ფილტრი

ტენდერები

პროექტის იდეების კონკურსი

ID 1131

COBERM-ი (ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი), ევროკავშირისა და გაერო-ს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივა, აცხადებს საპროექტო იდეების მიღებას სამოქალაქო საზოგადოების - დარეგისტრირებული ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების, ფონდებისა და აკადემიური დაწესებულებებისგან.

საპროექტო იდეები უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მიზნებს: სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით ნდობის მშენებლობის სფეროში ინოვაციური ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა; მშვიდობის, სტაბილურობის და ადამიანების უსაფრთხოების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა და გაძლიერება; ნდობის მშენებლობის სფეროში აკადემიური კვლევებისა და ანალიზის მხარდაჭერა.

კონკურსის მიზანია, გამოვლინდეს ისეთი საპროექტო წინადადებები, რომლებიც გვთავაზობენ მზარდ და გრძელვადიან თანამშრომლობას, ახდენენ თვალსაჩინო დადებით ზეგავლენას ნდობის მშენებლობაზე, ასევე განწყობებსა და ქმედებებზე, რომლებიც ნდობის აღდგენასა და შერიგებას უწყობენ ხელს. 

საპროექტო იდეის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 2 სექტემბრის 18.00 სთ. ვადის გასვლის შემდეგ წარდგენილი განაცხადი არ მიიღება. 

ერთ ორგანიზაციას შეუძლია წარმოადგინოს რამდენიმე საპროექტო იდეა. 

დეტალური ინდორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 22 აგვისტო 17:54

ბოლო ვადა 2 სექტემბერი 00:00

მცირე საგრანტო კონკურსი

ID 1129

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი" აცხადებს მცირე საგრანტო კონკურსს, პროექტის - "დეზინფორმაციის გავლენა და მედია წიგნიერება" ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება ლიეტუვის საელჩოს - Lietuvos ambasada Sakartvele/ლიეტუვის საელჩო საქართველოში დაფინანსებით და მიზნად ისახავს დეზინფორმაციის ფორმების და არხების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებას დეზინფორმაციის და პროპაგანდის იდენტიფიცირებისთვის. 

პროექტის წარმოდგენა შეუძლიათ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მასწავლებლებს, სტუდენტებს, ჟურსნალისტები და სხვა დაინტერესებულ პირებს რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ხუთ ქალაქში - ახალციხე, მარნეული, რუსთავი, ქუთაისი და ბათუმი - ჩატარებულ ტრენინგებში. 

პროექტი მიზნად უნდა ისახავდეს მოსახლეობის ფართო წრეების ცნობიერების ამაღლებას ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა დეზინფორმაცია და მედია წიგნიერება. თითოეული რეგიონიდან შეირჩევა ერთი საუკეთესო პროექტი და დაფინანსდება 400 ევროთი.

დაინტერესებულმა პირმა ან საინიციატივო ჯგუფმა შევსებული განაცხადის ფორმა უნდა წარმოადგინოს ელექტორნული ფორმით, საფოსტო მისამართზე: [email protected] 

პროექტის განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 30 აგვისტო, 2019 წ.

პროექტის შედგენის სახელმძღვანელო სააპლიკაციო ფორმასთან ერთად იხილეთ მოცემულ ბმულზე: https://drive.google.com/file/d/1Yas-pN9B5AgWO0QawwrR2wjnu60tFGdb/view

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: (+995) 599726388
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ GISS-ის facebook გვერდს.

განთ. 22 აგვისტო 17:42

ბოლო ვადა 30 აგვისტო 00:00

გრანტები ბიზნესასოციაციებისთვის

ID 1128

USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა იწყებს განაცხადების მიღებას თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული საგრანტო პროგრამის განსახორციელებლად, რომლის მიზანია საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო და დარგთაშორისი ბიზნეს ასოციაციების დახმარება მებაღეობა-მებოსტნეობის ღირებულებათა ჯაჭვების, კერძოდ, კენკრის, კურკოვანი ხილის, თესლოვანი ხილის (ვაშლი), მწვანილის, მალფუჭებადი ბოსტნეულის, სუფრის ყურძნისა და მანდარინის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. ორგანიზაციის შესაძლებლობების განვითარების გრანტები გაიცემა აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და აშშ-ის მთავრობის დებულებებისა და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის გრანტების ადმინისტრირების შიდა პოლიტიკის შესაბამისად.

მიმდინარე მოთხოვნის (RFA) No.CBG-002/0819 ფარგლებში, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა, 30%-იანი თანამონაწილეობით (გამარტივებული გრანტები), გასცემს გრანტებს შესაძლებლობათა განვითარებისთვის შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებებით:

  • თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო საწარმოო საშუალებებზე წვდომის გაუმჯობესება
  • თანამედროვე მიდგომები და მექანიზმები მებაღეობა-მებოსტნეობის პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობისთვის 

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 12 სექტემბერი.

განაცხადის წარდგენის და შევსების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა თბილისში ჩაატარებს საინფორმაციო შეხვედრას:

თბილისი: 2019 წლის 26 აგვისტო, 12:00 საათი
USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ოფისი; მისამართი: კოსტავას ქ. # 47, ოთახი 22

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ განაცხადში.

განთ. 22 აგვისტო 17:40

ბოლო ვადა 12 სექტემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ID 1127

"სიდა" აცხადებს მცირე გრანტების პროგრამას რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების
მიზნით. 

კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს არასრულწლოვანთა მართმლსაჯულების რეფორმისა და დანაშაულის პრევენციის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას რეგიონულ დონეზე. საგრანტო კონკურსის შედეგად შერჩეული ორგანიზაციები განახორციელებენ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციისკენ მიმართულ სხვადასხვა  სოციალური აქტივობებსა და კამპანიებს. 

განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო, არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს ბავშვთა და ახალგაზრდობის საკითხებზე, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების და არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის მხრივ, მუშაობის გამოცდილება და ექსპერტიზა. ორგანიზაცია შეიძლება საქმიანობდეს საქართველოს ერთ, რამდენიმე ან ყველა რეგიონში.

მოთხოვნილი თანხის მთლიანი ღირებულება თითოეული რეგიონისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 4000 ევროს , თუმცა  ბიუჯეტი  წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, ლარში, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად.  

განმცხადებელმა ორგანიზაციამ 2019 წლის 20 ოქტომბრის, 23:59-მდე ელექტრონულად უნდა შეავსოს საგრანტო აპლიკაციის ფორმა (MS Word ან PDF ფორმატში) და ელექტრონულადვე წარმოადგინოს მისამართზე:    [email protected].  საპროექტო განაცხადის დასრულებულ ფორმას თან დართული უნდა ჰქონდეს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია. ელ. ფოსტის სათაურის ველში მითითებული უნდა იყოს „მცირე საგრანტო პროგრამა“. 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 22 აგვისტო 17:38

ბოლო ვადა 20 ოქტომბერი 00:00

2019 წლის კონკურსი (YSS) "ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად"

ID 1126

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  აცხადებს 2019 წლის კონკურსს (YSS) ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“.

მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის  ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისება, რომლებიც ეწევიან სა­მეცნიერო-კვლევით საქმიანობას საქართველოს სამეცნიერო-კვლევით ან ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესე­ბულებაში.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე ახალგაზრდა მეცნიერს.

 კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი საკონკურსო განაცხადი  ითვალისწინებს  სახელობით სტიპენდიების კატეგორიებს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში:

  • ნიკო კეცხოველის სახელობის სტიპენდია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით;
  • ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელობის სტიპენდია  ინჟინერია და ტექნოლოგიების მეცნიერებების მიმართულებით;
  • ივანე ბერიტაშვილის სახელობის სტიპენდია სამედიცინო და ჯანმრთელობის    მეცნიერებების მიმართულებით;
  • დავით სარაჯიშვილის სახელობის სტიპენდია აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით;
  • დიმიტრი უზნაძის  სახელობის სტიპენდია სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით;
  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდია ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით;
  • ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სტიპენდია  საქართველოს შესწავლელი მეცნიერებების მიმართულებით;

კონკურსში გამარჯვებულად გამოვლენილი ახალგაზრდა მეცნიერი მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 1250 ლარის ოდენობით ერთი წლის განმავლობაში და იღებს ვალდებულებას 1 წლის განმავლობაში ჩაატაროს 4 სამეცნიერო პოპულარული ლექცია (2 თბილისის და 2 საქართველოს რეგიონებში) ზოგადსაგანამათლებო საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის.

კონკურსში გამარჯვებული ახალგაზრდა მეცნიერი ასევე ვალდებულია პროექტის დასრულებისას,  სამეცნიერო კვლევითი მიღწევების შესახებ საპოსტერო მოხსენებით წარსდგეს ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე.

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 6 სექტემბერი.

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა (GMUS) - საკონკურსო განაცხადების  რეგისტრაციისათვის (ბმული)

ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია (ბმული)

კონკურსის კოორდინატორები:

მაკა ქაჯაია - 2 200 220 (4409); [email protected]

ქეთევან გორგაძე - [email protected]

განთ. 7 ივნისი 13:31

ბოლო ვადა 6 სექტემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე

ID 1102

"USAID"-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში" რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. (იხილეთ დანართი ბ - პროექტი "ზრდა"-ს სამიზნე თემების/სოფლების ჩამონათვალი).

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (1000 კვ.მ-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს  5000კვ.მ-ისა. საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა, და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა. (თანამონაწილეობის ფორმატზე იხილეთ დეტალები ქვემოთ). გრანტები გაიცემა და განხორციელდება "USAID"-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, ზრდა პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მოთხოვნის # 082-2005-009-S-2019.

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს 2019 წლის 20 სექტემბრისა (18:00 სთ). დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ამოიწურება კონკრეტული საგრანტო კონკურსისათვის გამოყოფილი თანხა, "ზრდა" აღარ დააფინანსებს განაცხადებს, შესაბამისად განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადის თარიღიც შეიცვლება.

ყველა სხვა  საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 7 ივნისი 12:18

ბოლო ვადა 20 სექტემბერი 00:00