ID 1371
საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდებისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

კონტაქტი

ლტოლვილთა დანიის საბ

591408439

დეტალური ინფორმაცია

სამეგრელო – ზემო სვანეთი

ზუგდიდი

კომენტარი

"ლტოლვილთა დანიის საბჭო" (DRC) იწვევს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 18-დან 24 წლამდე იძულებით გადაადგილებულ ახალგაზრდებს შერჩეულ საწარმოებში შეგირდობის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. ადგილობრივ ბაზარზე სამუშაო ძალებისა და შრომითი მოთხოვნების არსებული ხარვეზების გათვალისწინებით, ლდს-მ შეიმუშავა შეგირდობის პროგრამის მოდელი პროექტის "ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისთვის" ფარგლებში და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ახალგაზრდებს სთავაზობს სამუშაო პრაქტიკისა და უნარების განვითარების შესაძლებლობებს.

პროექტი "ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისთვის" ხორციელდება ლდს-ის მიერ და დაფინანსებულია გერმანიის მთავრობა - გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KfW) მიერ. პროექტი ხორციელდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ჯანმრთელობის, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ეგიდით, მისი სსიპ "დევნილების, ეკომიგრანტებისა და საარსებო წყაროს სააგენტოს" საშუალებით.

შეგირდობის პროგრამა მცირე და საშუალო საწარმოების საგრანტო პროგრამის დამატებითი კომპონენტია, რომელსაც ლდს ახორციელებს დევნილთა მფლობელობაში/თანამფლობელობაში არსებული საწარმოებისთვის. შეგირდობის პროგრამა დევნილი ახალგაზრდებისთვის უშუალოდ უკავშირდება უკვე დაფინანსებულ 14 საწარმოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და კარიერული ზრდის კუთხით.

შესავალი:

ლდს (ლტოლვილთა დანიის საბჭო), დაარსდა 1956 წელს დანიაში, არის დანიის უმსხვილესი და მსოფლიოში წამყვანი არაკომერციული, დამოუკიდებელი, უფლებებზე დაფუძნებული ლტოლვილთა ორგანიზაცია.

ჩვენი მიზანია დახმარება გავუწიოთ ლტოლვილებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და მათ მასპინძელ თემებს იმისათვის, რომ იცხოვრონ ღირსეულად. ჩვენ ვიცავთ ადამიანის უფლებებსა და მათ სიცოცხლეს და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას ვაძლევთ შესაძლებლობას თავშესაფრისა და საკვების უზრუნველყოფით, ასევე დასაქმების, განათლებისა და ინტეგრაციის გზით მიაღწიონ მდგრად მომავალს.

1998 წლიდან საქართველოში პროგრამების შემუშავება მიმდინარეობს "უფლებათა დაცვის" პრინციპით, რაც საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ ამ პრინციპების გათვალისწინება ნებისმიერ აქტივობაში. ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვენი ცოდნის გაფართოებაზე და ვუზრუნველყოფთ იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, დაბრუნებული და მასპინძელი თემებისთვის მდგრადი გადაწყვეტილებების მიღებას. ასევე, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, დაბრუნებულებს, მასპინძელ თემებსა და ლტოლვილთა მსგავს სიტუაციაში მყოფ პირებს იურიდიული დახმარებისა და ცნობიერების ამაღლების გზით დავეხმაროთ აქტიურად დაიცვან თავიანთი უფლებები.
საქართველოში ლდს-ს მთავარი დონორები 2020 წელს არიან გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (KfW), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) და ევროკავშირი.

პროგრამები ძირითადად ეხმიანება შემდეგ ძირითად სექტორებს, ლდს-ს მანდატის შესაბამისად, საქართველოში დევნილთა მიმართ გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების უზრუნველყოფის მიზნით:

** საარსებო წყაროები (თვითუზრუნველყოფა, მცირე ბიზნესი და მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება, სოციალური საწარმოს განვითარება, სამუშაო პრაქტიკა და სხვა)
** თავშესაფარი და მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურა (სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები)
** განათლებისა და საზოგადოებრივი სერვისების ხელმისაწვდომობა
** ძირითადი უფლებების დაცვაზე ხელმისაწვდომობა (იურიდიული დახმარება)
** ცენტრალურ და რეგიონულ დონეზე მოვალეობის შემსრულებლების შესაძლებლობების გაზრდა და ტექნიკური დახმარება

მოთხოვნები:

დევნილი ახალგაზრდები, რომელთაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ შეგირდობის პროგრამაში, უნდა აკმაყოფილებდნენ ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ:

** ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 18-დან 24 წლამდე დევნილის სტატუსის მქონე დაუსაქმებელ ახალგაზრდებს;
** ახალგაზრდებს, რომელთაც აქვთ ინტერესი, მიიღონ შესაბამისი გამოცდილება კომპანიასთან იმ სფეროში, სადაც სურთ მიიღონ კვალიფიკაცია;
** ახალგაზრდებს, რომელთაც სჭირდებათ პროფესიული კვალიფიკაცია და გააჩნიათ აშკარა ინტერესი მეწარმეობის სფეროში;
** ახალგაზრდებს, ადგილობრივ ბაზარზე მათი პროფესიული განვითარების ხედვით;
** ახალგაზრდებს, რომელთაც გააჩნიათ ეფექტური კომუნიკაციისა და სწავლის უნარი;
** ახალგაზრდებს, რომელთაც გააჩნიათ ტრენერის / ტუტორის მეთვალყურეობის ქვეშ მუშაობის უნარი.

შეთავაზებული პოზიციები და მასპინძელი საწარმოების საქმიანობის ტიპები:

საქმიანობის ტიპი/პოზიციები შეგირდობის სქემისთვის/მისამართი:

** თხილის საწარმო, ლაბორატორიის ასისტენტი; ხარისხის კონტროლის ასისტენტი, ზუგდიდი, სოფელი შამგონა
** სამშენებლო ბლოკის საწარმო ბლოკის საჭრელი დანადგარის ოპერატორი (2 პოზიცია), PVC სპეციალისტი, ზუგდიდი, სოფელი რუხი
** ავეჯის წარმოება, ავეჯის ამწყობი (3 პოზიცია), ქალაქი ზუგდიდი
** ავტო-სახელოსნო, სავალი ნაწილების ხელოსანი, ქალაქი ზუგდიდი
** ბეჭდვის სერვისი, გრაფიკული დიზაინი (CorelDRAW) (2 პოზიცია), ქალაქი ზუგდიდი
** ინტერნეტ-სერვისი, ოპტიკური ინტერნეტის შიდა ინსტალაცია (2 პოზიცია), ქალაქი ზუგდიდი
** ავეჯის წარმოება, ავეჯის ამწყობი (2 პოზიცია), ზუგდიდი
** რკინის საამქრო შემდუღებელი/ხარატი, ზუგდიდი, ფაიფურის დასახლება
** სილამაზის სალონი, მანიკურის სპეციალისტი, ზუგდიდი
** სასათბურე მეურნეობა, აგრონომის ასისტენტი (2 პოზიცია), ზუგდიდი, სოფელი ახალსოფელი
** კერამიკული ფილების წარმოება, ფილების წარმოების ოპერატორი (2 პოზიცია), ქალაქი ზუგდიდი
** სასათბურე მეურნეობა, აგრონომის ასისტენტი (2 პოზიცია), ქალაქი ზუგდიდი
** ბოსტნეულის ცუკატების წარმოება ჩირის შრობის ტექნოლოგი (3 პოზიცია), ქალაქი ზუგდიდი
** პურსაცხობი, მცხობელის დამხმარე (3 პოზიცია), ქალაქი ზუგდიდი

დამატებითი დეტალები:

ლტოლვილთა დანიის საბჭო სთავაზობს 5 თვიან შეგირდობის პროგრამას პოტენციურ კანდიდატებს ზემოთმითითებულ საწარმოებში. სამუშაოზე ტრენინგი ჩატარდება მასპინძელი საწარმოების შენობაში. პროგრამის მთელი პერიოდის განმავლობაში ლდს ითვალისწინებს შეგირდი ახალგაზრდების სრულ სუბსიდირებას ყოველთვიური სტიპენდიის სახით, მგაზვრობის ან შეგირდობასთან დაკავშირებული სხვა ნებისმიერი ხარჯის ასანაზღაურებლად.

განაცხადის შემოტანის წესი:

მოტივირებულ და დაინტერესებულ დევნილ ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა წარმოადგინონ CV, სამოტივაციო წერილი, დიპლომის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და პირადობის მოწმობის ასლი ლტოლვილთა დანიის საბჭოს ოფისში, შემდეგ მისამრათზე: 8 მარტის #1, ზუგდიდი; ან გამოაგზავნონ ლტოლვილთა დანიის საბჭოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: [email protected] და თემის ველში მიუთითონ: "კონკურსი შეგირდობის პროგრამაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში" და სასურველი პოზიცია არა უგვიანეს 2021 წლის 22 სექტემბრისა.

თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ლდს-ს საკონტაქტო პირს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით: [email protected] ან ტელეფონით: 591 40 84 39.

შერჩევა:

შერჩევა მოხდება პოტენციურ კანდიდატებთან ინდივიდუალური გასაუბრების საფუძველზე და ჩატარდება მასპინძელი საწარმოების მიერ ლდს-ის პროგრამის გუნდთან ერთად.

განრიგი:

** გამოცხადება: 2021 წლის 10 სექტემბერი
** ინტერესის წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 22 სექტემბერი
** გასაუბრება პოტენციურ კანდიდატებთან: 2021 წლის სექტემბერი
** შეგირდობის პროგრამის დაწყების თარიღი: 2021 წლის 1 ოქტომბერი
** შეგირდობის პროგრამის დასრულების თარიღი: 2022 წლის თებერვალი