ID 57313
ინსპექტირების განყოფილების სპეციალისტი

კონტაქტი

ეროვნული ბანკი

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 24 იანვარი

კომენტარი

საქართველოს ეროვნული ბანკი აცხადებს ვაკანსიას ფულის გათეთრების ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის დეპარტამენტის კომერციული ბანკების და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების ინსპექტირების განყოფილების სპეციალისტის პოზიციაზე.

სამუშაოს სპეციფიკა: პოზიცია მოიცავს დინამიურ და მრავალმხრივ სამუშაოს საინტერესო და ძლიერი პროფესიონალების გუნდში, რაც საშუალებას აძლევს დასაქმებულს სრულად წარმოაჩინოს და განავითაროს თავისი შესაძლებლობები, მათ შორის შიდა და ორგანიზაციის გარეთ ტრენინგების მეშვეობით. 

მოვალეობები:

** საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით;
** საფინანსო სექტორის წარმომდგენლების ადგილზე შემოწმება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღმკვეთ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კუთხით;
** შემოწმების შედეგად საფინანსო სექტორის წარმომადგენილისათვის მიცემული რეკომენდაციების / განსაზღვრული გასატარებელი ღონისძიებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება;
** შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი რისკ-ფაქტორების ანალიზი, განზოგადება და შესაბამისი ტიპოლოგიების შექმნა;
** საფინანსო სექტორის წარმომადგენლების შემოწმებისათვის საჭირო დოკუმენტების და შემოწმების შედეგების შესახებ ინფორმაციის მომზადება;
** საფინანსო სექტორის წარმომადგენლების შემოწმების შედეგების შესახებ კომუნიკაცია შესაბამის უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოებთან;
** განვითარებული ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გაცნობა, აღნიშნული პრაქტიკის განზოგადება და მეთოდოლოგიის დანერგვის და შემუშავების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
** FATF-ისა და ფულის გათეთრების აღკვეთის სფეროში მოქმედი სხვა კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაციების ტიპოლოგიური კვლევების და რეკომენდაციების შესწავლა და ანალიზი.

სავალდებულო მოთხოვნები:

** უმაღლესი განათლება სამართალმცოდნეობის ან ფინანსების მიმართულებით (სასურველია მაგისტრის ხარისხი);
** უპირატესობა მიენიჭება საფინანსო სექტორში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის და სამართლებრივი შესაბამისობის კუთხით მუშაობის გამოცდილებას;
** ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (საუბარი და წერა);
** საოფისე პროგრამები (Word, Excel, PowerPoint);
** შემდეგი საკანონმებლო ბაზის ცოდნა: "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი; "კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონი; საქართველოს ეროვნული ბანკის საქმიანობის მარეგულირებელი წესები და ინსტრუქციები; "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონი; საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის დებულებები და ნორმატიული აქტები; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (FATF 40 recommendations).

უნარები:

** გუნდური მუშაობის უნარი; 
** კრიტიკული აზროვნების უნარი; 
** არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი; 
** დეტალებზე ორიენტირებულობა; 
** ეფექტური წერითი კომუნიკაცია (დრაფტინგი);
** ხარისხზე ორიენტაცია;
** დისციპლინირებულობა და აკურატულობა.

თანამდებობრივი სარგო: 2700-3700 ლარი

კონკურსის ფორმა - კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 

პირველი ეტაპი - ტესტირება, რომლის ფარგლებშიც შემოწმდება კონკურსანტის ცოდნა ზემოთ მითითებული სამართლებრივი აქტების ფარგლებში;
მეორე ეტაპი - ინტერვიუ.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, 2018 წლის 24 იანვრამდე CV გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] და სათაურის ველში აუცილებლად მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება - საბანკო ინსპექტირების სპეციალისტი.