ფილტრი

ვაკანსიები

ტრენინგი ბიზნეს კონსულტანტებისათვის

ID 61124

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აწყობს ტრენინგს კონსულტანტებისათვის - Marketing and Selling Consulting Services

ტრენინგის თარიღები: 4-7 ივნისი 2019 (4 დღე)

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა: 1 ივნისი 2019

იხილეთ განცხადების სრული ტექსტი და სარეგისტრაციო ფორმა ინგლისურ ენაზე თანდართულ დოკუმენტში.

განთ. დღეს 11:59

ბოლო ვადა 1 ივნისი 00:00

კონკურსი ტრენინგებში მონაწილეობის მისაღებად

ID 61047

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" საერთაშორისო გამჭვირვალობის გლობალური ანტიკორუფციული მოძრაობის ეროვნული ბიუროა საქართველოში. "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" საქმიანობის მიზანია საჯარო ინსტიტუტების განვითარების, კარგი მმართველობისა და კანონის უზენაესობის დამკვიდრების ხელშეწყობა, მთავრობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა, სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების მხარდაჭერა და საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებების დაცვა. ჩვენი საქმიანობისა და პროექტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ გვერდს http://transparency.ge

ტრენინგის შესახებ:

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" აცხადებს კონკურსს თბილისში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც ჩატარდება 2019 წლის 7 ივნისს, ქ.თბილისში.

ტრენინგში მონაწილეობა უფასოა. ტრენინგის ხანგრძლივობაა 1 დღე. ტრეინინგის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.

ტრენინგი მოიცავს ღია მონაცემთა ბაზებში მუშაობის უნარების გაძლიერებას. ტრენინგის ფარგლებში განსახილველი საკითხებია: 

 • საკანონმდებლო ცვლილებების პროცესის მონიტორინგი ღია წყაროებზე დაყრდნობით;
 • სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგი;
 • პოლიტიკური პარტიების შემომწირველები და მათი მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში;
 • ფიზიკური და იურიდიული პირების შესახებ ინფორმაციის მოძიება;
 • კერძო საკუთრების შესახებ ინფორმაციის მოძიება;
 • თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციები;
 • ღია მონაცემების გამოყენებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები ტრენინგის მონაწილეების მოთხოვნის მიხედვით.


ტრენინგის მიზანია საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მხარდაჭერა ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ასამაღლებლად. ტრენინგი ტარდება ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. 

განაცხადის წარდგენის პროცესი:

დაინტერესებულმა აპლიკანტმა უნდა გამოაგზავნოს CV (ქართულ ან ინგლისურ ენაზე) შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] და გთხოვთ, ელექტრონული განაცხადის სათაურში მიუთითოთ "ჟურნალისტებისათვის ტრენინგებში მონაწილეობა".

განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 25 მაისი.

განთ. 16 მაისი 14:46

ბოლო ვადა 25 მაისი 00:00

ტრენინგი ძვირფასი ლითონების მიმღებთათვის

ID 61035

"ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებსა და ნაწარმთან დაკავშირებით საქმიანობაში მონაწილე პირთა უფლებებზე სამოქალაქო ზედამხედველობის საზოგადოება" (CSSOP) აცხადებს ტრენინგს ძვირფასი ლითონების მიმღებთათვის.

სწავლების დროს თქვენ შეისწავლით:

თეორიულ ნაწილში:

** საქართველოში ლომბარდების სისტემას და მასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას;
** ძვირფას ლითონებს (ოქრო, ვერცხლი, პლატინა, პალადიუმი), მათი გამოყენებით დამზადებული ნაკეთობების სინჯთა სისტემებს, სინჯის განსაზღვრის (დადგენის) მეთოდებს და ტექნიკას;
** ნაკეთობებზე სინჯის აღმნიშვნელი დამღების სახეობებს და პერიოდიკას;
** ლომბარდის მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებს;
** ეროვნული და უცხოური (ევრო, დოლარი) ვალუტის ბანკნოტებისა და მონეტების დამცავ მექანიზმებს და მათთან დაკავშირებულ ოპერაციებს;
** ლომბარდის საფასო სტრატეგიის განსაზღვრას, ფასეულობათა შეფასების კრიტერიუმებს და მეთოდებს;
** კრედიტების გაცემის ორგანიზებას;
** ძვირფასი ლითონების ნაკეთობების დახასიათებას, კლასიფიკაციას, მათი მიღების, შენახვის და გაცემის წესებს;
** სალარო ოპერაციების სამუშაო პროცედურებს და უნარ-ჩვევებს.

პრაქტიკულ ნაწილში:

** ყალბი და ფალსიფიცირებული საიუველირო ნაკეთობების ამოცნობის ტექნიკურ მეთოდებს და საშუალებებს;
** ყალბი ფულადი ბანკნოტების გამოვლენის ტექნიკასა და მათზე რეაგირების წესებს;
** ძვირფასი ლითონების სინჯების დადგენას სასინჯი ქვის, ეტალონური "ნემსების" და რეაქტივების გამოყენებით;
** ხვედრითი წონის მეთოდით სინჯის დადგენის ტექნიკას;
** ძვირფასი ქვების დიაგნოსტიკას და წონის განსაზღვრას;
** ნაკეთობაში შემავალი ქვებისა და საათის კორპუსების წონის გათვლის ტექნიკას.

სწავლების კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა, აიმაღლოთ კვალიფიკაცია ან დასაქმდეთ: კომერციულ ბანკებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, ლომბარდებში, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში, სავაჭრო ცენტრებსა და კაზინოებში შემდეგ პოზიციებზე;

** მოლარე;
** ექსპერტ - შემფასებელი;
** ოპერატორი;
** მოლარე - ოპერატორი;
** სავაჭრო დილერი;
** ფასეულობათა მიმღები.

ტრენინგის ხანგრძლივობაა 5 დღე (დღეში 2 საათი), აქედან ერთი დღე პრაქტიკული სწავლება "საზოგადოების" სასინჯ ლაბორატორიაში.
ტრენინგის ღირებულებაა 100 ლარი. იგი მოიცავს: სწავლების საფასურს, სასწავლო მასალებს და სერტიფიკატს.

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი, აგრეთვე, მსმენლის მოთხოვნით - სარეკომენდაციო წერილი მისი შემდგომში დასაქმების თაობაზე.

ნიშანდობლივია, რომ თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ლომბარდებს და ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს ნაღდ ფულსა და ძვირფას ლითონებთან მიმართებაში აქვთ რამდენიმე საერთო ნიშანი, კერძოდ:

** უამრავი კომერციული ბანკი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ახორციელებს სალომბარდე საქმიანობას ძვირფასი ლითონების უზრუნველყოფით;
** ყველა კომერციული ბანკი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ახორციელებს ეროვნული და უცხოური ვალუტის კონვერტაციას;
** ყველა ლომბარდი ახორციელებს სესხის გაცემას, როგორც ეროვნულ, აგრეთვე, უცხოურ ვალუტაში ძვირფასი ლითონების უზრუნველყოფით;
** უამრავი ლომბარდი ახორციელებს ეროვნული და უცხოური ვალუტის კონვერტაციას;
** ყველა გადამცვლელი პუნქტი ახორციელებს ეროვნული და უცხოური ვალუტის კონვერტაციას.

ამ საერთო ნიშნებიდან გამომდინარე, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, აღნიშნული სწავლების დროს ან შემდგომ დამატებით აიღოთ ნაღდ ფულთან მუშაობის კვალიფიკაციის შესახებ მოლარის, ოპერატორის და მოლარე - ოპერატორის სერტიფიკატი.

პროგრამის წამყვანები:

მიხეილ ბეგიაშვილი - 1981 წლიდან 2001 წლამდე სასინჯი ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის უფროსი, ამავე წლებში მან საფუძველი ჩაუყარა ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვების სწავლების კურსებს; 2005 წლიდან დააარსა (აიპ) "ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებსა და ნაწარმთან დაკავშირებით საქმიანობაში მონაწილე პირთა უფლებებზე სამოქალაქო ზედამხედველობის საზოგადოება", რომელშიც გაერთიანებულნი არიან ძვირფას ლითონებსა და ძვირფას ქვებთან დაკავშირებით ბიზნეს სფეროებში მონაწილე სუბიექტები; აქვე ფუნქციონირებს "სასინჯი სამსახური", რომელიც აწარმოებს ლაბორატორიულ პირობებში ძვირფასი ლითონების სინჯის დადგენას და მათ დადამღვას შესაბამისი სინჯის აღმნიშვნელი დამღით.

მიხეილ ბეგიაშვილთან ერთად ტრენინგს უძღვებიან ფულადი ნიშნებისა და ძვირფასი ლითონების მაღალკვალიფიციური ექსპერტები, რომლებიც თავის დროზე აღნიშნულ პოზიციებზე მუშაობდნენ საქართველოს ეროვნულ ბანკში, გავლილი აქვთ სწავლება და სტაჟირება ჩეხეთის და საფრანგეთის ცენტრალურ ბანკებში, ფულის მბეჭდავ კომპანიებში "შარლ - ობერტური" და ნშდ, პარიზის ზარაფხანაში და ა.შ.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ტელ: 2 519386, 2 356554, 599 561793
ელ.ფოსტა: [email protected]
ვებ გვერდი: http://www.cssop.org
 

 

განთ. 16 მაისი 12:54

ბოლო ვადა 13 ივნისი 00:00

მოლარე-ოპერატორი, კონსულტანტი - ქედა

ID 61018

"კახური ტრადიციული მეღვინეობა" ღვინისა და სპირტიანი სასმელების მწარმოებელი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიაა კავკასიის რეგიონში. კომპანია დაფუძნდა 2001 წელს. KTW ჯგუფის მიზანია, შეინარჩუნოს ღვინის ძველი უნიკალური გემო, შერწყმული თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, შექმნას საკუთარი ხელწერა და სტილი მსოფლიოს მასშტაბით. KTW ჯგუფი ორიენტირებულია მუდმივ ზრდასა და განვითარებაზე.

შპს "კახური ტრადიციული მეღვინეობა- ქედის ღვინის ქარხანა" აცხადებს ვაკანსიებს შემდეგ პოზიციაზე:

სამუშაო ადგილი: ქედა
სამუშაო გრაფიკი: სრული

1. მოლარე-ოპერატორი

ძირითადი მოვალეობები: 

 • კლიენტის ხარისხიანი, ზუსტი, სწრაფი და კვალიფიციური მომსახურება
 • კლიენტთან თავაზიანი, კეთილგანწყობილი და თბილი დამოკიდებულება
 • მომხმარებლისთვის სალარო მომსახურების გაწევა
 • ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით სალარო ოპერაციების წარმოება
 • სალარო აპარატთან და საბანკო ტერმინალთან მუშაობა


ძირითადი მოთხოვნები: 

 • უმაღლესი განათლება 
 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება
 • რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა 


პიროვნული თვისებები:

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა 
 • ორგანიზებულობა და მოწესრიგებულობა
 • გუნდური მუშაობის უნარი


2. კონსულტანტი

ძირითადი მოვალეობები: 

 • მომხმარებლის თავაზიანი დახვედრა
 • მომხმარებელთან ეფექტური კომუნიკაცია
 • მომხმარებლისთვის პროდუქციის გაცნობა/შეთავაზება, პროდუქციის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება 
 • მომსახურების სტანდარტების გაცნობა და დაცვა


ძირითადი მოთხოვნები: 

 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა 


პიროვნული თვისებები:

 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები
 • თავაზიანი, ღიმილიანი და აქტიური
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა 
 • ორგანიზებულობა და მოწესრიგებულობა
 • დეტალების მიმართ ყურადღებიანი


დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ რეზიუმე ფოტოსურათით, ელ-მისამართზე: [email protected] და სათაურის ველში მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება. 

შ.პ.ს. "კახური ტრადიციული მეღვინეობა" მადლობას გიხდით ვაკანსიით დაინტერესებისთვის და გისურვებთ წარმატებას!

განთ. 15 მაისი 17:57

ბოლო ვადა 11 ივნისი 00:00

SAT, SAT Subject, TOEFL, IELTS ტესტებზე მოსამზად. კურსები

ID 60932

მზად შეხვდით SAT, SAT Subject, TOEFL, და IELTS ტესტებს და დროულად გააგზავნეთ აპლიკაციები უნივერსიტეტებში!

P/T/G -ში ისეთი რთული ტესტისთვის მომზადებისას, როგორიცაა SAT, მიიღწევა საუკეთესო შედეგები.

P/T/G-ის კურსების უპირატესობებია:

** უმაღლესი ქულების მიღწევა. ჩვენს მოსწავლეებს მიღებული აქვთ 1570 / 1600 მაქსიმალური ქულიდან
** სწრაფი პროგრესი
** ახალი უნარების შეძენა - რაც მნიშვნელოვნად გამოსადეგია არა მხოლოდ SAT-ში
** სხვადასხვა მეთოდოლოგიის საფუძველზე ენის ცოდნის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.

დროულად მოემზადეთ SAT-ში იმისთვის, რომ არ გაუშვათ ხელიდან შანსი მიმართოთ სტიპენდიის პროგრამებს და გააგზავნოთ აპლიკაციები უნივერსიტეტებში!

მიიღეთ მნიშვნელოვანი ფასდაკლება თუ დარეგისტრირდებით SAT-ის კურსთან ერთად TOEFL, IELTS, ან / და SAT-ის საგნობრივ ტესტებში მომზადებაზე!

გაკვეთილები ტარდება როგორც ადგილზე, ასევე ონლაინ - სპეციალიზებული საკონფერენციო აპლიკაციით.

კურსებზე ჩაწერის ბოლო ვადაა პარასკევი, 23 მაისი, 2019.

მეტი ინფორმაციის მისაღებად მიჰყევით ბმულს: http://ptg-georgia.com/?top_nav_id=89&news_id=44&lang=ka-GE

P/T/G - Test Prep & English Language Training
ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა!
"ჩვენი მოწოდებაა - დავეხმაროთ თითოეულ ჩვენს სტუდენტს მიაღწიონ იმ შედეგს, რაც მათ მიზნად აქვთ დასახული!"

© შენიშვნა: საავტორო უფლებები დაცულია. ეს განცხადება წარმოადგენს P/T/G-ის საკუთრებას. დაუშვებელია ამ განცხადების, ან მისი რომელიმე ნაწილის P/T/G-ის თანხმობის გარეშე გამოყენება.

განთ. 10 მაისი 17:50

ბოლო ვადა 9 ივნისი 00:00

ტრენინგი - საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობა

ID 60831

"საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი", პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, იწვევს სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, მათ შორის სათემო ორგანიზაციების/საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლებს ტრენინგების "საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინსტრუმენტები" მესამე რაუნდში მონაწილეობის მისაღებად. 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.

განთ. 6 მაისი 12:52

ბოლო ვადა 30 მაისი 00:00

ფერმერთა სკოლის უფასო სასწავლო პროგრამა

ID 60774

თუ გსურთ მიიღოთ ფერმერულ მეურნეობაში დასაქმების შანსი, შემოუერთდი ნუტრიმაქსის ფერმერთა სკოლის უფასო 1 - თვიან სასწავლო პროგრამას ორ სხვადასხვა მიმართულებით:

1. ბროილერის მიმართულების ფერმის მართვა
2. მეღორეობის მიმართულების ფერმის მართვა

ტრენინგი განკუთვნილია: ყველა იმ პირისთვის ვისაც აინტერესებს ფერმერული მეურნეობის მუშაობის სპეციფიკა და სურვილი აქვს დასაქმდეს ამ სფეროში!

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს ნუტრიმაქსის ფერმერთა სკოლის სერთიფიკატს და გაეწევა რეკომენდაცია დარგში მოწინავე ფერმერულ მეურნეობებში დასაქმების მხრივ!

კურსდამთავრებულები დაეუფლებიან მეფრინველეობის ან მეცხოველეობის დარგში არსებულ ინოვაციურ ცოდნას, რაც მათ საშუალებას მისცემთ გახდნენ უფრო მეტად წარმატებული და ეფექტური ფერმერები!

რას შეისწავლით:

 • ფერმაში ბროილერის ან ღორის ეფექტურ მოვლა/გამოზრდას შესაბამისი სტანდარტების მიხედვით;
 • ფერმის მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას;
 • ფერმაში სანიტარიული და ბიო-უსაფრთხოების სისტემის მოწყობას/მართვას;
 • მოთხოვნები ტრენინგის მონაწილეთა მიმართ:
 • განათლება - ნებისმიერი მიმართულების უმაღლესი ან/და პროფესიული განათლება;
 • სავალდებულო არ არის ფერმერული მეურნეობაში გამოცდილების ქონა;
 • სასურველია ნებისმიერ სფეროში სამუშაო გამოცდილების ქონა;
 • სასურველია რუსული ან/და ინგლისური ენის ფლობა;


ტრენინგის დეტალები:

 • ხანგრძლივობა: 4 კვირა; 
 • კურსის მოცულობა - 36 საათი;
 • ლექციების ჩატარების დრო შეთანხმდება ტრენინგის მონაწილეებთან;
 • ლოკაცია: ნუტრიმაქსის სათაო ოფისი


შერჩევის ეტაპები:

 • ონლაინ-აპლიკაციების/რეზიუმეების მიღება
 • გასაუბრება;


დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, 2019 წლის 31 მაისის ჩათვლით, გამოგვიგზავნოთ რეზიუმე ელ. მისამართზე: [email protected] და სათაურის ველში აუცილებლად მიუთითეთ ტრენინგის მიმართულების დასახელება: 1. "ბროილერის მიმართულების ფერმის მართვა"; 2. "მეღორეობის მიმართულების ფერმის მართვა".

ან მიჰყვეთ რეგისტრაციის გასავლელად ონლაინ - ბმულს: http://bit.ly/2V4dvEa

საკონტაქტო ნომერი: 551 210 286

ყურადღება: მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია!

განთ. 3 მაისი 10:32

ბოლო ვადა 3 ივნისი 00:00

500 ლარი

პროფესიული საზაფხულო ბანაკი - ბაკურიანი

ID 60682

"ევროპის აკადემიური ცენტრი" აცხადებს მოსწავლეების მიღებას პროფესიულ საზაფხულო ბანაკში (ბაკურიანი).

დარეგისტრირდი ახლავე: https://bit.ly/2XhopDk

თუ შენთვის მომავალი პროფესიის არჩევა მნიშვნელოვანია, პროფესიული ბანაკი - ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, დაისვენო ნაყოფიერად.

პროფესიის არჩევა უმნიშვნელოვანესია - სწორედ ის განსაზღვრავს ჩვენს მომავალს.
არ დაკარგო წლები - დრო ყველაზე ფასეულია.

საზაფხულო ბანაკი ჩატარდება ბაკურიანში.

სატრენინგო მიმართულებები იქნება:

1) სოციალური მეცნიერებები
2) იურისპრუდენცია
3) ჰუმანიტარული მეცნიერებები
4) ბიზნესი და ეკონომიკა
5) კომპიუტერული მეცნიერებები.

სხვადასხვა მიმართულებით ტრენინგებს ჩაატარებენ - კონკრეტული სფეროს მოწვეული ექსპერტები. შეხვედრები დატვირთული იქნება "ვორქშოფებით" და "ენერჯაიზერებით". ასევე, პროფესიების მიხედვით მასტერკლასებს გამართავენ სხვადასხვა სფეროში წარმატებული ადამიანები.

ბანაკი იქნება ხალისიანი და დაუვიწყარი. გარდა მასტერკლასებისა და ტრენინგებისა, დაგეგმილია სოციალური აქტივობები, როგორიცაა პოეზიისა და მუსიკის საღამოები, სპორტული შეჯიბრებები და ბოლოს, საზეიმო ცერემონიალი პროექტის დასასრულს.
აქ აღმოაჩენ უამრავ საინტერესო ადამიანს და შეიძენ ახალ მეგობრებს.

ბანაკის ხანგრძლივობა: 1-7 ივნისი.
საზაფხულო ბანაკი ჩატარდება ბაკურიანში.
პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სკოლის მოსწავლეებს.

პროექტის ღირებულებაა 500 ლარი. ღირებულებაში შედის:

 • სასტუმრო
 • სამჯერადი კვება
 • ტრენინგები, მასტერკლასები
 • პროექტის დამატებითი ხარჯები (საკანცელარიო ნივთები, სამუშაო მასალა)
 • სოციალური აქტივობები
 • სერტიფიკატი.


ტრანსპორტირება ბაკურიანში დამატებითი ღირებულებით.

დარეგისტრირდი ახლავე: https://bit.ly/2XhopDk

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599 334700, 574 155656, 579 355531.

განთ. 26 აპრილი 13:19

ბოლო ვადა 23 მაისი 00:00

11 ლარი

AutoCad-ის შემსწავლელი კურსი

ID 60475

ვასწავლი AutoCad-ის ინდივიდუალურად და საფუძვლიანად,პროფესიონალურ დონეზე. შევასწავლი როგორც კლასიკურ ვერსიას,ასევე სურვილისამებრ AutoCad 2010-2019-ს. ქართულად ან რუსულად. შესაძლებელია ბინაზე მისვლაც. ფასი შეთანხმებით. მისამართი: დოლიძის ქ. №5 T. 568 890631 ან 2 333525. იკითხეთ ირაკლი!

განთ. 16 აპრილი 15:10

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

კონკურსი ჟურნალისტებისთვის

ID 59002

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "პენიტენციური და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით" ფარგლებში, ორგანიზაცია "ციხის საერთაშორისო რეფორმის" სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისი აცხადებს კონკურსს ჟურნალისტებისთვის, რათა გამოვლინდეს საუკეთესო ნამუშევრები პენიტენციური და პრობაციის სისტემების რეფორმების პროცესში მიღწეული პროგრესის, არსებული ტენდენციების და გამოწვევების შესახებ. კონკურსის მიზანია მედიისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებით ხელი შეეწყოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას პენიტენციური და პრობაციის სისტემებში მიმდინარე რეფორმების შესახებ და გაზარდოს გადაწყვეტილების მიმღები პოლიტიკური ინსტიტუციების ანგარიშვალდებულება აღნიშნული პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. საქართველოში მოქმედი ყველა ტელე-რადიო, ბეჭდვით და ონლაინ მედიის წარმომადგენლებს შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობის მიღება.

კონკურსში მონაწილეობის აუცილებელი კრიტერიუმია ნამუშევარი ეხებოდეს ქვემოთ მოცემულ ერთ ან რამდენიმე თემას:

 • საქართველოში მსჯავრდებულთა (მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების) უფლებრივი მდგომარეობა;
 • პირობითი მსჯავრისა და არასაპატიმრო სასჯელების აღსრულების პროცესში მსჯავრდებულთა (მათ შორის მოწყვალდი ჯგუფების) უფლებრივი მდგომარეობა
 • საქართველოში მსჯავრდებულთა საყოფაცხოვრებო პირობები;
 • პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სამუშაო პირობები;
 • რეაბილიტაციის პროგრამები პრობაციონერებისთვის
 • მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამები და მათი ეფექტურობა;
 • ჯანდაცვა პენიტენციურ სისტემაში;
 • უვადო თავისუფლებააღკვეთილი და მაღალი რისკის პატიმრების მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში.


ნამუშევრების წარდგენა შესაძლებელია სამ კატეგორიაში:

 • საუკეთესო ანალიტიკური სტატია ან ნარკვევი ონლაინ/ბეჭდვით მედიაში
 • საუკეთესო ტელე/რადიო სიუჟეტი ან რეპორტაჟი;
 • საუკეთესო ბლოგ პოსტი.


კონკურსში მონაწილეობის წესები:

1. კონკურსანტებმა (საქართველოს მოქალაქეები 18 წლის ზემოთ) აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე ([email protected]) უნდა გამოგზავნონ შემდეგი ინფორმაცია:

** ავტორის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა;
** დამსაქმებლის (რედაქტორის) სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია;
** შესაბამისი მასალა (ლინკი ვებ-მისამართზე, სადაც ნაშრომია განთავსებული, მასალის გამოქვეყნების თარიღი).

2. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იმ ჟურნალისტებს, ვინც საკუთარ ნაშრომებს გამოაქვეყნებს/უკვე გამოუქვეყნებია საქართველოში რეგისტრირებულ ბეჭდვით ან/და ონლაინ გამოცემაში ან ტრანსლირებას მოახდენს/ტრანსლირება მოუხდენია ტელე ან რადიო მაუწყებლის მეშვეობით 2018 წლის 1 სექტემბრიდან 2019 წლის 30 მაისამდე.

3. საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 მაისი.

4. გუნდური საკონკურსო ნამუშევრის წარდგენის შემთხვევაში, განაცხადის ფორმაში ყველა თანაავტორის სახელის და გვარის მითითება სავალდებულოა.

5. იგულისხმება, რომ საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენით, კონკურსის მონაწილეები ეთანხმებიან კონკურსის წესებსა და პირობებს;

6. თითოეულ კატეგორიაში გამოცხადდება ერთი გამარჯვებული, რომელსაც გადაეცემა ფულადი ჯილდო დარიცხული 1000 ლარის ოდენობით.

გამარჯვებულები დასახელდებიან 2019 წლის ივნისში.

გთხოვთ, დამატებითი ინფორმაცია იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში.

განთ. 28 თებერვალი 14:41

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

ზალცბურგის სამედიცინო სემინარები

ID 57182

“ამერიკულ-ავსტრიული ფონდი”, “ღია სამედიცინო ინსტიტუტი” და „ღია საზოგადოების ფონდი” აცხადებს კონკურსს 2019 წლის ზალცბურგის სამედიცინო სემინარებში მონაწილეობის მისაღებად: პასტერის ინსტიტუტი
(Pasteur Institute) 25-31 აგვისტო; საოჯახო მედიცინა (Family Medicine) 1-7 სექტემბერი; შინაგანი მედიცინა (Internal Medicine) 8-14 სექტემბერი; ანესთეზიოლოგია (Anesthesiology) 15-21 სექტემბერი; დიაგნოსტიკური რადიოლოგია (Diagnostic Imaging) 22-28 სექტემბერი; ნეიროქირურგია (Neurosurgery (Spine) 29 სექტემბერი -5 ოქტომბერი; ლიპიდური მეტაბოლიზმი (Lipid Metabolism) 13-19 ოქტომბერი; ონკოლოგია (Oncology B: Uro-Oncology) 20-26 ოქტომბერი; სამედიცინო ინფორმატიკა (Medical Informatics) 27 ოქტომბერი – 2 ნოემბერი; ბავშვთა რადიოლოგია (Pediatric Radiology) 10-16 ნოემბერი; ჯანმრთელობის უფლების სამართლებრივი აღსრულება (Judicial Enforcement of the Right to Health) 17-23 ნოემბერი; კანის ქრონიკული ანთებითი დაავადებები (Chronic Inflammatory Skin Diseases) 1-7 დეკემბერი; სარეაბილიტაციო მედიცინა (Rehabilitation Medicine) 8-14 დეკემბერი.

საგანაცხადო ფორმები უნდა შეივსოს 2019 წლის 31 მაისამდე.

საგანაცხადო ფორმები უნდა შეივსოს ელექტრონულად.

 

სემინარში მონაწილეობის მსურველ ექიმებს:

 • სპეციალიზაცია გავლილი უნდა ჰქონდეთ სემინარის საგანში;
 • უნდა ჰქონდეთ ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილება;
 • სემინარში პირველად მონაწილეობისას უნდა იყვნენ 30-დან- 45 წლამდე ასაკის, ხოლო განმეორებითი მონაწილეობის შემთხვევაში 50 წლამდე ასაკის;
 • სავალდებულოა ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (ინგლისურ ენაში ჩატარდება ტესტირება).

საკონტაქტო პირი: გიორგი კორძაია

ზალცბურგის სამედიცინო სემინარების კოორდინატორი

ტელ: 2 25 04 63

ელ.ფოსტის მისამართი:  [email protected]

 

იხ. პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია.

განთ. 10 იანვარი 10:40

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00