ID 7364
სიახლე, შეისწავლე: დისტრიბუციის, სააფთიაქოს, სალონის, რეკლამის, სასტუმროს,რესტორანის, კაფეს, სწრაფი კვების, სარტანსპორტო ორგანიზაციის, ტვირთების გადაზიდვის, სპორტული დარბაზის და ა.შ. ბუღალტერია 350 ლარი

კონტაქტი

ადმინისტრატორი

591 214 471

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

კომენტარი

ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: T - 591 214 471; 551 558 558 ბუღალტრული აღრიცხვა სფეროების მიხედვით - თეორიისა და პრაქტიკის სრული კურსი (გაძლიერებული პროგრამით). ,,ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი“-ს სასწავლო ცენტრმა მთავარ ბუღალტრებში ჩაატარა გამოკითხვა, თუ რა შედეგებს იძლევა ბუღალტრული კურსები, რომლებიც ასე ფართოდაა გავრცელებული მთელს საქართველოში, შესაძლებელია თუ არა, რომ კურს დამთავრებულებმა პირდაპირ დაიწყონ მუშაობა. პასუხი იყო უარყოფითი. დღეს არსებული ბუღალტერიის სასწავლო ცენტრები არ იძლევა იმ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას, რომელიც ადაპტირებული იქნება შრომით საქმიანობაში, ხოლო კურს დამთავრებულს არ აქვს შესაბამისი კომპეტენცია დაიწყოს მუშაობა მისთვის მისაღებ სამსახურში. იმისათვის, რომ სწავლება არ იყოს მხოლოდ ზოგად თეორიული სახის, ამიტომ გადავწყვიტეთ პირველებმა, წარმოვადგინოთ პრაქტიკაზე და სასურველ მიმართულებაზე ორიენტირებული ბუღალტრული სწავლების ახალი კურსი, ამისათვის მოვიწვიეთ პრაქტიკოსი ბუღალტერი და შევიმუშავევეთ პროგრამები. ავიღეთ ორი წლის ბუღალტერია მაგ: მაღაზიის ბუღალტერია და მივუსადაგეთ თეორია - პრაქტიკას, ... თქვენ ჩვენთან გააკეთებთ ზუსტად იმ გატარებებს და შეავსებთ ზუსტად იმ საბუთებს რასაც აკეთებს ორი წლის პრაქტიკოსი ბუღალტერი ამ სფეროში. შემუშავებულია 6 სხვადასხვა მიმართულების პრაქტიკული ბუღალტერია: 1. ვაჭრობის სფერო (საცალო, საბითუმო) დისტრიბუცია. 2. სააფთიაქო სისტემა. 3. მომსახურების სფერო (სალონი, რეკლამა, სასტუმრო, სარტანსპორტო ორგანიზაცია, ტვირთების გადაზიდვა, სპორტული დარბაზი). 4. საზოგადოებრივი კვება (რესტორანი, კაფე, სწრაფი კვება). 5. წარმოების სფერო. 6. სამშენებლო სფერო (მშენებლობა, რემონტი, რეკონსტრუქცია, მონტაჟი, დემონტაჟი). 7. საბანკო სფერო - მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია(ლიზინგი) ეს არის ბუღალტერიის მე-2 დონე ეს კურსი თქვენთვისაა, თუ: * გაქვთ განძრახვა იმუშაოთ ბუღალტრად; ბუღალტრის თანაშემწედ; ფინანსურ მენეჯერად, დამოუკიდებლად შეძლოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის საქმიანობის, მათ შორის თქვენი პირადი ბიზნესის საქმიანობის ბუღალტრული აღრიცხვა -ანგარიშგების სწორად წარმართვა; * გაქვთ ბუღალტრული აღრიცხვა -ანგარიშგების წარმოების გარკვეული პრაქტიკული გამოცდილება, მაგრამ არ ხართ დარწმუნებული რამდენად სრულად ფლობთ ამ სფეროს, რადგან არ გაქვთ საკმარისი თეორიული ცოდნა და არ იცნობთ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნებს; * გსურთ უკეთ გაერკვეთ თქვენი ბიზნეს-კომპანიის (ორგანიზაციის, ბიზნესის) ბუღალტრული, საფინანსო სამსახურის, ბუღალტრის, ფინანსური მენეჯერის საქმიანობაში, რათა უფრო კვალიფიციურად, ეფექტურად შეძლოთ კონტროლი და მათი საქმიანობის კანონიერებისა და ეფექტიანობის შეფასება; * გქონდეთ კავშირი ამ სფეროში აღიარებულ პროფესიონალებთან და მიიღოთ პრაქტიკული და ეფექტური კონსულტაცია სწორი, გამართლებული და ადექვატური გადაწყვეტილებების მისაღებად. კურსის დასრულების შემდგომ: * დარწმუნდებით, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლა სავსებით რეალურია, მით უფრო მაღალი კვალიფიკაციისა და კარგი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ტრენერის სწავლებით. * გეცოდინებათ , თუ როგორ იმუშაოთ სწორად, მოქმედი კანონმდებლობისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში;უფრო თამამი და თვითდაჯერებული გახდებით არჩეულ სპეციალობაში. გექნებათ შესაძლებლობა ახლოს გაიცნოთ თქვენი ჯგუფის წევრები და ტრენერი(რომელსაც ამ სფეროში აქვს დიდი გამოცდილება). ტრენინგის განმავლობაში მსმენელებს ჩაუტარდებათ შუალედური და შემაჯამებელი ტესტირება. კურსის ბოლოს, შემაჯამებელი ტესტირების შედეგებიდან გამომდინარე, გაიცემა შესაბამისი ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) სერთიფიკატი. შეფასების კრიტერიუმები: 97-100 % შედეგის მქონეთ გადაეცემათ „ოქროს (წარჩინების) სერთიფიკატი“, რომელიც არის აგრეთვე საჯარო ფორმატის რეკომენდაციის გაცემის საფუძველი; A (ა) – 91%-97% – წარმატებული; B (ბ)- 75% - 90% - კარგი; D (დ) – 50%-75% – მოისმინა. პირველი გაკვეთილი არის უფასო. (გაცნობითი ხასიათის) კურსის საფასური თვეში შეადგენს ჯგუფში - 350 ლარი, ინდივიდუალური - 450 ლარი. კურსის ხანგრძლივობა 2 თვე (48 საათი). სასწავლო გრაფიკი, კვირაში 3 დღე, დღეში 2 საათი. ამ ტრენინგის გარდა სხვა ეტაპის და თემატიკის გავლის (მათ შორის პარალელურ რეჟიმში) შემთხვევაში, მსმენელი ისარგებლებს შეღავათებით. ჯგუფში მაქსიმუმ 6 მსმენელი. სწავლა დაიწყება ჯგუფის შედგენის შემდეგ. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: T - 591 214 471; 551 558 558 მისამართი: მელიქიშვილის 1/6, ფილარმონიის მოპირდაპირე მხარეს.