ID 62361
ინჟინერ-კონსტრუქტორი

კონტაქტი

სახ. სამხედრო სამეცნ

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 12 ოქტომბერი

კომენტარი

სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი "დელტა" აცხადებს ვაკანსიას ინჟინერ-კონსტრუქტორის პოზიციაზე - პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.

კატეგორია: საინჟინრო-ტექნიკური;
ანაზღაურება: შეთანხმებით;
ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

ორგანიზაცია ეძებს მოტივირებულ თანამშრომელს, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა თავისი ცოდნა და გამოცდილება გამოიყენოს ეროვნული სამხედრო, სამრეწველო კომპლექსის განვითარების საქმეში.

ფუნქციები და პასუხისმგებლობა:

- მონაწილეობას იღებს ჯგუფის მუშაობაში ახალი ნაკეთობების შექმნისათვის და არსებული ნაკეთობების მოდერნიზაციისათვის, უზრუნველყოფს მათ მაღალ ტექნიკურ დონეს, მეცნიერებისა და ტექნიკის თანამედროვე მიღწევებთან შესაბამისობას, ტექნიკური ესთეტიკის მოთხოვნებს და წარმოების ტექნოლოგიის ეკონომიურობას;
- აწარმოებს საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებს ახლად შესაქმნელ ნაკეთობებზე, ასევე ახდენს არსებული ნაკეთობების მოდერნიზაციისას: ესკიზურ-ტექნიკური პროექტის შემუშავებას და ტექნიკური პირობების შედგენას;
- აწარმოებს ტექნიკურ ანგარიშებს (სიმტკიცეზე, კინემატიკურს, ძალურს, სითბურს და სხვა);
- ქმნის სამუშაო პროექტებს და ნახაზებს;
- ათანხმებს პროექტებს საწარმოს სხვა ქვედანაყოფებთან, დამკვეთის წარმომადგენლებთან, ეკონომიურად ასაბუთებს შესამუშავებელ კონსტრუქციებს;
- შეისწავლის და ანალიზს უტარებს სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან შემოსული საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციას მათი პროექტირებისა და კონსტრუირებისას გამოყენების მიზნით;
- ატარებს სამუშაოებს წარმოების საკონსტრუქტორო უზრუნველყოფისათვის ნაკეთობის საცდელი ნიმუშების დამზადებისას;
ახდენს არსებული ნაკეთობების მოდერნიზაციას;
- მონაწილეობას იღებს ტექნიკური და საკონსტრუქტორო საკითხების გადაწყვეტაში, რომლებიც წარმოიშვება: საამქროებში დეტალების, კვანძებისა და აგრეგატების დამზადების; აწყობის, მონტაჟისა დამუშავების დროს, ასევე მიწისზედა და საფრენოსნო გამოცდებისას;
- უწევს კონსულტაციას საამქროებს ნაკეთობების დამზადებისას წარმოების პროცესში;
- მონაწილეობას იღებს ღონისძიებების შემუშავებაში და დანერგვაში: კონსტრუქციის სრულყოფისათვის; ტექნოლოგიურობის ამაღლებისათვის; ნაკეთობების საიმედობისა და რესურსის გაზრდისათვის;
- მონაწილეობას იღებს საწარმოში გამოშვებული ნაკეთობების კონსტრუქციის სრულყოფაში (ხარისხი, საიმედობა, რესურსი და სხვ.);
- კომპეტენციის ფარგლებში, იღებს და ათანხმებს გადაწყვეტილებებს საკამათო კონსტრუქციულ საკითხებზე, რომლებიც წარმოიშვება წარმოების პროცესში საწარმოს სამსახურებს შორის;
- უზრუნველყოფს ნორმატიული დოკუმენტაციის, ქონების, ინვენტარისა და მოწყობილობების დაცულობას, რომლებიც მიმაგრებულია სამუშაო ადგილზე და პირადად ინჟინერზე;
- იცავს შრომის დაცვის წესებსა და ნორმებს, ტექნიკის უსაფრთხოებას, საწარმოო სანიტარიასა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებას, მოთხოვნებს ბუნებრივ გარემოზე მავნე ზემოქმედებების თავიდან აცილების შესახებ;
- კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს ხელმძღვანელი პირის სხვა დავალებებსა და მითითებებს.

სამუშაოს მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება (ინჟინერიის მიმართულებით);
- სამუშაო გამოცდილება: შესაბამის სფეროში არანაკლებ 2 წლის სამუშაო გამოცდილება.
- კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამებისა და CAD პროგრამებიდან: CATIA V5, Auto CAD, Mechanical Desktop, Solid Works რომელიმეს ცოდნა;
- სასურველია ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა;
- პროექტირების სისტემების და მეთოდების ცოდნა;
- ნახაზების გაფორმებისა და სხვა საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტების, მეთოდების და ინსტრუქციების მოთხოვნის შესაბამისად შესრულება;
- დასაპროექტებელი კონსტრუქციებისთვის წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნებისა და მათი სერტიფიცირების წესის ცოდნა (ადგილზე შესწავლის შედეგად);
- კონსტრუირებისას ტექნიკური ანგარიშების განხორციელების მეთოდების ცოდნა (ადგილზე შესწავლის შედეგად);
- კონსტრუქციებში გამოყენებული მასალების და მათი თვისებების ცოდნა (ადგილზე შესწავლის შედეგად);
- თანამედროვე გამოთვლითი ტექნიკის, კომუნიკაციისა და კავშირის საშუალებების ცოდნა;
- პროექტირების ავტომატიზირებული სისტემების საფუძვლების ცოდნა;
- გამოთვლითი სამუშაობების, საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის კოპირებისა და გამრავლების მექანიზაციის საშუალებების ცოდნა;
- ეკონომიკის, წარმოების ორგანიზაციის, შრომისა და მართვის საფუძვლების ცოდნა.

უნარები:

- გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
- სწრაფვა მუდმივი განვითარებისკენ;
- ცვლილებებისადმი ადაპტაცია;
- კომუნიკაბელურობა;
- პროდუქტიულობა;
- ხარისხზე ორიენტირება;
- კონფიდენციალურობის დაცვა;
- სტრესულ გარემოში მუშაობა.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე (CV) გამოგზავნოთ ელ-ფოსტის მისამართზე: [email protected] და სათაურის ველში მიუთითეთ - "ინჟინერ-კონსტრუქტორი".