ID 58199
ინგლისური ენის მასწავლებელი - ჩინეთი

კონტაქტი

ბრიტანეთის სამყარო

დეტალური ინფორმაცია

საქართველო

ბოლო ვადა: 6 მარტი

კომენტარი

ასწავლე ინგლისური ჩინეთში და მიიღე $890-დან $1750-მდე ხელფასი.

არ გაუშვა შანსი! იხალისე ბავშვებთან ერთად, ასწავლე ინგლისური ჩინეთში. ახალი სემესტრი დაიწყო! გა­მო­ი­ყე­ნეთ ჩვე­ნი 10 წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა და იმოგ­ზა­უ­რეთ, და­აგ­რო­ვეთ თან­ხა, იცხოვ­რეთ იდე­ა­ლურ პი­რო­ბებ­ში და მი­ი­ღეთ სა­უ­კე­თე­სო ანა­ზღა­უ­რე­ბა ახა­ლი მსოფ­ლი­ოს სანახავად.

დაგვირეკეთ: 599 277971 ან 598 565365. ადგილები შეზღუდულია!

სა­მუ­შაო პი­რო­ბე­ბი:

 • სრუ­ლი გა­ნაკ­ვე­თი 
 • სა­მუ­შა­ოს და­წყე­ბის თა­რი­ღი: მარტი, 2019
 • მოს­წავ­ლე­ე­ბი: 2-დან 12 წლამ­დე
 • სა­მუ­შაო სა­ა­თე­ბი: 40 სა­ა­თი კვი­რა­ში (2 დღე დას­ვე­ნე­ბა).


მო­თხოვ­ნე­ბი:

 • ინ­გლი­სუ­რი ენის ცოდ­ნა საშუალო დონეზე - B1 ან უფრო მაღალი
 • ასა­კი: 47 წლამ­დე.
 • სასურველია - დიპლომი: ბაკალავრის ან უფრო მაღალი (რომელის გაცემის შემდეგ მინიმუმ 2 წელია გასული).
 • სასურველია - TEFL სერთიფიკატი (თუ არ გაქვთ ეს სერთიფიკატი, ჩვენ შეგვიძლია დაგარეგისტრიროთ აღნიშნულ სასერთიფიკატო პროგრამაზე. ღირებულება 145 ფუნტი - 498 ლარი) 


იხილეთ დეტალები: https://www.facebook.com/britishworldtbilisi/posts/967094663677989

სა­მუ­შა­ოს უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი:

 • კე­თილ­მო­წყო­ბი­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი
 • კონ­ტრაქ­ტის ხან­გრძლი­ვო­ბა 1 წელი
 • კონ­ტრაქ­ტის გაგ­რძე­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ხელ­ფა­სის გაზ­რდა.
 • აეროპორტში დახვედრა.


რო­გორ დავ­რე­გის­ტრირ­დე:

 • აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გაიაროთ ჩვენთან გასაუბრება ინგლისურ ენაზე (გასაუბრების საფუძველზე ჩვენი თანამშრომელი გეტყვით დაახლოებით სავარაუდო ხელფასს) ან და­წე­როთ ინ­გლი­სუ­რი ენის ტესტი. თუ გაქვთ რა­ი­მე ინ­გლი­სუ­რი ენის ცოდ­ნის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სა­ბუ­თი, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლო დო­ნეს ან უფრო მა­ღალს წარ­მო­ად­გენს, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ. ჩვენს მიერ და­დე­ბი­თი პასუხის შემთხვევაში, ფორმ­დე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და იხ­დით სა­რე­გის­ტრა­ციო თან­ხას 350 ლარს (იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ სა­მუ­შა­ოს ვერ მი­ი­ღებთ, თან­ხა გიბ­რუნ­დე­ბათ უკან). 
 • ჩვენ გი­ნიშ­ნავთ ინ­ტერ­ვი­უს უშუ­ა­ლოდ დამ­საქ­მე­ბელ­თან და ღე­ბუ­ლობთ შე­­თა­ვა­ზე­ბას. 
 • იღებთ ვი­ზას და მი­ემ­გზავ­რე­ბით ჩი­ნეთ­ში. 
 • ჩი­ნეთ­ში მუ­შა­ო­ბის პირ­ვე­ლი ან მე­ო­რე ხელ­ფა­სი­დან იხ­დით 65% სა­კო­მი­სი­ოს (მხო­ლოდ ერთი თვის ხელ­ფა­სის 65%).


იჩ­ქა­რეთ! ად­გი­ლე­ბი შე­ზღუ­დუ­ლია!

რე­გის­ტრა­ცი­ი­სათ­ვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით:

"ბრი­ტა­ნე­თის სამ­ყა­რო"
მი­სა­მარ­თი: პე­კი­ნის ქ. 34, მე­სა­მე სარ­თუ­ლი, ოთა­ხი 328
599 277971 ან 598 565 365
https://www.facebook.com/britishworldtbilisi/
http://www.britishworld.ge

"British World" არის შუ­ა­მა­ვა­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია, რო­მე­ლიც ეხ­მა­რე­ბა ინ­გლი­სუ­რი ენის პე­და­გო­გებს და­საქ­მე­ბა­ში სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში. თქვენ გეძ­ლე­ვათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, იმოგ­ზა­უ­როთ და დაათვალიეროთ ქვე­ყა­ნა, გქონ­დეთ იდე­ა­ლუ­რი ხელ­ფა­სი და სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი.

ხშირად დასმული შეკითხვები:

 • რეგისტრაციისათვის, არის რაიმე თანხა გადასახადი? დიახ! რეგისტრაციისათვის გადასახდელი თანხა არის 350 ლარი (თანხა დაგიბრუნდებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ვერ მიიღებთ სამუშაო შეთავაზებას) და პირველი ან მეორე თვის ხელფასის 65 % საკომისიო (მხოლოდ ერთი თვის ხელფასიდან). 
 • მე არ ვსაუბრობ ჩინურად. ეს ხომ არ შემიქმნის პრობლემას? ჩინურის ცოდნა არ არის აუცილებელი. 
 • რა დონეზე უნდა ვიცოდე ინგლისური რომ შევძლო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება? თქვენ უნდა ფლობდეთ ინგლისურ ენას სულ მცირე საშუალო B1 დონეზე. 
 • როგორ დავრეგისტრირდე? გთხოვთ, გადადით ამ ბმულზე: http://britishworld.ge/registration
 • ჩინეთში გამგზავრების თანხებს ვინ იხდის? თქვენ იხდით მხოლოდ რეგისტრაციის, ბილეთის, სავიზო მოსაკრებლის და დოკუმენტაციის შეგროვების თანხებს. დამსაქმებელი გიხდით საცხოვრებელ პირობებს სადაც კომუნალური ხარჯები თქვენი გადასახდელი იქნება. 
 • ხელფასი რაც დამენიშნება, რამდენად საკმარისი იქნება? თქვენ ღებულობთ საკმაოდ კონკურენტულ ხელფასს, რომელიც მოგცემთ საშუალებას თანხები დაზოგოთ (დაახლოებით 50% ხელფასის), გამოიყენოთ მოგზაურობისთვის და ასევე მიიღოთ ცხოვრების კარგი სტანდარტი. 
 • როგორ ვღებულობ ჩინეთის ვიზას? სავიზო მომსახურება არის ინდივიდუალური პროცედურა რაზეც ჩვენ ვერ ავიღებთ ვერანაირ პასუხისმგებლობას. თვითონ დამსაქმებელი შემოგთავაზებთ სავიზო მოწვევას. 
 • რამდენ ხნიანია ჩემი სამუშაო კონტრაქტი? ზოგადად კონტრაქტის ხანგრძლივობა არის 1 წელი. 
 • ვინმე დამხვდება აეროპორტში? დიახ, რა თქმა უნდა! თქვენ დაგხვდებათ ჩინელი დამსაქმებლის წარმომადგენელი აეროპორტში, რომელიც მიგიყვანთ თქვენს საცხოვრებელ ბინაში.
 • რამდენ ხანში ერთხელ ავიღებ ხელფასს? ხელფასის გაცემა მოხდება თვეში ერთხელ.
 • როგორია ჩემი სამუშაო გრაფიკი? თქვენი სამუშაო გრაფიკი არის არაუმეტეს 40 საათი კვირაში.
 • თუ გავაგრძელებ კონტრაქტს ერთი წლის შემდეგ, თუ მექნება შანსი დაწინაურების? დიახ! იმ შემთხვევაში თუ გააგრძელებთ კონტრაქტს, ძალიან დიდი შანსი გექნებათ არამარტო დაწინაურების, არამედ ხელფასის მომატებისაც. 


რე­გის­ტრა­ცი­ი­სათ­ვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით:

"ბრი­ტა­ნე­თის სამ­ყა­რო"
მი­სა­მარ­თი: პე­კი­ნის ქ. 34, მე­სა­მე სარ­თუ­ლი, ოთა­ხი 328
599 277971 ან 598 565 365
https://www.facebook.com/britishworldtbilisi/
http://www.britishworld.ge