ID 8209
GBI CONSTRUCTION

კონტაქტი

ადმინისტრატორი

595 332 027

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

კომენტარი

1. ნებისმიერი მოცულობის და სირთულის მშენებლობა. 2. ყველა სახის საპროექტო სამუშაოები. 3. კრეატიული დიზაინი. 4. კერძო და კომერციული ფართების უმაღლესი ხარისხის სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. 1. Строительные работы любого масштаба и любой сложности. 2. Проектные работы любой сложности. 3. Креативный дизайн. 4. Качественный ремонт частных и коммерческих помещений. ტელ.: 595332027, 599741000