ფილტრი

ვაკანსიები

vip

კონკურსი ჟურნალისტებისთვის

ID 59002

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "პენიტენციური და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით" ფარგლებში, ორგანიზაცია "ციხის საერთაშორისო რეფორმის" სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისი აცხადებს კონკურსს ჟურნალისტებისთვის, რათა გამოვლინდეს საუკეთესო ნამუშევრები პენიტენციური და პრობაციის სისტემების რეფორმების პროცესში მიღწეული პროგრესის, არსებული ტენდენციების და გამოწვევების შესახებ. კონკურსის მიზანია მედიისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებით ხელი შეეწყოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას პენიტენციური და პრობაციის სისტემებში მიმდინარე რეფორმების შესახებ და გაზარდოს გადაწყვეტილების მიმღები პოლიტიკური ინსტიტუციების ანგარიშვალდებულება აღნიშნული პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. საქართველოში მოქმედი ყველა ტელე-რადიო, ბეჭდვით და ონლაინ მედიის წარმომადგენლებს შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობის მიღება.

კონკურსში მონაწილეობის აუცილებელი კრიტერიუმია ნამუშევარი ეხებოდეს ქვემოთ მოცემულ ერთ ან რამდენიმე თემას:

 • საქართველოში მსჯავრდებულთა (მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების) უფლებრივი მდგომარეობა;
 • პირობითი მსჯავრისა და არასაპატიმრო სასჯელების აღსრულების პროცესში მსჯავრდებულთა (მათ შორის მოწყვალდი ჯგუფების) უფლებრივი მდგომარეობა
 • საქართველოში მსჯავრდებულთა საყოფაცხოვრებო პირობები;
 • პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სამუშაო პირობები;
 • რეაბილიტაციის პროგრამები პრობაციონერებისთვის
 • მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამები და მათი ეფექტურობა;
 • ჯანდაცვა პენიტენციურ სისტემაში;
 • უვადო თავისუფლებააღკვეთილი და მაღალი რისკის პატიმრების მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში.


ნამუშევრების წარდგენა შესაძლებელია სამ კატეგორიაში:

 • საუკეთესო ანალიტიკური სტატია ან ნარკვევი ონლაინ/ბეჭდვით მედიაში
 • საუკეთესო ტელე/რადიო სიუჟეტი ან რეპორტაჟი;
 • საუკეთესო ბლოგ პოსტი.


კონკურსში მონაწილეობის წესები:

1. კონკურსანტებმა (საქართველოს მოქალაქეები 18 წლის ზემოთ) აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე ([email protected]) უნდა გამოგზავნონ შემდეგი ინფორმაცია:

** ავტორის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა;
** დამსაქმებლის (რედაქტორის) სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია;
** შესაბამისი მასალა (ლინკი ვებ-მისამართზე, სადაც ნაშრომია განთავსებული, მასალის გამოქვეყნების თარიღი).

2. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იმ ჟურნალისტებს, ვინც საკუთარ ნაშრომებს გამოაქვეყნებს/უკვე გამოუქვეყნებია საქართველოში რეგისტრირებულ ბეჭდვით ან/და ონლაინ გამოცემაში ან ტრანსლირებას მოახდენს/ტრანსლირება მოუხდენია ტელე ან რადიო მაუწყებლის მეშვეობით 2018 წლის 1 სექტემბრიდან 2019 წლის 30 მაისამდე.

3. საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 მაისი.

4. გუნდური საკონკურსო ნამუშევრის წარდგენის შემთხვევაში, განაცხადის ფორმაში ყველა თანაავტორის სახელის და გვარის მითითება სავალდებულოა.

5. იგულისხმება, რომ საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენით, კონკურსის მონაწილეები ეთანხმებიან კონკურსის წესებსა და პირობებს;

6. თითოეულ კატეგორიაში გამოცხადდება ერთი გამარჯვებული, რომელსაც გადაეცემა ფულადი ჯილდო დარიცხული 1000 ლარის ოდენობით.

გამარჯვებულები დასახელდებიან 2019 წლის ივნისში.

გთხოვთ, დამატებითი ინფორმაცია იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში.

განთ. 28 თებერვალი 14:41

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

სამუშაო ვიზიტი მოსამართლეებისთვის აშშ-ში

ID 59743

USAID/PROLoG-ის სამუშაო ვიზიტი აშშ-ში, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზაციის მოსამართლეებისათვის.


ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ (USAID), "აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის" მიერ განხორციელებული პროექტის, "კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (PROLoG) ფარგლებში, განავრცო საქმიანობა საქართველოში სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზაციის მოსამართლეებისთვის პროფესიული ზრდის შესაძლებლობების შექმნის მიმართულებით. აღნიშნული ხელს შეუწყობს მოსამართლეთა საქმიანობის უფრო ეფექტურად წარმართვას ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ლიდერობა, ცვლილებების მართვა, სასამართლო საქმეთა მართვა, სასამართლო ეთიკა და დისციპლინა.

თანდართული ფორმა განკუთვნილია აშშ-ში დაგეგმილ სამუშაო ვიზიტში მონაწილეობის მსურველი მოსამართლეებისთვის. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზაციის ყველა ინსტანციის მოსამართლეს, მათ შორის მაგისტრატ მოსამართლეებს.

პროგრამა ითვალისწინებს სამოქალაქო ან/და ადმინისტრაციული სპეციალიზაციის მქონე მოსამართლეების ვიზიტებს აშშ-ში, სულ მცირე ერთ კვირიანი ინტენსიური პროგრამით. თითოეული ვიზიტის ფარგლებში, ქართველი მოსამართლე იმუშავებს ამერიკელ მოსამართლესთან ერთად და დააკვირდება მის საქმიანობას, როგორც სასამართლო დარბაზში, ისე მის გარეთ. ვიზიტები სავარაუდოდ განხორციელდება 2019 წლის ივლისი-სექტემბრის პერიოდში. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ შერჩეულ კანდიდატებს ჩაუტარდებათ ინგლისური ენის ტესტი კითხვის, საუბრის და მოსმენის კომპონენტებში. პროგრამაში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა ინგლისური ენის (მათ შორის, იურიდიული ტერმინოლოგიის), ცოდნა კემბრიჯის B2, ან IELTS-ის მე-6 დონეზე.

კონკურსის მონაწილეთა სამართლიან და ობიექტურ შერჩევას განახორციელებს შერჩევის კომიტეტი USAID-ის ხელმძღვანელობით, შეფასების შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

 • ინგლისური ენის ცოდნის დონე;
 • როგორ გეგმავს კანდიდატი მიღებული ცოდნისა და გამოცდილებას გაზიარებას საქართველოში დაბრუნების შემდეგ;
 • რამდენად დაინტერესებულია კანდიდატი, გამოიყენოს მის სამოსამართლო საქმიანობაში აშშ-ში მიღებული გამოცდილება, ან დანერგოს აშშ-ის სასამართლოში არსებული პოზიტიური პრაქტიკა.


ფორმის შევსებასთან დაკავშირებული შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ პროექტის კოორდინატორს, ბაქარ ჯიქიას, ელ-ფოსტა: [email protected] ტელ.: 577 448831.

გთხოვთ, შეავსოთ და გამოგვიგზავნოთ მიმართვის ფორმა, CV-თან ერთად, შემდეგ ელ. ფოსტაზე: [email protected] არაუგვიანეს 2019 წლის 2 აპრილისა. ფოტოსურათის დართვა სასურველია, თუმცა არა სავალდებულო.

განთ. დღეს 16:42

ბოლო ვადა 2 აპრილი 00:00

ტრენინგი ადვოკატებისთვის - ნარკოპოლიტიკა და ადამ. უფლებები

ID 59681

ტრენინგი სისხლის სამართლის ადვოკატებისთვის - "მოქმედი ნარკოპოლიტიკა და ადამიანის უფლებები"

"ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი" (EMC), 2019 წლის 4 აპრილს, ორგანიზებას გაუწევს ერთდღიან ტრენინგს სისხლის სამართლის ადვოკატებისთვის, თემაზე "მოქმედი ნარკოპოლიტიკა და ადამიანის უფლებები". 

ნარკოპოლიტიკა კვლავ უსამართლოდ მკაცრი და არაჰუმანურია. წელიწადზე მეტია, შეჩერებულია ნარკოპოლიტიკის ფუნდამენტური რეფორმა და პარლამენტში წარდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის განხილვა. საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებული მიდგომების ნაცვლად, ნარკომომხმარებლების მიმართ კვლავ რეპრესიული სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა მოქმედებს. გამოწვევად რჩება ნარკოტიკული დანაშაულების სრულყოფილი გამოძიების, გამოყენებულ სასჯელთა პროპორციულობის, ნარკომომხმარებელთა მკურნალობისა და რეაბილიტაციის სერვისების ხელმისაწვდომობის საკითხები.

ტრენინგის მიზანია, სისხლის სამართლის ადვოკატებთან ერთად მოქმედი ნარკოპოლიტიკის გამოწვევების განხილვა, ნარკოპოლიტიკის ცვლილების მიზნით მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების შინაარსის განხილვა, ნარკოტიკული დანაშაულის მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება და ნარკოპოლიტიკისა და ადამიანის უფლებების სფეროში ცოდნის და მგრძნობელობის გაზრდა სისხლის სამართლის ადვოკატებისთვის. ამ მიზნით, ტრენინგის ფარგლებში მიმოხილული იქნება ნარკოტიკულ დანაშაულებთან მიმართებით საკანონმდებლო და მართლმსაჯულების პრობლემები, საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით.

ფორმატი:

ტრენინგზე ნარკოპოლიტიკის სფეროს ექსპერტები, ნარკოლოგები, ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები და აქტივისტები წაიკითხავენ მოხსენებებს ნარკოპოლიტიკის და ადამიანის უფლებების სფეროში არსებულ აქტუალურ საკითხებზე. თითოეული სესიის შემდეგ გათვალისწინებული იქნება დრო ტრენინგის მონაწილეთა მოსაზრებების, შეკითხვებისა და დისკუსიისთვის. 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 10:00-17:00 საათი.

მონაწილეთა შერჩევა:

ტრენინგში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სპეციალური სააპლიკაციო ფორმა.

ტრენინგში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ სისხლის სამართლის, ან საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატებს, რომლებიც აწარმოებენ ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებულ საქმეებს. მონაწილეთა შერჩევა მოხდება ტრენინგისთვის განკუთვნილი სააპლიკაციო ფორმების შეფასების საფუძველზე. ორგანიზაცია დაუკავშირდება შერჩეულ კანდიდატებს.

ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად, მსურველებმა შევსებული სააპლიკაციო ფორმა უნდა გაგზავნონ ელფოსტაზე: [email protected] 2019 წლის 25 მარტის ჩათვლით. გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითოთ: "ტრენინგი სისხლის სამართლის ადვოკატებისთვის."

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ: +995 32 2 233706. 

ელ-ფოსტა: [email protected] 
Facebook: https://www.facebook.com/EMCRIGHTS/

განთ. გუშინ 12:56

ბოლო ვადა 25 მარტი 00:00

უმაღლესი განათლება ჩინეთში

ID 59470

ისწავლე ჩინეთში ან გააგრძელე სწავლა და გახდი საერთაშორისო დონის სპეციალისტი!

გახდი საერთაშორისო დონის სპეციალისტი და მიიღე უმაღლესი განათლება ჩინეთის წამყვან ტოპ უნივერსიტეტში - Dalian Polytechnic University

"ბრიტანეთის სამყარო" არის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში დალიანის პოლიტექტნიკური უნივერსიტეტის და გთავაზობთ საუკეთესო საბაკალავრო პროგრამებს იდეალური საცხოვრებელი პირობებით და შეღავათიან ფასად. დალიანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი მდებარეობს ულამაზეს ქალაქ დალიანში, რომელსაც რომანტიულ ქალაქს ეძახიან. გამოირჩევა საუკეთესო ბუნებით, სტუდენტური ცხოვრების მაღალი სტანდარტით, მეგობრული ხალხით და მაღალი ზოგადი ეკონომიური მდგომარეობით. დალიანის უნივერსიტეტი დაარსდა 1958 წელს და ყოველწლიურად ათასობით უცხოელ სტუდენტს მასპინძლობს. 

რეგისტრაცია დაწყებულია. ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით. 598 565 365 ან 599 277971

მიმდინარე პროგრამები ისწავლება ინგლისურად.

ბაკალავრიატის ხანგრძლივობა 4 წელი. თუ უკვე სწავლობთ და გინდათ გაგრძელება სწავლის ჩინეთში, ამ შემთხვევაში შესაძლოა კონკრეტული სემესტრიდან ან კურსიდან გააგრძელოთ.

მიმდინარე საბაკალავრო პროგრამები და ფასები:

 • International trade 
 • Computer Science & Technology 
 • Food Science & Engineering 


პროგრამის ფასი: 14000 ლარი (1 წელი)
საცხოვრებელი პირობები: 5000 ლარი ინდივიდუალური კეთილმოწყობილი ოთახი (1 წელი)
ლიტერატურის საფასური: 1000 ლარი 
დაზღვევა: 1500 ლარი
ბრიტანეთის სამყაროს მომსახურების საფასური: 700 ლარი

დამატებით დაგჭირდებათ:

 • ბილეთის საფასური
 • სავიზო მოსაკრებელი


იჩქარეთ, ადგილები შეზღუდულია და რეგისტრაცია უკვე დაიწყო. 

რეგისტრაციისათვის აუცილებელია:

1. საშუალო სკოლის ატესტატი 
2. თუ უკვე სწავლობთ უნივერსიტეტში, ცნობა უნივერსიტეტიდან.
3. უნდა მოხვიდეთ ჩვენს ოფისში და გაიაროთ გასაუბრება ინგლისურ ენაზე. მინიმუმი ინგლისური ენის ცოდნის დონე B1. (ჩვენი მისამართია: პეკინის . 34, მესამე სართული, ოთახი 328)

რეგისტრაციისათვის დაგვიკავშირდით და წინასწარ დანიშნეთ შეხვედრა გასაუბრებისათვის.

ბრიტანეთის სამყარო
მისამართი: პეკინის ქ. 34, მესამე სართული, ოთახი 328
ტელ: 598 565 365, 599 277971
http://www.britishworld.ge
http://www.facebook.com/britishworldtbilisi

განთ. 13 მარტი 10:49

ბოლო ვადა 13 აპრილი 00:00

400 ლარი

ბავშვთა ნევროლოგი

ID 59449

შპს "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური" აცხადებს ვაკანსიას პოზიციაზე: ბავშვთა ნევროლოგი - მორიგე ექიმი

სავალდებულო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი სამედიცინო განათლება - დიპლომირებული ექიმი;
 • სახელმწიფო სერტიფიკატი - "ბავშვთა ნევროლოგია";
 • კლინიკურ სტაციონარში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;


სამუშაო რეჟიმი: მორიგეობა 4 დღეში ერთხელ.
ხელფასი: 400 ლარი, ხელზე ასაღები.

ვაკანსიით დაინტერესებული პირები შეირჩევიან გასაუბრების საფუძველზე.

დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნეთ ავტობიოგრაფია (CV) ფოტოსურათით ელ.მისამართზე: [email protected]

განთ. 12 მარტი 12:29

ბოლო ვადა 12 აპრილი 00:00

ტრენინგი ძვირფასი ლითონების მიმღებთათვის

ID 59378

"ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებსა და ნაწარმთან დაკავშირებით საქმიანობაში მონაწილე პირთა უფლებებზე სამოქალაქო ზედამხედველობის საზოგადოება" (CSSOP) აცხადებს ტრენინგს ძვირფასი ლითონების მიმღებთათვის.

სწავლების დროს თქვენ შეისწავლით:

თეორიულ ნაწილში:

** საქართველოში ლომბარდების სისტემას და მასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას;
** ძვირფას ლითონებს (ოქრო, ვერცხლი, პლატინა, პალადიუმი), მათი გამოყენებით დამზადებული ნაკეთობების სინჯთა სისტემებს, სინჯის განსაზღვრის (დადგენის) მეთოდებს და ტექნიკას;
** ნაკეთობებზე სინჯის აღმნიშვნელი დამღების სახეობებს და პერიოდიკას;
** ლომბარდის მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებს;
** ეროვნული და უცხოური (ევრო, დოლარი) ვალუტის ბანკნოტებისა და მონეტების დამცავ მექანიზმებს და მათთან დაკავშირებულ ოპერაციებს;
** ლომბარდის საფასო სტრატეგიის განსაზღვრას, ფასეულობათა შეფასების კრიტერიუმებს და მეთოდებს;
** კრედიტების გაცემის ორგანიზებას;
** ძვირფასი ლითონების ნაკეთობების დახასიათებას, კლასიფიკაციას, მათი მიღების, შენახვის და გაცემის წესებს;
** სალარო ოპერაციების სამუშაო პროცედურებს და უნარ-ჩვევებს.

პრაქტიკულ ნაწილში:

** ყალბი და ფალსიფიცირებული საიუველირო ნაკეთობების ამოცნობის ტექნიკურ მეთოდებს და საშუალებებს;
** ყალბი ფულადი ბანკნოტების გამოვლენის ტექნიკასა და მათზე რეაგირების წესებს;
** ძვირფასი ლითონების სინჯების დადგენას სასინჯი ქვის, ეტალონური "ნემსების" და რეაქტივების გამოყენებით;
** ხვედრითი წონის მეთოდით სინჯის დადგენის ტექნიკას;
** ძვირფასი ქვების დიაგნოსტიკას და წონის განსაზღვრას;
** ნაკეთობაში შემავალი ქვებისა და საათის კორპუსების წონის გათვლის ტექნიკას.

სწავლების კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა, აიმაღლოთ კვალიფიკაცია ან დასაქმდეთ: კომერციულ ბანკებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, ლომბარდებში, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში, სავაჭრო ცენტრებსა და კაზინოებში შემდეგ პოზიციებზე;

** მოლარე;
** ექსპერტ - შემფასებელი;
** ოპერატორი;
** მოლარე - ოპერატორი;
** სავაჭრო დილერი;
** ფასეულობათა მიმღები.

ტრენინგის ხანგრძლივობაა 5 დღე (დღეში 2 საათი), აქედან ერთი დღე პრაქტიკული სწავლება "საზოგადოების" სასინჯ ლაბორატორიაში.
ტრენინგის ღირებულებაა 100 ლარი. იგი მოიცავს: სწავლების საფასურს, სასწავლო მასალებს და სერტიფიკატს.

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი, აგრეთვე, მსმენლის მოთხოვნით - სარეკომენდაციო წერილი მისი შემდგომში დასაქმების თაობაზე.

ნიშანდობლივია, რომ თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ლომბარდებს და ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს ნაღდ ფულსა და ძვირფას ლითონებთან მიმართებაში აქვთ რამდენიმე საერთო ნიშანი, კერძოდ:

** უამრავი კომერციული ბანკი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ახორციელებს სალომბარდე საქმიანობას ძვირფასი ლითონების უზრუნველყოფით;
** ყველა კომერციული ბანკი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ახორციელებს ეროვნული და უცხოური ვალუტის კონვერტაციას;
** ყველა ლომბარდი ახორციელებს სესხის გაცემას, როგორც ეროვნულ, აგრეთვე, უცხოურ ვალუტაში ძვირფასი ლითონების უზრუნველყოფით;
** უამრავი ლომბარდი ახორციელებს ეროვნული და უცხოური ვალუტის კონვერტაციას;
** ყველა გადამცვლელი პუნქტი ახორციელებს ეროვნული და უცხოური ვალუტის კონვერტაციას.

ამ საერთო ნიშნებიდან გამომდინარე, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, აღნიშნული სწავლების დროს ან შემდგომ დამატებით აიღოთ ნაღდ ფულთან მუშაობის კვალიფიკაციის შესახებ მოლარის, ოპერატორის და მოლარე - ოპერატორის სერტიფიკატი.

პროგრამის წამყვანები:

მიხეილ ბეგიაშვილი - 1981 წლიდან 2001 წლამდე სასინჯი ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის უფროსი, ამავე წლებში მან საფუძველი ჩაუყარა ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვების სწავლების კურსებს; 2005 წლიდან დააარსა (აიპ) "ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებსა და ნაწარმთან დაკავშირებით საქმიანობაში მონაწილე პირთა უფლებებზე სამოქალაქო ზედამხედველობის საზოგადოება", რომელშიც გაერთიანებულნი არიან ძვირფას ლითონებსა და ძვირფას ქვებთან დაკავშირებით ბიზნეს სფეროებში მონაწილე სუბიექტები; აქვე ფუნქციონირებს "სასინჯი სამსახური", რომელიც აწარმოებს ლაბორატორიულ პირობებში ძვირფასი ლითონების სინჯის დადგენას და მათ დადამღვას შესაბამისი სინჯის აღმნიშვნელი დამღით.

მიხეილ ბეგიაშვილთან ერთად ტრენინგს უძღვებიან ფულადი ნიშნებისა და ძვირფასი ლითონების მაღალკვალიფიციური ექსპერტები, რომლებიც თავის დროზე აღნიშნულ პოზიციებზე მუშაობდნენ საქართველოს ეროვნულ ბანკში, გავლილი აქვთ სწავლება და სტაჟირება ჩეხეთის და საფრანგეთის ცენტრალურ ბანკებში, ფულის მბეჭდავ კომპანიებში "შარლ - ობერტური" და ნშდ, პარიზის ზარაფხანაში და ა.შ.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ტელ: 2 519386, 2 356554, 599 561793
ელ.ფოსტა: [email protected]
ვებ გვერდი: http://www.cssop.org

განთ. 11 მარტი 13:53

ბოლო ვადა 11 აპრილი 00:00

111 ლარი

შრომის უსაფრთხოება.

ID 59335

ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი აგრძელებს მიღებას ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ და მოთხოვნად თემაზე შრომის უსაფრთხოება. 

მოსამზადებელი ტრენინგ-კურსი მორგებულია როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ მოთხოვნებზე.

ტრენინგის მიზანი:

კომპანიების ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერებისთვის, საჭირო კომპეტენციების განვითარება ორგანიზაციაში ჯანმრთელობისა და შრომის
უსაფრთხოების ეფექტური მართვისთვის.
კურსი გათლილია;
კომპანიების ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერებისთვის, ინჟინრებისთვის, შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირებისთვის.

ტრენინგის თემატიკა.
პირველადი სამედიცინო დახმარება;
- ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო მიმოხილვა;
- სახანძრო უსაფრთხოება და ხანძართან ბრძოლა;
- რისკების შეფასება სამუშაო ადგილზე;
- ჩაკეტილ სივრცეში მუშაობა;
- ელექტრო უსაფრთხოება;
- სიმაღლეზე უსაფრთხოდ მუშაობა;
- ავტოკარის უსაფრთხოდ მუშაობა.
-ელექტროუსაფრთხოება
-სტატიკური ელექტროობისგან დაცვა 
-მაღალი წნევის მოწყობილებები
-უსაფრთხოება მშენებლობაზე და საწყობებში
-შრომის უსაფრთხოება.

ფასები და პირობები:

ტრენინგის ღირებულება:
700 ლარი. კორპორატიული დაკვეთის შემთხვევაში კურსის საფასური შემცირდება 20 % .

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ორი სახის შრომის უსაფრთხოებისა და პირველადი გადაუდებლი სამედიცინო დახმარების სერთიფიკატი.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე დაგვიკავშირდით. 

თბილისი დ.აღმაშენებელის გამ. 172, http://bdc-academy.ge [email protected]
+995 32 251 47 30
593252508 / 593000684

განთ. 9 მარტი 12:58

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

111 ლარი

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

ID 59334

პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემსწავლელი თორიულ და პრაქტიკული კურსი.(პრაქტიკული კურსი მოიცავს მულაჟებით მეცადინეობას)

კურსი გათვლილია ნებისმიერი მსმენელისთვის ასევე;

ექიმებისთვის
ექთნებისთვის
საპატრულო სამსახურის თანამშრომლებთათვის
სახანძრო და დაცვის თანამშრომლებთათვის
პედაგოგები – ძიძა აღმზრდელი, მომვლელი
სასჯელ აღსრულების სფეროს ზედამხედველები
რეზიდენტებისთვის.
მაშველთათის.
აეროპორტის თანამშრომელთათვის .
სასწრაფოს თანამშრომელთათვის და ა.შ.
სასტუმროების თანშრომელთათვის.
პროგრამა გათვლილია ექიმის მოსვლამდე პირველად სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების გასაწევად.

კურსი მოიცავს შემდეგ პროგრამას;

გულ–ფილტვის რეანიმაცია. მოზარდები, ბავშვები 0–1წლამდე, 1–8 წლამდე.
გულის დეფიბრილაცია.
არიტმიის ელექტროიმპულსური თერაპია.
ტრაქეის ინტუბაცია.
ვენების პუნქცია და კათეტერიზაცია
კუჭის ამორეცხვა.
გულის პარკუჭების ფიბრილაცია
ასისტოლია (გულის გაჩერება) პაროქსიზმული ტაქიკარდია.
გულის სრული გარდიგარდმო ბლოკადა. მწვავე ბრადიარითმია.
დიაბეტი: ჰიპოგლიკემური კომა. ჰიპერგლიკემური კომა. 
ანაფილაქსიური შოკი.
ბრონქული ასთმა.
ტკივილი მკერდში (პერიკარდიტი, ინფარქტი, ანევრიზმა, დიაფრაგმის თიაქარი)
ტკივილი მუცელში (მწვავე მუცელი)
ჰიპერტონული კრიზი (მაღალი წნევა)
გრიპი.
მიოკარდუმის ინფარქტი–გაუტკივარება, ანტიკოაგულანტური და ფიბრინოლიზური თერაპია. ჰიპოტენზური თერაპია. კარდიოგენური შოკის მკურნალობა.
კოლაფსი.
სისხლდენა. სისხლდენის ლოკალიზაცია.
სისხლდენა ფილტვებიდან.
სისხლდენა საყლაპავიდან.
სისხლდენა კუჭ–ნაწლავიდან.
სისხლდენის მკურნალობა. ადგილობრივი. ჰემოსტატიკური საშვალებები. პლაზმის შემცველი ხსნარები.
ინსულტები.
გულისწასვლა.
დამწვრობა.
მოყინვა. საერთო გაციება. გაყინვა.
ფილტვების შეშუპება. გულის ასთმა.
პნევმონია 
ხორხის სტენოზი.
კვინკეს შეშუპება.
მწვავე ლარინგიტი. ცრუ კრუპი.
ხორხის დიფთერია. ნამდვილი კრუპი.
უცხო სხეული ზემო სასუნთქ გზებსა და ბრონქებში.
სითბური დაკვრა.
დახრჩობა.
ელექტროტრავმა. მეხის დაცემა.
ეპილეფსია.
მოწამვლის მკურნალობის პრინციპები.
წამლებით მოწამვლა.
საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო მოწამვლა.
მომწამვლელლი მცენარეები. სოკოები და ცხოველები.
მწერების და გველების ნაკმენები. მკურნალობა.
ემოციური სტრესი. (ჰიპერვენტელაცია)
მოტეხილობა. კლასიფიკაცია. იმობილიზაცია. მკურნალობა.
უბედური შემთხვევისას ზოგადი მოქცევის წესები. სიცოცხლის ალგორითმი.
შოკი.
მასობრივი კატასტროფების დროს პირველადი დახმარების პრინციპები. ტრიაჟი. CRASH-სინდრომი. (ხანგრძლივი ზეწოლის სინდრომი)
მშობიარობა. მართვა
ჭრილობები. კლასიფიკაცია. მკურნალობის ტაქტიკა.
ალკოჰოლიზმი. თანამედროვე მკურნალობის მეთოდები.
ნარკომანია. თანამედროვე ტაქტიკა.
ეპილეფსია. თანამედროვე შეხედულებები. მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები.
სამხედრო საველე აფთიაქი.
სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარება.
ლაბორატორიული თანამედროვე მაჩვენებლები.
კურსის ხანგრძლიობა შეადგენს 2 თვეს.

სავალდებულო კურსს შესაძლოა დაემატოს სპეციფიკის და მოთხოვნის მიხედვით თემატური ლექციები.კორპორატიული დაკვეთის შემთხვეაში კურსის საფასური დაყვანილია მინიმუმამდე.შესაძლებლეია ასევე თვენი სურვილის მიხედვით დღეების და საათების შერჩევა, კურსის ინტენსიური მეთოდით ჩატრება, რათა ტრეინინგი ჩატარდეს უმოკლეს ვადაში.

ტრეინინგს წაიკითხავს გამოცდილი სამედიცინო მრავალ წლიანი პრაქტიკის მქონე ექიმი ქალბატონი თამარ ბეჟანიშვილი 

სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

ცენტრის მიერ გადამზადებულია წლების მანძილზე არა ერთი ორგანიზაციის თანამშრომელი როგორც თბილისში, ასევე სხვა და სხვა რაიონებში.კორპორატიული კლიენტების შემთხვევაში ცენტრის კუთვნილი ლიტერატურა გადაეცემათ მსურველებს უფასოდ.

,,ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected]
www.bdc-center.

განთ. 9 მარტი 12:57

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

111 ლარი

ფარმაციის შემსწავლელი ტრენინგ კურსები - უფასო პრაქტიკით

ID 59333

გთავაზობთ ფარმაციის შემსწავლელ ტრენინგ–კურსს.

ნებისმიერი მსურველთათვის.ტრენინგები მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს და გათვალისწინებულია ისეთი მსმენელებისთვის, რომელთა მიზანია იმუშაოს ან მუშაობს ფარმაცევტად და სურს პროფესიული დონის ამაღლება.

თეორიული კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 თვეს. თეორიული კურსისი გავლის შემდეგ მსმენლები მიუხედავად მათი ტესტირების შედეგებისა გაივლიან სტაჟირებას სხვადა სხვა აფთიაქებში .( რომლის საფასურსაც აფინანსებს ბიდისი აკადემია)

პროგრამის მიზანი-

შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, რომელთაც ექნებათ სისტემური ცოდნა ფარმაციაში დინამიკურად ცვლად გარემოში მუშაობისა და ორგანიზატორის უნარჩვევები, რათა შეძლონ დარგის სპეციალისტებზე ყოველდღიურად მზარდი მოთხოვნებისადმი ფეხის აწყობა. მოცემული მიზნის მისაღწევად აკადემიის აკადემიური პერსონალი თავის პოტენციალით და შემადგენლობით უზრუნველყოფს დასახული მიზნის წარმატებით შესრულებას.

ფარმაცია არის მედიცინის ერთ-ერთი დარგი, რომელში დასაქმებულ სპეციალისტებს, თანამედროვე მედიცინა განვითარების ამ ეტაპზე ყოველდღიურად მზარდ მოთხოვნებს უყენებს. აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანია მოვამზადოთ მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი ფარმაცევტები, რომლებიც ფლობენ ფარმაციაში დღევანდელი დღისთვის შესაბამის ცოდნას, ამ ცოდნის მოპოვების, გაღრმავებისა და გამოყენების უნარებს.

პროგრამა აგებულია დარგში თანამედრვე მიღწევებსა და სტანდარტებზე, რომელიც მოდიფიცირებულია ჩვენი სასწავლებლის კონკრეტული სპეციფიკის გათვალისწინებით, რათა ჩვენს მიერ მომზადებული სპეციალისტი აღჭურვილი იყოს თანამედროვე ცოდნით და ამასთან ერთად ფლობდეს ამ ცოდნის პრაქტიკული რეალიზაციის თანამედროვე ინსტრუმენტებს. გავზარდოთ ფარმაცევტი, რომელიც თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში თავისუფლად იმოქმედებს, როგორც საერთაშორისო კონვენციებით გათვალისწინებულ სტანდარტების ასევე ეროვნულ კანონმდებლობისა და გაიდლაინების გამოყენებით.

კურსი მოიცავს;

ზოგადი ფარმაკოლოგია.
ვიტამინები.
თ/ტ მეტაბოლიზმზე მოქმედი პრეპარატები–– ნოოტროპული საშუალებები.
ანტიჰისტამინური პრეპარატები.
ხველების საწინააღმდეგო საშუალებები.
ჰიპოფიზის ჰორმონები.
ესტროგენული პრეპარატები.
ჰიპოგლიკემიური პრეპარატები.
ვაზოდილატატორები–ანტიანგინალური პრეპარატები.
ანტიაგრეგანტები ანტიკუაგულანტები.
ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების პრეპარატები.
საჭმლის მომნელებელი სისტემა.
ანემია.
გულის დაავადებები.საგულე გლუკოზიდები.
ანტიარითმიული პრეპარატები.
გლუკოკორტიკოიდები (სტეროიდები)
ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები.
ამინოგლიკოზიდები.
პენიცილინის ჯგუფის სულფანილამიდები.
ანტიპროტოზოული პრეპარატები.ანტიმიკოზური საშუალებები.
ანტიჰელმითური საშუალებები.
ჰიპოთენზიური საშუალებები.
ფსიქოტროპული საშუალებები.
ეპილეფსიის საწინააღმდეგო საშუალებები.პარკინსონიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები.
თვალის დაავადებები.სამკურნალო პრეპარატები
ფაგებით მკურნალობა.საოჯახო აფთიაქი.
კლიენტებთან ურთიერთობა– შეთავაზება,მომსახურების მოკლე კურსი.
ტრეინინგის მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასწავლო მასალით. 

კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება.

კურსის კოორინატორია გამოცდილი კვალიფიკაციის მქონე მოქმედი ფარმაცევტი ლია ჯაში .
წარმატებულ მსმენელებს ეძლევათ დასაქმების შესაძლებლობა.
გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.
ჩაწერა მიმდინარეობს წინასწარი ჩაწერის საფუძველზე. 

,,ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected]

განთ. 9 მარტი 12:56

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

111 ლარი

კულინარიის შემსწავლელი კურსი სტაჟრებით და დასაქმებით. კურსის კოორდიანტორია მანუელ ბანდერა.

ID 59332

კულინარიის შემსწავლელი კურსი სტაჟირებით

თანამედროვე კულინარია,კვების ტექნოლოგიები.

კურსის კოორდინატორია მანუელ ფაუნდეს ბარანდა.
ბი დი სი აკადემია გთავაზობთ ყველაზე პრესტიჟულ და მოთხოვნადი სპეციალობის შესწავლას როგორიც არისთანამედროვე კულინარია, კვების ტექნოლოგიები .

კურსის კოორდინატორია მანუელ ფაუნდეს ბარანდა.

კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე შეისწავლოს მზარეულის პროფესია. კურსი მოიცავს როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოურ სამზარეულოს სამზარეულოს სტრუქტურას, კერძების მომზადებას, ჰიგიენურ ნორმებს და ა.შ

კვების ობიექტების სახეები და კლასიფიკაცია;

კერზების მომზადების ტექნოლოგიური ჯაჭვი.

პროდუქტების შენახვის და დამუშავების წესები.

სამზარეულოს ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები;

სამუშაო იარაღებისა და თანამედროვე მანქანა-დანადგარების შერჩევა, მომზადება, გამოყენება, მოვლა და უსაფრთხოება.

კერძების მომზადების ტექნოლოგიური ჯაჭვი და პროდუქტების მიღების და შენახვის წესები , სტანდარტები, მარკირება, სანიტარული და უსფრთხოების ნორმების დაცვა სამზარეულოში. 

საკვები პროდუქტების სახეები, შემადგენლობა;

საკვები პროდუქტების პირველადი დამუშავება (გაწმენდა, გარეცხვა, დადაფასოება), მათი შენახვის წესები. 

შენახვის პირობები.

სანელებლები და მათი კლასიფიკაცია (ქვეყნების მიხედვით);

ქართული სამზარეულოს ისტორია, წარმოშობა, სხვა ქვეყნის სამზარეულოების გავლენები და რეგიონალური თავისებურებები;

რეგიონული სამზარეულოები და მათი სპეციფიკა;

ქართული სამზარეულოს ცივი დ აცხელი კერძების მომზადება მზა რეცეპტური სა და ტექნოლოგიური ბარათის საფუძველზე: მსოფლიო კულინარიული ხელოვნების საფუძვლები და მათი თავისებურებები.

მსოფლიო სამზარეულოს მარტივი სტრუქტურის კერძების რეცეპტურის საფუძველზე მომზადება.

კერძის თვით ღირებულების გამოთვლა.

სხვა და სხვა კვების ობიექტების კლასიფიკაცია;

გაიცემა განვლილი კურსის დამადასტრებელი სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

სრული კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაივლიან სტაჟირებას ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ რესტორნებში,

წარმატებული მსმენელები დასაქმდებიან.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

ტრეინინგი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას.

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან პრაქტიკებით რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით.

დაგვიკავშირდით:

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected]
www.bdc-center.

 

განთ. 9 მარტი 12:56

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

111 ლარი

საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი.

ID 59330

 

საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლას. 

ყურადღება გამახვილდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით წარმოებულ სამეურნეო ოპერაციებზე, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად კორექტირებაზე.

პირველი დონე 1.

ბუღალტერია: მიზნები, საჭიროება, დანიშნულება, აუცილებლობა, პრინციპები, მოთხოვნები; 2. ბუღალტერიის სპეციფიკა დარგების მიხედვით; 3. საბუღალტრო დოკუმენტები: სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები, ელ.ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, ხელშეკრულება, მიღება -ჩაბარების აქტი, საბანკო ამონაწერი, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები; 4. საგადასახადო კანონმდებლობის გაცნობა, საქართველოში მოქმედი გადასახადები; 5. საცდელი ბალანსი: აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი, ბალანსისი ფორმულა, დებიტორებისა და კრედიტორების ცნება, საცდელი ბალანსისი შედგენის წესი (ამოცანები); 6. ბუღალტრული ანგარიშები და ანგარიშზე მუშაობის მექანიზმი: ბუღალტრული ანგარიშის გახსნა, ანგარიშების აქტიური-პასიურობის დადგენა-გამოცნობა, საბალანსე და არასაბალანსე ანგარიშები, ბრუნვებისა და ნაშთების გამოყვანა, ანგარიშის დახურვა (მოცანები) ანგარიშთა გეგმა; 7. ბუღალტრული გატარებები: სამეურნეო ოპერაციის შინაარსის გაშიფვრა, მარტივი და რთული გატარებები, ბუღალტრული გატარების წაკითხვა (ამოცანები); 8. საბოლოო ბალანსის შედგენა: საბოლოო ბალანისის შედგენის თამიმდევრობა (ამოცანები); 9. საშემოსავლო გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (მოცანები); 10. მოგების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები); 11. დღგ: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, სავალდებულო და ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია, საგადასახადო შეღავათი, დღგ-ს გაანგარიშება (ამოცანები); 12. ქონების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები); 13. მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისი რეგისტრაცია; 14. საბუღალტრო დოკუმენტებთან მუშაობა: დიკუმენტების აწყობა-დალაგება თარიღებისა და სხვა ნიშნების მიხედვით, ყოველთვიური დაკუმენტების დალაგება და მემორიალური ორდერის დადება; 15. RS.GE. ელ. ზედნადების შევსება, გაგზავნა, დადასტურება ან უარყოფა, საიტიდან დოკუმენტების ამობეჭდვა; 16. ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. 

მეორე დონე 1.

ფულადი საშუალებების აღრიცხვა: სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა, ბანკის ოპერაციების აღრიცხვა; 2. სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვა: LIFO, FIFO საშუალო შეწონლის მეთოდები; 3. მოთხოვნების (დებიტორების) აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო 4.ვალდებულებების (კრედიტორების) აღრიცხვა (სესხების გარდა) ((პრაქტიკული სამუშაო); 5. შემოსავლების აღრიცხვა (მოცანები) შემოსავლების სახეები, ხელფასისი სახით მიღებული შემოსავლები, ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები; 6. ხარჯების აღრიცხვა ((პრაქტიკული სამუშაო): ხარჯების დალაგება რეალური საქმიანობიდან გამომდინარე და საგადასახადო კოდექსისი მიხედვით; 7. დღგ-ს აღრიცხვა; 8. საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 9. მოგების გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 10.შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი; 11.ბუღალტერიის აწყობა-დალაგება: ახლად შექმნილ სუბიექტებში, უკვე არსებულ სუბიექტებში; 12.თვითღირებულების გაანგარიშება და კალკულაცია (პრაქტიკული სამუშაო ); 13. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი; 14. სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 15. ხელფასის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო); 16. RS.GE. გადასახადების დეკლარირება; 17. ბიუჯეტირება; 18.ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა სტაჟირება გაიაროს საბუღალტრო ორგანიზაციაში სადაც სტაჯირების პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარ–ჩვევების სწავლებაზე. წარმოების, ვაჭრობის, მიწოდების, და მომსახურების საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საფუძველზე. გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.წარმატებულ მსმენლი შესძლებელია დასაქმდეს. 

,,ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected]

განთ. 9 მარტი 12:55

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

ბანკის მოლარე-ოპერატორის მოსამზადებელი კურსი

ID 59258

"ბიზნეს აკადემია" აცხადებს მსმენელების მიღებას ბანკის მოლარე-ოპერატორის პოზიციისთვის მოსამზადებელ კურსზე სტაჟირებით. 

მომზადება მიმდინარეობს "ვითიბი ბანკის", "თიბისი ბანკის", "ბაზისბანკის" და "საქართველოს ბანკის" მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების სტანდარტების დაცვით.

მოსამზადებელ კურსი არის იმ პირებისთვის, ვინც საბანკო სექტორში გეგმავს მუშაობის დაწყებას. ნებისმიერი განათლების მქონე პირს შეუძლია გაიაროს გადამზადება და დასაქმდეს კომერციულ ბანკში დამწყები პირისთვის განკუთვნილ პოზიციებზე.

მხოლოდ "ბიზნეს აკადემიაში" შემოტანილია კერძოდ "ვითიბი ბანკის", "თიბისი ბანკის", "ბაზისბანკის" და სხვა ბანკების სამუშაო საბანკო პროგრამა ALTA ( software) B 6.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს თავისუფლად შეუძლიათ იმუშაონ კომერციულ ბანკებში შემდეგ პოზიციებზე: 

 • მოლარე
 • მოლარე-ოპერატორი
 • უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი
 • ადმინისტრატორი
 •  ოლ-ცენტრის ოპერატორი
 • Express მოლარე-ოპერატორი მოსამზადებელი კურსის თითოეული ლექცია შედგება ორი ნაწილისაგან.

I ლექცია - კომერციული ბანკებიდან შემოტანილი სასწავლო მასალისგან
II ლექცია- პრაქტიკა-საბანკო პროგრამა ALTA ( software) B 6-ში მუშაობა. ALTA ( software) B 6-ში სამუშაო მასალებიც შემოტანილია კომერციული ბანკებიდან.

ბანკის უნივერსალური მოლარე-ოპერატორის პოზიციისთვის მოსამზადებელი პროგრამის მოკლე მიმოხილვა:

 • სალარო /საოპერაციო დღის გახსნა
 • ფიზიკური პირების მომსახურება
 • ყველა საბანკო ანგარიში: მიმდინარეო, მულტისავალუტო/საბარათე ანგარიშების გახსნა, სერვისების ჩართვა და საბანკო ოპერაციების შესრულება
 • ანგარიშებზე ოპერაციების წარმოება
 • შეგროვების ოპერაციები ანგარიშებზე
 • საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო თანხების გადარიცხვები
 • იურიდიული პირის ანგარიშების გახსნა
 • იურიდიული პირების ანგარიშებზე ნაღდი და უნაღდო ოპერაციები
 • საფულე ჩეკის წიგნაკების გაცემა-რეგისტრაცია
 • საფულე ჩეკის წიგნაკით თანხების გაცემა
 • საანაბრე ანგარიშების გახსნა , კონკრეტული მიზნობრიობის მქონე ანგარიშები
 • ფასიანი ქაღალდები
 • საბანკო გადარიცხვები ქვეყნის შიგნით.
 • გადარიცხვები ქვეყნის გარეთ
 • 55 დღიანი საკრედიტო ბარათზე ლიმიტის განსაზღვრა/დამტკიცება/გაცემა
 • 55 დღიანი საკრედიტო ბარათის %-ის დათვლა.
 • საბუთების ფორმირება
 • დებეტური მემორიალური ორდერით , კლიენტის ანგარიშიდან საკომისიოების ჩამოჭრა
 • დიჯიპასის საკომისიო/გატარება
 • ბიზნეს ბარათის საკომისიო/ გატარება
 • ყველა საბანკო ტრანზაქცია, რომელიც ბანკის ფიზიკური თუ იურიდიული პირის ოპერატორის ფუნქცია-მოვალეობაა


მოსამზადებელი კურსის ხანგრძლივობაა ერთი თვე 
მოსამზადებელი ლექციები ჩატარდება კვირაში 4 -ჯერ (ერთ შეხვედრაზე ორი ლექცია-თეორია-პრაქტიკა) 
ლექციის ხანგრძლივობა-2 სთ
I საათი - თეორია, II საათი -პრაქტიკა ALTA ( software) B 6

კურსის ღირებულება: 295 ლარი. 

ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა - 4 მსმენელი
თანხის გადახდა II ლექციისთვის (სრულად)

ინდივიდუალური მეცადინეობა: 590 ლარი

კურსზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს: 

ნაკადი 1 - 11:30
ნაკადი 2 - 13:30 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა: 

 • ორენოვანი სერტიფიკატი 
 • ცნობა სტაჟირების გავლის შესახებ. 
 • რეკომენდაცია ბანკში წარსადგენად 
 • ასევე, სარეკომენდაციო წერილთან ერთად, მსმენელის რეზიუმე სხვადასხვა პოზიციებზე განსახილველად გაიგზავნება კომერციულ ბანკებში


კურსზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს.

კურსზე რეგისტრაციისთვის გამოაგზავნეთ რეზიუმე ელ.ფოსტაზე: [email protected], დასახელებაში მიუთითეთ "ბანკის მოლარე-ოპერატორი და ნაკადი N"

დატეგისტრირებული მსმენელი მიიღებს 24 სთ-ში ელ. შეტყობინებას. კურსის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე SMS შეტყობინებას.

კურსის დაწყების თარიღი იხ. ჩვენს facebook-ის გვერდზე: https://www.facebook.com/biznesakademia 

"ბიზნეს სკოლა და აკადემია"
საკონტაქტო ტელეფონი: +995 598 77 85 82 / 597 70 78 58
მისამართი: მარჯანიშვილის 21, მე-4 სართული, #15

განთ. 7 მარტი 16:51

ბოლო ვადა 6 აპრილი 00:00