ფილტრი

ტენდერები

vip

საგრანტო კონკურსი მოქმედი სათემო ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისათვის

ID 1089

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი აცხადებს ღია საგრანტო კონკურსს საქართველოში მოქმედი სათემო ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისათვის.

საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში მოქმედი სათემო ორგანიზაციების შესაძლებლობების ზრდას, მათ შორის კავშირების დამყარებასა და მათ საქმიანობაზე ინფორმაციის ფართო აუდიტორიაზე გატანას.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში მოქმედ ყველა რეგისტრირებულ სათემო ორგანიზაციასა თუ არაფორმალურ ჯგუფს, რომლებსაც ბოლო ორი წლის მანძილზე (2017-2018 წლები):

 • განხორციელებული აქვს სულ მცირე ერთი პროექტი / ინიციატივა;
 • კონკურსის განმცხადებლისგან ფინანსური მხარდაჭერა მიღებული აქვს არაუმეტეს ერთ პროექტზე.

კონკურსში მონაწილეთა განაცხადების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება ადმინისტრაციული ცენტრებიდან დაცილებულ ან მოწყვლადი ჯგუფების მიერ შექმნილ სათემო დაჯგუფებებს, რომელთა საქმიანობაც ძირითადად ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაზეა ორიენტირებული.

პროექტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს. საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 8000 ლარს. პროექტისთვის მაქსიმალური თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში კონკურსის ფარგლებში სულ დაფინანსდება 3 პროექტი.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა 2019 წლის 22 მარტი, 17:00 საათი.

დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა და ჯგუფებმა განაცხადის სრული პაკეტი უნდა წარმოადგინონ ქართულ ენაზე ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] ან ნაბეჭდი სახით სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ოფისში.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 21 თებერვალი 15:12

ბოლო ვადა 23 მარტი 15:12

9000 ლარი

საგრანტო კონკურსი ქალებისთვის სოციალური დიზაინისა და დაგეგმარების სფეროში

ID 1099

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი აცხადებს კონკურსს ქალებისთვის სოციალური დიზაინისა და დაგეგმარების სფეროში.

კონკურსის მიზანია, საშუალება მისცეს გამარჯვებულ კონკურსანტს, განახორციელოს საკუთარი იდეა, რომელიც უნდა ეხებოდეს საჯარო სივრცისა თუ მოქალაქეთა ჯგუფის ყოფის გაუმჯობესებას სახელოვნებო და შემოქმედებითი მიდგომების გზით.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ქალს სივრცული შემოქმედების, სოციალური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, ახალი ტექნოლოგიების სხვადასხვა სფეროდან: მათ შორის, არქიტექტურა, მონუმენტური ფერწერა, სოციალურად ჩართული ხელოვნება,  პროდუქტის დიზაინი, ქალაქგეგმარება, ფიტოდიზაინი, მომავლის ტექნოლოგიები და ა.შ.

პროექტის შემოტანა შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალურად, ისე საინიციატივო ჯგუფის, სტარტ-აპის, სოციალური საწარმოს, შპს-ს, საუნივერსიტეტო ჯგუფის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის ფორმით.

საკონკურსო პროექტის ფარგლებში გასაცემი საგრანტო ბიუჯეტის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 9 000,00 ლარს.

პროექტის შემოტანის ბოლო ვადაა 24 აპრილი, 12:00 სთ.

მისამართი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი, ქ. თბილისი, ზოვრეთის ქ. 38. (ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-18:00)

განთ. 14 მარტი 15:29

ბოლო ვადა 24 აპრილი 00:00

საგრანტო კონკურსი ტრადიციული რეწვის ოსტატებისათვის

ID 1095

პროექტი "ზრდა" აცხადებს საგრანტო კონკურსს # 081-3004-002-S-2019, სამცხე-ჯავახეთსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატებისათვის.

ეს პროგრამა შემუშავდა სამცხე-ჯავახეთსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატების ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით.

საგრანტო პროგრამა საშუალებას მისცემს შერჩეულ აპლიკანტებს, აქციონ სახელოსნოები ტურისტული დანიშნულების ადგილად, გააუმჯობესონ სახელოსნოში სამუშაო პირობები, რაც ხელს შეუწყობს სახელოსნოების ინტეგრირებას ტურისტულ მარშრუტებში და ხელნაკეთი ნივთების ბიზნესის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას.

საგრანტო თანხის ფარგლებში ნებადართულია აღჭურვილობის, ხელსაწყოების, პროდუქციის შესაქმნელი მასალის და / ან პრომო მასალების შესყიდვა. სახელოსნოების კეთილმოსაწყობად და სარემონტო სამუშაოებისათვის შესაძლებელია მოთხოვნილი თანხის მაქსიმუმ 25 %-ის გამოყოფა. აღნიშნულ შემთხვევებში, შესაძლოა ზრდა პროექტმა მხოლოდ სამშენებლო მასალები აანაზღაუროს, ხოლო სარემონტო სამუშაოები და სახელოსნოს მოწყობა არის ბენეფიციარის პასუხისმგებლობა.

საგრანტო აქტივობის განსახორციელებლად ზრდა პროექტის გრანტის ოდენობა ჯამში შეადგენს 60 000 ლარს.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია მოქალაქეს, რომელიც დარეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად, ინდივიდუალურ მეწარმედ ან სხვა სტატუსის გადამხდელ სუბიექტად და ფლობს მოქმედ სახელოსნოს ზრდა პროექტის სამიზნე თემში.

განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 2019 წლის 1 აპრილი, 18:00 სთ ადგილობრივი დროით. დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითიინფორმაციის მისაღბად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 2 მარტი 16:38

ბოლო ვადა 1 აპრილი 00:00

კონკურსი სტუდენტებისა და მოსწავლეებისთვის - სამოქალქო აქტივიზმი

ID 1093

გურიის რეგიონული ჰაბი ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი პროგრესის სახლი (ყოფილი ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი) რეგიონში მცხოვრები 14-დან და 25 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, აცხადებს კონკურსს სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ.

კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს უფროსკლასელთა და ახალგაზრდების ჩართულობას სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, მათი მოტივაციის ამაღლებას საჯარო პრობლემების გამოვლენისა და გადაჭრის გზების მოძიების თვალსაზისით.

საკონკურსო ნამუშევრის ფორმა არ არის შეზღუდული (შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ბლოგის, ესეს, სტატიის, პრეზენტაციის, ფოტოკოლაჟის, ვიდეოს და ა.შ. სახით).

საკონკურსო თემა: ჩემი საქმეა

კონკურსანტებს შესაძლებლობა აქვთ 2018 წლის 27 აპრილის ჩათვლით ელექტრონული ფოსტის მისამართზე [email protected] გამოაგზავნონ ნამუშევარი ან გამოქვეყნებული ნამუშევრის ბმული.

ფოსტის თემაში მიუთითეთ „ახალგაზრდული კონკურსი“ ხოლო ფოსტის ტექსტში დაურთოთ კონკურსანტის სახელი, გვარი, ასაკი, სკოლა და საკონტაქტო ინფორმაცია.

კონკურსში გამოვლინდება სამი საუკეთესო ნამუშევარი. თითოეულ მათგანს გადაეცემა 300 ლარის ოდენობის სასაჩუქრე ვაუჩერი.

კონკურსი დაფინანსებულია პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.

განთ. 25 თებერვალი 12:58

ბოლო ვადა 27 აპრილი 00:00

ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარული ფორმების დაძლევა რეგიონებში 2019

ID 1092

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს საგრანტო კონკურსს „ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარული ფორმების დაძლევა საქართველოს რეგიონებში“, რომლის ფინანსური მხარდამჭერია ბრიტანული ფონდი სიგრიდ რაუზინგ თრასთი.

საგრანტო კონკურსის მიზანია საქართველოს რეგიონებში მომუშავე ქალთაარასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევის წახალისება, ხელი შეუწყონ გენდერისნიშნით ძალადობის დაფარული ფორმების სამართლებრივი და პრევენციულისაკითხების წინ წამოწევას, ადვოკატირებასა და ლობირებას. ფონდი მხარს დაუჭერსინიციატივებს, რომლებიც მოიაზრებს ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარულიფორმების გამოაშკარავებასა და მათთან ბრძოლას, ამ საკითხთან დაკავშირებითპოლიტიკური მსოფლმხედველობისა და პატრიარქალური შეხედულებების შეცვლას.

ქალთა ფონდი მიესალმება სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ ინიციატივებს, როგორიცაა: ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის ფარული და ტაბუირებული ფაქტების გამოვლენა, დოკუმენტაცია და მათზე რეაგირება; მუშაობა მედიასთან, თვითმმართველობის ორგანოებთან, რელიგიურ ინსტიტუტებთან და სხვა; მონიტორინგი, ადვოკატირება და ლობირება ქალებისთვის არაძალადობრივი გარემოს შესაქმნელად; გენდერული თანასწორობის პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის სრულყოფა; საკანონმდებლო ინიციატივები; გენდერის ნიშნით ძალადობის დაფარული ფორმების აკადემიური კვლევა; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის წინააღმდეგ; ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე მომუშავე ქალთა ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა.

საგრანტო კონკურსში „ქალთა მიმართ ძალადობის დაფარული ფორმების დაძლევა საქართველოს რეგიონებში“ მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ: ქალთა ადგილობრივ რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოს რეგიონებში; ორგანიზაციებს რეგიონებში, რომლებიც მუშაობენ ქალთა საკითხებზე და რომლებსაც ხელმძღვანელობენ ქალები; ქალთა ორგანიზაციებს რეგიონებში, რომელთა ბიუჯეტი ქალთა ფონდის ბიუჯეტზე მცირეა.

ქალთა ფონდი პრიორიტეტს მიანიჭებს რეგიონში მოქმედი ორგანიზაციების კოალიციურ ინიციატივებს.

საგრანტო თანხა განსაზღვრულია 4500 გირვანქა სტერლინგით. პროექტების ხანგრძლივობაა 6-დან 8 თვემდე.

განსახილველი პროექტების (ერთი პირი, ნაბეჭდი ან ხელნაწერი, ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე) წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 22 მარტი. საბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2019 წლის აპრილის ბოლოს.

საპროექტო განაცხადები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთელ.ფოსტით, ან ფოსტით შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. # 8,

მე-4 სადარბაზო, I სართული,

ბინა # 74, 0177 თბილისი
ტელ./ფაქსი: 2399998
ელ.ფოსტა: [email protected]

განთ. 25 თებერვალი 12:16

ბოლო ვადა 22 მარტი 00:00

კონკურსი პროფესიონალი ჟურნალისტებისა და მედია ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

ID 1091

ფონდი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი“ აცხადებს მედია-კონკურსს თემაზე: „ფსიქიკური ჯანმრთელობა და საზოგადოება“.

კონკურსის მიზანია ბიძგი მისცეს მედიაკამპანიას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების ეთიკურად და საფუძვლიანად გასაშუქებლად, რაც ხელს შეუწყობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების თანასწორუფლებიანობის დამკვიდრებას.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ პროფესიონალ ჟურნალისტებსა და მედია ფაკულტეტის სტუდენტებს 2019 წლის 1 იანვრიდან 25 აპრილამდე შექმნილი და მასმედიის საშუალებებში (ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური ან ელექტრონული მედია) გამოქვეყნებული პროდუქციით.  

კონკურსი მოიცავს თემებს:

 • ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები
 • ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა მიმართ დამოკიდებულება
 • დეინსტიტუციონალიზაცია
 • სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
 • სათემო სერვისების განვითარება
 • საცხოვრისების ორგანიზება
 • დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა
 • პიროვნული აღდგენა და ინკლუზია
 • დასაქმება


კონკურსი ჩატარდება ოთხ ნომინაციაში:

 • საუკეთესო სატელევიზიო სიუჟეტი/ისტორია
 • საუკეთესო რადიო სიუჟეტი/ისტორია
 • საუკეთესო პუბლიკაცია ბეჭდვით ან ონლაინ მედიაში
 • საუკეთესო მულტიმედიური პროდუქტი
 • საკონკურსო მასალის წარდგენის ფორმები:

ელექტრონულ ფოსტაზე მიწოდებით: [email protected],  [email protected] ,  ან ინფორმაციის რომელიმე ელექტრომატარებელზე (CD, USB-მეხსიერების ბარათი) ჩაწერილი ვიდეო/აუდიო მასალის, ან ბეჭდვით მედიაში გამოქვეყნებული სტატიის ორიგინალის მიწოდებით მისამართზე: ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ.49ა / გაბაშვილს ქ.7  

მასალების მიწოდებისას აუცილებელია ავტორის ვინაობის, საკონტაქტო ინფორმაციის, პროდუქციის გამომქვეყნებელი მედია-საშუალების და გამოქვეყნების თარიღის მითითება.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • კონკურსის თემატიკასთან შესაბამისობა
 • კრეატიულობა და ნაშრომის ორიგინალობა (საკითხის გასაგებად, საინტერესოდ, მიმზიდველად მოწოდება, თხრობის ორიგინალური სტილი)
 • საკითხის სიღრმისეულად გამოკვლევა/განხილვა/წარმოჩენა
 • გადმოცემული ინფორმაციის/ფაქტების სიზუსტე

ჟიური გამოავლენს  ოთხ გამარჯვებულს მაისში გამართულ დაჯილდოების ცერემონიაზე, სადაც მოწვეული იქნება კონკურსის ყველა მონაწილე. თითოეულ გამარჯვებულს გადაეცემა კონკურსის გამარჯვებულის დიპლომი და ფულადი ჯილდო 500 ლარის ოდენობით. ასევე, დაწესებულია ახალგაზრდა ჟურნალისტის წამახალისებელი პრიზი.

საკონკურსო მასალების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 25 აპრილი.

საკონტაქტო პირი: ნინო აღდგომელაშვილი, [email protected], 599140008

კონკურსი ტარდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში: „MH2R – ფსიქიკური აშლილობების და ფსიქო-სოციალური ნიშნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მხარდაჭერა საქართველოში“, რომელსაც ახორციელებს ფონდი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი“ პარტნიორებთან ერთად: „ალიანსი უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის“, „დემოკრატიის   ინსტიტუტი“ და „ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა ფონდი“ (ვარშავა).

განთ. 23 თებერვალი 12:01

ბოლო ვადა 25 აპრილი 00:00

კონკურსი ჟურნალისტებისთვის

ID 1087

CENN, ევროკავშირის (European Union in Georgia) მიერ დაფინანსებული პროექტის: „წყალი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად“ ფარგლებში და Global Water Challenge-ისა და კოკა-კოლას ფონდის (TCCF) ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტის “საქართველოს WASH (წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა) სათემო ინიციატივა (GC-WASH)” აცხადებს კონკურს ჟურნალისტებისთვის.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ჟურნალისტებს საქართველოს ყველა რეგიონიდან.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა მედიაპროდუქტის მომზადება და გამოქვეყნება წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის თემაზე ადამიანის უფლებების ჭრილში.

გამარჯვებულების შერჩევის კრიტერიუმები:

 • შინაარსი და კონკურსის თემასთან შესაბამისობა;
 • თხრობის სტილი და კრეატიულობა;
 • მედიის რეიტინგი და დაფარვის არეალი;.

გამარჯვებულები გამოვლინდებიან შემდეგ კატეგორიებში:

 • ტელე–რადიო რეპორტაში;
 • პრესა;
 • ონლიან–მედია.

საუკეთესო მედია პროდუქტების ავტორები დაჯილდოვდებიან პრიზებით.
გამოქვეყნებული მასალები (ბმულები) საკონტაქტო ინფორმაციასთან ერთად უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: [email protected]

საკონკურსო ნამუშევრების მიღების ბოლო ვადაა: 24 მარტი, 2019 წელი.

განთ. 20 თებერვალი 12:57

ბოლო ვადა 24 მარტი 00:00

ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამა

ID 1070

იაპონიის საელჩო საქართველოში აცხადებს საგრანტო კონკურსს „ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამა“.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დაახლოებით 4-6 პროექტი, რომელიც ემსახურება საზოგადოებრივ ინტერესს შემდეგ სფეროებში: სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა, სოციალური დაცვა, სამედიცინო მომსახურება, განათლება და სხვა.

განაცხადების წარდგენის საბოლოო ვადაა 10 აპრილი, 15:00 თბილისის დროით.

თითო გრანტის საორიენტაციო მოცულობა: 70 000 აშშ დოლარი

პროექტის ხანგრძლივობაა 1 წელი.

რა ტიპის ხარჯები შეიძლება დაფინანსდეს?

მშენებლობა ან რეაბილიტაცია ან მძიმე ტექნიკის შეძენა

პროექტის ფარგლებში არ დაფინანსდება ხელფასი, დღგ, მიმდინარე ხარჯები (კომუნალური, ადმინისტრაციული), მხოლოდ ერთჯერადი აქტივობები (ტრენინგები, საინფორმაციო ღონისძიებები).


მონაწილეობის მიღება შეუძლია 2-წლიანი გამოცდილების მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციას ან  მუნიციპალიტეტს (მერიას).


პროექტი უნდა ემსახურებოდეს მწვავე საზოგადოებრივი პრობლემის მოგვარებას და სარგებლიანი იყოს მინიმუმ 100 ადამიანისთვის; პროექტი უნდა იყოს მდგრადი და ფუნქციონირებდეს მინიმუმ 10 წელი დასრულებიდან.

პირველი ეტაპის სააპლიკაციო ფორმები ხელმისაწვდომია აქ: http://www.ge.emb-japan.go.jp/georgian/grassroots/apply.html

დამატებითი კითხვებისთვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე: [email protected]

საჯარო კონსულტაციები გაიმართება იანვრის ბოლოს, სადაც გექნებათ შესაძლებლობა დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები საგრანტო პროგრამის შესახებ. საჯარო კონსულტაციაზე რეგისტრაციისთვის მიყევით ბმულს (სადაც მითითებულია საჯარო კონსულტაციის ზუსტი დროც): https://goo.gl/forms/1IbSFilwOf8eWdpF3

განთ. 16 იანვარი 12:50

ბოლო ვადა 10 აპრილი 00:00