ფილტრი

ვაკანსიები

1 ლარი

CISCO CCNA

ID 62069

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია აცხადებას მიღებას CISCO CCNA ჯგუფში.

სასწავლო კურსის სახელწოდება
CCNA Routing & Switching Essentials

სასწავლო კურსის მიზანი:

CCNA R&S სერტიფიკაცია იძლევა საშუალო ზომის მარშრუტიზირებული და კომუტირებული ქსელების ინსტალაციის, კონფიგურაციის, გამოყენებისა და პრობლემების აღმოფხვრის შესაძლებლობებს. CCNA-ს სერტიფიცირებულ პროფესიონალებს აქვთ ცოდნა და უნარები, რათა მოახდინონ კავშირი დაშორებულ საიტებთან WAN-ის საშუალებით და შეამცირონ არსებული საფრთხეები. CCNA R&S სასწავლო კურსი მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ თემებით) შემდეგ თემებს: IOS, IPv6, IPv4, OSPF, EIGRP, Cisco ლიცენზირება, Serial Line ინტერფეისები, Frame Relay, VLAN ინტერფეისები, Ethernet, VLSM და ტრაფიკის ფილტრაციის საფუძვლები.

თემის დასახელება და შინაარსი

I სემესტრი CCNA R&S: Introduction to Networks
Chapter 1 Exploring the Network
Chapter2 Configuring a Network Operating System
Chapter3 Network Protocols and Communications
Chapter4 Network Access
Chapter5 Ethernet
Chapter6 Network Layer
Chapter7 Transport Layer
Chapter8 IP Addressing
Chapter9 Subnetting IP Networks
Chapter10 Application Layer
Chapter11 It’s Network

IIსემესტრი CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
Chapter 1 Introduction to Switched Networks
Chapter 2 Basic Switching Concepts and Configuration
Chapter 3 VLANs
Chapter 4 Routing Concepts
Chapter 5 Inter-VLAN Routing
Chapter 6 Static Routing
Chapter 7 Routing Dynamically
Chapter 8 Single-Area OSPF
Chapter 9 Access Control Lists
Chapter 10 DHCP
Chapter 11 Network Address Translation for IPv4

IIIსემესტრი CCNA R&S: Scaling Networks
Chapter 1 Introduction to Scaling Networks
Chapter 2 LAN Redundancy
Chapter 3 Link Aggregation
Chapter 4 Wireless LANs
Chapter 5 Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF
Chapter 6 Multiarea OSPF
Chapter 7 EIGRP
Chapter 8 EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting
Chapter 9 IOS Images and Licensing

IVსემესტრი CCNA R&S: Connecting Networks
Chapter 1 Hierarchical Network Design
Chapter 2 Connecting to the WAN
Chapter 3 Point-to-Point Connections
Chapter 4 Frame Relay
Chapter 5 Network Address Translation for IPv4
Chapter 6 Broadband Solutions
Chapter 7 Securing Site-to-Site Connectivity
Chapter 8 Monitoring the Network
Chapter 9 Troubleshooting the Network

(995) 593 55 50 25 
(995) 555 87 08 80 
ვებ-გვერდი:ctaedu.ge 
facebook: Computer Technologies Academy
ელ-ფოსტა: [email protected] 
თბილის. აღმაშენებლის N172

გორი. გარსევანიშვილის N3

 

განთ. გუშინ 12:33

ბოლო ვადა 31 ივლისი 00:00

1 ლარი

Adobe Photoshop

ID 62044

ფოტოშოფის სასწავლო კურსი

შესავალი

 • რა არის ფოტოშოფი, მცირე ისტორიის მიმიხილვა
 • რა ამოცანების გადასაჭრელად გამოიყენება ფოტოშოფი
 • რისთვის არ გამოიყენება ფოტოშოფი

ინტერფეისის გაცნობა

 • პროგრამის ინტერფეისის სტრუქტურა
 • ფერდაშლის პრინციპები და მოდელები (RGB, CMYK)
 • რასტრული და ვექტორული გამოსახულებები
 • სამუშაო გარემოს შეცვლა, მორგება დასახული მიზნების გადასაწყვეტად
 • სამუშო გარემოს შენახვა დამახსოვრება

ინსტრუმენტების გაცნობა

 • ინსტრუმენტების პალიტრა
 • მთავარი მენიუ
 • ინსტრუმენტების ჩამონათვალი და დანიშნულებები

ლუპა

 • ინსტრუმენტი ლუპა
 • სურათის რეზოლუცია
 • პიქსელები
 • სურათის ზომები და მისი შეცვლა

პალიტრები

 • პალიტრები და მათი მნიშვნელობა
 • ინსტრუმენტი ისარი

მონიშვნის ინსტრუმენტები

 • მონიშვნის ინსტრუმენტები
 • ოპერაციები მონიშნულ ობიექტებზე
 • კიდეების გამჭირვალობა
 • ნიღბები

ფენები

 • ფენების პალიტრა
 • ფენების დამატება და მართვა
 • ფენების დადების სახეობები

ტექსტი

 • პალიტრა გარნიტურა
 • ტექსტის მახასიათებლები
 • ფონტი და მისი სახეობები
 • ტექსტის ეფექტები

ფოტოს კორექცია

 • მაკორიქტერებელი ფენები
 • სურათის შავ-თეთრ გამოსახულებათ გადაყვანა

ფილტრები

 • ფილტრების ზოგადი გაცნობა

ფილტრები

 • ციფრული ხმაური და მისი მოშორება
 • პორტრეტის რეტუშის ზოგადე სახეობები

ფოტოკოლაჟირება

 • ფოტოკოლაჟის მცნება
 • ფოტო კოლაჟის გაკეთების პრინციპები
 • ნიმუშები

ვექტორული გამოსახულებები

 • ვექტორი ფოტოშოფში
 • ინსტრუმენტი კალამი
 • პალიტრა ვექტორი

ფუნჯი

 • ინსტრუმენტი ფუნჯი და ფანქარი
 • ფუნჯების სახეობები და დამატება

ეფექტები

 • პალიტრა ეფექტები
 • ეფექტების გამოყენება

ფაილის ჩაწერა

 • ფაილების სახეობები მათი ჩაწერა

(995) 593 55 50 25 
(995) 555 87 08 80 
ვებ-გვერდი:ctaedu.ge 
facebook: Computer Technologies Academy
ელ-ფოსტა: [email protected] 
თბილის. აღმაშენებლის N172

გორი. გარსევანიშვილის N3

განთ. 8 ივლისი 15:18

ბოლო ვადა 31 ივლისი 00:00

კონკურსი სკოლებისთვის

ID 62034

„ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო“ იწვევს სკოლებს პროგრამაზე „იყავი მეწარმე“.

პროგრამა ითვალისწინებს პედაგოგთა მომზადებას, კლუბურიმუშაობისთვის სასწავლო მასალებით უზრუნველყოფას და ანაზღაურებას კლუბის პედაგოგისთვის პროგრამის განხორციელებისთვის.

პროგრამა “იყავი მეწარმე”-ს შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: http://jag.ge/index.php?page=programs_single&id=33 

ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო (JAG), ფონდი კრისტალი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალთან პარნიორობითა და USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებენ პროექტს: “ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარ-შესაძლებლობების, დასაქმებისა და შემოსავლების გენერირების მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში“ (YES-Georgia).

პროექტი YES-საქართველო, ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველოს კომპონენტის მეშვეობით, მიზნად ისახავს სამომხმარებლო, ეკონომიკური, სოციალური, კრიტიკული აზროვნების, გადაწყვეტილების მიღების, პრობლემის მოგვარების, ლიდერობისა და დაგეგმვის უნარ-ჩვევების განვითარებას სკოლის მოსწავლეებს შორის, რომელიც საფუძველს უქმნის სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარებას და მოამზადებს ახალგაზრდებს ეკონომიკის სფეროში წარმატების მისაღწევად. ამგვარად. YES-საქართველო , ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველოსთან თანამშრომლობით, აფართოებს მიზნობრივი ბენეფიციარების ჯგუფს მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს შორის.
 

დაინტერესების და პროგრამაში ჩართვის სურვილის შემთხვევაში 2019 წლის 31 ივლისამდე გთხოვთ, შეავსოთ ელექტრონული ფორმა, რომელიც განთავსებულია ბმულზე: https://docs.google.com/…/14tTqwujRKpqtnpFCGhwLfi-uG06…/edit 
 

დამატებითი კითხვებისთვის დაგვიკავშირდით  +995 558 56 55 99; ☎️ +995 322 38 36 76 

"ჯუნიორ ეჩივნეტი საქართველო"-ს შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე http://www.jag.ge/

განთ. 3 ივლისი 17:23

ბოლო ვადა 31 ივლისი 00:00

120 ლარი

ინგლისური ენის კურსი

ID 61934

ინგლისური ენის კურსი

 

ტრენინგ ცენტრი ,,ნიუ გენი“ გთავაზობთ ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსებს.

 

სწავლება მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებით:

 1. ზოგადი კურსი (ნებისმიერი დონისა და ასაკის მსურველთათვის).  
 2. მოსამზადებელი კურსი ერთიანი  ეროვნული გამოცდებისათვის
 3. მოსაზადებელი კურსი საეთაშორისო გამოცდებისათვის( Toefel)
 4. მიზნობრივი ჯგუფი: გიდებისთვის, სასტუმროს თანამშრომლებისთვის და ა.შ.
 5. აკადემიური ინგლისური
 6. ქართული ენის შემსწავლელი კურსი უცხოელებისათვის

 

 

სწავლება წარმოებს თანამედროვე და აპრობირებული მეთოდებით, აუდიომასალის გამოყენებით. აღნიშნული კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ კომპონენტის კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც აუცილებელია ენობრივი ბარიერის გადასალახავად,რაც გულისხმობს: გრამატიკის საფუძვლიან შესწავლას და მის საუბარში გამოყენებას, სმენის უნარების განვითარებას ინგლისურ ენაზე, ინგლისურად აზროვნებას და თავისუფლად მეტყველებას,  თემების და წერილების წერას, უცხო ტექსტის კითხვას და მისი შინაარსის სრულყოფილად გაგებას.

 

გთავაზობთ სწავლების შემდეგ დონეებს:

 • Starter A1
 • Elementary A2
 • Intermediate B1
 • Intermediate B
 • Upper Intermediate C1
 • Advanced C2

 

თვითოეული დონე მოიცავს 3 თვეს.

მეცადინეობა ტარდება კვირაში-2 ჯერ. 1 სთ.

კურსის ღირებულება: 

 • ჯგუფი - 120 ლარი
 • ინდივიდუალური - 150 ლარი

კურსის ბოლოს გაიცემა შესაბამისი საფეხურის ორენოვანი სერტიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

კურს უძღვება  მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგი.

მის: ყაზბეგის 26 ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა:[email protected]                                                                                                           

განთ. 26 ივნისი 15:19

ბოლო ვადა 31 ივლისი 00:00

200 ლარი

გაძლიერებული Excel-ის კურსი

ID 61930

გაძლიერებული Excel-ის კურსი

 

კურსი მოიცავს:

 1. ცხრილის ფორმატირება.
 2. დიაგრამის აგება და დამუშავება - Design, Layout, Format პანელი.
 3. ქაღალდზე ბეჭდვა (წინასწარი დათვალიერების რეჟიმი, ბეჭდვის პარამეტრები).
 4. ინფორმაციის დაცვა (დავთრის, დავთრის ელემენტების და მონაცემთა დაცვა).
 5. ფორმულის შედგენა და ფორმულასთან მუშაობა.
 6. ფუნქციები

         Excel-ის ფუნქციები:

 • მათემატიკური და ტრიგონომეტრიული ფუნქციები: LOG, MOD, POWER, RAND, SIN, SQRT.
 • სტატისტიკური ფუნქციები: DEVSQ, COUNT, MEDIAN, MODE, CORREL, COVAR.
 • ლოგიკური ფუნქციები: AND, OR, NOT, IF, NESTED IF, IFERROR.
 • ტექსტური ფუნქციები: LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE, TEXT, VALUE, EXACT, REPT, TRIM, LEN, UPPER, LOWER, PROPER, REPLACE, CLEAN, ROMAN.
 • მონაცემთა ბლოკთან სამუშაო ანუ ბაზური ფუნქციები: DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, DVARP.
 • საძიებო და სამისამართო ფუნქციები: ADDRESS, CHOOSE, HYPERLINK, INDIRECT, ROW, ROWS, TRANSPOSE.
 • საინფორმაციო ფუნქციები: INFO, ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISNONTEXT, ISERR, ISERROR.
 • თარიღისა და დროის ფუნქციები: TODAY, NOW, HOUR, DAY, DAYS DAYS360, MONTH, YEAR, YEARFRAC, WEEKDAY,NETWORKDAYS, WORKDAY.

ფინანსური ფუნქციები:

 •   ამორტიზაციის გამოთვლა: SLN, SYD.
 •   ანაბრის მნიშვნელობის გამოთვლა: PV, FV, PMT, NPER, RATE.
 •   ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი: What-IF Analysis / Goal Seek
 1. მონაცემთა დამუშავება :
 • მონაცემთა ბლოკი - Database
 • ფილტრი - Advanced Filter
 • მონაცემთა სტრუქტურიზაცია - Group
 • მონაცემთა შერწყმა - Consolidate
 • განმეორებადი მონაცემების დაჯამება
 1. მონაცემთა სისწორე - Date Validation.
 2. პირობითი დაფორმატება - Conditional formatting
 3.  საყრდენი ცხრილი და დიაგრამა :
 • რა არის საყრდენი ცხრილი - PivotTable
 • საყრდენი დიაგრამა - PivotChart

კურსის ღირებულება:  200 ლარი                                                                                                               კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1 სთ.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ facebook გვერდს: https://www.facebook.com/newgen.ge/

 

მის: ყაზბეგის 26 I კორ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა:[email protected]                     

 

 

 

განთ. 26 ივნისი 15:08

ბოლო ვადა 31 ივლისი 00:00

350 ლარი

გიდის კურსი

ID 61925

გიდის კურსი

სასწავლო კურსი შეუძლია გაიაროს ნებისმიერმა მსურველმა.

კურსს გაუძღვება კულტურის პოპულარიზაციის ცენტრის და კულტურ.ჯი-ს დამფუძნებელი და დირექტორი თამარ კენჭოშვილი.

 

კურსი მოიცავს:

 • გიდის ხელოვნების არსი და მისი მნიშვნელობა ტურისტული ფირმის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის
 • ექსკურსიის სტრუქტურა, საექსკურსიო მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა
 • გიდის მიერ ექსკურსიის მომზადების ეტაპები, ექსკურსიის ტექნოლოგიური რუკა
 • გიდის თხრობის ხერხები და მეტყველების კულტურა
 • გიდის მიერ ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარების ტექნოლოგიებში წამოჭრილი ძირითადი პრობლემები, მათი გადაჭრის გზები
 • სალაშქრო აღჭურვილობა და მისი გამოყენების წესები
 • ტურისტებთან ურთიერთობა და კომფლიქტური სიტუაციების დარეგულირება
 • ჩვენების მეთოდური ხერხები, პირობები და საფეხურები
 • გიდის მიერ დროის მენეჯმენტის ცოდნა და გამოყენება
 • გიდის ჟესტიკულაცია, მზერითი კონტაქტი, სივრცითი განლაგება და მათი მნიშვნელობა ექსკურსიის მსვლელობის დროს
 • ჯგუფის მართვის სპეციფიკა
 • გიდი და თანამედროვე ტექნოლოგიები
 • ტურისტული პროცესის მონაწილეები და მათი უფლება/მოვალეობები
 • ტურის დაგეგმვის და მენეჯმენტის ზოგადი საფუძვლები;
 • ტურისტებთან ურთიერთობის ძირითადი ფსიქოლგიური ასპექტები
 • საქართველოს ტურისტული რესურსები
 • კულტურულ-შემეცნებითი ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • ღვინის ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • სალაშქრო-სათავგადასავლო ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ტურისტულ მარშრუტებზე
 • თემატური ტურების დაგეგმვა, დამუშავება, რეალიზება.
 • საავტორო ტურზე მუშაობის პრინციპები
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • პიროვნული ზრდის, წარმატებული კომუნიკაციის და საკუთარი თავის სწორად რეალიზაციის მასტერ კლასი.

  პრაქტიკული კურსის პროგრამა: ( დამატებით)

გასვლითი ტურები საქართველოს ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებებში: თბილისი, მცხეთა, ანანური, კახეთი, ახალციხე, ყაზბეგი.

კურსის ღირებულება: 350 ლარი (12 ლექცია - 1 თვე)

მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1,30 სთ.

 

მსმენელები პრაქტიკას გაივლიან სხვადასხვა ტურისტულ სააგენტოებში.

წარჩინებული მსმენელები დასაქმდებიან.

 

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ facebook გვერდს: https://www.facebook.com/newgen.ge/

 

მის: ყაზბეგის 26. 1 კორპ.  1 სართ. (დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ. ფოსტა: [email protected]                                                                                                            

განთ. 26 ივნისი 14:52

ბოლო ვადა 31 ივლისი 00:00

600 ლარი

ბუღალტერიის კურსი. თეორია + ORIS + სტაჟირება

ID 61916

ბუღალტერიის კურსი. თეორი+ ORIS + სტაჟირება

 

ტრენინგ ცენტრი „ნიუ გენი“ გთავაზობთ ბუღალტერიის 3-თვიან კურსებს

პროგრამა ითვალისწინებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან. კურსი მოიცავს როგორც ბუღალტრულ აღწერას, ასევე საგადასახადო საქმის საკვანძო საკითხებს, გადასახადის სახეებს, ვადებს, დაანგარიშებას და დეკლარირებას ახალი ესტონური მოდელით.

 

კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს:  

 • ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან
 • ვისაც გაქვთ გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და გსურთ ცოდნის გაღრმავება

კურსის განმავლობაში მიიღებთ სასწავლო მასალებს.


კურსი შედგება 3 ეტაპისაგან:  

 • თეორიული ნაწილი
 • კომპიუტერული ბუღალტერიის პროგრამა ORIS
 • პრაქტიკული ნაწილი (სტაჟირება)

 

თეორიული ნაწილი მოიცავს: 

 • შესავალი: რა არის ბუღალტრული აღრიცხვა; ბასს; ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები
 • ანგარიშთა გეგმა
 • სალაროს ოპერაციები
 • ბანკის ოპერაციები
 • მოთხოვნების აღრიცხვა
 • სავაჭრო კრედიტორული ვალდებულებების აღრიცხვა
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა
 • უკანდაბრუნებული საქონლის აღრიცხვა
 • რეალიზაციისა და დღგ-ს კორექტირება
 • წარმოების პროცესის აღრიცხვა
 • პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრა
 • კურსთაშორისი სხვაობები
 • საწესდებო კაპიტალის აღრიცხვა
 • შემოსვლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • ხელფასთან დაკავშირებული ოპერაციები
 • იჯარის აღრიცხვა
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიმოხილვა და ძირითადი ასპექტები
 • ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
 • საცდელი ბალანსის შედგენა

 

კომპიუტერული ბუღალტერიის ORIS-ის კურსი მოიცავს:

 • ORIS-ის ინსტალაცია
 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა
 • საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები
 • ანგარიშთა გეგმა და სასტარტო ნაშთების დასმა
 • საბუღალტრო გატარებები
 • დოკუმენტაციის შექმნა (სალაროს გასავლის ორდერი, სალაროს შემოსავლის ორდერი, საგადასახადო დავალება, სასაქონლო ზედნადები)
 • ხელფასის დაანგარიშება, ხელფასის დარიცხვის გატარებები
 • ძირითადი საშუალებების მიღება, სასტარტო ნაშთებში დასმა, ცვეთის დარიცხვა; პაკეტური კორექტირება
 • სამეურნეო ოპერაციები
 • მოგება-ზარალი
 • საცდელი ბალანსი
 • ასლის აღება/აღდგენა

 

პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი
პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი ითვალისწინებს კონკრეტული ორგანიზაციის დოკუმენტებთან მუშაობას, ბუღალტერიის წარმოებას შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით ელექტრონულად rs.ge-ზე. სტაჟირების გავლა შეუძლიათ პირებს, რომლებსაც აქვთ თეორიული განათლება ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებში და ფლობს ORIS-ის პროგრამას. ასევე დამწყებ ბუღალტრებს, ვისაც აქვთ სურვილი გაიღრმავოს პროფესიული ცოდნის დონე.
 
კურსი მოიცავს:

 • ორგანიზაციის შექმნა
 • სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერების შექმნა. სალაროს დამუშავება
 • ბანკის ამონაწერის დამუშავება
 • სასაქონლო ზედნადებისა და ანგარიშ-ფაქტურის შექმნა ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • ხელფასის უწყისის შექმნა
 • ყოველთვიური დეკლარციების (საშემოსავლოს, განაცემთა ინფორმაციის, დღგ-ს) შევსება-ჩაბარება ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • ყოველწლიური დეკლარციების (მოგების, ქონების) შევსება-ჩაბარება ელექტრონულად rs.ge-ზე.
 • დარიცხული წლიური საავანსო გდასახადებისა და ზარალის გადატანის მეთოდები

ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს ORIS-ის პროგრამაში და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა rs.ge-ზე.
აღნიშნული კურსის გავლის შემდგომ თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად განახორციელოთ მოქმედი კომპანიების საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა.


კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე. მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ  ჯგუფებში (2-5 კაცი) და ინდივიდუალურად. ლექციის ხანგრძლივობა - 1 სთ. 
 
სრული კურსის ღირებულება: 

 • სრული კურსი: ჯგუფი -ერთი თვე 200 ლარი
 • სრული კურსი: ინდივიდუალური - ერთი თვე 250 ლარი

შესაძლებელია კურსის ცალკეული ნაწილის გავლა:

 • თეორიული კურსი: ჯგუფი-250ლარი; ინდივიდუალური-300 ლარი (14 ლექცია)
 • ORIS-ის კურსი: ჯგუფი-120 ლარი; ინდივიდუალური-150 ლარი (10 ლექცია)
 • სტაჟირება: ჯუგი-250 ლარი; ინდივიდუალური-300  (12 ლექცია)

 

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.
კურსს გაუძღვება ACCA-ს კურსდამთავრებული, მოქმედი მთავარი ბუღალტერი.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ facebook გვერდს: https://www.facebook.com/newgen.ge/

 

მის: ყაზბეგის 26 I კორპ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40

ელ.ფოსტა:[email protected]                                                                                                           

 

 

განთ. 25 ივნისი 16:16

ბოლო ვადა 30 ივლისი 00:00

საკრედიტო ოფიცრის პროგრამა ფინკა ბანკში

ID 61533

 

ფინკა ბანკის განვითარების ცენტრმა საკრედიტო ოფიცრის პროგრამაზე მიღება განაახლა. პროგრამაში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს შეუძლია, ვისაც აქვს სურვილი და მოტივაცია შეისწავლოს ახალი პროფესია.

საკრედიტო ოფიცრების პროგრამაში მონაწილეობისთვის მხოლოდ 3 ეტაპის გავლაა საჭირო:

 • - აპლიკაციის შევსება ფინკა ბანკის ვებგვერდზე www.FINCA.ge
 • - ტესტირება;
 • - ინდივიდუალური გასაუბრება.

პროგრამა 3 თვიანია და მის ფარგლებში მონაწილეები შეისწავლიან არა მხოლოდ საკრედიტო პროდუქტების მახასიათებლებს, არამედ ისეთ მნიშვნელოვან თემებს, როგორიცაა ფინანსური ანალიზი, ბიუჯეტირება, გაყიდვების ტექნიკები, მომსახურების სტანდარტი და კომუნიკაციის უნარები. პრაქტიკული დავალებების შესრულება სასწავლო პროგრამის მთავარი ნაწილია.

პროგრამაში ჩართვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია, სამუშაო გამოცდილება სავალდებულო არ არის. სწავლების პროცესში პროგრამის მონაწილეებისთვის გათვალისწინებულია სტიპენდია - 200 ლარი. მონაწილეებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა გამოიმუშაონ დამატებითი ბონუსი.

ლელა თოფურია, ფინკა ბანკის HR დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, რომ ფინკა ბანკი მსმენელებს სწავლის და დასაქმების რეალურ შესაძლებლობას სთავაზობს. „ჩვენ მუდმივად ვეძებთ ადამიანებს, რომლებიც მოტივირებულები არიან ისწავლონ, განვითარდნენ, დაიწყონ კარიერა საბანკო სექტორში. სწავლების პროცესი გაიმართება ფინკა ბანკის სერვის ცენტრებში, საქართველოს 30 ქალაქში და 36 სერვისცენტრში. პროგრამა შედეგზე ორიენტირებულია და ჩვენი მსმენებელის 60% ფინკა ბანკის გუნდის სრულფასოვანი წევრი ხდება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სწავლის პარალელურად, მათ აქვთ საშუალება სტიპენდიის გარდა, დამატებით გამოიმუშაონ თანხა და ჰქონდეთ შემოსავალი“. 

ფინკა ბანკის განვითარების აკადემიაში აპლიკაციების მიღება 6 ივნისს დაიწყო და 24 ივნისამდე გაგრძელდება. აპლიკაციის შევსება შესაძლებელია ფინკა ბანკის ვებგვერდზე, კარიერის განყოფილებაში www.FINCA.ge და ასევე, ფინკა ბანკის სერვის ცენტრებში. 

 

განთ. 10 ივნისი 12:31

ბოლო ვადა 31 ივლისი 00:00