსახლეობის საიმედო წყარო COVID19-სგან დასაცავად.

 • ქეა ჩეხეთსა და „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში"-ს შორის მჭიდრო კოორდინაციით, პროექტი მიაწოდებს ჯანდაცვის ცენტრებს საჭიროებაზე დაფუძნებულ ინდივიდუალურ დამცავ საშუალებებს და მისცემს სპეციალურ რეკომენდაციებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლესი მითითებების საფუძველზე.

 • პროექტი უზრუნველყოფს საავადმყოფოების ინფორმირებულობას ორგანიზაციული და ტექნიკური პროცედურების შესახებ, COVID19-ის პრევენციის მიზნით.

 • სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით (ბროშურები, ვიდეო რგოლები, სოციალური და რეგიონალური მედია) პროექტი გაზრდის ადგილობრივი მოსახლეობის და მოწყვლადი ჯფუფების ხელმისაწვდომობას უსაფრთხოების ზომების დაცვის და რისკების კომუნიკაციის შესახებ.

პროექტს ახორციელებს „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში" ქეა ჩეხეთთან და ადგილობრივ პარტნიორთან, „საქართველოს სამედიცინო ჯგუფი"-თან ერთად.

პროექტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ცენტრალურ, რეგიონალურ და ადგილობრივ სამთავრობო სტრუქტურებთან, უწყებათაშორის ორგანოებთან და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, რათა საქმიანობები სრულად შეესაბამებოდეს ეროვნულ ან რეგიონულ სტრატეგიებს.

საინფორმაციო ბროშურა COVID-19 ვირუსის პრევენციისთვის

განთ. 16 სექტემბერი 12:11

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

ეთიკური სტანდარტების ხელშეწყობა ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენებაში

ID 1282

ხელოვნურ ინტელექტს აქვს პოტენციალი მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი სახელმწიფო ადმინისტრაციის რეფორმას, გადაწყვეტილებების მიღების და სერვისების მიწოდების კუთხით. თუმცა, მისი გამოყენება დაკავშირებულია გარკვეულ გამოწვევებთან არასაკმარისი გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების, მონაცემთა ზედამხედველობის მექანიზმების, სიზუსტის და სამართლიანობის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ისეთ ქვეყანაში, როგორიცაა საქართველო, რომელსაც არ აქვს საკმარისი ზედამხედველობის მექანიზმები სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ და სადაც სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა კვლავ საეჭვოა, გადაწყვეტილების მიღებაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება შეიძლება მოხდეს პირადი ცხოვრების უფლების ხელყოფით.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული სახის ამომცნობი სისტემის გამოყენება საჭიროებს შესწავლას და შეფასებას. სისტემის ექსპლუატაცია დაიწყო 2017 წლის ივნისში, და მუშაობს 400 CCTV სათვალთვალო კამერის მეშვეობით, რომლებიც დამონტაჟებულია საქართველოს დიდ ქალაქებში, მათ შორის დედაქალაქ თბილისში. გარდა ამისა, თბილისის მერია განიხილავს თბილისის მეტროს სისტემაში სახის ამომცნობი ბიომეტრიული კამერების დანერგვას და ამ ტექნოლოგიის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემაში გამოყენებას. ამრიგად, მნიშვნელოვანია ამ საკითხის სიღრმისეული გამოკვლევა, კერძოდ, საქართველოს საჯარო უწყებების მიერ სახის ამომცნობი ტექნოლოგიების გამოყენების, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გარდა ამისა, აუცილებელია სამთავრობო ინსტიტუტების წარმომადგენლების, ფართო საზოგადოების და სხვა დაინტერესებულ მხარეების ცნობიერების ამაღლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების და მისი შედეგების შესახებ. რაც მთავარია, საკითხის სიახლიდან გამომდინარე, აუცილებელია მათი ინფორმირება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებასთან დაკავშირებული ეთიკის და გამჭვირვალობის სტანდარტების შესახებ. ასევე, IDFI მიიჩნევს, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანია ამ მხრივ შესაძლებლობების გაძლიერება და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ჩართულობის მხარდაჭერა.

პროექტის მიზნები

ამ პროექტის საშუალებით, IDFI მიზნად ისახავს, საჯარო უწყებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების საკითხებში მეტი გამჭვირვალობისა და ეთიკური სტანდარტების შემუშავების და დანერგვის ხელშეწყობას.

ამ მიზნით, IDFI:

- შეისწავლის და დაადგენს ძირითად გამოწვევებს საჯარო უწყებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის/სახის ამომცნობი სისტემების გამოყენების თვალსაზრისით (შინაგან საქმეთა სამინისტროზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით);

- ხელს შეუწყობს საჯარო უწყებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის/სახის ამომცნობი ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხებში მეტი გამჭვირვალობისა და ეთიკური სტანდარტების შემუშავებას და დანერგვას.

- ხელს შეუწყობს ამ საკითხის საჯარო განხილვას;

- იმუშავებს ამ საკითხის შესახებ ყველა შესაბამისი დაინტერესებული მხარის ცნობიერების ამაღლებაზე.

პროექტის აქტივობები

აღნიშნული მიზნების მისაღწევად, IDFI განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:

1) საწყისი სამუშაო შეხვედრა სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებთან, რომლებიც იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

2) მეთოდოლოგიის განახლება, ინფორმაციის მოთხოვნების გაგზავნა და (საჭიროების შემთხვევაში) ინტერვიუების ჩატარება.

3) საქართველოს საჯარო უწყებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების კვლევა - შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე, IDFI მოამზადებს კვლევას საჯარო უწყებების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების შესახებ, რამდენად იცავენ ისინი ეთიკის და გამჭვირვალობის სტანდარტებს და არსებობს თუ არა ამ პროცესში ანგარიშვალდებულების რაიმე მექანიზმი.

4) პოლიტიკის რეკომენდაციების და ეთიკის და გამჭვირვალობის სტანდარტების შემუშავება - გამოვლენილი გამოწვევების საფუძველზე, IDFI შეიმუშავებს პოლიტიკის რეკომენდაციებს, ამ მიმართულებით საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის გათვალისწინებით.

5) შემდგომი სამუშაო შეხვედრა - ძირითადი დასკვნების და რეკომენდაციების შემუშავების შემდგომ, IDFI ჩაატარებს მეორე სამუშაო შეხვედრას ყველა შესაბამისი საჯარო უწყების წარმომადგენლებთან.

6) დასკვნითი კონფერენცია - სამუშაო შეხვედრის დასრულების შემდეგ, IDFI დაასრულებს კვლევასა და რეკომენდაციებს. მომზადების შემდეგ, დოკუმენტები ითარგმნება და დაიბეჭდება.

7) ტრენინგის ჩატარება შესაბამისი საჯარო უწყებებისთვის, რომლებიც იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს - IDFI ჩაატარებს პრაქტიკულ ტრენინგს, საჯარო უწყებების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ხელოვნური ინტელექტის, სახის ამომცნობი და ავტომატური გადაწყვეტილების მიმღები სისტემების გამოყენების ეთიკის და გამჭვირვალობის სტანდარტების შესახებ.

8) საკითხის შესახებ ცნობიერების ამაღლება - საჯარო მოხელეებზე მორგებული ტრენინგის გარდა, IDFI მოამზადებს ინფორმაციულ ბროშურას ფართო საზოგადოებისთვის, რათა მოხდეს მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ შემდეგ გვერდს:

https://idfi.ge/ge/promoting-greater-transparency-and-ethical-standards-of-using-artificial-intelligence-in-georgia

განთ. 9 სექტემბერი 11:18

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

ID 1271

ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში ახორციელებს პროექტს „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“.

პროექტი ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვით, თეთრიწყაროს რეგიონში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. უფრო კონკრეტულად, RDFG ხელს შეუწყობს სოფლის მდგრად განვითარებას თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირების, სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებით და დაბალანსებული, თანამონაწილეობითი და ინკლუზიური განვითარების სტრატეგიის შემუშავებით.

პროექტის მიზანია ევროკავშირის „ლიდერ“ მიდგომის საფუძველზე ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) შექმნა, რომელიც ჩამოყალიბდება ფუნქიონალურ ერთეულად და, ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მეშვეობით, წვლილს შეიტანს სოფლად ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაში;

თემის მიერ ინიცირებული თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების ადგილობრივი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების დივერსიფიცირებული შესაძლებლობების შექმნა მეწარმეობაზე ორიენტირებული ფინანსური მექანიზმების, დასაქმების მოდელებისა და ინოვაციური, გარემოსთან ადაპტირებული ტექნოლოგიების დანერგვით.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი: ნელი რევაზიშვილი
ელ-ფოსტა: [email protected]
ტელ: (+995) 598 658 884

ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) მუშაობს, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მათთვის ცხოვრების მძიმე პირობების შემსუბუქების მიზნით. ორგანიზაციის მისიაა დაიცვას და პატივი სცეს ადამიანთა ღირსებას ყოველგვარი მიკერძოებისა და დისკრიმინაციის გარეშე, რასაც მდგრადი თემისა და პასუხისმგებლიანი მთავრობის არსებობით აღწევს. ორგანიზაციის პრიორიტეტული მიმართულებებია: სოციო-ეკონომიკური განვითარება, მშვიდობის მშენებლობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა. ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტებს შემდეგი პრინციპების დაცვით: გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების ჩართულობა, მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა/ადვოკატირება და ინოვაცია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.rdfg.ge

განთ. 7 აგვისტო 20:57

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი სოფლის განვითარების მხარდასაჭერად ახალქალაქში

ID 1270

ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში” ფარგლებში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) და ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი აცხადებს რიგით მეორე საგრანტო კონკურსის პირველ ეტაპს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში.

საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას, ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის მიერ შემუშავებული, 2018 – 2020 წწ. ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრული ამოცანებისა და პრიორიტეტების შესაბამისად, მათ შორის:

 • ადგილობრივი შემოსავლის გაზრდა და ადგილობრივი ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.
 • სოციალური ინტეგრაციის გაუმჯობესება განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში.
 • ადგილობრივი ტურიზმის პოტენციალის გაფართოება, ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციას და მხარდაჭერა.
 • მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის დანერგვა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადები უნდა შეესაბამებოდეს ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და ხელს უწყობდეს მის განხორციელებას. სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტების, მიზნებისა და ამოცანების, ასევე სავარაუდო აქტივობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ვებგვერდზე (https://akhalkalakilag.ge/).

საგრანტო კონკურსი მოიცავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულს და მის ფარგლებში შემავალ ყველა თემსა და სოფელს. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია როგორც ფიზიკურ პირს/პირთა ჯგუფს, ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ ნებისმიერ იურიდიულ პირსა და სახელმწიფო უწყებას/მის წარმომადგენლობებს, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

მოთხოვნილი საგრანტო თანხა:

 • მინიმალური საგრანტო თანხა შეადგენს – 1 000 ლარს
 • მაქსიმალური საგრანტო თანხა შეადგენს – 150 000 ლარს
 • საშუალო საგრანტო თანხა შეადგენს – 50 000 ლარს
 • თანადაფინანსება სავალდებულოა ყველა განმცხადებლისთვის შემდეგი პროცენტულობით:
 • კომერციული საწარმოები (შპს, კერძო მეწარმეები და ა.შ.) – მინიმუმ 35%
 • მუნიციპალური და სახელმწიფო ორგანიზაციები – მინიმუმ 35%
 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები – მინიმუმ 20%
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები, და სხვა ორგანიზაციები – მინიმუმ 15%
 • ადგილობრივი სათემო ჯგუფები და ფიზიკური პირები – მინიმუმ 15%

თანადაფინანსებად ჩაითვლება, როგორც საკუთარი ფინანსური თანამონაწილეობა ასევე მესამე მხარისგან (ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან) მოზიდული თანხები. დაინტერესების შემთხვევაში იხილეთ ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია და საგრანტო სახელმძღვანელო, ხოლო საგრანტო განაცხადის წარმოსადგენად გთხოვთ შეავსოთ ინტერესთა გამოხატვის ონლაინ ფორმა. გაცნობებთ, რომ აღნიშნიშნულ საგრანტო კონკურსში პრიორიტეტი მიენიჭება მცირე და საშუალობიუჯეტიან პროექტებს. ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ წინა საგრანტო კონკურსით მხარდაჭერილი ინიციატივების თემატიკა და მდებარეობა, რომ თავიდან ავიცილოთ საპროექტო იდეების დუბილება.თემატიკა და მდებარეობა, რომ თავიდან ავიცილოთ საპროექტო იდეების დუბილება.

განმცხადებლებს ტექნიკური კონსულტაციების მიღება ასევე შეეძლებათ, საგრანტო კონკურსის დახურვამდე, GIPA-სა და ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის ოფისში. დამატებითი ინფორმაციისათვის, მსურველებს შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ნომერზე: +995 599199746 ან/და მოგვწეროთ  [email protected]. საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებული ყველა სახის ინფორმაცია, განთავსდება ევროკავშირის ENPARD პროგრამის ოფიციალურ ვებგვერდზე http://enpard.ge/ ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის ვებგვერდზე: https://akhalkalakilag.ge/.

პროექტს “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში” ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სოფლის მეურნეობის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი (DRDVE/GIPA). პროექტის პარტნიორები არიან მერსი ქორფსი, ELVA საზოგადებრივი ჩართულობა და დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში

განთ. 7 აგვისტო 20:54

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი ფერმერული მეურნეობების მხარდასაჭერად

ID 1265

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI) არის 3-წლიანი პროექტი (2018-2021), რომლის მიზანია სოფლად სიღარიბის შემცირება, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მცირე მეწარმეების კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავლების ზრდით.

პროექტის შედეგად შერჩეულ რეგიონებში მცირე ფერმერები გაიუმჯობესებენ ბაზარზე პოზიციას და მათი შემოსავალი გაიზრდება. აღნიშნული მიღწეულ იქნება პროდუქტიულობის ზრდით, პროდუქციის დივერსიფიკაციითა და ბაზრებზე უკეთესი ხელმისაწვდომობით.

 • პროექტის სამიზნე რეგიონები: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი.

 

ბიზნეს გეგმის სააპლიკაციო ფორმა

პროექტში მონაწილეობის ზოგადი წესები და ხარჯების მიზნობრიობა

 

განთ. 29 ივლისი 11:37

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2021 00:00