ფილტრი

ტენდერები

საგრანტო კონკურსი სასათბურე მეურნეობების მოწყობაზე

ID 1102

"USAID"-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში" რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინთერნეიშენალი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში. (იხილეთ დანართი ბ - პროექტი "ზრდა"-ს სამიზნე თემების/სოფლების ჩამონათვალი).

პროექტი ითვალისწინებს სასათბურე მეურნეობების მოწყობას (1000 კვ.მ-მდე) თანადაფინანსების პრინციპით, ჯამში არაუმეტეს  5000კვ.მ-ისა. საგრანტო პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აღნიშნული რეგიონების სამიზნე თემებში მცხოვრებ ფერმერებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან ინდ. მეწარმედ, ან გამონაკლის შემთხვევაში აქვთ საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი, როგორც ფიზიკურ პირს, თუ მათი წლიური შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს. გრანტი გაიცემა აგრეთვე მცირე და საშუალო საწარმოებზე, რომელთაც აქვთ სურვილი გააფართოვონ/განაახლონ არსებული სასათბურე მეურნეობა ან მოაწყონ სრულიად ახალი სასათბურე მეურნეობა, და სათბურის მოწყობაში მიიღონ ფინანსური და არა ფინანსური (მუშა ხელი) თანამონაწილეობა. (თანამონაწილეობის ფორმატზე იხილეთ დეტალები ქვემოთ). გრანტები გაიცემა და განხორციელდება "USAID"-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, ზრდა პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მოთხოვნის # 082-2005-009-S-2019.

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნას არაუგვიანეს 2019 წლის 20 სექტემბრისა (18:00 სთ). დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ამოიწურება კონკრეტული საგრანტო კონკურსისათვის გამოყოფილი თანხა, "ზრდა" აღარ დააფინანსებს განაცხადებს, შესაბამისად განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადის თარიღიც შეიცვლება.

ყველა სხვა  საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 22 მარტი 11:50

ბოლო ვადა 20 სექტემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი ქალთა ორგანიზაციების მხარდასაჭერად

ID 1101

"ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF) საქართველო" და "ქალთა ფონდი საქართველოში" გიწვევთ საგრანტო კონკურსში - "ქალთა ჯგუფებისა და ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება, მდგრადი განვითარების მიზნების განსახორციელებლად".

საგრანტო კონკურსის ფინანსური მხარდამჭერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), რომოელიც თანადამფინანსებელია ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის "ქალები2030" (#Women2030). 

პროგრამის "ქალები2030" მიზანს წარმოადგენს სოციალურ და გარემოსდაცვით სამართლიანობაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების და ქალთა არაფორმალური ჯგუფების ჩართულობის გაზრდა, მდგრადი განვითარების მიზნების ადვოკატირების პროცესში. ადვოკატირება გულისხმობს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ქალთა არაფორმალური ჯგუფების წახალისებას, უპასუხონ გენდერული თანასწორობისა და გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. 

კონკურსის თემატური მიმართულებები მოიცავს, თუმცა არ შემოიფარგლება შემდეგით:

  • ქალებისა და გოგოების გაძლიერება, ქსელური მუშაობის ხელშეწყობა მათი უშუალო მონაწილეობით მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელება;
  • ფემინისტური საგანმანათლებლო ინიციატივები (ვორქშოფები, ტრენინგი და სხვა);
  • ადვოკატირების კამპანიების დაგეგმვა-განხორციელება ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, კანონმდებლობის და პოლიტიკის ლობირების გზით;
  • გადაწყვეტილებების მიმღებების მგრძნობელობის ამაღლება და საბიუჯეტო ადვოკატირება ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე;
  • სექსუალური შევიწროვებისა და სექსუალური ძალადობის პრევენცია პოლიტიკის, კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ცვლილების გზით;
  • მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების და საზოგადოებრივი/სათემო მონიტორინგის/ანგარიშვალდებულების სისტემების გაძლიერება (საბიუჯეტო მონიტორინგის ჩათვლით)
  • ქალთა იმ ჯგუფების უფლებების დაცვა, რომლებიც დისკრიმინაციის რამდენიმე ფორმას განიცდიან (ლბტ ქალები, შშმ ქალები, შშმ ბავშვების დედები, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალებ და სხვა)


საგრანტო კონკურსში "ქალთა ჯგუფებისა და ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება, მდგრადი განვითარების მიზნების განსახორციელებლად" მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

  • ქალთა ადგილობრივ რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს;
  • არარეგისტრირებულ ქალთა ჯგუფებს, რომელთა მთავარი მიმართულება ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა და მათთან დაკავშირებული საკითხებია;
  • ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ ქალთა საკითხებზე და რომლებსაც ხელმძღვანელობენ ქალები.


პრიორიტეტი მიენიჭებათ ლგბტქი თემისა და ეთნიკური უმცირესობების ინიციატივებს, ასევე, რეგიონში მომუშავე ორგანიზაციებს/ჯგუფებს.

საგრანტო თანხის მაქსიმუმი შეადგენს 2000 ევროს. პროექტების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 თვეს.

კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოხვიდეთ ქალთა ფონდის ოფისში 20 ან 27 მარტს, 15:00-17:00 სთ. ან დაგვირეკოთ.

განსახილველი პროექტების (ერთი პირი, ნაბეჭდი ან ხელნაწერი, ქართულ ენაზე, შესაძლებელია რუსულ ან ინგლისურ ენაზეც) წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 4 აპრილი. საბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2019 წლის 22 აპრილს.

საპროექტო განაცხადები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ ფოსტით, ელ.ფოსტით, ან ფაქსით შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძისქ. # 8, მე-4 სადარბაზო, I სართული, ბინა#74, 0177, თბილისი
ტელ./ფაქსი: 2399998
ელ.ფოსტა: [email protected]

გისურვებთ წარმატებას!

განთ. 21 მარტი 14:42

ბოლო ვადა 4 აპრილი 00:00

9000 ლარი

საგრანტო კონკურსი ქალებისთვის სოციალური დიზაინისა და დაგეგმარების სფეროში

ID 1099

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი აცხადებს კონკურსს ქალებისთვის სოციალური დიზაინისა და დაგეგმარების სფეროში.

კონკურსის მიზანია, საშუალება მისცეს გამარჯვებულ კონკურსანტს, განახორციელოს საკუთარი იდეა, რომელიც უნდა ეხებოდეს საჯარო სივრცისა თუ მოქალაქეთა ჯგუფის ყოფის გაუმჯობესებას სახელოვნებო და შემოქმედებითი მიდგომების გზით.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ქალს სივრცული შემოქმედების, სოციალური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, ახალი ტექნოლოგიების სხვადასხვა სფეროდან: მათ შორის, არქიტექტურა, მონუმენტური ფერწერა, სოციალურად ჩართული ხელოვნება,  პროდუქტის დიზაინი, ქალაქგეგმარება, ფიტოდიზაინი, მომავლის ტექნოლოგიები და ა.შ.

პროექტის შემოტანა შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალურად, ისე საინიციატივო ჯგუფის, სტარტ-აპის, სოციალური საწარმოს, შპს-ს, საუნივერსიტეტო ჯგუფის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის ფორმით.

საკონკურსო პროექტის ფარგლებში გასაცემი საგრანტო ბიუჯეტის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 9 000,00 ლარს.

პროექტის შემოტანის ბოლო ვადაა 24 აპრილი, 12:00 სთ.

მისამართი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი, ქ. თბილისი, ზოვრეთის ქ. 38. (ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-18:00)

განთ. 14 მარტი 15:29

ბოლო ვადა 24 აპრილი 00:00

საგრანტო კონკურსი ტრადიციული რეწვის ოსტატებისათვის

ID 1095

პროექტი "ზრდა" აცხადებს საგრანტო კონკურსს # 081-3004-002-S-2019, სამცხე-ჯავახეთსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატებისათვის.

ეს პროგრამა შემუშავდა სამცხე-ჯავახეთსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატების ბიზნეს უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით.

საგრანტო პროგრამა საშუალებას მისცემს შერჩეულ აპლიკანტებს, აქციონ სახელოსნოები ტურისტული დანიშნულების ადგილად, გააუმჯობესონ სახელოსნოში სამუშაო პირობები, რაც ხელს შეუწყობს სახელოსნოების ინტეგრირებას ტურისტულ მარშრუტებში და ხელნაკეთი ნივთების ბიზნესის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას.

საგრანტო თანხის ფარგლებში ნებადართულია აღჭურვილობის, ხელსაწყოების, პროდუქციის შესაქმნელი მასალის და / ან პრომო მასალების შესყიდვა. სახელოსნოების კეთილმოსაწყობად და სარემონტო სამუშაოებისათვის შესაძლებელია მოთხოვნილი თანხის მაქსიმუმ 25 %-ის გამოყოფა. აღნიშნულ შემთხვევებში, შესაძლოა ზრდა პროექტმა მხოლოდ სამშენებლო მასალები აანაზღაუროს, ხოლო სარემონტო სამუშაოები და სახელოსნოს მოწყობა არის ბენეფიციარის პასუხისმგებლობა.

საგრანტო აქტივობის განსახორციელებლად ზრდა პროექტის გრანტის ოდენობა ჯამში შეადგენს 60 000 ლარს.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია მოქალაქეს, რომელიც დარეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად, ინდივიდუალურ მეწარმედ ან სხვა სტატუსის გადამხდელ სუბიექტად და ფლობს მოქმედ სახელოსნოს ზრდა პროექტის სამიზნე თემში.

განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა 2019 წლის 1 აპრილი, 18:00 სთ ადგილობრივი დროით. დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

საგრანტო კონკურსის შესახებ დამატებითიინფორმაციის მისაღბად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 2 მარტი 16:38

ბოლო ვადა 1 აპრილი 00:00

ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამა

ID 1070

იაპონიის საელჩო საქართველოში აცხადებს საგრანტო კონკურსს „ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამა“.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დაახლოებით 4-6 პროექტი, რომელიც ემსახურება საზოგადოებრივ ინტერესს შემდეგ სფეროებში: სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა, სოციალური დაცვა, სამედიცინო მომსახურება, განათლება და სხვა.

განაცხადების წარდგენის საბოლოო ვადაა 10 აპრილი, 15:00 თბილისის დროით.

თითო გრანტის საორიენტაციო მოცულობა: 70 000 აშშ დოლარი

პროექტის ხანგრძლივობაა 1 წელი.

რა ტიპის ხარჯები შეიძლება დაფინანსდეს?

მშენებლობა ან რეაბილიტაცია ან მძიმე ტექნიკის შეძენა

პროექტის ფარგლებში არ დაფინანსდება ხელფასი, დღგ, მიმდინარე ხარჯები (კომუნალური, ადმინისტრაციული), მხოლოდ ერთჯერადი აქტივობები (ტრენინგები, საინფორმაციო ღონისძიებები).


მონაწილეობის მიღება შეუძლია 2-წლიანი გამოცდილების მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციას ან  მუნიციპალიტეტს (მერიას).


პროექტი უნდა ემსახურებოდეს მწვავე საზოგადოებრივი პრობლემის მოგვარებას და სარგებლიანი იყოს მინიმუმ 100 ადამიანისთვის; პროექტი უნდა იყოს მდგრადი და ფუნქციონირებდეს მინიმუმ 10 წელი დასრულებიდან.

პირველი ეტაპის სააპლიკაციო ფორმები ხელმისაწვდომია აქ: http://www.ge.emb-japan.go.jp/georgian/grassroots/apply.html

დამატებითი კითხვებისთვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე: [email protected]

საჯარო კონსულტაციები გაიმართება იანვრის ბოლოს, სადაც გექნებათ შესაძლებლობა დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები საგრანტო პროგრამის შესახებ. საჯარო კონსულტაციაზე რეგისტრაციისთვის მიყევით ბმულს (სადაც მითითებულია საჯარო კონსულტაციის ზუსტი დროც): https://goo.gl/forms/1IbSFilwOf8eWdpF3

განთ. 16 იანვარი 12:50

ბოლო ვადა 10 აპრილი 00:00