ფილტრი

ტენდერები

საგრანტო კონკურსი საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ხელშესაწყობად

ID 1524

ევროპის ფონდი აგრძელებს სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ძალისხმევის მხარდაჭერას, საქართველოში ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და საჭიროებაზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობისათვის. ამ მიზნით, ფონდი იწვევს საპროექტო განაცხადებს, რომელთა მიზანია სისტემური კორუფციის შემთხვევების მხილება და ცუდი მმართველობის პრაქტიკის გამოვლენა ფაქტების დადგენის, მათი გამოქვეყნების და ადვოკატირების მეშვეობით,  რაც რეალურ ცვლილებებს შეუწყობს ხელს და მოქალაქეთა ცხოვრებას გააუმჯობესებს. საგრანტო სქემის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები უნდა ითვალისწინებდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა (სსო) და მედიას შორის პარტნიორობას. აღნიშნული პარტნიორობა მოიაზრებს მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების ჟურნალისტურ გამოძიებას და გამოვლენილი პრობლემების გადასაჭრელად მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების კამპანიების წარმართვას.
ევროპის ფონდი იწვევს ჟურნალისტებსა და მედიასაშუალებებს, რომლებსაც მათთვის საინტერესო თემის საფუძვლიან ჟურნალისტურ გამოძიებაში ჩართვის ინტერესი და შესაძლებლობა ექნებათ და ამავდროულად, საგამოძიებო და ადვოკატირების ძალისხმევის  მხარდაჭერისათვის მეტი პარტნიორის (მაგ. საინფორმაციო სააგენტოები,  საგამოძიებო ნაწილები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები და ა.შ.) მობილიზებას შეძლებენ.  თემები შეიძლება ეხებოდეს მნიშვნელოვან კანონდარღვევებს, პოლიტიკურ კორუფციას ან კორპორატიულ დანაშაულს.

განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 23 თებერვალი, 23:00 სთ.

დაინტერესებული პირებისათვის 2023  წლის 31 იანვარს 14:00 საათზე გაიმართება კითხვა-პასუხის სესია (ონლაინ). რეგისტრაცია შესაძლებელია ბმულზე: 

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ საკონკურსო განცხადების სრული ტექსტი. 

განთ. 27 იანვარი 13:34

ბოლო ვადა 23 თებერვალი 00:00

საგრანტო კონკური მიკრო და მცირე ზომის საწარმოებისთვის

ID 1523

"USAID-ის ძლიერი სოფლის პროგრამა" აცხადებს საგრანტო კონკურსს.

"USAID-ის ძლიერი სოფლის პროგრამა" აცხადებს საგრანტო განაცხადების მიღებას. გრანტების გაცემა და განხორციელება მოხდება USAID-ისა და აშშ-ის მთავრობის გრანტების მართვის რეგულაციებისა და USAID-ის ძლიერი სოფლის პროგრამის გრანტების მართვის შიდა პოლიტიკის შესაბამისად (განაცხადის ფორმა იხილეთ დანართ A-ში).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 6 მარტი. განმცხადებლებს ასევე შეუძლიათ კითხვების დასმა ელ-ფოსტის საშუალებით: [email protected] 20 თებერვლამდე. საგრანტო განაცხადი შედგება ორი დოკუმენტისგან:

** დანართი A - საგრანტო განაცხადის ფორმა;
** დანართი B - სამიზნე თემების ჩამონათვალი.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი თანდართულ ფაილში.

განთ. 27 იანვარი 12:27

ბოლო ვადა 6 მარტი 00:00

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის

ID 1522

ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” მიზნად ისახავს, გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოება როგორც დამოუკიდებელი, მდგრადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული აქტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით.

პროექტს სამი კონკრეტული ამოცანა აქვს:
1. საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო
სამართლებრივი და ფინანსური გარემოს გაუმჯობესება, მათ შორის, სახელმწიფო დაფინანსების
გამჭვირვალობა და არასახელმწიფო დაფინანსების გამრავალფეროვნება, ბიზნესის
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კულტურის პოპულარიზაცია.
2. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მათ სამიზნე აუდიტორიას შორის კავშირების გამყარება, მათ შორის, სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაცია, საზოგადოების სამოქალაქო აქტიურობის ხელშეწყობა და საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული საქმიანობის წახალისება.
3. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება და სამოქალაქო სექტორის ინსტიტუციური გაძლიერება ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით ზედამხედველობისა და ადვოკატირების თვალსაზრისით.
პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP). ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის ფარგლებში, CSRDG გეგმავს სხვადასხვა საგრანტო კონკურსის გამოცხადებას, სათემო ინიციატივების, მხარდამჭერთა მოზიდვის და ქრაუდფანდინგის კამპანიების მხარდაჭერის მიზნით.
ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნის ძირითადი მიზანი არის რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება და პროფესიონალური სამოქალაქო საზოგადოების ქსელების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნის ამოცანაა, გამოავლინოს და შეარჩიოს ხსენებული პროექტების განხორციელების გამოცდილების მქონე მენტორი-ორგანიზაციები.

2021-2024 წლების განმავლობაში CSRDG გასცემს 20-მდე საპარტნიორო გრანტს მენტორ ორგანიზაციებზე, რომლებიც შეასრულებენ მენტორის/ქოუჩის როლს და გაუწევენ საჭირო კონსულტაციას, რჩევასა და მითითებას ნაკლებად გამოცდილ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს. თითოეული საპარტნიორო გრანტის მოცულობა არ აღემატება 3000 ევროს.

აღნიშნული საგრანტო თანხა ითვალისწინებს პროექტის განხორციელების პერიოდში ერთი მენტორი სამოქალაქო ორგანიზაციის მიერ ერთიდან სამამდე გრანტის მიმღების დახმარებას. მენტორობის საჭიროების მქონე გრანტის მიმღების საბოლოო რაოდენობა (მაქსიმუმ 3) განისაზღვრება ინდივიდუალურად, თითოეული გრანტის მიმღების საქმიანობაში მენტორი ორგანიზაციის ჩართულობის მოცულობის მიხედვით.

კონკურსში მონაწილეობა

საპარტნიორო გრანტების მიმართ ინტერესის გამოხატვის შესაძლებლობა აქვთ საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს. დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა უნდა შეავსონ მითითებულ ბმულზე არსებული ანკეტა.

CSRDG შექმნის მენტორობით დაინტერესებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა რეესტრს და საჭიროების შესაბამისად დაუკავშირდება მათ. კერძოდ მენტორი და სამენტორო სამოქალაქო ორგანიზაციების შერჩევის პროცესი წარიმართება შემდეგნაირად:
- CSRDG აცხადებს საგრანტო კონკურსს.
- საგრანტო პროექტების შეფასების კომისია შეაფასებს საგრანტო კონკურსებში წარმოდგენილ
პროექტებს.
- საგრანტო პროექტების შეფასების კომისია იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ზოგიერთ
პოტენციურ გრანტის მიმღებს, შესაძლოა, დასჭირდეს მენტორინგი/ქოუჩინგი მათი
პროექტების განხორციელებისას;
- CSRDG შერჩეულ საპროექტო განაცხადებს უგზავნის რეესტრის წევრ ორგანიზაციებს
(შეძლებისდაგვარად, გეოგრაფიული არეალის გათვალისწინებით).
- დაინტერესებული მენტორი ორგანიზაციები შეიმუშავებენ კონკრეტული გრანტის მიმღები
ორგანიზაციის მენტორინგის კონცეფციას, სამოქმედო გეგმასა და ბიუჯეტს.
- მენტორი ორგანიზაციის შესარჩევი კომისია განიხილავს შემოსულ შემოთავაზებებს.
- საპარტნიორო გრანტი გაიცემა შერჩეულ სამოქალაქო საზოგადოების მენტორ
ორგანიზაციებზე.

პროექტის ხანგრძლივობა
თითოეული საპარტნიორო პროექტის ხანგრძლივობა პირდაპირ კავშირში იქნება
სამენტორო/საქოუჩინგო პროექტის (CSRDG- ს მიერ გაცემული გრანტის) ხანგრძლივობასთან. თუმცა, პროექტების სავარაუდო ხანგრძლივობა არის - 12 თვე.
განცხადების წარდგენის პროცედურა დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა უნდა შეავსონ მითითებულ ბმულზე არსებული ანკეტა.

ინტერესის გამოხატვის ბმული დაიხურება 2023 წლის 31 მარტს. დარეგისტრირებული ორგანიზაციები ავტომატურად ჩაერთვებიან ბაზაში.
ანკეტის შევსების შემდეგ, ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენ მიიღებთ საბუთების მიღების დამადასტურებელ წერილს.
 

საკონტაქო ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: [email protected]
საკონტაქტო პირი: ანა ნადირაშვილი, გრანტების მენეჯერი

განთ. 17 იანვარი 12:18

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

საგრანტო პროგრამა ადამიანის უსაფრთხოებისთვის – (GGP)

ID 1521

ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამა (GGP) წარმოადგენს საქართველოში იაპონიის საელჩოს ერთ–ერთ საგრანტო სქემას, რომლის ამოცანაა ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მოსახლეობას ადამიანის საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილებასა და ადამიანის უსაფრთხოების გაძლიერებაში. დაფინანსება მოიცავს მათ შორის, პროექტებს, რომლებიც მიმართულია ადამიანის გადარჩენის, სიცოცხლის, ადამიანის ღირსების დაცვისკენ. ასევე, დაფინანსება მოიცავს ქმედებებს, რომლებიც ორიენტირებულია ადამიანებისა და ადგილობრივი თემის შესაძლებლობების განვითარებაზე.

საქართველოში მუშაობის ორი ათწლეულის განმავლობაში, 1998–2022 წლებში, ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამის (GGP) ფარგლებში იაპონიის საელჩომ დააფინანსა 200-ზე მეტი პროექტი, რომელთა საერთო ღირებულებამ 20 მილიონ აშშ დოლარს გადააჭარბა. აღნიშნული პროექტებით განვითარდა სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტებში განახლდა ნარჩენების მანქანები, სახანძრო მანქანები და სხვა მძიმე ტექნიკა, ათასობით ჰექტარი გაიწმინდა ომის ფეთქებადი ნარჩენებისგან, აშენდა და აღიჭურვა ათობით სკოლა, საბავშვო ბაღი, სამედიცინო ცენტრი და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტები. აღნიშნული მიმართულებები წარმოადგენენ წარსულში დაფინანსებულ პროექტებს, საგრანტო პროგრამის ფარგლები შესაძლოა ბევრ სხვა თემას თუ სექტორს მოიცავდეს.

საგრანტო პროგრამის პრიორიტეტები და ამოცანები:

მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა:
როგორც იაპონელი ხალხის კეთილი ნების გამომხატველი, იაპონიის საელჩო მიისწრაფვის, მხარი დაუჭიროს იმ პრობლემების გადაჭრას, რომლებიც ყველაზე პრობლემურად აღიქმება სთავად საქართველოს მოსახლეობის მიერ. სანდო ადგილობრივი და საერთაშორისო კვლევების უმრავლესობა ასახავს, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მიიჩნევს სოციალურ–ეკონომიკურ პრობლემებს ყველაზე მწვავე ეროვნულ გამოწვევებად, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასთან ერთად. შესაბამისად, ადამიანის უსაფრთხოების (GGP) პროგრამის მეშვეობით, საელჩო უპირატესობას ანიჭებს სწორედ ისეთ პროექტებს, რომლებიც მიმართულია აღნიშნული პრობლემების ეფექტურ და ეფექტიან გადაჭრაზე.

ახალ შესაძლებლობებზე დაშენება:
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისა და მისი შემადგენელი ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების ხელმოწერით, საქართველომ მოიპოვა წვდომა ეკონომიკური განვითარების უფრო მეტ შესაძლებლობებზე – ევროკავშირის ბაზარზე. ამ შესაძლებლობის სრულად ათვისება, თავის მხრივ, დამოკიდებულია საქართველოში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურისა და ლოჯისტიკის სისტემაზე, რამაც უნდა მისცეს შესაძლებლობა მწარმოებლებს, აწარმოონ და გაყიდონ პროდუქცია, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება ევროკავშირის ბაზარზე. ადამიანის უსაფრთხოების (GGP) პროგრამა მიისწრაფვის, ხელი შეუწყოს ასეთ საკვანძო ინფრასტრუქტურას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის.

გამაძლიერებელი ეფექტი: შეზღუდული რესურსის ყველაზე ეფექტურად და ეფექტიანად გამოყენების სტრატეგია
ისევე, როგორც ყველა სხვა რესურსი – ადამიანის უსაფრთხოების (GGP) საგრანტო პროგრამის რესურსიც მწირია, რაც იწვევს აუცილებლობას, რომ საპროექტო განმცხადებლებმა შეიმუშაონ სტრატეგია, რომ გრანტის ათვისება მოხდეს მაქსიმალურად შედეგიანად და ეფექტიანად. ამდენად, საელჩო ეძებს ისეთ პროექტებს, სადაც მრავლად არის წარმოდგენილი გამაძლიერებელი მექანიზმები, რათა მინიმალური რესურსის გამოყენებით, შეიქმნას ძლიერი შესაძლებლობები.
ადამიანის უსაფრთხოების (GGP) საგრანტო პროგრამის წარმატებულ მაგალითებს მიეკუთვნება, მაგალითად, სარწყავი სისტემის შექმნა, რამაც სარგებელი ათასობით მოსახლეს მოუტანა (მათ მიეცათ პროდუქციის მოცულობის გაზრდის შესაძლებლობა); წვრილფეხა საქონლის მეურნეობის მშენებლობა, რამაც სარგებელი ასობით მცირე მეწარმეს მოუტანა და შექმნა შემოსავლის წყარო ადგილობრივი ოჯახებისთვის.

მთავარი ინფორმაცია საგრანტო პროგრამის შესახებ:

გრანტის მოცულობა: დაახლოებით 70,000 აშშ დოლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: 1 წელი

როგორი სახის საქმიანობა დაფინანსდება?
• შენობის აშენება/რეაბილიტაცია
• მსხვილი ტექნიკის შეძენა
არ ფინანსდება:
• ხელფასები
• დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ)
• მიმდინარე ხარჯები (კომუნალური, ადმინისტრაციული, და ა.შ.)
• ერთჯერადი საქმიანობა (მაგ. ტრენინგები, და ა.შ.)

ვის შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი?

  • ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობები (მერია);

გამონაკლის შემთხვევებში:

  • საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულები;
  • სამთავრობო დაწესებულებები (სსიპ);

 

საპროექტო განაცხადების წარდგენა:

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, წარმოადგინოთ ელექტრონულად ქვემოთ ჩამოთვლილი საბუთები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ – მაღალი კონკურენციის პირობებში, ადრე მიღებულ პროექტებს გამარჯვების მეტი შესაძლებლობა აქვთ:

საბუთების სია, რომელიც უნდა წარადგინოთ კონკურსში მონაწილეობისთვის:

1. სავალდებულო: მხოლოდ ის პროექტები იქნება განხილული, რომლებიც სრულყოფილად წარადგენენ საპროექტო განაცხადს
1.1 GGP სააპლიკაციო ფორმა;
1.2 ფინანსური ისტორია (ბოლო 2 წლის მოგება–ზარალის ფორმა);
1.3 საჯარო რეესტრის ამონაწერი;
1.4 შემოსავლების სამსახურის ამონაწერი;
1.5 პროექტის ადგილმდებარეობის ზუსტი რუქები;
1.6 მიწის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
1.7 პროექტის ადგილმდებარეობის ფოტოები;
1.8 შენობის/დანადგარების ამჟამინდელი მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა (არსებობის შემთხვევაში);

2. დამატებითი: იდეალურ პირობებში, ყველა დამატებითი საბუთიც უნდა წარადგინოთ ძირითად საბუთებთან ერთად. თუმცა, ამ საბუთების წარმოდგენა შემდგომ ეტაპზეც შეიძლება თუ თქვენი პროექტი წინასწარი შერჩევის საფეხურს გადალახავს:

2.1 გარანტიის წერილი (თანადაფინანსების, მდგრადობის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების);
2.2 მშენებლობის სქემატური ნახაზი/გეგმა;
2.3 ფინანსური მართვის და შესყიდვების წესი;
2.4 ორგანიზაციის წესების მოკლე აღწერა, თუ როგორ იქნება უზრუნველყოფილი რომ თავიდან აირიდოთ კორუფცია, უზრუნველყოთ მაღალი ხარისხი, როგორია თქვენი რისკების მართვის გეგმა და შესყიდვების მკაფიო პროცედურები;
2.5 მონიტორინგის გეგმა (განრიგი+ლოგიკური ჩარჩო საელჩოს მხრიდან მონიტორინგისთვის);
2.6 შესაძენი ტექნიკის აღწერა, წინასწარი საბაზრო მოკვლევა (მინიმუმ 3 ფასის შედარება);
2.7 რეკომენდაციები/მხარდაჭერის წერილები;
2.8 ბოლო 2 წლის აუდიტის დასკვნები;
2.9 თუ პროექტი ითვალისწინებს თანადაფინანსებას, თანადამფინანსებლის ფინანსური ისტორია (ბოლო 2 წლის);
2.10 თანადაფინანსების არსებობის შემთხვევაში, მისი დეტალური ჩაშლა;
2.11 თანამშრომლობის მარეგულირებელი საბუთები (მემორანდუმი, შეთანხმება, და ა.შ.);
2.12 წინა დონორებისა და პარტნიორების საკონტაქტო ცხრილი;
2.13 კვლევების ბმულები ინტერნეტში, და მოკლე აღწერა, თუ პროექტის რომელ ნაწილს ადასტურებს აღნიშნული კვლევა და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი პროექტის დასაბუთებისთვის;
2.14 ორგანიზაციის რეგისტრაციის და მარეგულირებელი საბუთები (წესდება, ეთიკის კოდექსი და სხვა);
2.15 სხვა დამატებითი საბუთები (ფოტო, ვიდეო მასალა, ინტერვიუები, და ა.შ.).


კითხვები და კონსულტაცია:
ყოველწლიურად, საგრანტო სექცია მართავს საჯარო კონსულტაციას, სადაც დაინტერესებულ პირებს აქვთ შესაძლებლობა პირისპირ დასვან კითხვები და მიიღონ დეტალური პასუხები და რჩევები საგრანტო კონსულტანტების მხრიდან. საჯარო კონსულტაციების განრიგის სანახავად, პერიოდულად შეამოწმეთ საელჩოს ფეისბუკ გვერდი.
ასევე, შეგიძლიათ მოგვმართოთ წერილობით, შემდეგი ელ.ფოსტის მისამართზე: [email protected]


წარსულში დაფინანსებული პროექტები
საქართველოში მუშაობის ორი ათწლეულის განმავლობაში, 1998–2022 წლებში, ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამის (GGP) ფარგლებში იაპონიის საელჩომ დააფინანსა დააფინანსა 200-ზე მეტი პროექტი, რომელთა საერთო ღირებულებამ 20 მილიონ აშშ დოლარს გადააჭარბა. აღნიშნული პროექტებით განვითარდა სასოფლო–სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, რამაც შეამცირა სიღარიბე სხვადასხვა სოფელში; ათასობით ჰექტარი გაიწმინდა ომის ფეთქებადი ნარჩენებისგან, რითაც დაცული იქნა ადგილობრივი მოსახლეობის სიცოცხლე; ათობით სკოლა, საბავშვო ბაღი და საავადმყოფო აშენდა და აღიჭურვა – რითაც საბაზისო მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა გაჩნდა ყველაზე დაუცველი მოსახლეობისთვის. აღნიშნული მიმართულებები წარმოადგენენ წარსულში დაფინანსებულ პროექტებს, საგრანტო პროგრამის ფარგლები შესაძლოა ბევრ სხვა თემას თუ სექტორს მოიცავდეს.

განთ. 17 იანვარი 11:11

ბოლო ვადა 13 მარტი 00:00

საგრანტო კონკურსი მუნიციპალიტეტებისთვის

ID 1520

GIZ- ი საქართველო, ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული ინიციატივის „EU4ITD – ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი“ (CESL) ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს საპროექტო იდეების მიღებაზე. კონკურსის შედეგად განხორციელდება რეგიონული და „ინტეგრირებული” პროექტების დაფინანსება გურიის, იმერეთის, კახეთისა და რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონებში სამი პრიორიტეტული მიმართულებით: ურბანული განახლება, ტურიზმის განვითარება და შემოსავლების გენერირება/ეკონომიკური გააქტიურება.

პროექტის ძირითადი მიზანია ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების დაბალანსება საქართველოში, რეგიონებიდან მიგრაციული პროცესების შემცირება და რეგიონული ცენტრების განვითარება.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 30 ივნისი

დეტალური ინფორმაცია და სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ აქ: კონკურსი განაცხადის ფორმა

განთ. 17 იანვარი 11:05

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

მცირე საგრანტო კონკურსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის

ID 1519

საერთაშორისო ორგანიზაცია "HEKS-EPER GEORGIA", ევროკავშირის (EU) ფინანსური ხელშეწყობით პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარი და სრულყოფილი მონაწილეობისთვის" ფარგლებში აცხადებს საგრანტო კონკურსს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის.

საგრანტო კონკურსის მიზანია ადგილობრივ და რეგიონულ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების/საინიციატივო ჯგუფების/ქსელების მიერ, თემებში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების აქტივობების განხორციელება, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებისა და ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობაზე აქცენტირებით.

კონკურსის ფარგლებში ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის 6 მუნიციპალიტეტში (მარნეული, ბოლნისი, დმანისი, ახალციხე, ახალქალაქი და ნინოწმინდა) გაიცემა 20 გრანტი. გრანტის მოცულობა შეადგენს საშუალოდ 7000 (შვიდიათასი) ლარს (მინიმალური მოცულობა 2800 ლარი, ხოლო მაქსიმალური 14 000 ლარი)

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და საინიციატივო ჯგუფებს.

გრანტები გაიცემა ინიციატივებზე, რომლებიც ორიენტირებული იქნება:

მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ადვოკატირების კამპანიებზე, ასევე კარგი მმართველობის სტანდარტების პრაქტიკაში დანერგვაზე, შემდეგი მიმართულებების მიხედვით:

** თემის მობილიზაციის აქტივობები განსაკუთრებული აქცენტით ახალგაზრდების და ქალების ჩართულობაზე მათი საჭიროებების, პრიორიტეტების ადვოკატირებისთვის;
** გენდერული მეინსტრიმინგი ადვოკატირებაში, მედია-ადვოკატირებაში, სტრატეგიასა და დაგეგმარებაში, ციფრულ სივრცეში, მობილიზაციასა და პოპულარიზაციის კამპანიაში;
** თვითმმართველობის ინფორმაციის გამჭვირვალობასა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა. განსაკუთრებით კი ეთნიკური უმცირესობისათვის ხელმისაწვდომობაზე;
** სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლების მხრიდან უკუკავშირის მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვა, მიღებული შედეგების მონიტორინგი და შეფასება;
** სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებს შორის და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დიალოგის ხელშეწყობა.

საპროექტო განაცხადი ფოკუსირებული უნდა იყოს გენდერული ბიუჯეტირების თანამონაწილეობით შემუშავებაზე ეთნიკური უმცირესობების ინტერესების გათვალისწინებით.

ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 თვეს (2023 წლის მარტიდან დეკემბრის ჩათვლით).

დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა, მოთხოვნილი დოკუმენტები უნდა წარადგინონ 2023 წლის 30 იანვრის ჩათვლით, ელექტრონული ფორმით, შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე: [email protected] წერილის ველში (Subject) მიუთითეთ ორგანიზაციის სახელწოდება და "Advocacy Grant".

საგრანტო კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, 2023 წლის 17 იანვარს, სამშაბათს, 17:00 საათზე გაიმართება ვებინარი პლატფორმა "ზუმის" (https://zoom.us) გამოყენებით. ვებინარზე დასასწრებად გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი: https://forms.gle/rkFupQXuTNUCcTtA6

დეტალური ინფორმაციისა და განაცხადის ფორმისთვის გთხოვთ იხილოთ ბმული ან თანდართული ფაილი: https://docs.google.com/…/19EU04NWhuJbDQtd05wURevC…/edit… ან დაუკავშირდით რეგიონულ პარტნიორ ორგანიზაციებს.

განთ. 16 იანვარი 19:06

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

საგრანტო კონკურსი სათავგადასავლო ტურიზმის სექტორში

ID 1517

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა აცხადებს საგრანტო კონკურსს RFA-039: "სათავგადასავლო ტურიზმის ხელშეწყობა თაღოვანი კარვების (გლემპების) და სალაშქრო ბანაკების გაუმჯობესებით".

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სათავგადასავლო ტურიზმის სექტორში მომუშავე მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს და სექტორულ ასოციაციებს. პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ აპლიკანტს საგრანტო პროგრამით გადაეცემა თაღოვანი კარვები (გლემპები) და სალაშქრო ბანაკების აღჭურვილობა. დეტალური ჩამონათვალი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში RFA-039.

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 2023 წლის 31 იანვრის 18:00 საათი.

დაინტერესებული აპლიკანტებისთვის 2023 წლის 17 იანვარს 14:00 საათზე გაიმართება ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრა გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით. ონლაინ შეხვედრა გაიმართება ქართულ ენაზე Webex-ის პლატფორმის მეშვეობით, რომლის ბმულის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ ონლაინ შეხვედრაზე ჩართვას აღნიშნულ დროს.

ონლაინ შეხვედრის ბმული: https://dai.webex.com/dai/j.php?MTID=m513d7f6335ca76b550f694ca0cb1780f
Password: A3aF44aMYE2
Meeting number: 2345 295 2301

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი და თანდართული დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე.

განთ. 6 იანვარი 11:33

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

კერძო სექტორის სტიმულირება უნარების განვითარების პროცესში ჩართვისთვის

ID 1516

დასახელება: საგრანტო კონკურსი: კერძო სექტორის სტიმულირება უნარების განვითარების პროცესში ჩართვისთვის.

"აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)" ხუთწლიანი პროგრამა, დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის, მიზნად ისახავს კერძო სექტორთან თანამშრომლობას ადამიანური კაპიტალის განვითარებისა და პროდუქტიული, მდგრადი და ინკლუზიური დასაქმების შესაძლებლობებს შორის კავშირის დამყარების მიზნით, რაც შეამცირებს უმუშევრობის დონეს და ხელს შეუწყობს კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ზრდას. საერთაშორისო ექსპერტთა კორპუსი (IESC)-ის მიერ განხორციელებული პროგრამა, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, დაეხმარება სამუშაოს მაძიებლებს, რათა მათ განივითარონ ზრდადი ეკონომიკის სექტორებში დასაქმებისთვის საჭირო უნარები და შესაძლებლობები.

პროგრამით გათვალისწინებულია შემდეგი ინტერვენციები:

** კერძო სექტორის სტიმულირება უნარების განვითარების პროცესში ჩართვისთვის.
** პროფესიული პროგრამების შემუშავება ან გაუმჯობესება და განხორციელება კერძო სექტორის მოთხოვნების შესაბამისად.
** პროფესიული უნარების განვითარების შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა რეგიონებში და პროექტის სამიზნე ჯგუფებისთვის.

ამჟამად, USAID-ის პროგრამა - დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის აცხადებს საგრანტო კონკურსს: RFA # 010-C1-003-2022- "კერძო სექტორის სტიმულირება უნარების განვითარების პროცესში ჩართვისთვის."

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ თქვენი განაცხადი ნებისმიერ დროს არაუგვიანეს 2023 წლის 17 თებერვალი, 18:00 სთ.

გთხოვთ, მიუთითოთ RFA # 010-C1-003-2022 თქვენი ელ. წერილის სათაურში.

დაგვიანებით გამოგზავნილი ან არასრული განაცხადები არ განიხილება.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

განთ. 6 იანვარი 11:29

ბოლო ვადა 17 თებერვალი 00:00

საპროექტო განაცხადების კონკურსი ბიზნეს კომპანიებისთვის

ID 1482

საპროექტო განაცხადების კონკურსის მიზანია, სხვადასხვა სექტორებს (ბიზნეს კომპანიები, სამოქალაქო ორგანიზაცია და ადგილობრივი ხელისუფლება) შორის თანამშრომლობის სტიმულირება და მხარდაჭერა, დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით საქართველოს სამ რეგიონში: გურია, კახეთი და ქვემო ქართლი.

კონკურსის ამოცანები:

- პროექტის სამიზნე რეგიონებში სხვადასხვა სექტორთა (ბიზნეს კომპანიები, სამოქალაქო ორგანიზაცია და ადგილობრივი ხელისუფლება) ერთობლივი ინიციატივების მხარდაჭერა;

- დასაქმების ახალი შესაძლებლობების, მათ შორის დისტანციური დასაქმების, განვითარება შერჩეულ რეგიონებში.

- კონკურსის სამიზნე რეგიონები: გურია, კახეთი, ქვემო ქართლი.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია:

საქართველოში რეგისტრირებულ, როგორც მსხვილ, ისე მცირე ან საშუალო ზომის ბიზნეს კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ მკაფიო ხედვა და მიზნები დასაქმების ახალ შესაძლებლობებთან და ბიზნესის გაფართოებასთან დაკავშირებით სამიზნე რეგიონებში.

საპროექტო განაცხადის წარმოდგენა შეუძლია ბიზნეს კომპანიას ინდივიდუალურად (ან სხვა კომპანიასთან ერთად) სხვა სექტორთან (ადგილობრივი ხელისუფლება) პარტნიორობით.

თითო ინიციატივის ფარგლებში უნდა შეიქმნას მინიმუმ 8 სამუშაო ადგილი ერთი წლის განმავლობაში.

კონკურსის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით ვერ ისარგებლებენ ის ბიზნესები, რომლებიც მიეკუთვნებიან შემდეგ სექტორებს:

სათამაშო ბიზნესი და აზარტული თამაშები;

თამბაქოს წარმოება ან ვაჭრობა;

იარაღის წარმოება ან ვაჭრობა;

საქართველოს კანონმდებლობით ან საერთაშორისო კონვენციებითა და შეთანხმებებით აკრძალული ბიზნეს საქმიანობები

პროექტის განხორციელების ვადა:

წარმოდგენილი პროექტის განხორციელება უნდა დასრულდეს 2023 წლის აგვისტოს ბოლომდე

კონკურსი ბიზნეს კომპანიებისთვის ტარდება ღია კარის პრინციპით, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკურსი ღია იქნება დაინტერესებული კომპანიებისთვის და საპროექტო განაცხადების მიღება გაგრძელდება მაქსიმუმ 2023 წლის თებერვლის ბოლომდე.

განაცხადის მიღების პროცესი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

საპროექტო განაცხადის წარდგენა - აპლიკანტმა უნდა შეავსოს საპროექტო განაცხადის ფორმა დეტალურად და გააგზავნოს განაცხადში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე;

საპროექტო განაცხადის შეფასება კონკურსის კომისიის მიერ - გამოგზავნილი საპროექტო განაცხადების განხილვა ხდება მაქსიმუმ 1 თვის ვადაში კონკურსის კომისიის მიერ. საჭიროების შემთხვევაში, კომისიას უფლება აქვს მოითხოვოს ნებისმიერი ინფორმაციის დაზუსტება ან დამატებითი ინფორმაცია განაცხადთან დაკავშირებით.

საბოლოო გადაწყვეტილება - საპროექტო განაცხადთან დაკავშირებით დაზუსტებული ან დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის შემდეგ, კონკურსის კომისიის მიერ ხდება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება.

ინდივიდუალური საკონსულტაციო შეხვედრები კონკურსის ორგანიზატორებთან - კონკურსის პირობების, განაცხადის შევსებისა და შეფასების პროცესებზე დეტალური ინფორმაციის მიღების მიზნით დაინტერესებულ აპლიკანტებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ინდივიდუალურ საკონსულტაციო შეხვედრაზე. გთხოვთ, დასაჯავშნად შეხვედრამდე 5 დღით ადრე გამოაგზავნეთ თქვენი მონაცემები (სახელი და გვარი, კომპანია, პოზიცია, ტელეფონი) შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე - [email protected]

თუ ჯავშნის გამოგზავნიდან ორი დღის ვადაში არ მოგივათ ჯავშნის მიღების დამდასტურებელი შეტყობინება, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე 599 099 511.

კონკურსში განმცხადებელს უფლება აქვს შემოიტანოს ერთზე მეტი (სხვადასხვა პროექტი) განაცხადი, თუმცა წარმოდგენილი განაცხადებიდან დაფინანსდება მხოლოდ ერთი.

განაცხადების წარმოდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ქართულ ენაზე. განაცხადზე თანდართულ უცხოენოვან დოკუმენტაციას უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

კონკურსის ფარგლებში ყველა ეტაპისათვის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება 1 თვით. კონკურსის პროცესიდან გამომდინარე შესაძლებელია კომისიის გადაწყვეტილებით ეს ვადა გაგრძელდეს.

საპროექტო განაცხადების შეფასება მოხდება კონკურსის ფარგლებში შექმნილი დამოუკიდებელი კომისიის მიერ, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის და პროექტის სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან, ასევე სფეროს დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან.

საგრანტო კონკურსის „ბიზნეს კომპანიებისათვის“ შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე

განთ. 7 სექტემბერი 2022 11:53

ბოლო ვადა 28 თებერვალი 00:00