ფილტრი

ტენდერები

3000 ლარი

ქედის მუნიციპალიტეტში COVID-19 სწრაფი რეაგირების გრანტები გამოცხადდა

ID 1207

ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მხარდაჭერით ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) აცხადებს საგრანტო კონკურსს: „ახალი გამოწვევები - ახალი შესაძლებლობები“. კონკურსის მიზანია სწრაფი რეაგირება მოახდინოს და უპასუხოს იმ ახალ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც დადგა საქართველო კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული COVID-19 პანდემიის შედეგად.  

საგრანტო კონკურსი დაიწყო 27 მარტს და დასრულდება 6 აპრილს 18:00 საათზე.

საგრანტო კონკურსი მხარს დაუჭერს იმ ინიციატივებს, რომლებიც ორიენტირებული იქნება შემდეგ მიმართულებებზე:
ონლაინ ფორმალური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა;
საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა, მათ შორის ვირუსთან დაკავშირებით უსაფრთოხების წესებთან მიმართებაში;
მოწყვლადი ჯგუფების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა;
სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების უნარ-შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა;
მნიშვნელოვანია, რომ ინიციატივები მიმართული იყოს ქედის მუნიციპალიტეტზე. გრანტის მაქსიმალური ოდენობაა 3 000 ევროს ექვივალენტი ლარში.

განაცხადების წარდგენა შეუძლია საქართველოში მოქმედ შემდეგ ერთეულებს: საჯარო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი, მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები; სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის საინიციატივო ჯგუფები; კოოპერატივები; ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის ორგანოები. აპლიკანტებს აქვთ მხოლოდ  ერთი განაცხადის წარდგენის უფლება.

განაცხადისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: https://bit.ly/2wGctDs საგრანტო განაცხადის ჩაბარება უნდა მოხდეს ქართულ ენაზე.

განაცხადის (სააპლიკაციო ფორმა, სამოქმედო გეგმა და ბიუეჯტი) ჩაბარება უნდა მოხდეს ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: [email protected] გაგზავნისას სათაურის ველში მიუთითეთ საგრანტო კონკურსის დასახელება - ახალი გამოწვევები - ახალი შესაძლებლობები.

საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით ქედის LAG-ის თავმჯდომარეს, გიორგი აბულაძეს: 577 17 37 06

განთ. 31 მარტი 17:25

ბოლო ვადა 6 აპრილი 00:00

სწრაფი რეაგირებისა და ქალთა სოლიდარობის საგრანტო პროგრამა - COVID-19

ID 1203

ქალთა ფონდი აცხადებს სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამას, რომელიც საგანგებოდ COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებულ გადაუდებელ საქმიანობას ეძღვნება.

საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქალთა რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ ჯგუფებს, რომელთა საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა და მათთან დაკავშირებული საკითხები, და რომელიც მიმართული იქნება COVID-19 კრიზისულ მდგომარეობაში აღმოჩენილი ქალთა ჯგუფების მხარდასაჭერად, სხვადასხვა გადაუდებელი საჭიროების მოგვარების მიმართულებით, იქნება ეს ტექნიკური დახმარება, თუ საინფორმაციო, საგანმანათლებლო კამპანია და აქტივობა, ქალთა შრომითი უფლებების, უსაფრთხოების, ფსიქიკური ჯანმრთელობის, იურიდიული საკითხები და ა.შ., ონლაინ პლატფორმების/აპლიკაციების, ან სხვა, იზოლაციის პირობებში რელევანტური საშუალებებისა და მეთოდების გამოყენებით.

 

პრიორიტეტი მიენიჭება ჯგუფურ, ახალგაზრდა ქალთა ინიციატივებს, რეგიონში და მარგინალიზებულ თემებთან მომუშავე ჯგუფებს.

ქალთა ფონდი არ დააფინანსებს ანტიფემინისტურ, რასისტულ, ჰომოფობიურ, ფუნდამენტალისტურ, ქსენოფობიურ და სექსისტურ პროექტებს, ასევე, პროექტებს, რომლის საბოლოო ბენეფიციარები არ არიან ქალები.

საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 2 500 დოლარს.

სწარაფი რეაგიების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შემოსული აპლიკაციები განიხილება 3 დღის განმავლობაში

პროგრამასთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ მისამართზე: [email protected]

საპროექტო განაცხადები (ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე) შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ელ.ფოსტით შემდეგ მისამართზე: [email protected]

განთ. 25 მარტი 11:17

ბოლო ვადა 30 აპრილი 00:00

საგრანტო კონკურსი შშმ ქალთა უფლებებისთვის

ID 1200

"UN Women" აცხადებს კონკურსს "სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება შშმ ქალთა უფლებების ადვოკატირებისთვის".

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 23 აპრილი, 2020 წ.

საკონტაქტო პირი - სალომე დეკანოიძე 

ტელეფონი - 0322 220870

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე:

https://www.ungm.org/Public/Notice/105862

განთ. 20 მარტი 16:27

ბოლო ვადა 23 აპრილი 00:00

სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამა

ID 1199

"აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის" (EWMI) ACCESS-ის პროექტი აცხადებს სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსს არასამთვრობო ორგანიზაციებისთვის, სამოქალაქო მოძრაობებისა და მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის. პროგრამა საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო ჯგუფებს, სწრაფი რეაგირება მოახდინონ ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის შედეგად შექმნილ კრიზისსა და გამოწვევებზე. საგრანტო პროგრამა მხარს დაუჭერს კრიზისის შემცირებისა და დაძლევისკენ მიმართულ სამოქალაქო აქტივიზმს შემდეგი მიმართულებებით:

 • COVID-19-ის გავრცელების ან/და მასთან დაკავშირებული სხვა საფრთხეების მინიმიზაცია
 • ყველაზე მოწყვლადი და რისკის ქვეშ მყოფი ჯგუფების მხარდაჭერა
 • ნაციონალური ინტერვენციების ეფექტიანობის გასაზრდელად სექტორთაშორისი თანამშრომლობის ხელშეწყობა
 • COVID-19-ის კრიზისთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრა.

საპროექტო იდეების შემოტანა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. იდეების ავტორებმა უნდა დაასაბუთონ, რომ შემოთავაზებული ინიციატივა მნიშვნელოვანია და მისი დროულად განხორციელება - კრიტიკული. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, EWMI ACCESS-ი მიღებულ საპროექტო იდეებს უმოკლეს ვადაში - 3-7 დღეში განიხილავს და დაამტკიცებს.

დარეგისტრირებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა წარმოადგინონ შევსებული სააპლიკაციო ფორმა და დეტალური ბიუჯეტი (დეტალურად გაწერილი ხარჯები).

არარეგისტრირებულმა სამოქალაქო ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ შევსებული სააპლიკაციო ფორმა და პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ნივთების/სერვისების დეტალური ჩამონათვალი შესაბამისი ფასებით და შესაძლო მიმწოდებლებით.

სწრაფი რეაგირების გრანტების ფარგლებში არ დაფინანსდება:

 • ორგანიზაციების მიმდინარე პროექტები
 • სერვისის პირდაპირი მიწოდება, მათ შორის ჰუმანიტარული დახმარება
 • ოფისის საოპერაციო ხარჯები (ქირა, კომუნალური გადასახადები, თანამშრომლების ხელფასები)
 • ორგანიზაციები, რომელთა წლიური ბიუჯეტი არის $200, 000 და მეტი
 • უკვე გაწეული ხარჯები

პროექტის დასრულების შემდეგ გრანტის მიმღებმა ორგანიზაციებმა და სამოქალაქო ჯგუფებმა EWMI ACCESS-ს უნდა წარუდგინონ მოკლე პროგრამული ანგარიში. ორგანიზაციებმა დამატებით უნდა წარადგინონ ფინანსური ტრანზაქციების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

საგრანტო თანხა: $500-დან $5000-მდე
პროექტების ხანგრძლივობა: 2 კვირიდან - 2 თვემდე
განაცხადების შემოტანის ვადა: ღია

სააპლიკაციო ფორმები მიიღება ელექტრონულად ინგლისურ ან ქართულ ენაზე შემდეგ მისამართზე: [email protected] და ელექტრონული ფოსტის სათაურში მიუთითეთ "სწრაფი რეაგირების გრანტი". სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ დანართში ან ჩამოტვირთეთ EWMI ACCESS-ის ვებგვერდიდან (http://www.ewmi-access.org). კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ მანანა ტატიშვილს, EWMI ACCESS-ის მონიტორინგისა და შეფასების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტს, მისამართზე [email protected]

ACCESS-ს აფინანსსებს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) და ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI). პროექტის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო ორგანიზაციების გაძლიერე

განთ. 17 მარტი 17:32

ბოლო ვადა 17 აპრილი 00:00

საგრანტო კონკურსი - თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში

ID 1196

ქალთა ფონდი საქართველოში იწყებს ახალ, ორწლიან პროექტს „თანასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში“.

პროექტი მიზნად ისახავს გენდერული თანასწორობის საკითხების ადვოკატირებას ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე - სამუშაო ადგილებზე გენდერული დისკრიმინაციის აღმოფხვრისათვის, თანაბარი ანაზღაურებისათვის, უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო პირობების შესაქმნელად.

პირველ ეტაპზე, ფონდი ჩაატარებს ტრენერთა ტრენინგს, რომელიც ადგილობრივ ექსპერტებს გადაამზადებს ქალთა უფლებებსა და შრომით უფლებებზე.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ (ევროპული ინსტრუმენტი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისთვის საქართველოში) და განხორციელდება პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად - WECF Georgia, ქვემო ქართლის მედია, ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისათვის.

განთ. 11 მარტი 16:06

ბოლო ვადა 13 თებერვალი 2022 00:00

საგრანტო კონკურსი მოქმედი სათემო ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისათვის

ID 1195

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“(CSRDG) აცხადებს ღია საგრანტო კონკურსს საქართველოში მოქმედი სათემო ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისათვის

საგრანტო კონკურსის თემატიკა შეზღუდული არ გახლავთ, თუმცა პრიორიტეტი მიენიჭება განაცხადს, რომელიც:

 • თემის პრობლემის/საჭიროებების ადვოკატირებას ან პრობლემური საკითხის აქტუალიზაციას ეხება (სოფლის მეურნეობის, გარემოსდაცვითი, გენდერული, ახალგაზრდული პრობლემატიკა);

 • განხორციელების შემთხვევაში თემის დიდი ნაწილის პრობლემას აგვარებს;

 • განხორციელების პროცესში მოსახლეობის აქტიურ მონაწილეობას უზრუნველყოფს;

 • ხელს უწყობს თანამშრომლობას სხვა ორგანიზაციებთან (ადგილობრივი მმართველობა, სკოლა, ბაღი, ამბულატორია, ადგილობრივი ბიზნესი, მედია, სხვა არასამთავრობო/სათემო ორგანიზაციები და ა.შ).

საგრანტო კონკურსსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში მოქმედ ყველა რეგისტრირებულ სათემო ორგანიზაციასა თუ არაფორმალურ/არარეგისტრიურებულ ჯგუფს, რომლებსაც ბოლო ორი წლის მანძილზე (2018-2019 წლები):

 • განხორციელებული აქვს სულ მცირე ერთი პროექტი / ინიციატივა;

 • კონკურსის განმცხადებლისგან ფინანსური მხარდაჭერა არ მიუღია.

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ გვერდს: http://cdrc.ge/ka/news/85/

განთ. 11 მარტი 16:02

ბოლო ვადა 8 აპრილი 00:00

საგრანტო კონკურსი ჯანმრთელობის, ზრუნვისა და სოცილური უფლებებისთვის

ID 1194

"კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი" (CTC) აცხადებს ადვოკატირების პროექტის საგრანტო კონკურსს, პროექტის "ჯანმრთელობის, ზრუნვისა და სოციალური უფლებებისთვის" ფარგლებში.

კონკურსის მიზანია "კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის" მიერ დაფინანსებული კვლევის "ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა ხანდაზმულებისთვის საქართველოში - არსებული სერვისები და ძირითადი საჭიროებები" მიგნებებისა და რეკომენდაციების ადვოკატირება და შესაბამისი რეკომენდაციების პრაქტიკაში გატარების ხელშეწყობა.

ინფორმაცია საგრანტო განაცხადზე და ბიუჯეტის ფორმა იხილეთ მიმაგრებულ დოკუმენტში.

საგრანტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 10 აპრილი, 17:00 საათი.
ღია კარის დღე გაიმართება CTC-ის ოფისში 23 მარტს, 12:00 საათზე.

განთ. 11 მარტი 15:55

ბოლო ვადა 10 აპრილი 00:00

საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მხარდასაჭერად

ID 1191

USAID-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში", რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი", აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, კენკრისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. (იხილეთ დანართი ბ - პროექტი ზრდა-ს სამიზნე თემების/სოფლების ჩამონათვალი).

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (2000 კვ.მ-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს 24, 600 კვ.მ-ისა. საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა. (თანამონაწილეობის ფორმატზე იხილეთ დეტალები ქემოთ). გრანტები გაიცემა და განხორციელდება USAID-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, ზრდა პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მოთხოვნის # 093-2005-010-S-2019.

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს 2020 წლის 30 სექტემბრისა (18:00 სთ). დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ამოიწურება კონკრეტული საგრანტო კონკურსისათვის გამოყოფილი თანხა, "ზრდა" აღარ დააფინანსებს განაცხადებს, შესაბამისად განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადის თარიღიც შეიცვლება.

ყველა სხვა საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 4 მარტი 11:29

ბოლო ვადა 30 სექტემბერი 00:00

სლოვაკეთის რესპუბლის საელჩოს მცირე საგრანტო კონკურსი

ID 1189

სლოვაკეთის რესპუბლიკის საელჩო თბილისში აცხადებს მცირე საგრანტო კონკურსს.

პროექტები უნდა ეხებოდეს ჯანდაცვის, მმართველობის და სამოქალაქო საზოგადოების, საკვების და სოფლის მეურნეობის უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტური და ბუნებრივი რესურსების მდგრაგი გამოყენების, ბიზნეს გარემოს მხარდაჭერას.

საპროექტო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 31 მაისი.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

 

განთ. 4 მარტი 11:18

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

კონკურსი სამეცნიერო პროექტებისთვის

ID 1168

ფონდი "საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები" აცხადებს სამეცნიერო პროექტების მიღებას მეცნიერების ყველა დარგში (საბუნებისმეტყველო, სოციალური, ჰუმანიტარული, გამოყენებითი მეცნიერებანი, ინჟინერია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მედიცინა) ევროკავშირის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსზე წარსადგენად.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ 14-დან 20 წლამდე ახალგაზრდებს.

მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ სამეცნიერო ნაშრომის მოკლე/ძირითადი შინაარსი (აბსტრაქტი) ქართულ ენაზე, თავისუფალი ფორმით.

მომდევნო ეტაპზე ჩატარდება დასწრებული ტური, სადაც პროექტების ავტორებმა უნდა წარადგინონ საკუთარი ნაშრომები მოწვეული სამეცნიერო ჟიურის წინაშე.

დასწრებულ ტურში გამარჯვებული პროექტები ნომინირებული იქნება ევროკავშირის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც 2020 წელს ჩატარდება ესპანეთში სექტემბრის თვეში.

ევროკონკურსში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს აანაზღაურებს ევროკომისია.

პრიორიტეტი მიენიჭება ორიგინალურ, გამოყენებად და ინოვაციურ პროექტებს.

აბსტრაქტების გამოგზავნა შესაძლებელია ელ. მისამართზე: [email protected] 2020 წლის 7 აპრილის ჩათვლით.

განთ. 15 იანვარი 11:22

ბოლო ვადა 7 აპრილი 00:00