ID 8983
ტურიზმის მენეჯმენტი ( ინტენსიური კურსი)

კონტაქტი

ადმინისტრატორი

593 000 684

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

კომენტარი

,,ტურიზმის მენეჯმენტის“ კურსის მიზანია; საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს შეისწავლით უფასოდ ტურისტულ დაწესებულებებში მენეჯერების და ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული გადამზადება. ტურიზმის განვითარება საქართველოში პრიორიტეტია, ამიტომ დიდია მოთხოვნა მაღალკვალიფიციურ, პროფესიონალურ კადრებზე. კურსის გავლის შემდეგ თქვენ მიიღებთ სათანადო ცოდნას და გამოცდილებას ტურიზმის სფეროში, რომელიც დაგეხმარებათ რომ დასაქმდეთ ტურისტულ კომპანიებში ან შექმნათ საკუთარი ტურისტული ბიზნესი. კურსი მომიცავს ; ტურისტული საქმიანობის მართვისა და ორგანიზაციის საკითხები. განხილულია მოგზაურობის ისტორია, ტურიზმის ინდუსტრიისა და ტურისტული ბიზნესის ჩამოყალიბების ძირითადი ეტაპები, ტურიზმის სტრუქტურა, სუბიექტები, ძირითადი ცნებები და ტერმინები; ტურიზმის სახეები, მიმართულებები და ტურიზმის ბიზნესის თანამედროვე პრაქტიკა; მსოფლიო ტურისტული რეგიონები; (ტუროპერატორების, სააგენტოების) საქმიანობის, ტურისტული მომსახურების დარგების (განთავსებისა და კვების ინდუსტრიის, სატრანსპორტო გადაზიდვების, გართობის, შემეცნებისა და დასვენების ინდუსტრიის) თავისებურებებს, ტურისტულ ინფრასტრუქტურას; თანამედროვე ტურისტული მარკეტინგის ცალკეულ საკითხებს. გაეცნობიან მსოფლიოს უმთავრეს ტურისტულ ცენტრებს, საერთაშორისო ტურიზმში საფინანსო-ეკონომიკური ურთიერთობების ძირითად მაჩვენებლებს, წესებსა და ჩვეულებებს. კურსი განიხილავს სერთაშორისო ტურიზმის თავისებურებებს, საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარს, თეორიულ–ეკონომიკურ მაჩვენებლებს საერთაშორისო ტურიზმში, მიწოდებას განთავსების ბაზარზე, საჰაერო და სხვა სახის ტრანსპორტის როლს საერთაშორისო ტურიზმში და სხვა საკითხებს. აგრეთვე, მსოფლიოს ტურისტულ რეგიონებს, გენერატორ ქვეყნებს, როგორც საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ძირითად შემადგენელს, ტურისტული ნაკადების მიმღები ქვეყნებს და უმნიშვნელოვანეს ტურისტულ ცენტრებს. საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი, ტურიზმის დაგეგმვასა და მართვაში. პარტნიორობა და თანამშრომლობა ტურის დაგეგმარებისას ტურების კლასიფიკაცია. უსაფრთხოების საკითხები მარშრუტის დაგეგმვისას. თანამედროვე ტექნოლოგიები და საჭირო აღჭურვილობა. რუკების გამოყენება ტურის დაგეგმარებისას მარშრუტების აღწერა, მათი დაგეგმვა, დროში გაწერა და მართვა. ტურის დაგეგმვა საქართველოს კუთხეებში. მოკლე ვადიანი ტურის პრეზენტაცია გარემოს დაცვითი საკითხები ტურის დაგეგმვისას. სახელმწიფოს როლი ტურიზმის განვითარებაში სამომავლო ტურიზმის დაგეგმვა და მართვა. პროგრამა აგებულია როგორც თეორიულ , ასევე პრაქტიკულ მასალებზე. თეორიულად შესწვალის შემდეგ მსმენელები სტაჯირებას გადიან სხვადა სხვა ტურისტულ კომპანიებში. სადაც მათ ეძლევათ რეალურად დასაქმების შანსი. თეორიული კურსის საფასური შეადგენს 350 ლარი (გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად). კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა შესაბამისი ორ ენოვანი სერთიფიკატი . და სარეკომენდაციო წერილი. ჩაწერა მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე. ,,ბიდისი აკადემია’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში. რუსთაველის გამზ. № 36 ტელ: 251-47-30 / 593 000 684 / 5(93) 25-25-08 e-mail: [email protected] www.bdc-center.ge