ძებნა + განცხადების დამატება

VIP სოფლის პროდუქტი ყველა განცხადება (33)

საგრანტო კონკურსები ყველა განცხადება (8)

საგრანტო კონკურსი სტარტაპებისთვის

100000 ლარიvip

საგრანტო კონკურსი რეგიონებში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

16000 ლარიvip

საგრანტო კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციების და საინიციატივო ჯგუფებისთვის

45000 ლარიvip

საქართველოში ფემინისტური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობა

5000 ლარი

საგრანტო კონკურსი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოსაწყობად

საგრანტო კონკურსი აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის

მოქალაქეთა ჩართულობის საგრანტო (COG) პროგრამა – საპროექტო იდეების კონკურსი

საგრანტო კონკურსი სამეგრელოში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატებისთვის