ფილტრი

ტენდერები

vip

საგრანტო კონკურსი სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად

ID 1144

საქართველო ბანკის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერი კონკურსი დაფინანსდება!

საქართველოს ბანკის ფონდი „სიცოცხლის ხე“ რიგით მეექვსე საგრანტო კონკურსს აცხადებს და სოციალური საკითხების მოგვარების, შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების მიზნით სოციალური საწარმოს პროექტებს დააფინანსებს.

საგრანტო კონკურსი მიზნად ისახავს საქართველოში სოციალური საკითხების მოგვარებას, რაც წარმატებული სოციალური საწარმოების დაფუძნებისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების გზით მიიღწევა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალური საწარმოს ის პროექტი, რომელსაც ორმაგი მიზანი ექნება − ეკონომიკური და სოციალური (მათ შორის, სოციალური უმთავრესია). ეკონომიკური მიზანი უნდა იყოს მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი მიზნის − სოციალური კეთილდღეობის − მიღწევის წინაპირობა.

პროექტის წარმატება სოციალური პრობლემების მოგვარების მასშტაბურობით განისაზღვრება. პროექტი შეიძლება მოიაზრებდეს ყველაფერს − სოფლის თემის მაღაზიიდან დიდ სამშენებლო ფირმამდე, თუმცა ამის მიუხედავად, მთავარია, სოციალური საწარმო სოციალური პასუხისმგებლობისა და ფინანსური წარმატების შერწყმის საუკეთესო მაგალითს ასახავდეს.

საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული მოგება განათლებას, სოციალური ან გარემოსდაცვითი პრობლემის გადაჭრას უნდა მოხმარდეს. ამასთან, სოციალური საწარმოს იდეა უნდა იყოს მდგრადი და გრანტის სახით მიღებული დაფინანსების დასრულების შემდგომ უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად ფუნქციონირება და განვითარება.

კონკურსში მონაწილეობის მთავარი პირობები:
მონაწილეობის უფლება აქვთ:
- საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს;
- საინიციატივო ჯგუფებს;

- კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სოციალური საწარმოს იდეის ინიციატორი და განმახორციელებელი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ან საინიციატივო ჯგუფის სულ მცირე 2 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი, რომლის წევრთა ასაკი აღემატება 18 წელს. თითოეულ პროექტზე გასაცემი გრანტის ოდენობა შეადგენს მაქსიმუმ 50 000 ლარს.

პროექტის იდეა უნდა ეფუძნებოდეს გრძელვადიან, მდგრადი განვითარების გეგმას და არ უნდა ატარებდეს ერთჯერადი პროექტის სახეს;
საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისთანავე უნდა დასაქმდეს მინიმუმ 1 შშმ პირი;
პროექტის განაცხადის შევსება და დოკუმენტაციის ატვირთვა შესაძლებელია ონლაინ ფონდ „სიცოცხლის ხის“ ვებგვერდზე: www.tree.ge

პროექტს უნდა ერთვოდეს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
ბიუჯეტის ფორმა;
• აქტივობების კალენდარი
(დროის გეგმა);
• პროექტის ხელმძღვანელების რეზიუმე (CV);
• მოგება-ზარალის უწყისი;
• საპრეზენტაციო ფორმა და
• სხვა დამატებითი დოკუმენტები
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს და „საქართველოს ბანკის ფონდი“ დააფინანსებს სოციალური საწარმოს მდგრად პროექტებს. ჟიური დაკომპლექტდება შესაბამისი მიმართულების სპეციალისტებით.
გამარჯვებული პროექტები დაფინანსდება აუცილებელი პროცედურების გავლის შემდგომ.

ფონდი „სიცოცხლის ხე“ იტოვებს უფლებას:
• არ დააფინანსოს კონკურსში მონაწილე არცერთი პროექტი;
• აპლიკანტს მოსთხოვოს 10%-იანი თანადაფინანსება;
• შეწყვიტოს პროექტის დაფინანსება, თუ პროექტი არ ხორციელდება ჯეროვნად ან მიმდინარეობს დარღვევებით.

საგრანტო პროექტის ფარგლებში დაფინანსდება მხოლოდ სოციალური საწარმოს იდეები და არ გაიცემა შემდეგი სახის დაფინანსება:
კონფერენცია;
ტრენინგები;
ადვოკატირება;
ერთჯერადი ხასიათის აქტივობები.

საპროექტო განაცხადების მიღება დაიწყება 2019 წლის 25 სექტემბერს და დასრულდება 25 ნოემბერს 18:00 სთ-ზე.


შეგახსენებთ, რომ გასულ წლებში გამოცხადებულ კონკურსებში შეირჩა და „საქართველოს ბანკის“ მხარდაჭერით საერთო ჯამში 650 000 ლარით დაფინანსდა 15 სოციალური საწარმოს პროექტი. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული 11 საწარმო უკვე ამოქმედდა და დარჩენილი 4 2019 წლის ბოლომდე გაიხსნება. საწარმოები განთავსებულია მთელს საქართველოში : ლაგოდეხში, წნორში, ნუკრიანში, საგურამოში, კასპში, გარიყულაში, ზესტაფონში, ბათუმსა და თბილისში.

შეკითხვის შემთხვევაში მოგვმართეთ ელფოსტის მისამართზე: [email protected]

გისურვებთ წარმატებას!

გმადლობთ, რომ ზრუნავთ!

განთ. გუშინ 10:47

ბოლო ვადა 25 ნოემბერი 10:47

vip

საგრანტო კონკურსი სამეგრელოში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის მხარდასაჭერად

ID 1146

ASB საქართველო და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ აცხადებს  საგრანტო კონკურსს, რომელიც მიზნად ისახავს საარსებო წყაროების გაძლიერებას, სამეწარმეო შესაძლებლობების და პოტენციალის გაზრდას ბიზნეს საქმიანობის დასაწყებად ან/და გასაფართოებლად.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ სამეგრელოში მცხოვრებ: იძულებით გადაადგილებულ  პირებს; გამყოფი ხაზის სოფლების მოსახლეობას კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას.

 

გამარჯვებული ბიზნეს გეგმის ავტორები მიიღებენ მცირე გრანტს საშუალოდ 2.000 აშშ დოლარის ოდენობით (მინ. 1.500 - მაქს. 2.500 აშშ დოლარი).

პროექტი შესაძლებლად მიიჩნევს ჯგუფური განაცხადების დაფინანსებას, ჯგუფის შექმნის აუცილებლობის სათანადო დასაბუთების შემთხვევაში.

უპირატესობა მიენიჭება ერთობლივ ბიზნეს ინიციატივებს, რომლებიც ითვალისწინებს გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები პირების ჩართულობას. გამონაკლის შემთხვევაში, მსგავსი ბიზნეს იდეა შეიძლება დაფინანსდეს მაქს. 5.000 აშშ დოლარით.

პროექტი ითვალისწინებს ბენეფიციართა ფულად თანამონაწილეობას საერთო ინვესტიციის 5%-ის ოდენობით.

პროექტის ფარგლებში მოხდება ბენეფიციარებისთვის სასურველი აღჭურვილობის და ტექნიკა/დანადგარების შეძენა. გამონაკლის შემთხვევაში, შესაძლებელია ასევე დაფინანსდეს მცირე სარემონტო სამუშაოები (სრული თანხის მაქს. 20%).

პროექტის ფარგლებში არ დაფინანსდება ხელფასები.

გეოგრაფიული არეალი: სამეგრელო- ფოთის, ზუგდიდის, ხობის, სენაკის, აბაშის, წალენჯიხის, მარტვილის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტები.

ბიზნეს იდეების შემოტანის ბოლოო ვადაა 2019 წლის 22 ნოემბერი. დაგვიანებით შემოტანილი განაცხადები არ განიხილება.

განაცხადის ფორმის შევსებასთან და წარმოდგენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის „აფხაზეთი“ თანამშრომელს ირაკლი ქოჩუას - 577 037 011

 

განთ. გუშინ 10:47

ბოლო ვადა 22 ნოემბერი 10:47

vip

საგრანტო კონკურსი ხევსურეთში, გუდამაყარსა და ფშავში სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის

ID 1148

ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „არაგვის თემთა მდგრადი განვითარება“ ფარგლებში, ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდ“, აცხადებს საგრანტო კონკურსს პირაქითა ხევსურეთში, გუდამაყარსა და ფშავში.

პროექტის მიზანია, არაგვში მუდმივად ან სეზონურად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ისევე როგორც, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება და ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიურად ჩართვა არაგვის განვითარებაში.

პრიორიტეტული სექტორები: 

  • ტურიზმის განვითარება მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის.
  • სოფლის მეურნეობის განვითარება მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის.  
  • სოფლის განვითარების სხვა აქტივობები, რომლებიც პირდაპირ უწყობენ ხელს ან ქმნიან ხელსაყრელ გარემოს ზემოთხსენებული სექტორების განვითარებისთვის. 

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს (რეგისტრირებულ მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნეს ოპერატორებს, ფიზიკურ პირებს, გრანტის მიღების შემთხვევაში მეწარმედ დარეგისტრირების პირობით), არასამთავრობო და საჯარო სექტორის ორგანიზაციებს.

„ფიფლ ინ ნიდ“-სგან მოთხოვნილი თანხა უნდა იყოს 3 000-დან 35 000 ლარამდე. გამონაკლის შემთხვევებში, ფონდების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, ორგანიზაციას შეუძლია განიხილოს გრანტის ოდენობა 100 000 ლარამდე. 

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 22 ნოემბერი (ფიზიკურად დაბეჭდილი ვერსია - დალუქულ კონვერტში - გამარტივებული ხელმისაწვდომობისთვის განაცხადის წარდგენა შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ლოკაციებზე: თბილისი, ბარისახო, გუდამაყარი, ფშავი, სოფ. ჩინთი);

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.

ცხელი ხაზი პირველადი კონსულტაციებისთვის: 599 85 31 81

 

 

 

 

განთ. გუშინ 10:47

ბოლო ვადა 22 ნოემბერი 10:47

vip

საგრანტო კონკურსი სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების მხარდასაჭერად

ID 1142

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდაჭერა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD III) მესამე ფაზის ფარგლებში არის ხუთწლიანი პროგრამა (2018-2022), რომელიც მიზნად ისახავს მცირე და საშუალო მეწარმეების, კოოპერატივებისა და ENPARD-ის მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერას, ისეთი სასოფლო-სამეურნეო პროექტების შემუშავებით, რომლებსაც ექნებათ ძლიერი ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი პოტენციალი.

თანამონაწილეობითი საგრანტო პროექტით განხორციელებული ინვესტიციების მიზანია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხისა და ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გაუმჯობესება, სასოფლო-სამეურნეო ღირებულებათა ჯაჭვებში კავშირების გაძლიერება და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ENPARD–ის მუნიციპალიტეტებში.

იმისათვის, რომ გაიგოთ, თუ რომელი ტიპის საგრანტო კატეგორიას შეესაბამება თქვენი ინიციატივა, გთხოვთ გადახვიდეთ ლინკზე.

ყველა საგრანტო განაცხადის წარდგენა მოხდება შემდეგ პლატფორმაზე. პირველ საგრანტო კონკურსში, აპლიკაციების მიღების საბოლოო ვადაა 2019 წლის 30 ნოემბერი. მეორე ციკლი დაიწყება 2020 წლის 1 იანვარს და დასრულება 2020 წლის 31 მარტს. ხელნაწერი განაცხადები არ მიიღება.

საგრანტო კონკურსის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი.

 

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ:

1. პირობები.

2. როგორ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა.

3. საჭირო დამხმარე დოკუმენტები.

4. საგრანტო კატეგორია 1 – პროგრამის ზოგადი შესაძლებლობები.

5. საგრანტო კატეგორია 2 და სპეციალური საგრანტო შესაძლებლობები.

6. საკონტაქტო ინფორმაცია.

განთ. 23 ოქტომბერი 11:23

ბოლო ვადა 30 ნოემბერი 00:00

აშშ-ის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის მსხვილი გრანტი

ID 1147

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში აცხადებს აშშ-ის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის (AFCP) 2020 წლის მსხვილი გრანტების პროგრამაში საპროექტო განაცხადის აბსტრაქტების მიღებას. 

განაცხადები მიიღება ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: [email protected] დაფინანსების არეალი: AFCP-ის მსხვილი გრანტების პროგრამა მხარს უჭერს მთავარი, უძველესი არქეოლოგიური ძეგლების, ისტორიულ შენობებისა და მონუმენტების, და ძირითადი სამუზეუმო კოლექციების, რომლებიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის და დაცულია მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობით, დაცვა/შენარჩუნების ღონისძიებებს.

საგრანტო თანხის მინიმალური ოდენობაა 200 000$ პროექტზე. 2008 წლიდან აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფართო-მაშტაბიან პროექტებზე გაცემული გრანტები მერყეობდა 200 000$ დან 800 000$ ფარგლებში, რაც იძლევა საშუალო მაჩვენებელს- 600 000 $.

პროექტის აბსტრაქტის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 29 ნოემბრის 18:00 საათი. 18:00 საათის შემდგომ წარდგენილი განაცხადები არ განიხილება.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ბმული.

განთ. 1 ნოემბერი 15:44

ბოლო ვადა 29 ნოემბერი 00:00

კონკურსი ჟურნალისტებისათვის

ID 1143

საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი "თანადგომა" აცხადებს კონკურსს ჟურნალისტებისათვის ოჯახის დაგეგმვის თემაზე მომზადებული საუკეთესო მასალის გამოსავლენად.

კონკურსის მიზანი:

- ქართულ მედიასივრცეში ოჯახის დაგეგმვის საკითხების გაშუქების წახალისება
- ოჯახის დაგეგმვის სფეროში არსებული სერვისების განვითარების ხელშეწყობა
- ოჯახის დაგეგმვის თემაზე მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება

ნამუშევარი უნდა შეხებოდეს შემდეგ საკითხებს:

- ოჯახის დაგეგმვის მეთოდების გამოყენების მნიშვნელობა ქალის ჯანმრთელობისათვის, მათი დადებითი მხარეები და რისკები, ასევე მათი გამოყენების ბარიერები და ხელშემწყობი ფაქტორები
- არსებული სამედიცინო და საგანმანათლებლო სერვისები ოჯახის დაგეგმვის სფეროში - პრობლემები, გადაჭრის გზები, საუკეთესო პრაქტიკების მიმოხილვა

კონკურსში მონაწილეობის წესები:

- საკონკურსოდ წარმოდგენილი მასალა გამოქვეყნებული/გასული უნდა იყოს კონკურსის გამოცხადების შემდეგ პერიოდში - 10 ივნისიდან 30 ნოემბრამდე ქართულ მედია საშუალებებში;
- კონკურსის დაწყებამდე გამოქვეყნებული/გასული მასალა არ განიხილება;
- აპლიკანტს უფლება აქვს, საკონკურსოდ წარმოადგინოს ერთი ან მეტი ნამუშევარი;
- ნამუშევარი ან ბმული უნდა გაიგზავნოს მისამართზე: [email protected] არაუგვიანეს 2109 წლის 1 დეკემბრისა დამატებით ინფორმაციასთან ერთად (სახელი გვარი, დაბადების თარიღი, მოქალაქეობა, დამსაქმებელი, საკონტაქტო ინფორმაცია).

კონკურსის კატეგორიები დაყოფილია მედიის შემდეგი საშუალებების მიხედვით:

კატეგორია 1: სატელევიზიო გადაცემა ან სიუჟეტი, ორი პრიზი;

- პირველი პრიზი - 500 ლარი (ხელზე ასაღები თანხა);
- მეორე პრიზი - 400 ლარი (ხელზე ასაღები თანხა);

კატეგორია 2: ბეჭდვითი ან ელექტრონული მედია, ორი პრიზი;

- პირველი პრიზი - 500 ლარი (ხელზე ასაღები თანხა);
- მეორე პრიზი - 400 ლარი (ხელზე ასაღები თანხა);

გამარჯვებული ნამუშევარი შეირჩევა სპეციალურად კონკურსისთვის დაკომპლექტებული ჟიურის მიერ, მომდევნო კრიტერიუმების საფუძველზე:

- მასალაში კვალიფიციურად უნდა იყოს დასაბუთებული ოჯახის დაგეგმვის მეთოდების გამოყენების მნიშვნელობა ქალის ჯანმრთელობისათვის;
- ნამუშევარი უნდა შეიცავდეს მოსახლეობისათვის გასაგებ ენაზე სარწმუნო სამედიცინო ინფორმაციას;
- ნამუშევარი უნდა ასახავდეს ოჯახის დაგეგმვის სერვისების მდგომარეობის შეფასებას და შეიცავდეს რეკომენდაციებს მათი გაუმჯობესების მიზნით;
- გამარჯვებულები დასახელდებიან 2109 წლის დეკემბერში.

კითხვები:

შესაძლო კითხვები კონკურსის მონაწილეებმა უნდა გამოგზავნონ მისამართზე: [email protected]
ტელ: 2 35 63 12
საკონტაქტო პირი - ქეთევან ჭელიძე

 

 

განთ. 23 ოქტომბერი 11:29

ბოლო ვადა 1 დეკემბერი 00:00