ფილტრი

ტენდერები

vip

მცირე გრანტების პროგრამა

ID 1136

გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს მცირე გრანტების პროგრამას.

მცირე გრანტების სქემის მიზანია დაეხმაროს სამოქალაქო საზოგადოების უფლებამოსილ ორგანიზაციებს მიზნობრივი პროექტების განხორციელებაში, რათა ხელი შეუწყონ ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას მუნიციპალიტეტებში, გურიის, ქვემო ქართლის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის რეგიონებში.

მცირე გრანტების სქემის შემუშავება მიზნად ისახავს თემებსა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს საკუთარი პირობებით გაუმკლავდეს სიღარიბის, უთანასწორობისა და ეკონომიკური უარყოფითი მხარეების მოგვარებას.

საგრანტო პროექტის დასრულებული განაცხადი უნდა წარედგინოს ელექტრონულად: [email protected]

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 8 ნოემბერი, 2019 წ.

 

განთ. 3 ოქტომბერი 17:01

ბოლო ვადა 11 ნოემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ID 1127

"სიდა" აცხადებს მცირე გრანტების პროგრამას რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების
მიზნით. 

კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს არასრულწლოვანთა მართმლსაჯულების რეფორმისა და დანაშაულის პრევენციის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას რეგიონულ დონეზე. საგრანტო კონკურსის შედეგად შერჩეული ორგანიზაციები განახორციელებენ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციისკენ მიმართულ სხვადასხვა  სოციალური აქტივობებსა და კამპანიებს. 

განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო, არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს ბავშვთა და ახალგაზრდობის საკითხებზე, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების და არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის მხრივ, მუშაობის გამოცდილება და ექსპერტიზა. ორგანიზაცია შეიძლება საქმიანობდეს საქართველოს ერთ, რამდენიმე ან ყველა რეგიონში.

მოთხოვნილი თანხის მთლიანი ღირებულება თითოეული რეგიონისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 4000 ევროს , თუმცა  ბიუჯეტი  წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, ლარში, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად.  

განმცხადებელმა ორგანიზაციამ 2019 წლის 20 ოქტომბრის, 23:59-მდე ელექტრონულად უნდა შეავსოს საგრანტო აპლიკაციის ფორმა (MS Word ან PDF ფორმატში) და ელექტრონულადვე წარმოადგინოს მისამართზე:    [email protected].  საპროექტო განაცხადის დასრულებულ ფორმას თან დართული უნდა ჰქონდეს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია. ელ. ფოსტის სათაურის ველში მითითებული უნდა იყოს „მცირე საგრანტო პროგრამა“. 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ თანდართული ფაილი.

განთ. 27 სექტემბერი 17:52

ბოლო ვადა 20 ოქტომბერი 00:00

მცირე საგრანტო კონკურსი სკოლებისთვის

ID 1134

პროგრამის „მომავლის თაობა“ ფარგლებში გამოცხადდა მცირე საგრანტო კონკურსი.

მცირე გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება ისეთი საპროექტო განაცხადები, რომლებიც წარმოდგენილია მოსწავლეთა ჯგუფების მიერ (კლასი - რომელშიც ისწავლება სამოქალაქო განათლება  (IX – XII))  და მიზნად  ისახავს საზოგადოების საჭიროებების გამოვლენასა და გადაწყვეტას ახალგაზრდების უშუალო მონაწილეობით, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან, მედიასთან,  სკოლის ადმინისტრაციასთან, თვითმმართველობასთან და სხვადასხვა ადგილობრივ ჯგუფებთან თანამშრომლობით. 

საგრანტო თანხის მაქსილალური ოდენობაა  450 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში.  

საპროექტო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 27 ოქტომბერი.

კონკურსთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ ბმულზე.  

განთ. 27 სექტემბერი 17:52

ბოლო ვადა 27 ოქტომბერი 00:00