ფილტრი

მომსახურება

5 ლარი

სწრაფი თარგმნა ინგლისურ და რუსულ ენებზე (დამოწმებით)

ID 52484

ნებისმიერი დოკუმენტის თარგმნა ქართულიდან ინგლისურად/რუსულად და პირიქით.

 ელ. ფოსტა: [email protected]     საკონტაქტო ნომერი: 593 90 50 32  

 რატომ ჩვენ?     ჩვენ გვანდობენ ყველაზე რთული ტექსტების თარგმნას!

                         სწრაფად, იაფად, ხარისხიანად!

განთ. 17 იანვარი 19:26

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი).

ID 52483

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;

 

✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

განთ. 17 იანვარი 18:54

ბოლო ვადა 31 ივლისი 2022 00:00

5 ლარი

სწრაფი სათარჯიმნო მომსახურება (თარგმანის დამოწმება)

ID 52450

გჭირდება დოკუმენტების თარგმნა სწრაფად და ხარისხიანად?

მაშინ, დაგვირეკე ნომერზე 593 90 50 32 ან მოგვწერე ელ.ფოსტაზე [email protected], გამოგვიგზავნე სათარგმნი მასალა და მიიღე დროული მომსახურება.

 • რუსული-5 ლარი. 
 • ინგლისური- 7 ლარი. 
 • ინგლისურიდან რუსულად და პირიქით-9 ლარი. 

ვთარგმნით ნებისმიერ დოკუმენტს:

1. ხელშეკრულებების თარგმნა;

2. ბიზნეს პროექტების თარგმნა;

3. სატენდერო დოკუმენტების თარგმნა;

4. ფინანსური ანგარიშების თარგმნა;

5. სამედიცინო თარგმნა;

6. CV-ის თარგმნა;

7. სამეცნიერო ნაშრომების თარგმნა და სხვა.

განთ. 13 იანვარი 22:47

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

7 ლარი

თარგმნა ინგლისურ ენაზე სურვილისამებრ დამოწმებით

ID 52433

 
ინგლისური  ენის დიპლომირებული თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან ინგლისურ ენაზე და ინგლისურიდან ქართულზე. [email protected];   მობ: 568635074
გთავაზობთ კონტრაქტისა და ხელშეკრულების, იურიდიული და ფიზიკური პირების წესდების, სხვა ეკონომიკური ხასიათის მასალის, სამეცნიერო ნაშრომების, აბსტრაქტების, რეზიუმეების,  CV-ის, პირადობის დამადასტურებელი და სხვა დოკუმენტების თარგმნას.  თარგმანის ფასი -7 ლარი!
გარდა ამისა, გთავაზობთ სამედიცინო დოკუმენტაციის თარგმნას- 9 ლარი.
ვიღებთ როგორც მცირე ზომის შეკვეთებს, აგრეთვე დიდი ზომის შეკვეთებს!
ვმუშაობთ ყოველ დღე! 
ანგარიშსწორება წინასწარ!
 

განთ. 11 იანვარი 18:29

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

5 ლარი

დროული სათარჯიმნო მომსახურება (თარგმანის დამოწმება)

ID 52431

გთავაზობთ სწრაფ სათარჯიმნო მომსახურებას. ვთარგმნით ქართულიდან რუსულ და ინგლისურ ენებზე და პირიქით!
ფასი:
ქართულ-რუსული-5 ლარი;
ქართულ-ინგლისური-7 ლარი;
ინგლისურ-რუსული-9 ლარი.

რას ვთარგმნით?
ყველაფერს, მათ შორის:
ტექნიკური თარგმნა;
ინსტრუქციების თარგმნა;
სამშენებლო-საინჟინრო პროექტების თარგმნა;
ანგარიშ -ფაქტურებისა და სხვა ფინანსური დოკუმენტაციის თარგმნა;
ბიზნეს პროექტების თარგმნა;
სტატიების თარგმნა;
სათარგმნი დოკუმენტის ზუსტი ღირებულების  დასადგენად, მასალა  გამოგვიგზავნეთ  შემდეგ ელ.ფოსტაზე:   [email protected] 
დაგვიკავშირდით ნომერზე: 593 90 50 32

განთ. 11 იანვარი 17:30

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

სამედიცინო თარგმნა ინგლისურ ენაზე (ნოტარიული დამოწმება შესაძლებელია)

ID 52427

ვთარგმნით ყველა სახის მასალას ინგლისურად. მათ შორის: ხელშეკრულებებს, სამეცნიერო სტატიებს, წიგნებს, საბუთებს, სამედიცინო დოკუმენტებს და ა.შ.

ფასი:

სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა -9 ლარი.

თარგმანის ნოტარიული დამოწმების ფასი იანგარიშება ცალკე

საკონტაქტო:

ტელ: 568635074

ელ.ფოსტა: [email protected]

ჩარიცხვა ხდება წინასწარ, საბანკო ანგარიშზე!

განთ. 10 იანვარი 17:25

ბოლო ვადა 30 იანვარი 00:00

7 ლარი

ინგლისურის თარჯიმანი/თარგმნა ინგლისურად (დამოწმება)

ID 52426

ჩვენ ვთარგმნით ნებისმიერი თემატიკის მასალას. მათ შორის:
 •  სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა;
 • იურიდიული დოკუმენტაციის თარგმნა;
 • ბიზნეს თარგმანი;
 • მენიუების თარგმნა;
 • CV-სა და რეზიუმეების თარგმნა;
 • აბსტრაქტების თარგმნა;
 • სადიპლომოების თარგმნა;
 • საბუთების თარგმნა (პირადობა, ქორწინების მოწმობა, მინდობილობა და სხვა);
გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 568635074 ან გადმოაგზავნოთ სათარგმნი მასალა და თქვენი მოთხოვნები (ვადები) შემდეგ ელ.ფოსტაზე: [email protected]
ჩარიცხვა ხდება წინასწარ, საბანკო ანგარიშზე!
 

განთ. 10 იანვარი 17:23

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

5 ლარი

თარგმნა ინგლისურად/თარგმნა რუსულად (დამოწმებით)

ID 52425

გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას:

ჩვენთან შეგიძლიათ თარგმნოთ სხვადასხვა თემატიკის მასალები, მათ შორის ფსიქოლოგიის, პოლიტიკის, ბიზნესის, ეკონომიკის, იურიდიული, საბუნებისმეტყველო, ისტორისა და სხვა დარგებში.

ამას გარდა გთავაზობთ ვებ გვერდების, მენიუების და სამედიცინო ცნობების თარგმნას (ფორმა 100 და სხვა) ვასრულებთ სასწრაფო სათარგმნებსაც!

 •  თარგმნა ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსულიდან ქართულად 5 ლარი,
 • თარგმნა ქართული ენიდან ინგლისურ ენაზე და ინგლისურიდან ქართულად 7ლარი, (სამედიცინო 9 ლარი).

გამოგვიგზავნეთ: [email protected] დაგვიკავშირდით ნომერზე: 593 90 50 32

განთ. 10 იანვარი 16:41

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

7 ლარი

თარგმნა ინგლისურად

ID 52373

ინგლისური ენის სპეციალისტი თარგმნის ტექსტებს ინგლისურად.

თარგმანის ფასი: 7 ლარიდან.

ვთარგმნით ყველა სახის მასალას ინგლისურად. მათ შორის: ხელშეკრულებებს, სამეცნიერო სტატიებს, წიგნებს, საბუთებს, სამედიცინო დოკუმენტებს და ა.შ.

ფასი:

თარგმნა ქართულიდან ინგლისურად და ინგლისურიდან ქართულად -7 ლარი. 

სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა -9 ლარი.

თარგმანის ნოტარიული დამოწმების ფასი იანგარიშება ცალკე

საკონტაქტო:

ტელ: 568635074

ელ.ფოსტა: [email protected]

განთ. 4 იანვარი 21:15

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

5 ლარი

თარგმნა დამოწმებით და ტექსტის აკრეფვა სწრაფად

ID 52372

გთავაზობთ თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით და ტექსტის აკრეფას ძალიან სწრაფად და ხარისხიანად:

 1. ტექსტის თარგმნა ქართულიდან რუსულზე და რუსულიდან ქართულზე -გვერდი 5 ლარი.
 2. ტექსტის თარგმნა ქართულიდან ინგლისურზე და ინგლისურიდან ქართულზე -გვერდი 7 ლარი.
 3. ტექსტის თარგმნა ინგლისურიდან რუსულზე და რუსულიდან ინგლისურზე -გვერდი 9 ლარი.
 4. ტექსტის აკრეფა ქართულად 1 ლარი
 5. ტექსტის აკრეფა ინგლისურად 1,5 ლარი
 6. ტექსტის აკრეფა რუსულად 2 ლარი.

შეკვეთებს ვიღებთ ყოველ დღე! ვიღებთ დიდი ზომის, რთული სახის შეკვეთებსაც!

შესაძლებელია თარგმანის ნოტარიული დამოწმებაც!

დაგვიკავშირდით ნომერზე: 593 90 50 32; ან გამოგვიგზავნეთ მეილზე:[email protected]

განთ. 4 იანვარი 21:04

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი).

ID 52327

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;

 

✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

განთ. 27 დეკემბერი 2020 12:31

ბოლო ვადა 31 ივლისი 2022 00:00

გითარგმნით ნებისმიერი სირთულის ტექსტს ყველა ენაზე ნოტარიული დამოწმებით

ID 52119

 

განთ. 4 დეკემბერი 2020 14:34

ბოლო ვადა 28 თებერვალი 2022 00:00