ფილტრი

ტენდერები

vip

საგრანტო კონკურსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის

ID 1027

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი CTC აცხადებს საგრანტო კონკურსს ეკო-გრანტების პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანია გარემოსდაცვის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება და პრაქტიკული გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელება. 

საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია იმ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომლებიც გარემოსდაცვითი მიმართულებით მუშაობენ. 

ეკო-გრანტების პროგრამა ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-ის და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობისა და სამხრეთ კავკასიის გაზის მილსადენის პროექტების ფარგლებში და ხორციელდება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით. 

პროგრამასთან დაკავშირებით ღია კარის დღე გაიმართება 12 ოქტომბერს 11 საათზე კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის ოფისში (მისამართი: ოთარ ჩხეიძის ქუჩა 5. 0186, თბილისი).

სრული ინფორმაცია საგრანტო კონკურსის პირობების შესახებ იხილეთ თანდართულ ფაილში.

საგრანტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 12 ნოემბერი 18:00 საათი.

განთ. 10 ოქტომბერი 12:15

ბოლო ვადა 12 ნოემბერი 00:00

vip50000 ლარი

კონკურსი სოციალური საწარმოს პროექტების დაფინანსებაზე

ID 1007

საქართველო ბანკის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერი კონკურსი დაფინანსდება!

 

საქართველოს ბანკის ფონდი „სიცოცხლის ხე“ რიგით მეხუთე საგრანტო კონკურსს აცხადებს და სოციალური საკითხების მოგვარების, შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების მიზნით სოციალური საწარმოს პროექტების დაფინანსებას.

საგრანტო კონკურსი მიზნად ისახავს საქართველოში სოციალური საკითხების მოგვარებას, რაც წარმატებული სოციალური საწარმოების დაფუძნებისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების გზით მიიღწევა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალური საწარმოს ის პროექტი, რომელსაც ორმაგი მიზანი ექნება − ეკონომიკური და სოციალური (მათ შორის, სოციალური უმთავრესია). ეკონომიკური მიზანი უნდა იყოს მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი მიზნის − სოციალური კეთილდღეობის − მიღწევის წინაპირობა.


საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული მოგება სოციალური ან გარემოსდაცვითი პრობლემის გადაჭრას უნდა მოხმარდეს. ამასთან, სოციალური საწარმოს იდეა უნდა იყოს მდგრადი და გრანტის სახით მიღებული დაფინანსების დასრულების შემდგომ უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად ფუნქციონირება და განვითარება. 

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სოციალური საწარმოს იდეის ინიციატორი და განმახორციელებელი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ან საინიციატივო ჯგუფის სულ მცირე 2 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი, რომლის წევრთა ასაკი აღემატება 18 წელს. 

თითოეულ პროექტზე გასაცემი გრანტის ოდენობა შეადგენს მაქსიმუმ 50 000 ლარს.
 

პროექტის იდეა უნდა ეფუძნებოდეს გრძელვადიან, მდგრადი განვითარების გეგმას და არ უნდა ატარებდეს ერთჯერადი პროექტის სახეს; 

საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისთანავე უნდა დასაქმდეს მინიმუმ 1 შშმ პირი; 

პროექტის განაცხადის შევსება და დოკუმენტაციის ატვირთვა შესაძლებელია ონლაინ ფონდ „სიცოცხლის ხის“ ვებგვერდზე: www.tree.ge   

საკონკურსო პროექტის მიღება დასრულდება 2018 წლის 26 ოქტომბერს 18:00 სთ-ზე.

 

შეკითხვის შემთხვევაში მოგვმართეთ ელფოსტის მისამართზე: [email protected]

ან დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე:  2 444 493    

 

განთ. 10 ოქტომბერი 12:14

ბოლო ვადა 26 ოქტომბერი 00:00

vip

ღია კარის საგრანტო პროგრამა 2018

ID 936

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს ღია კარის საგრანტო პროგრამას, რომელიც მიესალმება ქალთა ინოვაციურ ინიციატივებს. საგრანტო თანხის ოდენობა შეადგენს 2500 დოლარს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ ჯგუფებს, რომელთა მთავარი მიმართულებაა ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვა და მათთან დაკავშირებული საკითხები; ასევე ფონდი მხარს დაუჭერს მკვლევარი ან ხელოვანი ქალების ინდივიდუალურ ან ჯგუფურ ინიციატივებს. საგრანტო პროგრამის გეოგრაფიული ფოკუსია საქართველოს დედაქალაქი და რეგიონები.

პრიორიტეტი მიენიჭება: ახალგაზრდა ქალთა ინიციატივებს; რეგიონში მომუშავე ჯგუფებს; დამწყებ ჯგუფებს.

პროექტის  შეფასების მთავარი კრიტერიუმებია: ფემინისტური ხედვა; სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტაცია (ქალთა ფონდი მხარს დაუჭერს სოციალურ ცვლილებებზე ორიენტირებულ პროექტებს - ისეთ საქმიანობებს, რომელიც იწვევს ადამიანთა აზროვნების, ქცევის ნორმებისა და კულტურული ღირებულებების ხანგრძლივ და თვალსაჩინო ცვლილებებს); ინოვაციურობა.

ქალთა ფონდი არ დააფინანსებს შემდეგი სახის პროექტებს: ეკონომიკური ხასიათის პროექტებს; სერვისების მიწოდებაზე ორიენტირებულ პროექტებს (თუ არ ეხება მარგინალიზებულ ჯგუფს, რომელიც რამდენიმე ფორმის დისკრიმინაციას განიცდის); თუ ორანიზაციის/ჯგუფის ბიუჯეტი ქალთა ფონდის ბიუჯეტისხელაა ან მის ბიუჯეტზე დიდია; თუ პროექტი არის ანტიფემინისტური, რასისტული, ჰომოფობიური, ფუნდამენტალისტური, ქსენოფობიური და სექსისტური; თუ პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები არ არიან ქალები; თუ აპლიკანტს აქვს ჩავარდნილი/პრობლემური პროექტი, რომელიც ქალთა ფონდის დაფინანსებულია; არასრული აპლიკაციის შემთხვევაში.

საპროექტო განაცხადები მიიღება შეუზღუდავად 2018 წლის განმავლობაში. საგრანტო განაცხადების წარდენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 დეკემბერი.

ნაბეჭდი ან ხელნაწერი საპროექტო განაცხადები (ქართულ ან რუსულ ენაზე) შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ (ფოსტით, ელ.ფოსტით) შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. #8, მე-4 სადარბაზო,1 სართული, ბინა #74, 0177 თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 470702

განთ. 22 სექტემბერი 12:41

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

vip

საგრანტო კონკურსი რეგიონული ორგანიზაციებისთვის

ID 1009

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვთარების ცენტრი აცხადებს საგრანტო კონკურსს რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის - "სექტორთაშორისი პარტნიორობის ხელშეწყობა".

საგრანტო კონკურსის მიზანია საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კონცეფციის პოპულარიცაზია და სხვადასხვა სექტორს შორის თანამშრომლობის კულტურის დამკვიდრება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეგიონის მდგრად განვითარებას.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ რეგიონულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ან მათ კოალიციებს.

პროექტის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს. საგრანტო თანხის მაქსიმალური ოდენობა (თანამონაწილეობის გარეშე) შეადგენს 10,000 ევროს (დღგ-ს გარეშე). პროექტისთვის მაქსიმალური თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში სულ დაფინანსდება 4 პროექტი.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 ოქტომბერი, 18:00 საათი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ:

დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე: [email protected]

დაგვირეკოთ მობილურზე: 599 93 01 07

განთ. 3 სექტემბერი 17:17

ბოლო ვადა 2 ნოემბერი 17:17

საგრანტო კონკურსი ქალთა ორგანიზაციების მხარდასაჭერად

ID 1038

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს საგრანტო კონკურსს "საქართველოში ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობა", რომლის ფინანსური მხარდამჭერია "ფონდი ოქი"-ს ქალთა პროგრამა.

საგრანტო პროგრამა მიზნად ისახავს ქალთა გაძლიერებას და ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობას. 

პროგრამა ქალთა ჯგუფებს თუ ქალთა უფლებების დამცველ აქტივისტებს საშუალებას მისცემს განახორციელონ შემდეგი ინტერვენციები: ფემინისტური საგანმანათლებლო ინიციატივები (ვორქშოფები, ტრენერთა ტრენინგი და სხვ.); კანონმდებლობის და პოლიტიკის ადვოკატირება; ფემინისტების, ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტების, ქალთა ორგანიზაციების/ჯგუფების კოლექტიური ინიციატივები და მათი შესაძლებლობების ზრდა; შემოქმედებითი ინიციატივები, მიმართული ქალთა მოძრაობის განვითარებასა და ცვლილების გამოწვევაზე; საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქალთა ფორმალურ და არაფორმალურ ჯგუფებს (რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფებს) და ქსელებს, საქართველოს დედაქალაქიდან და რეგიონებიდან. 


ქალთა ფონდი კონკურსის ფარგლებში მხარს დაუჭერს პროექტებს:

  • რომლებსაც ახორციელებენ ქალები
  • რომელთა პირდაპირი და საბოლოო ბენეფიციარები არიან ქალები


პრიორიტეტი მიენიჭება კოალიციურ პროექტებს.
საგრანტო თანხის მაქსიმუმი შეადგენს 5000 დოლარს. პროექტების ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 6-8 თვემდე.

ქალთა ფონდი საქართველოში პროექტების მიღებამდე ჩაატარებს საკონსულტაციო შეხვედრებს ფონდის ოფისში ყველა დაინტერესებული ჯგუფის წარმომადგენელთან 9 ოქტომბრიდან 19 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 15:00 -17:00 სთ.

განსახილველი პროექტების (ერთი პირი, ნაბეჭდი ან ხელნაწერი, ქართულ, რუსულ, ან ინგლისურ ენაზე) წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 1ნოემბერი (18:00 სთ). საბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2018 წლის ნოემბრის ბოლოს.

საპროექტო განაცხადები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ პირადად ან გამოგზავნოთ ფოსტით, ელ.ფოსტით, ფაქსით შემდეგ მისამართზე:

სერგო ზაქარიაძის ქ. # 8,
მე-4 სადარბაზო, I სართული
ბინა # 74, 0177 თბილისი
ტელ./ფაქსი: 2399998
ელ.ფოსტა: [email protected]

განთ. 10 ოქტომბერი 12:11

ბოლო ვადა 19 ოქტომბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი

ID 1028

USAID-ის WMTR II პროგრამა, ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში, ფაზა II (USAID WMTR II), რომელსაც ახორციელებს CENN, აცხადებს საგრანტო კონკურსს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიული პირებისათვის, რომლებიც განახორციელებენ მყარი ნარჩენების წარმოქმნის შემცირებისა და სეპარირებული შეგროვების (პლასტმასა, ქაღალდი, შუშა, ალუმინის ქილა) პოპულარიზაციისა და ასეთი მიდგომების დანერგვისაკენ მიმართულ საქმიანობებს.

საგრანტო კონკურსი ითვალისწინებს ისეთი აქტივობების იმპლემენტაციას, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სამიზნე რეგიონების მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემცირებისა და სეპარირების მნიშვნელობაზე, ასევე, შესთავაზებენ ბენეფიციარებს კონკრეტულ სისტემებს აღნიშნული საკითხების განსახორციელებლად და ხელს შეუწყობენ ამ მიდგომების დანერგვას.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ისეთ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებს, რომლებიც დარეგისტრირებულები არიან ან ოპერირებენ USAID WMTR II პროგრამის სამიზნე რეგიონებში - აჭარა, შიდა ქართლი, კახეთი, და ქალაქი თბილისი. იურიდიულ პირებს, რომლებსაც სურთ კონკურსში მონაწილეობა და დარეგისტრირებულები არიან და ოპერირებენ სხვა რეგიონებში, შეუძლიათ, წარადგინონ საგრანტო განაცხადი იმ პირობით, რომ ისინი განახორციელებენ წარმოდგენილი განაცხადით გათვალისწინებულ აქტივობებს (ამ აქტივობებიდან ერთ-ერთს ან რამდენიმეს) პროგრამის სამიზნე რეგიონებში. ამ შემთხვევაში, აპლიკანტმა, განაცხადში უნდა წარადგინოს ამის ნათელი დადასტურება.

გრანტები გაიცემა და განხორციელდება USAID-ის და აშშ მთავრობის იმ რეგულაციების დაცვით, რომლებიც გამოიყენება გრანტების, კონტრაქტების დროს, WMTR II პროექტის საგრანტო პროგრამის მართვის პოლიტიკის შესაბამისად.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიეთითოს ქვე-გრანტის განაცხადის ნომერი: RFA # 18-002. 

განაცხადები წარდგენილ უნდა იქნეს არაუგვიანეს 2018 წლის 16 ნოემბრისა (18:00 სთ), ელექტრონული ან ბეჭდვითი ფორმით შემდეგ მისამართზე:

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, 0105, ბეთლემის ქუჩა #27 
ელექტრონული ფოსტა: [email protected]

დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

ყველა სხვა საჭირო ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

სატელეფონო ზარები არ მიიღება.

განთ. 2 ოქტომბერი 10:10

ბოლო ვადა 16 ნოემბერი 00:00