ფილტრი

ვაკანსიები

300 ლარი

ტრენინგი - გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვის IFRS სტანდარტები

ID 64094

"დელოიტ აკადემიის" ტრენინგი: გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვის განახლებული IFRS სტანდარტები და მათი გავლენა ქონების გადასახადზე

"დელოიტი" საქართველოს ბაზარზე პროექტებს 1995 წლიდან ახორციელებს, თბილისის ოფისი კი 2001 წელს გაიხსნა. დელოიტის თბილისის ოფისი კლიენტებს სთავაზობს აუდიტორულ, საგადასახადო, იურიდიულ, ფინანსური კონსულტაციებისა და რისკების მართვის მომსახურებას.

"დელოიტ აკადემია"

"დელოიტ აკადემია" უზრუნველყოფს როგორც კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას ორგანიზაციებისთვის, ასევე ღია ტრენინგების ორგანიზებას ნებისმიერი მსურველი ფიზიკური პირისთვის.

"დელოიტ აკადემიის" ტრენინგის უპირატესობები

ტრენინგს უძღვებიან დელოიტის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე თანამშრომლები, რომლებმაც განახორციელეს არაერთი არსებითად მნიშვნელოვანი პროექტი ფინანსური თუ საგადასახადო აუდიტის კუთხით;

ტრენინგი მოიცავს როგორც თეორიულ კურსს, ასევე პრაქტიკულ მაგალითებს.

2019 წლის იანვრიდან ძალაში შევიდა ახალი სტანდარტი (IFRS 16) რომელმაც ძირეულად შეცვალა ფინანსური/საოპერაციო ლიზინგის აღრიცხვის პრინციპები მეიჯარის მხრიდან. აღნიშნულმა ცვლილებებმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს ქონების გადასახადით დასაბეგრი აქტივების განსაზღვრაზე და შესაბამისად ქონების გადასახადის გაანგარიშებაზე.

"დელოიტ აკადემია" გიწვევთ ტრენინგზე, რომლის მიზანია გაგიზიაროთ დელოიტის ცოდნა და მრავალწლიანი გამოცდილება გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვა/დაბეგვრასთან დაკავშირებით.

ტრენინგის თემა: გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვის განახლებული IFRS სტანდარტები და მათი გავლენა ქონების გადასახადზე

** საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ძირითადი საშუალებების (IAS 16); აქტივის გამოყენების უფლების (IFRS 16); გასაყიდად გამიზნული ქონების (IFRS 5) და საინვესტიციო ქონების (IAS 40) აღრიცხვის თავისებურებები;
** საგადასახადო კოდექსის / კანონქვემდებარე აქტების მოთხოვნები ქონების გადასახადით დაბეგვრასთან დაკავშირებით, ასევე IFRS-ით აღრიცხვასთან დაკავშირებული თავისებურებები და აქტუალური მიდგომები;
** საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოცემულ სიტუაციურ სახელმძღვანელოებსა და საგადასახადო დავებზე დაყრდნობით პრაქტიკაში დამკვიდრებული ინტერპრეტაციებისგან განსხვავებული მიდგომები;
** ძირითადი საშუალებების დღგ-ით დაბეგვრის თავისებურებები.

ტრენინგის თარიღი: 10 მარტი, 2020 წ. 14:00 -18:00
მისამართი: მერაბ ალექსიძის ქ. 12, ბიზნეს ცენტრი King David, მე-2 სართული
ტრენინგის ღირებულება: 300 ლარი, დღგ-ის გარეშე. *-20% - ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის რეგისტრაციისას

სამუშაო ენა: ქართული

ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ შეავსოთ განაცხადი მოცემულ ბმულზე.

"დელოიტი" გულისხმობს ერთ ან რამოდენიმე დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის კომპანიას, რომელიც წარმოადგენს გარანტიით უზრუნველყოფილ ბრიტანულ კერძო კომპანიას (DTTL), მისი წევრი კომპანიების ქსელს და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს. DTTL და მისი ყოველი წევრი წარმოადგენს იურიდიულად დამოუკიდებელ ცალკე პირს. DTTL (რომელიც ასევე მოიხსენიება როგორც გლობალური ქსელი "დელოიტი") კლიენტებს არ უზრუნველყოფს სერვისის მიწოდებით. DTTL-ისა და მისი წევრი კომპანიების დეტალური აღწერისთვის გთხოვთ იხილოთ http://www.deloitte.com/about.

"დელოიტი" ახორციელებს აუდიტორულ, საკონსულტაციო, ფინანსური რჩევების, რისკების მართვის, საგადასახადო და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების მიწოდებას, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო კომპანიებისთვის. "დელოიტი" - კომპანიების გლობალური ქსელი, ჟურნალ "Fortune"-ს მიერ გამოქვეყნებული მსოფლიოს 500 უმსხვილესი კომპანიიდან დაახლოებით 400-ს ემსახურება 150-ზე მეტ ქვეყანაში მოღვაწე წევრი კომპანიების მეშვეობით. "დელოიტი" კლიენტებს უზრუნველყოფს მსოფლიო მასშტაბის შესაძლებლობებითა და უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით, ურთულესი ბიზნეს-ამოცანების გადასაჭრელად. "დელოიტში" დასაქმებული 312 000-ზე მეტი პროფესიონალი გამსჭვალულია მიზნის მიღწევის იდეით. მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს გვერდებს სოციალურ ქსელებში Facebook, LinkedIn, Twitter.

ეს შეტყობინება მოიცავს მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას და შესაბამისად არცერთი, დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედი (DTTL), მისი წევრი კომპანიები და დაკავშირებული ორგანიზაციები (ერთობლივად წოდებულნი როგორც "დელოიტის ქსელი") ამ შეტყობინების საფუძველზე არ იღებს პასუხისმგებლობას საკონსულტაციო ან პროფესიული მომსახურების მიწოდებაზე.რაიმე გადაწყვეტილების მიღებამდე ან ქმედების განხორციელებამდე, რომელიც გავლენას იქონიებს თქვენს ფინანსებსა და ბიზნესზე, უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ კვალიფიციურ კონსულტანტთან."დელოიტი"-ს ქსელის არცერთი წევრი კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირის რაიმე სახის დანაკარგზე, რომელიც ეყრდნობა ამ შეტყობინებას.

© 2020 შპს "დელოიტი" და ტუში. ყველა უფლება დაცულია.

განთ. 8 თებერვალი 13:34

ბოლო ვადა 8 მარტი 00:00

ახალგაზრდების და ქალთა მეწარმ. მხარდაჭერა

ID 64066

ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა USAID-ის პროგრამის "ახალგაზრდების და ქალთა მეწარმეობის მხარდაჭერა საქართველოში" (YES-Georgia) ფარგლებში აცხადებს მიღებას ტრენინგ კურსებზე "მეწარმეობა ახალგაზრდებისთვის" შემდეგ ქალაქებში: თბილისი, თელავი, გორი, ახალციხე, ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი.

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 • მეწარმეობის გამოცდილება ან ინტერესი განვითარდეს, როგორც მეწარმე
 • ასაკობრივი დიაპაზონი 16-28 წელი


ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლაში შეისწავლით:

 • მეწარმისთვის საჭირო უნარებს და ინსტრუმენტებს;
 • როგორ ვაქციოთ ბიზნეს იდეა ბიზნეს მოდელად;
 • "ბიზნეს მოდელის ტილოს" შექმნას;
 • ბიზნეს პროექტის წერას;
 • ფინანსურ დაგეგმარებას.


"მეწარმეობა ახალგაზრდებისთვის" ტრენინგ კურსი ორთვიანია და მოიცავს 2 დონეს.

პირველ დონეზე მონაწილეები გაივლიან ზოგად კურსს მეწარმეობაში, რომელიც ჩატარდება საქართველოს 7 რეგიონში, თუმცა მასში მონაწილეობის მიღება საქართველოში მცხოვრებ ყველა ახალგაზრდას შეეძლება.

მეორე დონეზე მონაწილეები შეისწავლიან ბიზნეს იდეების გარდაქმნას ბიზნეს პროექტებად; ამ დონეზე მხოლოდ ის მონაწილეები იქნებიან გადაყვანილნი, რომელთაც ზუსტად აქვთ გადაწყვეტილი ბიზნეს პროექტის წერა და მისი პრაქტიკაში განხორციელება. მეორე დონის ტრენინგები ჩატარდება ქუთაისსა და თბილისში და მოიცავს რამდენიმედღიან ინტენსიურ კურსს (მონაწილეების სამგზავრო და საცხოვრებელი ხარჯები მთლიანად დაიფარება პროგრამის მიერ). მე-2 დონის კურსდამთავრებულები მომზადებულ ბიზნეს გეგმებს წარადგენენ შეფასების კომისიასთან და საუკეთესო ბიზნეს პროექტები მიიღებენ თანადაფინასებას ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია "კრისტალისგან."

კურსის დამთავრების შემდეგ, ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი.

დაინტერესებულმა პირებმა 2020 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა შემდეგ ბმულზე: https://cutt.ly/YrPwKtD

მონაწილეთა შერჩევა მოხდება აპლიკაციებისა და გასაუბრების საფუძველზე.

შერჩეულ კანდიდატებს პროგრამის წარმომადგენლები თავად დაუკავშირდებიან.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დარეკეთ ცხელ ხაზზე: (032)2 02 20 20 ან *2244. ასევე დაგვეკონტაქტეთ Facebook გვერდზე: "ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა."

პროგრამის შესახებ:

USAID-ის პროგრამა "ახალგაზრდების და ქალთა მეწარმეობის მხარდაჭერა საქართველოში" (YES-Georgia) ხორციელდება ფონდი კრისტალის მიერ, USAID-ის და ქალთა გლობალური განვითარების და კეთილდღეობის (W-GDP) ინიციატივის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხისგან მიღებული ფინანსური დახმარებით. პროექტს დამატებით ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია კრისტალი.

პროგრამა YES-Georgia ინოვაციების წახალისებით, მეწარმეობის ხელშეწყობით და თვითდასაქმების დონის ამაღლებით მხარს უჭერს ქართველი ახალგაზრდების და ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებას და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარების, ბიზნეს ტრენინგების, მენტორობის და ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესების გზით, პროგრამა ეხმარება დამწყებ მეწარმეებს და პროფესიონალებს.

2016 წლიდან "ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლაში", რომელიც პროგრამა YES-Georgia-ს ფარგლებში შეიქმნა, 3, 379 განაცხადი შემოვიდა. 881 ახალგაზრდა იქნა მიღებული სკოლაში, რომელიც 655-მა ახალგაზრდამ წარმატებით დაამთავრა. ბიზნეს პროექტები წარმოადგინა 265-მა კურსდამთავრებულმა, რომელთაგან 55-მა მიიღო თანადაფინანსება ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია "კრისტალისგან".

განთ. 8 თებერვალი 11:13

ბოლო ვადა 28 თებერვალი 00:00

250 ლარი

WEB-დიზაინი; PHOTOSHOP CC; COREL DRAW X8-ის კურსები

ID 64039

WEB-დიზაინი; PHOTOSHOP CC; COREL DRAW X8-ის  კურსები

 

ტრენინგ ცენტრი „ნიუ გენი“ გთავაზობთWEB-დიზაინის; PHOTOSHOP CC; COREL DRAW X8-ის შემსწავლელ კურსებს

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

კურს გაუძღვება საქართველოს დიზაინერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი.

 

WEB-დიზაინი
HTML, CSS-ის გამოყენება:
კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
 
HTML:

 • W3-სტანდარტით; საძიებო სისტემებისთვის
 • რა არის ვებ სერვერი, ვებ-საიტი, ვებ გვერდი და რითი განსხვავდებიან ისინი;
 • HTML დოკუმენტის სტრუქტურა;
 • დოკუმენტის HEAD ნაწილი; დოკუმენტის BODY ნაწილი;
 • რა არის ტეგი და მისი ტიპები;
 • ტეგების ატრიბუტები;
 • HTML დოკუმენტის გაფორმების წესები;
 • კომენტარების გამოყენება;
 • აბზაცებად დაყოფა; სტრიქონის გადატანა; სათაურები; და ა.შ.
 • ცხრილები და მათთან მუშაობა; და ა.შ

CSS 2:

 • CSS-ის ძირითადი ამოცანები;
 • საიტზე სტილის დამატების გზები და გრამატიკა;
 • ID და CLASS შექმნა;
 • HTML დოკუმენტთან სტილების და კლასების გამოყენება;
 • ჩარჩოების და ინტერვალების ფორმატირება;
 • ელემენტების პოზიციის გასწორება დოკუმენტში;
 • ფორმატირების მოდელი; შრიფტები და მათი პარამეტრების ცვლა;
 • ვებ გვერდის მაკეტირების მაგალითები სტილების გამოყენებით. და ა.შ.

 

კურსის ღირებულება: 300 ლარი (12 ლექცია)
მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლიობა - 1 სთ. 
 


PHOTOSHOP CC

 • რასტრავული და ვექტორული გრაფიკა;
 • რა არის პიქსელი;
 • ანიმაციის შექმნა ფოტოშოპში;
 • მონიშვნის  პარამეტრები;
 • არასასურველი ობიექტების ამოშლა;
 • ინსტრუმენტების პანელი;
 • დამხმარე ინსტრუმენტები;
 • ფაილის შენახვის ფორმატები;
 • ფენები და მათთნ მუშაობა;
 • მონიშვნის ინსტრუმენტები;
 • ტექსტის რედაქტირება;
 • ტექსტი კონტურზე;
 • ფერის შინაარსი ფოტოშოპში;
 • ტექსტის სარკისებური არეკლვა;
 • ბუნებრივი ეფექტები;
 • სურათის სიმკვეთრის მომატება;
 • სურათიდან დეფექტების ამოღება;
 • მასკები;
 • თავისუფალი ტრანსფორმაცია;
 • სურათის რედაქტირება;
 • ფილტრები;
 • ძველი სურათების აღდგენა;
 • სურათის დაძველება;
 • ფოტოსურათის ნახატად გადაქცევა;
 • სურათისთვის სხვადასხვა ჩარჩოს შექმნა;

 

კურსის ღირებულება: 250 ლარი  (10 ლექცია)

მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლიობა - 1 სთ. 
 


 
COREL DRAW X8

 • Corel Draw X8-ის ინტერფეისის მიმოხილვა;
 • ინსტრუმენტების პანელი და მისი ღილაკების დანიშნულება მთლიანად;
 • ახალი ფაილის შექმნა, გახსნა, შენახვა, იმპორტი, ექსპორტი;
 • ვექტორული ფორმები;
 • ტექსტური ფორმატები;
 • ფერთა ეფექტები;
 • ფერთა მოდელები;    
 • მხატვრული და უბრალო ტექსტი;
 • ობიექტების გასწორება და გადანაწილება;
 • ობიექტების გამოსახვის რეჟიმები;
 • გამოსახულების ოპტიმიზაცია;
 • ობიექტის ჩრდილების, გამჭვირვალეობის შექმნა;
 • ეფექტების შექმნა;
 • ლოგოს შექმნა;
 • სარეკლამო მასალების დიზაინის შექმნა (ფლაერები, ბუკლეტები, სავიზიტო, მოსაწვევი, მისალოცი ბარათები, ბანერები და ა.შ.)

 

კურსის ღირებულება: 250 ლარი (10 ლექცია)

მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლიობა - 1 სთ. 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს:

https://www.facebook.com/newgen.ge/

http://newgen.ge/

 

მის: ყაზბეგის 26 I კორ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 551 40 42 40; 595 40 47 48

ელ. ფოსტა: [email protected]                                                                                                           

 

 

განთ. 3 თებერვალი 17:39

ბოლო ვადა 29 თებერვალი 00:00