ფილტრი

ვაკანსიები

ტრენინგი - მონაცემთა ვიზუალიზაცია

ID 63147

"საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი " აცხადებს ტრენინგს - მონაცემთა ვიზუალიზაცია.

კურსის მოკლე მიმოხილვა

სასწავლო კურსის მიზანია მონაცემთა ანალიზისა და ვიზუალიზაციის უნარების განვითარების ხელშეწყობა და ანალიზის შედეგთა ეფექტურად წარმოსადგენად არსებული ხელსაწყოების მსმენელთათვის გაცნობა. კურსი მოიცავს მონაცემთა ანალიტიკისა და ვიზუალიზაციის სფეროში გამოყენებულ თანამედროვე მეთოდოლოგიასა და გამოცდილებას.

შედეგები

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელები შეძლებენ:

** ​დიაგრამების სწორად შერჩევას, წარმოდგენასა და გაფორმებას;
** სხვადასხვა ტიპის დიაგრამების საშუალებით მონაცემთა გაანალიზებას;
** ტრენდების, ურთიერთკავშირებისა და გამონაკლისების იდენტიფიცირებას;
** საკუთარი საქმიანობის ფარგლებში მონაცემთა ეფექტური ვიზუალიზაციების შექმნას და წარმოდგენას როგორც სტანდარტული (Microsoft Excel), ასევე სხვა თანამედროვე ხელსაწყოების გამოყენებით.
** ამასთანავე, მსმენელები გაეცნობიან ინტერაქციული დეშბორდების, გეოგრაფიული ვიზუალიზაციების, კავშირების ანალიზის, პროცესების ვიზუალიზაციის და ინფოგრაფიკების შედგენის ძირითად პრინციპებს და ხელსაწყოებს აღნიშნული მონაცემთა ვიზუალიზაციების შესადგენად.

სამიზნე აუდიტორია:

** საჯარო, არასამთავრობო, მედია ან კერძო სექტორში დასაქმებული პირი, რომელიც უშუალოდაა ჩართული მონაცემთა ანალიზში, ანალიტიკური დოკუმენტების, რეპორტების, ბლოგების, პრეზენტაციების და ვიზუალიზაციების მომზადების პროცესში;
** ყველა დაინტერესებული პირი, რომელსაც სურს შეისწავლოს მონაცემთა ანალიტიკა და ვიზუალიზაცია, გაეცნოს ამ სფეროში გამოყენებულ თანამედროვე მეთოდოლოგიასა და გამოცდილებას.

ტრენერის შესახებ:

გიორგი ჩაკვეტაძე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის სამსახურის უფროსი და ანალიტიკური პორტალის "ბიუჯეტის მონიტორი" პროექტის მენეჯერია.

აქვს მრავალწლიანი გამოცილება ბიუჯეტის ანალიზის სფეროში. ამასთანავე, წლების განმავლობაში გახლდათ მიწვეული ლექტორი ეკონომიკის პრინციპების, მიკრო და მაკრო ეკონომიკის მიმართულებით.

2019 წელს მიენიჭა ჰარვარდისა და კოლუმბიის უნივერსიტეტების სერტიფიკატები მონაცემთა ანალიზში. ამასთანავე, არის მრავალი პროექტის, გამოცემისა და პუბლიკაციის ავტორი.

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი - TRESGE22
მიმღების ანგარიში - 707727122

საბუთების მიღების ვადა:

2019 წლის 31 ოქტომბერი, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]

რეგისტრაცია

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ.: 032 2 054 615

კურსის ხანგრძლივობა: 6 სესია (18 საათი)
სასწავლო კურსის ღირებულება: 295 ლარი

დღის წესრიგის ჩამოტვირთვა

განთ. 19 ოქტომბერი 13:06

ბოლო ვადა 31 ოქტომბერი 00:00

ტრენინგ კურსი - პროექტის მართვა მშენებლობაში

ID 63110

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია, "მართვის აკადემიასთან" თანამშრომლობით, გთავაზობთ ტრენინგ კურსს "პროექტის მართვა მშენებლობაში".

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის პრიორიტეტულ მიმართულებას, სხვა სერვისებთან ერთად, წარმოადგენს, საქართველოში სამშენებლო ბიზნესის განვითარების მიზნით, კადრების მომზადება და გადამზადება; სპეციალიზებული სასწავლო კურსების შექმნა და მართვა; ასოციაციის წევრი კომპანიების სერტიფიცირებული კადრებით უზრუნველყოფა და სწორედ აქედან გამომდინარე "მართვის აკადემიასთან" კოლაბორაციით, ასოციაციის მიზანია, კონკრეტული შეთავაზებული კურსით ხელი შეუწყოს სამშენებლო სექტორში დასაქმებული კადრების: საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერების, პროექტის მენეჯერების კვალიფიკაციის ამაღლებას.

"მართვის აკადემიის" შესახებ:

მართვის აკადემია დაარსდა 2011 წელს და წარმოადგენს არამომგებიან ორგანიზაციას (სოციალურ საწარმოს), რომლის მისიაა მართვის ხარისხის გაუმჯობესება საქართველოს ბიზნეს, სახელმწიფო და სამოქალაქო სექტორში ხარისხიანი ტრენინგების, მასალებისა და ურთიერთქმედების (networking) შესაძლებლობების შექმნის გზით. ჩვენი ტრენინგები გამიზნულია მონაწილეების მიერ პრაქტიკული გამოცდილების მიღებაზე. შეხვედრების დროის მინიმუმ 50% ეთმობა რეალური სიტუაციების, პროექტებისა და ამოცანების მომზადებას, განხილვას და დოკუმენტირებას. ჩვენი ყველა ტრენერი და პარტნიორი არის უმაღლესი კლასის პროფესიონალი სწავლებისა და პრაქტიკული მუშაობის მინიმუმ 12 წლიანი გამოცდილებით. პროექტის მართვის ტრენინგი მართვის აკადემიის პირველი პროდუქტია. ამ დროის განმავლობაში მოცემული კურსი ჩაუტარდა 70-ზე მეტ ჯგუფს, რომლის ფარგლებში 1 000-ზე მეტმა მენეჯერმა (კერძო, საჯარო და არასამთავრობო სექტორიდან) მიიღო კვალიფიციური და პრაქტიკული ცოდნა პროექტების უკეთ მართვის შესახებ. 8 წლის განმავლობაში ტრენინგი მუდმივად ვითარდებოდა და მასში გათვალისწინებულია როგორც ტრადიციული, ასევე თანამედროვე მიდგომები. სიამაყით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ჩვენი ტრენინგების მონაწილეების 100% ადასტურებს, რომ ტრენინგის შედეგად გააუმჯობესა შედეგები და რეკომენდაციას უწევს მართვის აკადემიას.

ვისთვისაა კურსი:

კურსი განკუთვნილია სამშენებლო კომპანიების (მ.შ. სამშენებლო, საზედამხედველო, მასალების მწარმოებელი და დილერი, მძიმე ტექნიკის დილერი, დეველოპერული და სხვა), ასევე მათი პარტნიორი ორგანიზაციების საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, რომლებიც უშუალოდ არიან სამშენებლო პროექტების მართვაში ჩართულნი და საჭიროებენ პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას.
კურსის მიზანია მონაწილეების როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავება, ისე პრაქტიკული უნარების განვითარება. პროექტების მართვის გავრცელებული მეთოდოლოგიებისა და ტექნიკის შესწავლის გზით, კურსი დაეხმარება მსმენელებს გახდნენ უკეთესი მენეჯერები. კურსის თეორიული ნაწილი აგებულია ფართოდ აღიარებულ PMI მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით (Project Management Institute - http://www.pmi.org), ხოლო პრაქტიკული ნაწილი ქართული და საერთაშორისო სამშენებლო პროექტების მაგალითებითაა გადმოცემული.

რას მიიღებთ კურსის გავლით:

კურსის გავლის შემდეგ მის მონაწილეებს შეეძლებათ, გააანალიზონ და გადაჭრან ის სირთულეები, რომლებიც უკავშირდება სამშენებლო პროექტების წარმატებით განხორციელებას. შეძლებენ მიიღონ პასუხი შემდეგ მთავარ კითხვებზე:

** რა არის პროექტი?
** ვინ არიან პროექტის მთავარი და სხვა მონაწილეები?
** როგორია წარმატებული პროექტი და რა უნდა გავაკეთოთ წარმატების მისაღწევად?
** როგორ ვმართოთ პროექტის პრიორიტეტები?
** რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და რა დაგვჭირდება ამისთვის?
** როგორ ვმართოთ პროექტის გუნდი?
** როგორ ვმართოთ პროექტის რესურსები?
** რა სპეციფიკაციები აქვს სამშენებლო პროექტებს და როგორ უნდა გამოვიყენოთ მეთოდოლოგია სამშენებლო პროექტების წარმატებით მართვისთვის?

კურსის ფარგლებში მონაწილეები, საკუთარი კომპანიების და განყენებულ ბიზნეს-ქეისებზე დაყრდნობით, დაამუშავებენ შემდეგ საპროექტო დოკუმენტებს:

** პროექტის წესდება (Project Charter)
** შინაარსი (Project Scope Statement)
** WBS (Work Breakdown Structure) & WBS Dictionary - MindManager-ის დახმარებით
** გეგმა-გრაფიკი (Schedule) - MS Project-ის დახმარებით
** ბიუჯეტი (Budget) - MS Excel
** კომუნიკაციის გეგმა (Communication Plan)

მონაწილეები მიიღებენ კურსის სლაიდებს, მითითებებს შესაბამის ლიტერატურაზე, დოკუმენტების შაბლონებს და შესაბამის სერტიფიკატს.

ტრენინგის შინაარსი:

დღე 1: რა არის პროექტი? ვინ არიან პროექტის მთავარი მონაწილეები? :
პროექტის გუნდის და კომუნიკაციის მართვა (6 საათი)
რას მივიღებთ: ზოგადი მიმოხილვა. პროექტის მართვის რა მეთოდოლოგიები არსებობს? ვინ არის პროექტში? რატომ უნდა განისაზღვროს პროექტის მთავარი მონაწილეები და მათი პასუხისმგებლობები პროექტის დასაწყისიდანვე? რატომაა მნიშვნელოვანი პროექტის გუნდის მართვა და როგორ უნდა ვმართოთ? რა საშუალებები და ტექნიკები არსებობს პროექტის გუნდის სამართავად? ვისთან, რა ფორმით და რა დოზით უნდა ვიურთიერთოთ პროექტში და კომუნიკაციის რა საშუალებები არსებობს.

დღე 2: პროექტის ფაზები და პროექტის შინაარსის მართვა (6 საათი):

რას მივიღებთ: რა ფაზებისგან შედგება პროექტი? რატომაა მნიშვნელოვანი პროექტის თავიდანვე სწორად განსაზღვრა და წამოწყება? შედეგად მივიღებთ პროექტის წესდების დოკუმენტს (Project Charter). პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტის - შინაარსის (Project Scope) განსაზღვრა და მისი მართვა. შედეგად მივიღებთ პროექტის შინაარსის დოკუმენტს შესაბამისი დანართებით.

დღე 3: დროის მართვა. პროექტის გეგმა-გრაფიკი (6 საათი):

რას მივიღებთ: რა ფაზებისგან შედგება პროექტი? რატომაა მნიშვნელოვანი პროექტის თავიდანვე სწორად განსაზღვრა და წამოწყება? შედეგად მივიღებთ პროექტის წესდების დოკუმენტს (Project Charter). პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტის - შინაარსის (Project Scope) განსაზღვრა და მისი მართვა. შედეგად მივიღებთ პროექტის შინაარსის დოკუმენტს შესაბამისი დანართებით.

დღე 4: პროექტის დანახარჯების მართვა. პროექტის ბიუჯეტი. პროექტის რისკების მართვა (6 საათი)

რას მივიღებთ: რა უნდა გავითვალისწინოთ დანახარჯების დაგეგმვისას? რატომაა მნიშვნელოვანი პროექტის რისკების მართვა და როგორ უნდა ვმართოთ? მოდულის შედეგად მივიღებთ პროექტის ბიუჯეტსა და პროექტის რისკების გეგმას.

ტრენერები

ვანო ნადირაძე:

** პროფესიონალი პროექტის მენეჯერი
** მართვის აკადემიის პარტნიორი და ტრენერი
** PMP - საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი
** 10+ წლიან გამოცდილება ტრენინგების ჩატარებაში
** 10+ წლიან გამოცდილება IT და ბიზნეს პროექტების მართვაში
** "PMI თბილისი, საქართველოს წარმომადგენლობის" დამფუძნებელი და დირექტორთა საბჭოს წევრი
** კომპანია "პროექტის მართვის ექსპერტების" (pme.ge) დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი
** ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროექტის მართვის მაგისტრი
** MBA - Grenoble Graduate School of Business (საფრანგეთი), მაგისტრანტი (დასრულება 2020 წ.)

მეტი დეტალებისთვის გთხოვთ იხილოთ: https://www.linkedin.com/in/vnadiradze

ლელა მაჩაიძე:

** პროფესიონალი პროექტის მენეჯერი
** მართვის აკადემიის ტრენერი
** PMP - საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული პროექტის მენეჯერი
** 15+ წლიან გამოცდილება მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის, საჯარო სექტორის, ჯანდაცვის სისტემების პროექტების, პროგრამების და ოპერაციების მართვაში
** "PMI თბილისი, საქართველოს წარმომადგენლობის" დამფუძნებელი და პრეზიდენტი
** კომპანია "პროექტის მართვის ექსპერტების" (pme.ge) დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი
** მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მრჩეველი
** ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროექტის მართვის მაგისტრი MBA

მეტი დეტალებისთვის გთხოვთ იხილოთ: https://www.linkedin.com/in/lela-machaidze-pmp-mba-55568011/

გთხოვთ, დაინტერესების შემთხვევაში, არაუგვიანეს 21 ნოემბრისა, დაგვიდასტუროთ თქვენი მონაწილეობა ამ შევსებული ფორმით:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk9MR0Fb7e5B7XL3LzzsztQyxuoMycpnFD8DXTEQ5JLMvo0w/viewform

პერიოდი / ხანგრძლივობა: 24, 30 ნოემბერი, 7-8 დეკემბერი, 2019 წ. 10:00 - 17:30 (4 შეხვედრა, სულ 24 საკონტაქტო საათი).
ადგილი: ლუბლიანას 13ბ, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზი.

ტრენინგის საფასური: კურსის ღირებულებაა 1100 ლარი;

"ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია" საკუთარ წევრებს დაუფარავს ტრენინგის ღირებულების 50%-ს.

წარმატებულ დღეს გისურვებთ!

განთ. 18 ოქტომბერი 17:23

ბოლო ვადა 21 ნოემბერი 00:00

220 ლარი

MS Excel-ის გაძლიერებული კურსი

ID 62756

"ევროპის აკადემიური ცენტრი" აცხადებს მიღებას MS Excel-ის გაძლიერებული კურსზე.

თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და ზუგდიდის ევროპის აკადემიური ცენტრის ფილიალებში სწავლების მსურველთათვის, მიმდინარეობს რეგისტრაციები!
ჯგუფებში რეგისტრაციისათვის გადადით ბმულზე: https://goo.gl/2ySvaG

MS Excel-ის გაძლიერებული კურსის დახმარებით თქვენ მიიღებთ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას, რომლის დასრულების შემდეგაც თქვენ შეგეძლებათ სრულყოფილად აწარმოოთ და შეასრულოთ ნებისმიერი დავალებები აღნიშნულ პროგრამაში.

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

- ცხრილები;
- Pivot table;
- Pivot chart;
- პირობითი ფორმატირება (conditional formatting);
- ფორმულები;
- დიაგრამები;
- სახელების მმართველი;
- კონსოლიდაცია;
- Data validation;
- სორტირება;
- მრავალდონიანი სორტირება;
- ფილტრაცია;
- გაძლიერებული ფილტრი;
- ფურცლის დაცვა;
- ლინკები;
- ბეჭდვა;
- ბეჭდვის პარამეტრები;
- ძებნა;
- ჩანაცვლება;
- Go to.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 გაკვეთილი (ორი აკადემიური საათი);
კურსის ღირებულება (ჯგუფური): 180 ლარი;
ინდივიდუალური: 220 ლარი.

კურსის ბოლოს ჩატარდება ფინალური გამოცდა, რის საფუძველზეც გაიცემა "ევროპის აკადემიური ცენტრის" საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიკატი.
ევროპული ცენტრი კურსდამთავრებულებზე გასცემს ISO 9001:2015 ლიცენზიის შესაბამის ორენოვან სერტიფიკატს.

ევროპის აკადემიური ცენტრი თანამშრომლობს კომპანიებთან სპეციალური კორპორატიული შეთავაზებების სახით. დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 598341215

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

ქ. თბილისი, კოსტავას 67 (სართული 2)
ტელ: (+995 32) 2 238 234, 599 334 700

ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. 13 (ქუთაისის უნივერსიტეტის პირველი სართული)
ტელ: (+995 431) 236060; 598 802227

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის 32/33
ტელ: (+995 422) 293 293; 592700066

ქ. ზუგდიდი, კოსტავას 54, მესამე სართული (საქართველოს ბანკის ცენტრალური ოფისის გვერდით)
ტელ: 596 78 77 00

ვებ-გვერდი: http://www.pdcgeo.ge/
ელ-ფოსტა: [email protected]
ყოველდღიური სიახლეებისთვის გამოიწერეთ "ევროპულიცენტრის" Facebook: https://goo.gl/XrI6Jg

განთ. 30 სექტემბერი 11:23

ბოლო ვადა 29 ოქტომბერი 00:00

500 ლარი

შიდა აუდიტის ძირითადი ტრენინგ-კურსი

ID 62755

"ევროპის აკადემიური ცენტრი" აცხადებს მიღებას ტრენინგ- კურსზე: შიდა აუდიტის ძირითადი კურსი.

თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და ზუგდიდის ევროპის აკადემიური ცენტრის ფილიალებში სწავლების მსურველთათვის, მიმდინარეობს რეგისტრაციები!
ჯგუფებში რეგისტრაციისათვის გადადით ბმულზე: https://goo.gl/2ySvaG

კურსი ითვალისწინებს შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკული ცოდნის მიღებას აღნიშნული მიმართულებით.

აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.

პროგრამის აღწერა:

- შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები 1000 -2 500;
- სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ კანონი;
- ეთიკის კოდექსი;
- PIFC საერთაშორისო პრაქტიკა;
- აუდიტის განხორციელების მეთოდები;
- რისკების შეფასება;
- თაღლითობის რისკი;
- შიდა კონტროლის სისტემა;
- აუდიტორული შერჩევა;
- აუდიტის დასკვნის ფორმირება;
- შიდა და გარე აუდიტის სხვაობა და კომუნიკაცია;

სრული კურსის ხანგრძლივობა: 5 კვირა (20 საათი)
სწავლების გრაფიკი: კვირაში 2-ჯერ
კურსის ღირებულება: 500 ლარი (დღგ გათვალისწინებით)
ტრენინგს კითხულობს შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების განმახორციელებელი ორგანოს სერტიფიცირებული ტრენერი.

"ევროპის აკადემიური ცენტრი" თანამშრომლობს კომპანიებთან სპეციალური კორპორატიული შეთავაზებების სახით. დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 598341215

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

ქ. თბილისი, კოსტავას 67 (სართული 2)
ტელ: (+995 32) 2 238 234, 599 334 700

ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. 13 (ქუთაისის უნივერსიტეტის პირველი სართული)
ტელ: (+995 431) 236060; 598 802227

ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის 32/33
ტელ: (+995 422) 293 293; 592700066

ქ. ზუგდიდი, კოსტავას 54, მესამე სართული (საქართველოს ბანკის ცენტრალური ოფისის გვერდით)
ტელ: 596 78 77 00

ვებ-გვერდი: http://www.pdcgeo.ge/
ელ-ფოსტა: [email protected]

ყოველდღიური სიახლეებისთვის გამოიწერეთ "ევროპული ცენტრის" Facebook: https://goo.gl/XrI6Jg

განთ. 30 სექტემბერი 11:21

ბოლო ვადა 29 ოქტომბერი 00:00

1 ლარი

მოვამზადებ მათემატიკაში

ID 62204

გამოცდილი პედაგოგი მოვამზადებ მათემატიკაში (ქართულ და რუსულ ენაზე) სკოლის მოსწავლეებს (V-XII კლასის ჩათვლით) და აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდებისათვის. ასევე მოვამზადებ ზოგად უნარებში. 
ტელ.: 577 37 61 08

განთ. 30 აგვისტო 12:50

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00