ID 1456
საგრანტო კონკურსი ფერმერებისთვის სამეგრელოში

კონტაქტი

ირაკლი ტაბაღუა

597086353

დეტალური ინფორმაცია

სამეგრელო – ზემო სვანეთი

თანდართული ფაილი: 380694_grant_elkana_8445345.zip

კომენტარი

დანიის განვითარების სააგენტოსა (DANIDA) და HEKS-EPER-ის (შვეიცარია) მიერ დაფინანსებული პროექტის - "ორგანული თხილის წარმოების ჯაჭვის განვითარება დამატებითი შემოსავლებისა და ღირსეული დასაქმებისათვის დასავლეთ საქართველოში" პროექტის ფარგლებში ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა" აცხადებს მიკროგრანტების პროგრამას, რომლის მიზანია თხილის ბიოწარმოებაში ჩართულ ან/და თხილის ბიოწარმოებით დაინტერესებულ ფერმერთა თვითუზრუნველყოფისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა ორგანულ სასუქზე, მეურნეობის ნარჩენების ეფექტური უტილიზაციაზე, გარემოს დაცვაზე და შემოსავლების ალტერნატიული წყაროების შექმნაზე.

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა" არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და გარემოს დაცვას მდგრადი ბიომეურნეობების განვითარებისა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის თვითაქტივობის გაზრდის გზით.

კონკურსის აღწერა და პირობები:

1. საგრანტო კონკურსის მიზანია: მეურნეობის ნარჩენების ეფექტური გამოყენებით, ორგანული სასუქით თვითუზრუნველყოფა, მეურნეობაში ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესება, საჰექტარო მოსავლიანობის გაზრდა და ალტერნატიული შემოსავლის წყაროს შექმნა.

2. კონკურსის პრიორიტეტები:

** ვერმიკომპოსტის/ბიოჰუმუსის წარმოებისა და გამოყენების პრაქტიკის დანერგვა;
** კომპოსტის წარმოებისა და გამოყენების პრაქტიკის დანერგვა.

3. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია:

** სამეგრელოს რეგიონის ნებისმიერ სრულწლოვან ფერმერს, რომელსაც გააჩნია საკუთარი მეურნეობა.
** უპირატესობა მიენიჭება ასოციაცია "კავკასნათის" წევრებს.

4. დაფინანსების პირობები:

აპლიკანტს შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი, როგორც მხოლოდ ერთ, ასევე ორივე გამოცხადებულ პრიორიტეტზე (ვერმიკომპოსტის ან კომპოსტის წარმოებაზე).

3. საგრანტო კონკურსის ეტაპები:

1. დაინტერესებული აპლიკანტებისთვის საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრა ჩატარდება 2022 წლის 1 ივლისს ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" ზუგდიდის ოფისში (მისამართი: ზუგდიდი. ლაზის ქუჩა #14)
2. განაცხადის წარდგენა საგრანტო კონკურის ერთ-ერთ ან ორივე კომპონენტში;
3. აპლიკანტის მიერ წარმოებისათვის განკუთვნილი ადგილის მონიტორინგი და კონსულტაციის გაწევა;
4. აპლიკანტთან თანამონაწილეობით საბოლოო ბიუჯეტის დათვლა;
5. აპლიკანტთან ხელშეკრულების გაფორმება;
6. აპლიკანტის მიერ საკუთარი ვალდებულების შესრულება;
7. აპლიკანტის თანამონაწილეობის მონიტორინგი;
8. კონტრაქტის შესაბამისად, აპლიკანტისთვის გრანტით გათვალისწინებული ქონების შეძენა/გადაცემა;
9. მონიტორინგი/კონსულტაცია

ყურადღება!

გრანტით გათვალისწინებული თანხის ხარჯვა მოხდება მხოლოდ აპლიკანტის მიერ საკუთარი წილი ვალდებულების შესრულების შემდეგ.

4. საგრანტო განაცხადის წარდგენის წესი:

განსახილველად დარეგისტრირდება მხოლოდ თანდართული განაცხადის ფორმის შესაბამისად შევსებული განაცხადები.

საგრანტო კონკურსით დაინტერესებულმა პირებმა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს ელექტრონულ ფოსტაზე: [email protected] ან დალუქული კონვერტით, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" ზუგდიდის ოფისში (მისამართი: ზუგდიდი. ლაზის ქუჩა #14) რომელზეც მითითებული უნდა იყოს პროექტის დასახელება - "ორგანული თხილის წარმოების ჯაჭვის განვითარება დამატებითი შემოსავლებისა და ღირსეული დასაქმებისათვის დასავლეთ საქართველოში" განმცხადებლის სახელი, საკონტაქტო ინფორმაცია, პროექტის განხორციელების ადგილი.

განაცხადები მიღების ბოლო ვადაა: 15 ივლისი 2022 18:00 საათი.

დამატებითი ინფორმაცია და კონსულტაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა"ს ზუგდიდის ოფისში (მისამართი: ზუგდიდი. ლაზის ქუჩა #14)

პროექტის საკონტაქტო პირები:

ირაკლი ტაბაღუა - ტელ: 597 08 63 53 ელფოსტა: [email protected]
იასონ შეროზია - ტელ: 591 90 22 55 ელფოსტა: [email protected]