ID 69911
საკრედიტო სტაჟირების პროგრამა სამცხე-ჯავახეთში

კონტაქტი

ლიბერთი ბანკი

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 31 იანვარი

კომენტარი

ახალი ლიბერთი - ახალი ცხოვრებისთვის!

თუ გსურს კარიერა საბანკო მიმართულებით განავითარო და მზად ხარ საჭირო ცოდნა და უნარები გამოიმუშაო - ლიბერთი განსაკუთრებულ შანსს გაძლევს!

ჩაერთე სტაჟირების პროგრამაში საკრედიტო მიმართულებით (მინი სესხები) და მისი წარმატებით დასრულების შემდეგ, გახდი ჩვენი დიდი ოჯახის წევრი.

ვის ვეძებთ:

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ სფეროთი დაინტერესებულ და მოტივირებულ პირებს - როგორც სტუდენტებს, ასევე უმაღლესი ან პროფესიული სასწავლებლის კურსდამთავრებულებს.

ადგილმდებარეობა - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: ახალციხე, ახალქალაქი, ბორჯომი, ნინოწმინდა.

** მთავარია შეგეძლოს კარგი წერითი და ვერბალური კომუნიკაცია;
** იყო ორგანიზებული და დეტალებზე ორიენტირებული;
** საბაზისო დონეზე ფლობდე MS Office-ს;
** გქონდეს ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი.

სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში ისწავლი და პრაქტიკაში გამოიყენებ:

** მომხმარებლებისათვის ბანკის საკრედიტო და სხვა საბანკო პროდუქტების პრეზენტაციას;
** მომხმარებლის ფინანსური მდგომარეობის შესწავლას/ანალიზს;
** საკრედიტო განაცხადის მომზადებასა და კომიტეტზე წარდგენას;
** სესხის დოკუმენტირებას და გაცემას;
** საკრედიტო პორტფელის მართვას და რეპორტინგს.

როგორ მოგვმართოთ:

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი CV ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] 2023 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, განაცხადის გამოგზავნისას "subject line"-ში მიუთითეთ პოზიცია და კონკრეტული ლოკაცია, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი.

დაკავშირება მოხდება შერჩეულ კანდიდატებთან. სატელეფონო ზარებით ინფორმაციის გაცემა შეუძლებელია.

შეტყობინება: ლიბერთი ბანკი პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თაობაზე მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, რომელიც ლიბერთი ბანკისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ბანკში გამოცხადებულ ამა თუ იმ ვაკანსიაზე განაცხადების განხილვისას, რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება თქვენს CV-სა ან/და მის თანდართულ დოკუმენტებში მოცემული მონაცემებით (შემდგომში "კანდიდატის პერსონალური მონაცემები"), შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის შენახვისა და განხილვის, ასევე კანდიდატთა შერჩევის პროცესში თქვენი დაშვების მიზნით, ბანკის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკისა (რომელიც ხელმისაწვდომია ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე https://bit.ly/3bt6uWz და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით (ან კანონით დადგენილი მეტი/ნაკლები ვადით).
კანდიდატის პერსონალური მონაცემების უშუალოდ იმ ვაკანსიაზე განხილვის გარდა, რომელზეც გამოაგზავნეთ განაცხადი, ლიბერთი ბანკმა შესაძლოა შეინახოს და გამოიყენოს აღნიშნული მონაცემები თქვენი კანდიდატურის სხვა პოზიციაზე განსახილველად. თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ, თქვენი კანდიდატურა განხილულ იქნას სხვა პოზიციაზე ან გსურთ ბანკმა შეწყვიტოს მონაცემების დამუშავება, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ლიბერთი ბანკს (ვებ გვერდზე http://www.libertybank.ge მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე).

გაითვალისწინეთ, რომ კანდიდატის პერსონალური მონაცემების ბანკისათვის გაგზავნით, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით წინამდებარე შეტყობინებას და თანახმა ხართ, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეგროვდეს, შენახულ იქნას, გადაიცეს ან/და დამუშავდეს ზემოთ ხსენებული ფორმით. ყოველივე აღნიშნულზე თანხმობა აუცილებელი პირობაა ლიბერთი ბანკში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად.

წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება, როგორც ლიბერთი ბანკში დასაქმებულის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულების ნაწილი.