ფილტრი

ვაკანსიები

vip

კონკურსი ჟურნალისტებისთვის

ID 59002

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "პენიტენციური და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით" ფარგლებში, ორგანიზაცია "ციხის საერთაშორისო რეფორმის" სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისი აცხადებს კონკურსს ჟურნალისტებისთვის, რათა გამოვლინდეს საუკეთესო ნამუშევრები პენიტენციური და პრობაციის სისტემების რეფორმების პროცესში მიღწეული პროგრესის, არსებული ტენდენციების და გამოწვევების შესახებ. კონკურსის მიზანია მედიისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებით ხელი შეეწყოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას პენიტენციური და პრობაციის სისტემებში მიმდინარე რეფორმების შესახებ და გაზარდოს გადაწყვეტილების მიმღები პოლიტიკური ინსტიტუციების ანგარიშვალდებულება აღნიშნული პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. საქართველოში მოქმედი ყველა ტელე-რადიო, ბეჭდვით და ონლაინ მედიის წარმომადგენლებს შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობის მიღება.

კონკურსში მონაწილეობის აუცილებელი კრიტერიუმია ნამუშევარი ეხებოდეს ქვემოთ მოცემულ ერთ ან რამდენიმე თემას:

 • საქართველოში მსჯავრდებულთა (მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების) უფლებრივი მდგომარეობა;
 • პირობითი მსჯავრისა და არასაპატიმრო სასჯელების აღსრულების პროცესში მსჯავრდებულთა (მათ შორის მოწყვალდი ჯგუფების) უფლებრივი მდგომარეობა
 • საქართველოში მსჯავრდებულთა საყოფაცხოვრებო პირობები;
 • პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სამუშაო პირობები;
 • რეაბილიტაციის პროგრამები პრობაციონერებისთვის
 • მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამები და მათი ეფექტურობა;
 • ჯანდაცვა პენიტენციურ სისტემაში;
 • უვადო თავისუფლებააღკვეთილი და მაღალი რისკის პატიმრების მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში.


ნამუშევრების წარდგენა შესაძლებელია სამ კატეგორიაში:

 • საუკეთესო ანალიტიკური სტატია ან ნარკვევი ონლაინ/ბეჭდვით მედიაში
 • საუკეთესო ტელე/რადიო სიუჟეტი ან რეპორტაჟი;
 • საუკეთესო ბლოგ პოსტი.


კონკურსში მონაწილეობის წესები:

1. კონკურსანტებმა (საქართველოს მოქალაქეები 18 წლის ზემოთ) აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე ([email protected]) უნდა გამოგზავნონ შემდეგი ინფორმაცია:

** ავტორის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა;
** დამსაქმებლის (რედაქტორის) სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია;
** შესაბამისი მასალა (ლინკი ვებ-მისამართზე, სადაც ნაშრომია განთავსებული, მასალის გამოქვეყნების თარიღი).

2. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იმ ჟურნალისტებს, ვინც საკუთარ ნაშრომებს გამოაქვეყნებს/უკვე გამოუქვეყნებია საქართველოში რეგისტრირებულ ბეჭდვით ან/და ონლაინ გამოცემაში ან ტრანსლირებას მოახდენს/ტრანსლირება მოუხდენია ტელე ან რადიო მაუწყებლის მეშვეობით 2018 წლის 1 სექტემბრიდან 2019 წლის 30 მაისამდე.

3. საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 მაისი.

4. გუნდური საკონკურსო ნამუშევრის წარდგენის შემთხვევაში, განაცხადის ფორმაში ყველა თანაავტორის სახელის და გვარის მითითება სავალდებულოა.

5. იგულისხმება, რომ საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენით, კონკურსის მონაწილეები ეთანხმებიან კონკურსის წესებსა და პირობებს;

6. თითოეულ კატეგორიაში გამოცხადდება ერთი გამარჯვებული, რომელსაც გადაეცემა ფულადი ჯილდო დარიცხული 1000 ლარის ოდენობით.

გამარჯვებულები დასახელდებიან 2019 წლის ივნისში.

გთხოვთ, დამატებითი ინფორმაცია იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში.

განთ. 28 თებერვალი 14:41

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

ტრენინგი - კვების დარღვევები და ინტერვენცია ბავშვებში

ID 59804

არასამთავრობო ორგანიზაცია "პირველი ნაბიჯი" ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებსა და მოზარდებზე.

"პირველი ნაბიჯის" ორგანიზებით 2019 წლის 4 აპრილიდან 8 აპრილის ჩათვლით ჩატარდება ტრენინგი სპეციალურად მშობლებისთვის თემაზე "კვების დარღვევები და ინტერვენცია ბავშვებში".

ტრენინგი განკუთვნილია მშობლებისთვის.

ტრენინგის მიზანია კვების სირთულეების ძირითადი მახასიათებლების იდენტიფიცირება, კვების დარღვევის დროს შეფასება და ჩარევის სტრატეგიების განსაზღვრა. მშობლის როლის გაძლიერება კვების პროცესში, კვებითი სირთულეების დროს. ტრენინგის მონაწილეები ასევე მიიღებენ ინფორმაციას კვების დარღვევების დროს, რა შემთხვევებში და რომელ სპეციალისტთან უნდა მოხდეს ბავშვის გადამისამართება.

ტრენინგი მოიცავს შემდეგ თემებს:

1 დღე: მნიშვნელოვანი სამედიცინო საკითხები: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავლენა კვების პროცესზე.

2-3 დღე:

 • სენსორული ინტეგრაციის სირთულეების გაანალიზება კვების პროცესის წარმატებულად განხორციელებისთვის; 
 • კვების პროცესში მიღებულ გამოცდილებასა და სენსორულ ინტეგრაციას შორის კავშირი;
 • როგორ ზემოქმედებას ახდენს სენსორული ინტეგრაციის სირთულეები ბავშვზე და ოჯახზე კვების პროცესის დროს;
 • პოზის კონტროლი კვების პროცესში;


4 დღე:

 • კვების პროცესი დამოკიდებულია ეფექტურ სენსორულ გადამუშავებასა და მოტორული უნარების განვითარებაზე.
 • კვებისწინარე უნარების განვითარება საკვებით და საკვების გარეშე.


5 დღე:

 • გარემო ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ ან აფერხებენ კვების პროცესს;
 • კვების პროცესის სირთულეები: ქცევითი დარღვევები კვების პროცესში;


ტრენინგს გაუძღვებიან:

 • ირმა გოცირიძე - განვითარების პედიატრი
 • ელენე წკრიალაშვილი - ენისა და მეტყველების თერაპევტი
 • თაკა ნოზაძე - ოკუპაციური თერაპევტი და სენსორული ინტეგრაციის სპეციალისტი
 • მაკა ბესტაევა - ფსიქოლოგიის მაგისტრი, ABA პროგრამის სუპერვაიზერი, რეგისტრირებული ქცევითი თერაპევტი


ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 დღე 

საათები: 16:00-დან 20:00 საათამდე
ტრენინგის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.
მისამართი - ლუბლიანას ქ. #21ბ - ციციშვილის ბავშვთა ახალი კლინიკის გვერდით.

სრული კურსის ღირებულება - 280 ლარი 
საბანკო რეკვიზიტები: "თიბისი ბანკი"
ბანკის კოდი - TBCBGE22 
ანგარიშის ნომერი - GE82TB7410636080100010
მიმღები: ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"
დანიშნულება - "კვების ტრენინგის საფასური"

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2019 წლის 1 აპრილი.

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ონლაინ განაცხადი - https://goo.gl/forms/oktSBVMo24YRIpZv2 

ან მოგვწერეთ საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, სახელი, გვარი) ელ.ფოსტაზე - [email protected]

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: +995568480015; +995574030367.

განთ. 21 მარტი 13:17

ბოლო ვადა 1 აპრილი 00:00

სამართლის პრაქტიკული კურსი

ID 59790

სამოქალაქო განათლებისა და განვითარების ცენტრი გიწვევთ სამართლის პრაქტიკულ კურსზე, რომელიც მოიცავს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო სასმართლისა და საჯარო სამართლის მიმართულებებს.

კურსზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების რეფორმა; მტკიცებულებათა დაუშვებლობა; სახელშეკრულებო სამართალი და ხელშეკრულების შედგენასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები; მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებები; სამოქალაქო დავები; მოთხოვნის დაცვისა და რეალიზების მექანიზმები საქართველოში; საჯარო სამართლის ჩამოყალიბება და და მისი თანამედროვე გამოწვევები; საჯარო სამართლის ძირითადი პრინციპები და ღირებულებები; ადამიანის უფლბების სამართალი; ფუნდამენტური უფლებების არსი, უფლებების დაცვის ინსტრუმენტები და მათი ეფექტურად გამოყენების გზები; კონსტიტუციური სამართალი, კონსტიტუციური სამართლის რეგულირების სფერო, მისი ძირითადი პრინციპები; საქართველოს კონსტიუტციური სამართალი, საქართველოში მოქმედი კონსტიტუციური ორგანოების უფლებამოსილებები და 2018 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის მიმოხილვა.

კურს გაუძღვებიან:
ირაკლი ჩომახაშვილი - სისხლის სამართლის სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ლექტორი და ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.
ერეკლე კალატოზიშვილი - სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი და “კავკასუს ლეგალ კონსალტინგი”-ს აღმასრულებელი დირექტორი, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.
გიორგი ჩიფჩიური - სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი.

კურსი გაგრძელდება 3 თვის განმავლობაში. ლექციები ჩატარდება კვირაში ერთხელ, თბილისში.

სრული კურსის ღირებულება შეადგენს 130 ლარს, რომლის გადახდაც შესაძლებელი იქნება ეტაპობრივად.

კურსის დასრულებისას, CCED-ის მიერ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ: https://goo.gl/forms/VJdyPdkzZCd1zgJI3

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599633640 ლელა [email protected]

რეგისტრაციის ბოლო დღეა 30 მარტი.

განთ. 20 მარტი 21:36

ბოლო ვადა 30 მარტი 00:00

მედიაწიგნიერების სასწავლო კურსი

ID 59766

მედიის განვითარების ფონდი (MDF), "დოიჩე ველე აკადემიის" (DWA) მხარდაჭერით, იწვევს ახალგაზრდებს "მითების დეტექტორის ლაბორატორიის" მედია წიგნიერების სასწავლო კურსში მონაწილეობის მისაღებად.

პროგრამა განკუთვნილია არა ჟურნალისტებისთვის.

შერჩეული აპლიკანტები პროგრამის ფარგლებში გაივლიან თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს შემდეგი ძირითადი მიმართულებით:
 

 • მედია წიგნიერება: როგორ ფუნქციონირებს მედია, ინფორმაციის წყაროების კრიტიკული შეფასება, მედია საკუთრება და გამჭვირვალობა და სხვა;
 • ინფორმაციის გადამოწმების ტექნოლოგიები: ყალბი ინფორმაცია/ფოტო/ვიდეო; ტროლების ამოცნობა;
 • მულტიმედია პროდუქტის წარმოება;
 • მონაცემთა ვიზუალიზაცია.


სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა 3,5 თვეა. ტრენინგები შაბათობით ჩატარდება, ხოლო სტაჟირება "მითების დეტექტორის" ვებ-გვერდზე კვირის განმავლობაში სტუდენტებთან ინდივიდუალურ მუშაობას გულისხმობს. კურსის განმავლობაში მომზადებული საუკეთესო მასალები http://www.mythdetector.ge-ზე გამოქვეყნდება, ხოლო მულტიმედია მასალების ავტორები 50 ევრომდე (დასაბეგრი თანხის ეკვივალენტი ლარებში) ჰონორარს მიიღებენ.

კურსის ბოლოს პროგრამის მონაწილეებს გადაეცემათ MDF-ისა და DWA-ის სერტიფიკატები, ხოლო ჟიური 4 საუკეთესო ნამუშევრის ავტორს გამოავლენს, რომელთაც სპეციალური პრიზები გადაეცემათ. სპეციალური პრიზის მფლობელი `დოიჩე ველე აკადემიის` (DWA) ან მისი პარტნიორის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო მედია ღონისძიებაზე გაემგზავრება, ხოლო I - III ადგილზე გასული ნაშრომების ავტორები სერტიფიკატებთან ერთად საჩუქრად ციფრულ ტექნიკას მიიღებენ.

მოთხოვნა:

სასწავლო კურსში მონაწილეობის მსურველი აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 

 • უნდა იყოს 18-27 წლამდე ახალგაზრდა;
 • უნდა ფლობდეს ინგლისურ ან რომელიმე ევროპულ ენას საბაზისო დონეზე, რათა შეძლოს მასალის წაკითხვა, გააზრება და პირველ წყაროსთან ინფორმაციის გადამოწმება;
 • ორი კანდიდატი შეირჩევა იმ ახალგაზრდებიდან, რომელთა მშობლიური ენა აზერბაიჯანული ან სომხურია.


დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ აპლიკაცია შემდეგ ბმულზეhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH5725ZlsKFq13-d9XM7hYPy2aH6n-v7az4laXr4FGfXCckA/viewform

ასევე გამოაგზავნეთ:
 

 • სამოტივაციო წერილი, სადაც მიუთითებთ, რატომ გსურთ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება, რა მოლოდინი გაქვთ და როგორ გამოიყენებთ მიღებულ გამოცდილებას.
 • დეტალური რეზიუმე (CV).


დამატებითი მასალები უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: [email protected]

დოკუმენტის გამოგზავნისას, გთხოვთ, ელექტრონული ფოსტის საგნის გრაფაში მიუთითოთ: "მითების დეტექტორის ლაბორატორია". შერჩეულ კანდიდატებს დამატებით ჩაუტარდებათ გასაუბრება.

საბუთების გამოგზავნის ბოლო ვადაა: 2019 წლის 30 მარტი

დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე.

ტელ: 2 11 20 26.

განთ. 20 მარტი 14:54

ბოლო ვადა 30 მარტი 00:00

მასტერკლასი-კომუნიკაცია პროფესიულ ურთიერთობებში

ID 59756

28 მარტს, 16:00 საათზე "კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი" გთავაზობთ თამარ თანდაშვილის მასტერკლასს დაინტერესებული ქალებისათვის - თავდაჯერებული კომუნიკაცია პროფესიულ ურთიერთობებში. მასტერკლასის მიზანია მონაწილეებს გაუზიაროს თავდაჯერებული კომუნიკაციის სტრატეგიები, რაც მათ დაეხმარებათ პროფესიული ზრდასა და კარიერის განვითარებაში. მასტერკლასის გავლის შედეგად მონაწილეები საკუთარ თავში გამოავლენენ ურთიერთობების წარმართვის წამგებიან ქცევებს და შეძლებენ განსაზღვრონ უფრო წარმატებული კომუნიკაციის მოდელები.

მასტერკლასის პროგრამა:

 • ქალის კარიერაში წინსვლის შემაფერხებელი კულტურული პრაქტიკები და მათი მართვის სტრატეგიები
 • წამგებიანი სააზროვნო და ურთიერთობითი პატერნები (ე.წ. "კარგი გოგოს ეფექტი")
 • დამყოლი კომუნიკაციის ვერბალური და როლური ფორმები ქართულ კულტურაში
 • სხეულის შეგრძნება, ფლობა და კომუნიკაციის სივრცეში განლაგება
 • ქალის მიმიკა, პანტომიმიკა და პროფესიული დამარწმუნებლობა
 • შეცდომის, როგორც სამსახურეობრივი ფენომენის, გენდერული პრიზმა


მასტერკლასის შედეგად მონაწილეები დახელოვნდებიან:

 • დამარწმუნებელი პროფესიული იმიჯისთვის საზიანო სააზროვნო ჩვევების აღმოჩენასა და კორექტირებაში
 • პროფესიული დამაჯერებლობისა და ლიდერული გავლენის შემაფერხებელი კულტურული ფაქტორების გამოაშკარავებასა და მართვაში
 • თავდაჯერებული კომუნიკაციის არავერბალური ფორმების გარჩევასა და გამოყენებაში
 • თავდაჯერებული კომუნიკაციის გენდერულად სპეციფიური ფორმების გარჩევასა და ქცევაზე მორგებაში
 • თავდაჯერებული კომუნიკაციის ვერბალურ-სამეტყველო ჟანრების ამოცნობასა და შესაბამისად გამოყენებაში


მასტერკლასის ხანგრძლივობა: 4 საათი, 30 წუთიანი ყავის შესვენებით.

მასტერკლასზე დასწრების საფასური: 85 ლარი, სტუდენტებსა და თამარ თანდაშვილის პიროვნების ქოუჩინგ-პროგრამის მონაწილეებს ვთავაზობთ 30%-იან ფასდაკლებას. 

ბილეთების შესაძენად გთხოვთ ეწვიოთ მოცემულ ბმულს: https://biletebi.ge/ctc/masterklasi-qalebistvis-masterclass-for-women 

ლექტორის შესახებ: თამარ თანდაშვილი როჯერსის სკოლის ფსიქოთერაპევტი, ლაიფ ქოუჩი და ფსიქოლოგიის ანტროპოლოგიის ლექტორია. მიმდინარე მასტერ-კლასი პიროვნების ტრანსფორმაციული პროგრამის "ცხოვრება, როგორც საავტორო პროექტი" ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც ავტორმა კლიენტთან 8 წლიანი ინდივიდუალური კონსულტაციისა და ლაიფ ქოუჩინგის 1700 - მდე სესიის, აგრეთვე სადოქტორო კვლევის ფარგლებში ჩატარებული 47 ბიოგრაფიული ინტერვიუსა და 9 ფოკუს ჯგუფის ინტერვიუს შედეგად ჩამოაყალიბა.

ჩატარების ადგილი: კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი(CTC), მის: ოთარ ჩხეიძის #5 (საბურთალო, ყაზბეგის გამზირთან, ე.წ. შანხაის დასახლების ტერიტორია)
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით: +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75 ან მოგვწერეთ: [email protected]

განთ. 20 მარტი 12:14

ბოლო ვადა 28 მარტი 00:00

სამუშაო ვიზიტი მოსამართლეებისთვის აშშ-ში

ID 59743

USAID/PROLoG-ის სამუშაო ვიზიტი აშშ-ში, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზაციის მოსამართლეებისათვის.


ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ (USAID), "აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის" მიერ განხორციელებული პროექტის, "კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში" (PROLoG) ფარგლებში, განავრცო საქმიანობა საქართველოში სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზაციის მოსამართლეებისთვის პროფესიული ზრდის შესაძლებლობების შექმნის მიმართულებით. აღნიშნული ხელს შეუწყობს მოსამართლეთა საქმიანობის უფრო ეფექტურად წარმართვას ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ლიდერობა, ცვლილებების მართვა, სასამართლო საქმეთა მართვა, სასამართლო ეთიკა და დისციპლინა.

თანდართული ფორმა განკუთვნილია აშშ-ში დაგეგმილ სამუშაო ვიზიტში მონაწილეობის მსურველი მოსამართლეებისთვის. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზაციის ყველა ინსტანციის მოსამართლეს, მათ შორის მაგისტრატ მოსამართლეებს.

პროგრამა ითვალისწინებს სამოქალაქო ან/და ადმინისტრაციული სპეციალიზაციის მქონე მოსამართლეების ვიზიტებს აშშ-ში, სულ მცირე ერთ კვირიანი ინტენსიური პროგრამით. თითოეული ვიზიტის ფარგლებში, ქართველი მოსამართლე იმუშავებს ამერიკელ მოსამართლესთან ერთად და დააკვირდება მის საქმიანობას, როგორც სასამართლო დარბაზში, ისე მის გარეთ. ვიზიტები სავარაუდოდ განხორციელდება 2019 წლის ივლისი-სექტემბრის პერიოდში. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ შერჩეულ კანდიდატებს ჩაუტარდებათ ინგლისური ენის ტესტი კითხვის, საუბრის და მოსმენის კომპონენტებში. პროგრამაში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა ინგლისური ენის (მათ შორის, იურიდიული ტერმინოლოგიის), ცოდნა კემბრიჯის B2, ან IELTS-ის მე-6 დონეზე.

კონკურსის მონაწილეთა სამართლიან და ობიექტურ შერჩევას განახორციელებს შერჩევის კომიტეტი USAID-ის ხელმძღვანელობით, შეფასების შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

 • ინგლისური ენის ცოდნის დონე;
 • როგორ გეგმავს კანდიდატი მიღებული ცოდნისა და გამოცდილებას გაზიარებას საქართველოში დაბრუნების შემდეგ;
 • რამდენად დაინტერესებულია კანდიდატი, გამოიყენოს მის სამოსამართლო საქმიანობაში აშშ-ში მიღებული გამოცდილება, ან დანერგოს აშშ-ის სასამართლოში არსებული პოზიტიური პრაქტიკა.


ფორმის შევსებასთან დაკავშირებული შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ პროექტის კოორდინატორს, ბაქარ ჯიქიას, ელ-ფოსტა: [email protected] ტელ.: 577 448831.

გთხოვთ, შეავსოთ და გამოგვიგზავნოთ მიმართვის ფორმა, CV-თან ერთად, შემდეგ ელ. ფოსტაზე: [email protected] არაუგვიანეს 2019 წლის 2 აპრილისა. ფოტოსურათის დართვა სასურველია, თუმცა არა სავალდებულო.

განთ. 19 მარტი 16:42

ბოლო ვადა 2 აპრილი 00:00

ტრენინგი ადვოკატებისთვის - ნარკოპოლიტიკა და ადამ. უფლებები

ID 59681

ტრენინგი სისხლის სამართლის ადვოკატებისთვის - "მოქმედი ნარკოპოლიტიკა და ადამიანის უფლებები"

"ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი" (EMC), 2019 წლის 4 აპრილს, ორგანიზებას გაუწევს ერთდღიან ტრენინგს სისხლის სამართლის ადვოკატებისთვის, თემაზე "მოქმედი ნარკოპოლიტიკა და ადამიანის უფლებები". 

ნარკოპოლიტიკა კვლავ უსამართლოდ მკაცრი და არაჰუმანურია. წელიწადზე მეტია, შეჩერებულია ნარკოპოლიტიკის ფუნდამენტური რეფორმა და პარლამენტში წარდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის განხილვა. საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებული მიდგომების ნაცვლად, ნარკომომხმარებლების მიმართ კვლავ რეპრესიული სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა მოქმედებს. გამოწვევად რჩება ნარკოტიკული დანაშაულების სრულყოფილი გამოძიების, გამოყენებულ სასჯელთა პროპორციულობის, ნარკომომხმარებელთა მკურნალობისა და რეაბილიტაციის სერვისების ხელმისაწვდომობის საკითხები.

ტრენინგის მიზანია, სისხლის სამართლის ადვოკატებთან ერთად მოქმედი ნარკოპოლიტიკის გამოწვევების განხილვა, ნარკოპოლიტიკის ცვლილების მიზნით მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების შინაარსის განხილვა, ნარკოტიკული დანაშაულის მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება და ნარკოპოლიტიკისა და ადამიანის უფლებების სფეროში ცოდნის და მგრძნობელობის გაზრდა სისხლის სამართლის ადვოკატებისთვის. ამ მიზნით, ტრენინგის ფარგლებში მიმოხილული იქნება ნარკოტიკულ დანაშაულებთან მიმართებით საკანონმდებლო და მართლმსაჯულების პრობლემები, საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით.

ფორმატი:

ტრენინგზე ნარკოპოლიტიკის სფეროს ექსპერტები, ნარკოლოგები, ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები და აქტივისტები წაიკითხავენ მოხსენებებს ნარკოპოლიტიკის და ადამიანის უფლებების სფეროში არსებულ აქტუალურ საკითხებზე. თითოეული სესიის შემდეგ გათვალისწინებული იქნება დრო ტრენინგის მონაწილეთა მოსაზრებების, შეკითხვებისა და დისკუსიისთვის. 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 10:00-17:00 საათი.

მონაწილეთა შერჩევა:

ტრენინგში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სპეციალური სააპლიკაციო ფორმა.

ტრენინგში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ სისხლის სამართლის, ან საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატებს, რომლებიც აწარმოებენ ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებულ საქმეებს. მონაწილეთა შერჩევა მოხდება ტრენინგისთვის განკუთვნილი სააპლიკაციო ფორმების შეფასების საფუძველზე. ორგანიზაცია დაუკავშირდება შერჩეულ კანდიდატებს.

ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად, მსურველებმა შევსებული სააპლიკაციო ფორმა უნდა გაგზავნონ ელფოსტაზე: [email protected] 2019 წლის 25 მარტის ჩათვლით. გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითოთ: "ტრენინგი სისხლის სამართლის ადვოკატებისთვის."

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ: +995 32 2 233706. 

ელ-ფოსტა: [email protected] 
Facebook: https://www.facebook.com/EMCRIGHTS/

განთ. 18 მარტი 12:56

ბოლო ვადა 25 მარტი 00:00

უმაღლესი განათლება ჩინეთში

ID 59470

ისწავლე ჩინეთში ან გააგრძელე სწავლა და გახდი საერთაშორისო დონის სპეციალისტი!

გახდი საერთაშორისო დონის სპეციალისტი და მიიღე უმაღლესი განათლება ჩინეთის წამყვან ტოპ უნივერსიტეტში - Dalian Polytechnic University

"ბრიტანეთის სამყარო" არის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში დალიანის პოლიტექტნიკური უნივერსიტეტის და გთავაზობთ საუკეთესო საბაკალავრო პროგრამებს იდეალური საცხოვრებელი პირობებით და შეღავათიან ფასად. დალიანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი მდებარეობს ულამაზეს ქალაქ დალიანში, რომელსაც რომანტიულ ქალაქს ეძახიან. გამოირჩევა საუკეთესო ბუნებით, სტუდენტური ცხოვრების მაღალი სტანდარტით, მეგობრული ხალხით და მაღალი ზოგადი ეკონომიური მდგომარეობით. დალიანის უნივერსიტეტი დაარსდა 1958 წელს და ყოველწლიურად ათასობით უცხოელ სტუდენტს მასპინძლობს. 

რეგისტრაცია დაწყებულია. ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით. 598 565 365 ან 599 277971

მიმდინარე პროგრამები ისწავლება ინგლისურად.

ბაკალავრიატის ხანგრძლივობა 4 წელი. თუ უკვე სწავლობთ და გინდათ გაგრძელება სწავლის ჩინეთში, ამ შემთხვევაში შესაძლოა კონკრეტული სემესტრიდან ან კურსიდან გააგრძელოთ.

მიმდინარე საბაკალავრო პროგრამები და ფასები:

 • International trade 
 • Computer Science & Technology 
 • Food Science & Engineering 


პროგრამის ფასი: 14000 ლარი (1 წელი)
საცხოვრებელი პირობები: 5000 ლარი ინდივიდუალური კეთილმოწყობილი ოთახი (1 წელი)
ლიტერატურის საფასური: 1000 ლარი 
დაზღვევა: 1500 ლარი
ბრიტანეთის სამყაროს მომსახურების საფასური: 700 ლარი

დამატებით დაგჭირდებათ:

 • ბილეთის საფასური
 • სავიზო მოსაკრებელი


იჩქარეთ, ადგილები შეზღუდულია და რეგისტრაცია უკვე დაიწყო. 

რეგისტრაციისათვის აუცილებელია:

1. საშუალო სკოლის ატესტატი 
2. თუ უკვე სწავლობთ უნივერსიტეტში, ცნობა უნივერსიტეტიდან.
3. უნდა მოხვიდეთ ჩვენს ოფისში და გაიაროთ გასაუბრება ინგლისურ ენაზე. მინიმუმი ინგლისური ენის ცოდნის დონე B1. (ჩვენი მისამართია: პეკინის . 34, მესამე სართული, ოთახი 328)

რეგისტრაციისათვის დაგვიკავშირდით და წინასწარ დანიშნეთ შეხვედრა გასაუბრებისათვის.

ბრიტანეთის სამყარო
მისამართი: პეკინის ქ. 34, მესამე სართული, ოთახი 328
ტელ: 598 565 365, 599 277971
http://www.britishworld.ge
http://www.facebook.com/britishworldtbilisi

განთ. 13 მარტი 10:49

ბოლო ვადა 13 აპრილი 00:00

400 ლარი

ბავშვთა ნევროლოგი

ID 59449

შპს "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური" აცხადებს ვაკანსიას პოზიციაზე: ბავშვთა ნევროლოგი - მორიგე ექიმი

სავალდებულო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი სამედიცინო განათლება - დიპლომირებული ექიმი;
 • სახელმწიფო სერტიფიკატი - "ბავშვთა ნევროლოგია";
 • კლინიკურ სტაციონარში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;


სამუშაო რეჟიმი: მორიგეობა 4 დღეში ერთხელ.
ხელფასი: 400 ლარი, ხელზე ასაღები.

ვაკანსიით დაინტერესებული პირები შეირჩევიან გასაუბრების საფუძველზე.

დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნეთ ავტობიოგრაფია (CV) ფოტოსურათით ელ.მისამართზე: [email protected]

განთ. 12 მარტი 12:29

ბოლო ვადა 12 აპრილი 00:00

ტრენინგი ძვირფასი ლითონების მიმღებთათვის

ID 59378

"ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებსა და ნაწარმთან დაკავშირებით საქმიანობაში მონაწილე პირთა უფლებებზე სამოქალაქო ზედამხედველობის საზოგადოება" (CSSOP) აცხადებს ტრენინგს ძვირფასი ლითონების მიმღებთათვის.

სწავლების დროს თქვენ შეისწავლით:

თეორიულ ნაწილში:

** საქართველოში ლომბარდების სისტემას და მასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას;
** ძვირფას ლითონებს (ოქრო, ვერცხლი, პლატინა, პალადიუმი), მათი გამოყენებით დამზადებული ნაკეთობების სინჯთა სისტემებს, სინჯის განსაზღვრის (დადგენის) მეთოდებს და ტექნიკას;
** ნაკეთობებზე სინჯის აღმნიშვნელი დამღების სახეობებს და პერიოდიკას;
** ლომბარდის მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებს;
** ეროვნული და უცხოური (ევრო, დოლარი) ვალუტის ბანკნოტებისა და მონეტების დამცავ მექანიზმებს და მათთან დაკავშირებულ ოპერაციებს;
** ლომბარდის საფასო სტრატეგიის განსაზღვრას, ფასეულობათა შეფასების კრიტერიუმებს და მეთოდებს;
** კრედიტების გაცემის ორგანიზებას;
** ძვირფასი ლითონების ნაკეთობების დახასიათებას, კლასიფიკაციას, მათი მიღების, შენახვის და გაცემის წესებს;
** სალარო ოპერაციების სამუშაო პროცედურებს და უნარ-ჩვევებს.

პრაქტიკულ ნაწილში:

** ყალბი და ფალსიფიცირებული საიუველირო ნაკეთობების ამოცნობის ტექნიკურ მეთოდებს და საშუალებებს;
** ყალბი ფულადი ბანკნოტების გამოვლენის ტექნიკასა და მათზე რეაგირების წესებს;
** ძვირფასი ლითონების სინჯების დადგენას სასინჯი ქვის, ეტალონური "ნემსების" და რეაქტივების გამოყენებით;
** ხვედრითი წონის მეთოდით სინჯის დადგენის ტექნიკას;
** ძვირფასი ქვების დიაგნოსტიკას და წონის განსაზღვრას;
** ნაკეთობაში შემავალი ქვებისა და საათის კორპუსების წონის გათვლის ტექნიკას.

სწავლების კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა, აიმაღლოთ კვალიფიკაცია ან დასაქმდეთ: კომერციულ ბანკებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, ლომბარდებში, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში, სავაჭრო ცენტრებსა და კაზინოებში შემდეგ პოზიციებზე;

** მოლარე;
** ექსპერტ - შემფასებელი;
** ოპერატორი;
** მოლარე - ოპერატორი;
** სავაჭრო დილერი;
** ფასეულობათა მიმღები.

ტრენინგის ხანგრძლივობაა 5 დღე (დღეში 2 საათი), აქედან ერთი დღე პრაქტიკული სწავლება "საზოგადოების" სასინჯ ლაბორატორიაში.
ტრენინგის ღირებულებაა 100 ლარი. იგი მოიცავს: სწავლების საფასურს, სასწავლო მასალებს და სერტიფიკატს.

კურსდამთავრებულებზე გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი, აგრეთვე, მსმენლის მოთხოვნით - სარეკომენდაციო წერილი მისი შემდგომში დასაქმების თაობაზე.

ნიშანდობლივია, რომ თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ლომბარდებს და ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს ნაღდ ფულსა და ძვირფას ლითონებთან მიმართებაში აქვთ რამდენიმე საერთო ნიშანი, კერძოდ:

** უამრავი კომერციული ბანკი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ახორციელებს სალომბარდე საქმიანობას ძვირფასი ლითონების უზრუნველყოფით;
** ყველა კომერციული ბანკი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ახორციელებს ეროვნული და უცხოური ვალუტის კონვერტაციას;
** ყველა ლომბარდი ახორციელებს სესხის გაცემას, როგორც ეროვნულ, აგრეთვე, უცხოურ ვალუტაში ძვირფასი ლითონების უზრუნველყოფით;
** უამრავი ლომბარდი ახორციელებს ეროვნული და უცხოური ვალუტის კონვერტაციას;
** ყველა გადამცვლელი პუნქტი ახორციელებს ეროვნული და უცხოური ვალუტის კონვერტაციას.

ამ საერთო ნიშნებიდან გამომდინარე, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, აღნიშნული სწავლების დროს ან შემდგომ დამატებით აიღოთ ნაღდ ფულთან მუშაობის კვალიფიკაციის შესახებ მოლარის, ოპერატორის და მოლარე - ოპერატორის სერტიფიკატი.

პროგრამის წამყვანები:

მიხეილ ბეგიაშვილი - 1981 წლიდან 2001 წლამდე სასინჯი ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის უფროსი, ამავე წლებში მან საფუძველი ჩაუყარა ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვების სწავლების კურსებს; 2005 წლიდან დააარსა (აიპ) "ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებსა და ნაწარმთან დაკავშირებით საქმიანობაში მონაწილე პირთა უფლებებზე სამოქალაქო ზედამხედველობის საზოგადოება", რომელშიც გაერთიანებულნი არიან ძვირფას ლითონებსა და ძვირფას ქვებთან დაკავშირებით ბიზნეს სფეროებში მონაწილე სუბიექტები; აქვე ფუნქციონირებს "სასინჯი სამსახური", რომელიც აწარმოებს ლაბორატორიულ პირობებში ძვირფასი ლითონების სინჯის დადგენას და მათ დადამღვას შესაბამისი სინჯის აღმნიშვნელი დამღით.

მიხეილ ბეგიაშვილთან ერთად ტრენინგს უძღვებიან ფულადი ნიშნებისა და ძვირფასი ლითონების მაღალკვალიფიციური ექსპერტები, რომლებიც თავის დროზე აღნიშნულ პოზიციებზე მუშაობდნენ საქართველოს ეროვნულ ბანკში, გავლილი აქვთ სწავლება და სტაჟირება ჩეხეთის და საფრანგეთის ცენტრალურ ბანკებში, ფულის მბეჭდავ კომპანიებში "შარლ - ობერტური" და ნშდ, პარიზის ზარაფხანაში და ა.შ.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ტელ: 2 519386, 2 356554, 599 561793
ელ.ფოსტა: [email protected]
ვებ გვერდი: http://www.cssop.org

განთ. 11 მარტი 13:53

ბოლო ვადა 11 აპრილი 00:00

111 ლარი

შრომის უსაფრთხოება.

ID 59335

ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი აგრძელებს მიღებას ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ და მოთხოვნად თემაზე შრომის უსაფრთხოება. 

მოსამზადებელი ტრენინგ-კურსი მორგებულია როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ მოთხოვნებზე.

ტრენინგის მიზანი:

კომპანიების ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერებისთვის, საჭირო კომპეტენციების განვითარება ორგანიზაციაში ჯანმრთელობისა და შრომის
უსაფრთხოების ეფექტური მართვისთვის.
კურსი გათლილია;
კომპანიების ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერებისთვის, ინჟინრებისთვის, შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირებისთვის.

ტრენინგის თემატიკა.
პირველადი სამედიცინო დახმარება;
- ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო მიმოხილვა;
- სახანძრო უსაფრთხოება და ხანძართან ბრძოლა;
- რისკების შეფასება სამუშაო ადგილზე;
- ჩაკეტილ სივრცეში მუშაობა;
- ელექტრო უსაფრთხოება;
- სიმაღლეზე უსაფრთხოდ მუშაობა;
- ავტოკარის უსაფრთხოდ მუშაობა.
-ელექტროუსაფრთხოება
-სტატიკური ელექტროობისგან დაცვა 
-მაღალი წნევის მოწყობილებები
-უსაფრთხოება მშენებლობაზე და საწყობებში
-შრომის უსაფრთხოება.

ფასები და პირობები:

ტრენინგის ღირებულება:
700 ლარი. კორპორატიული დაკვეთის შემთხვევაში კურსის საფასური შემცირდება 20 % .

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ორი სახის შრომის უსაფრთხოებისა და პირველადი გადაუდებლი სამედიცინო დახმარების სერთიფიკატი.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე დაგვიკავშირდით. 

თბილისი დ.აღმაშენებელის გამ. 172, http://bdc-academy.ge [email protected]
+995 32 251 47 30
593252508 / 593000684

განთ. 9 მარტი 12:58

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00

111 ლარი

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

ID 59334

პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემსწავლელი თორიულ და პრაქტიკული კურსი.(პრაქტიკული კურსი მოიცავს მულაჟებით მეცადინეობას)

კურსი გათვლილია ნებისმიერი მსმენელისთვის ასევე;

ექიმებისთვის
ექთნებისთვის
საპატრულო სამსახურის თანამშრომლებთათვის
სახანძრო და დაცვის თანამშრომლებთათვის
პედაგოგები – ძიძა აღმზრდელი, მომვლელი
სასჯელ აღსრულების სფეროს ზედამხედველები
რეზიდენტებისთვის.
მაშველთათის.
აეროპორტის თანამშრომელთათვის .
სასწრაფოს თანამშრომელთათვის და ა.შ.
სასტუმროების თანშრომელთათვის.
პროგრამა გათვლილია ექიმის მოსვლამდე პირველად სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების გასაწევად.

კურსი მოიცავს შემდეგ პროგრამას;

გულ–ფილტვის რეანიმაცია. მოზარდები, ბავშვები 0–1წლამდე, 1–8 წლამდე.
გულის დეფიბრილაცია.
არიტმიის ელექტროიმპულსური თერაპია.
ტრაქეის ინტუბაცია.
ვენების პუნქცია და კათეტერიზაცია
კუჭის ამორეცხვა.
გულის პარკუჭების ფიბრილაცია
ასისტოლია (გულის გაჩერება) პაროქსიზმული ტაქიკარდია.
გულის სრული გარდიგარდმო ბლოკადა. მწვავე ბრადიარითმია.
დიაბეტი: ჰიპოგლიკემური კომა. ჰიპერგლიკემური კომა. 
ანაფილაქსიური შოკი.
ბრონქული ასთმა.
ტკივილი მკერდში (პერიკარდიტი, ინფარქტი, ანევრიზმა, დიაფრაგმის თიაქარი)
ტკივილი მუცელში (მწვავე მუცელი)
ჰიპერტონული კრიზი (მაღალი წნევა)
გრიპი.
მიოკარდუმის ინფარქტი–გაუტკივარება, ანტიკოაგულანტური და ფიბრინოლიზური თერაპია. ჰიპოტენზური თერაპია. კარდიოგენური შოკის მკურნალობა.
კოლაფსი.
სისხლდენა. სისხლდენის ლოკალიზაცია.
სისხლდენა ფილტვებიდან.
სისხლდენა საყლაპავიდან.
სისხლდენა კუჭ–ნაწლავიდან.
სისხლდენის მკურნალობა. ადგილობრივი. ჰემოსტატიკური საშვალებები. პლაზმის შემცველი ხსნარები.
ინსულტები.
გულისწასვლა.
დამწვრობა.
მოყინვა. საერთო გაციება. გაყინვა.
ფილტვების შეშუპება. გულის ასთმა.
პნევმონია 
ხორხის სტენოზი.
კვინკეს შეშუპება.
მწვავე ლარინგიტი. ცრუ კრუპი.
ხორხის დიფთერია. ნამდვილი კრუპი.
უცხო სხეული ზემო სასუნთქ გზებსა და ბრონქებში.
სითბური დაკვრა.
დახრჩობა.
ელექტროტრავმა. მეხის დაცემა.
ეპილეფსია.
მოწამვლის მკურნალობის პრინციპები.
წამლებით მოწამვლა.
საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო მოწამვლა.
მომწამვლელლი მცენარეები. სოკოები და ცხოველები.
მწერების და გველების ნაკმენები. მკურნალობა.
ემოციური სტრესი. (ჰიპერვენტელაცია)
მოტეხილობა. კლასიფიკაცია. იმობილიზაცია. მკურნალობა.
უბედური შემთხვევისას ზოგადი მოქცევის წესები. სიცოცხლის ალგორითმი.
შოკი.
მასობრივი კატასტროფების დროს პირველადი დახმარების პრინციპები. ტრიაჟი. CRASH-სინდრომი. (ხანგრძლივი ზეწოლის სინდრომი)
მშობიარობა. მართვა
ჭრილობები. კლასიფიკაცია. მკურნალობის ტაქტიკა.
ალკოჰოლიზმი. თანამედროვე მკურნალობის მეთოდები.
ნარკომანია. თანამედროვე ტაქტიკა.
ეპილეფსია. თანამედროვე შეხედულებები. მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები.
სამხედრო საველე აფთიაქი.
სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარება.
ლაბორატორიული თანამედროვე მაჩვენებლები.
კურსის ხანგრძლიობა შეადგენს 2 თვეს.

სავალდებულო კურსს შესაძლოა დაემატოს სპეციფიკის და მოთხოვნის მიხედვით თემატური ლექციები.კორპორატიული დაკვეთის შემთხვეაში კურსის საფასური დაყვანილია მინიმუმამდე.შესაძლებლეია ასევე თვენი სურვილის მიხედვით დღეების და საათების შერჩევა, კურსის ინტენსიური მეთოდით ჩატრება, რათა ტრეინინგი ჩატარდეს უმოკლეს ვადაში.

ტრეინინგს წაიკითხავს გამოცდილი სამედიცინო მრავალ წლიანი პრაქტიკის მქონე ექიმი ქალბატონი თამარ ბეჟანიშვილი 

სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

ცენტრის მიერ გადამზადებულია წლების მანძილზე არა ერთი ორგანიზაციის თანამშრომელი როგორც თბილისში, ასევე სხვა და სხვა რაიონებში.კორპორატიული კლიენტების შემთხვევაში ცენტრის კუთვნილი ლიტერატურა გადაეცემათ მსურველებს უფასოდ.

,,ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected]
www.bdc-center.

განთ. 9 მარტი 12:57

ბოლო ვადა 31 მარტი 00:00