ID 2253
ჰორიზონტი ევროპას დაფინანსების შესაძლებლობები

კონტაქტი

ჰორიზონტი ევროპა

დეტალური ინფორმაცია

საქართველო

კომენტარი

ჰორიზონტი ევროპა კვლევისა და ინოვაციების დარგში ევროკავშირის ძირითადი დაფინანსების პროგრამაა, რომლის ბიუჯეტი 95,5 მილიარდი ევროა. აღნიშნული თანხა, შვიდი წლის განმავლობაში (2021-2027) გრანტების სახით გაიცემა. პროგრამა მხარს უჭერს ევროკავშირის პოლიტიკის შექმნასა და განხორცილებას კვლევებისა და ინოვაციების სფეროში, ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების, ახალი ცოდნისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და გავრცელების გზით .

„ჰორიზონტი ევროპას“ სხვადასხვა საგრანტო სქემების ფარგლებში დაფინანსების მოპოვება შეუძლიათ როგორც კვლევით დაწესებულებებს (მათ შორის უსდ-ებს), აგრეთვე მცირე და საშუალო მეწარმეებს, რომელთაც აქვთ ინოვაციური იდეა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში სურთ მათი დანერგვა/განვითარება.

პროგრამის შესახებ დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ პროგრამის ოფიციალურ გვერდზე: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

პროგრამისა და მასში მონაწილეობის შესახებ ყველაზე ამომწურავ და ზუსტ ინფორმაციას მოგცემთ მისი “სამუშაო პროგრამები”. დოკუმენტების სანახავად დაფინანსებისა და ტენდერების პორტალის ვებგვერდის ზედა ველზე უნდა დააჭიროთ How to Participate და შემდგომ Reference Documents”. დაფინანსებისა და ტენდერების პორტალის მარცხენა ზოლში - სანავიგაციო პანელზე, პროგრამირების პერიოდის გრაფაში მიუთითეთ: 2021-2027. პროგრამის არჩევის ფილტრის გრაფაში ჩასვით: Horizon Europe (HORIZON). იხილეთ სამუშაო პროგრამების სრულია სია შემდეგ ბმულზე.

პროგრამაში ქართველი მეცნიერებისა და ინოვატორების მონაწილეობის ხელშეწყობისთვის საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბაზაზე დაარსებულია “ჰორიზონტი ევროპა” საქართველოს ეროვნული ოფისი, რომლის მთავარი მისიაა ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამაში "ჰორიზონტი ევროპა" საქართველოს ჩართულობის გაძლიერება და ევროპულ კონსორციუმებში ქართველ აპლიკანტთა მონაწილობის გაზრდა.

ოფისი და მისი ეროვნული საკონტაქტო პირების ქსელი, რომელიც ფარავს პროგრამის ყველა მიმართულებას, ყველა დაინტერესებულ პირს სთავაზობენ შემდეგ მომსახურებას:

 • თემატური საინფორმაციო ღონისძიებები და ტრენინგები
 • კონსულტაციები დაინტერესებულ აპლიკანტებთან
 • ტექნიკური დახმარება პროექტის მომზადების სხვადასხვა ეტაპზე
 • დახმარება პარტნიორის მოძიებაში როგორც ლოკალურად, ისე საერთაშორისო დონეზე
 • განაცხადის ‘სკრინინგის’ სერვისი მის წარდგენამდე, უცხოელი ექსპერტების მიერ
 • სამგზავრო გრანტები ‘საბროკერო ღონისძიებებზე’ პარტნიორების მოძიების მიზნით
 • სხვა მხარდაჭერის ზომები.

აღნიშნული სერვისების მიღება დაინტერესებულ მხარეთათვის არის უფასო.

 • მეტი ინფორმაციისთვის, დეტალებს ეროვნული ოფისის საქმიანობის შესახებ ეწვიეთ ოფიციალურ გვერდს: ჰორიზონტი ევროპა
 • მიმდინარე კონკურსებსა და სიახლეებს თვალი ადევნეთ ფეისბუქ გვერდზე: https://www.facebook.com/HorizonEuropeGeorgia
 • ეროვნული ოფისის მიერ ორგანიზებული საინფორმაციო დღეების ხოლო ჩანაწერები იუთუბ არხზე - https://bit.ly/3Phq4VK
 • ევროკომისიის მიერ გამართული საინფორმაციო დღეები - ვებგვერდი.
 • ჰორიზონტის ევროპის დეშბორდი - ჰორიზონტი ევროპის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

პროგრამით დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ იხელმძღვანელოთ მხოლოდ ოფიციალური დოკუმენტებით ევროკომისისა და ეროვნული ოფისის ვებსაიტიდან და მხოლოდ ოფიციალური კომუნიკაციის საფუძველზე.

ეროვნული ოფისის სერვისის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

ჰორიზონტი ევროპას ეროვნული ოფისი არის ერთადერთი წარმომადგენლობა საქართველოში. ეროვნული ოფისი ოპერირებს მოთხოვნის საფუძველზე, ოფისის წარმომადგენელი ან ეროვნული საკონტაქტო პირი თავად არ დაგიკავშირდებათ მხარდაჭერის შეთავაზებისათვის. ინფორმაციის გაზიარება ხდება მხოლოდ ევროკომისიისა და ოფისის ვებსაიტებსა და სოც.მედიაში ოფიციალურ გვერდზე.