ფილტრი

მომსახურება

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 68188

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. გუშინ 13:24

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2026 00:00

5 ლარი

თარგმნა ნოტარიული დამოწმებით

ID 68020

თარგმნა დამოწმებით (რუსული, ინგლისური)
თუ სათარგმნი გაქვს ტექსტი და გსურს, მიიღო დროული და ხარისხიანი მომსახურება, მაშინ დაგვიკავშირდი ნომერზე 593 905032.
 
სათარგმნი დოკუმენტის ფასის განსაზღვრისთვის გამოგვიგზავნე word-ის,  pdf-ის, Excel-ის ან PPt-ს ფორმატში  მასალა ელ.ფოსტაზე: [email protected]
 
ჩვენ ვთარგმნით ნებისმიერი თემატიკის დოკუმენტს. მათ შორის: 
 
იურიდიული დოკუმენტაციის თარგმნა;
ტექნიკური დოკუმენტაციის თარგმნა;
ბიზნეს თარგმანი;
სამეცნიერო ნაშრომების თარგმნა;
მენიუების თარგმნა;
CV-სა და რეზიუმეების თარგმნა;
საბუთების თარგმნა (პირადობა, ქორწინების მოწმობა, მინდობილობა და სხვა);

განთ. 22 იანვარი 17:15

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

7 ლარი

თარგმნა ქართულიდან ინგლისურ და ინგლისურიდან ქართულ ენებზე

ID 68019

გთავაზობთ თარგმნას ქართულიდან ინგლისურ და ინგლისურიდან ქართულ ენებზე.
ფასი 7 ლარიდან
სათარგმნი დოკუმენტი გამოაგზავნეთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: [email protected]
აგრეთვე, მომწერეთ როდისთვის გსურთ თარგმანი და შევთანხმდებით დოკუმენტის თარგმანის ვადებსა და ფასზე.
ანგარიშსწორება ხდება წინასწარ, საბანკო გადმორიცხვით.
ტელ: 568 63 50 74
ჩვენ ვთარგმნით:
ყველა სახის ხელშეკრულების თარგმნა;
ბიზნეს პროექტების თარგმნა;
სტატიების თარგმნა;
CV-სა და რეზიუმეების თარგმნა;
აბსტრაქტების თარგმნა;
სადიპლომოების თარგმნა;
საბუთების თარგმნა (პირადობა, ქორწინების მოწმობა, მინდობილობა და სხვა);

განთ. 22 იანვარი 16:50

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

7 ლარი

თარგმნა ინგლისურად

ID 67937

ჩვენ ვახორციელებთ მთარგმნელობით მომსახურებას!
 
თარგმანის ღირებულება -7 ლარიდან (9 ლარი სამედიცინო თემატიკა). სათარგმნი ტექსტის ღირებულების  განსაზღვრა ხდება ჩვენი  ელ.ფოსტის მეშვეობით. 
გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 568 63 50 74 ან გადმოაგზავნოთ სათარგმნი მასალა და თქვენი მოთხოვნები (ვადები) შემდეგ ელ.ფოსტაზე: [email protected]
 
ნათარგმნს მიიღებთ ზუსტად შეთანხმებულ დროში!
ვმუშაობთ შაბათ-კვირის ჩათვლით!
ვიღებთ დიდი ზომის შეკვეთებსაც!
ვმუშაობთ ონლაინ, შეგვიკვეთეთ მარტივად!
თარგმნა ხორციელდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:
სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თარგმანი
ბიზნეს თარგმანი
იურიდიული დოკუმენტაციის თარგმანი
სამეცნიერო ნაშრომების თარგმანი
ლიტერატურული თარგმანი
 
 
 

განთ. 19 იანვარი 17:04

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

5 ლარი

თარგმნა ინგლისურ და რუსულ ენებზე (დამოწმება)

ID 67936

ჩვენ ვთარგმნით ქართულიდან ინგლისურ და რუსულ ენებზე. 

ფასი განისაზღვრება ენობრივი კომბინაციისა და თემატიკის მიხედვით.

გამოგვიგზავნეთ სათარგმნი მასალა: [email protected] ან დაგვიკავშირდით ნომერზე: 593 90 50 32 

რას ვთარგმნით? ჩვენ ვთარგმნით ყველაფერს:

ხელშეკრულებების თარგმნა;
საბუთების თარგმნა (პირადობა, ქორწინების მოწმობა, მინდობილობა და სხვა);
პროექტების თარგმნა;
ანგარიშ -ფაქტურებისა და სხვა ფინანსური დოკუმენტაციის თარგმნა;
პროდუქტების ტექნიკური მახასიათებლების თარგმნა;
ინსტრუქციების თარგმნა;
წიგნების თარგმნა;
ავტორეფერატების თარგმნა;
სტატიების თარგმნა;
სამედიცინო ცნობების თარგმნა, ფორმა 100, მრტ კვლევას და სხვა.... 
CV-სა და რეზიუმეების თარგმნა;
მენიუების თარგმნა და სხვა.
დაგვიკავშირდით ნომერზე: 593 90 50 32

განთ. 19 იანვარი 16:42

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

5 ლარი

დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება

ID 67824

ნებისმიერი დოკუმენტის თარგმნა ქართულიდან ინგლისურად/რუსულად.
 
ელ. ფოსტა: [email protected]
 
საკონტაქტო ნომერი: 593 90 50 32
 
რატომ ჩვენ?
 
ჩვენ გვანდობენ ყველაზე რთული ტექსტების თარგმნას!
 
სწრაფად, იაფად, ხარისხიანად!

განთ. 15 იანვარი 21:03

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 67817

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. 15 იანვარი 12:56

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2026 00:00

100 ლარი

ადვოკატი ნატო გოგმაჩაძე

ID 67751

ადვოკატის მომსახურება საქართველოში

ტე: 558099559

მეილი: [email protected]

განთ. 12 იანვარი 14:26

ბოლო ვადა 31 აგვისტო 2025 00:00

5 ლარი

ტექნიკური დოკუმენტების თარგმნა დამოწმებით

ID 67716

თუ ტექნიკური თემატიკის ტექსტი გაქვთ სათარგმნი, მას ჩვენ ვთარგმნით სწრაფად და ხარისხიანად!
გამოგვიგზავნეთ სათარგმნი ელ.ფოსტაზე: [email protected] და ჩვენ დაგეხმარებით სამუშაოს დროულად დასრულებაში. დაგვიკავშირდით: 593 90 50 32
ჩვენ ვთარგმნით:
საინჟინრო პროეტქების თარგმნა; სამშენებლო პროეტქების თარგმნა; პროდუქტის აღწერილობის თარგმნა; პროექტების თარგმნა; და სხვა.

განთ. 11 იანვარი 14:17

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

9 ლარი

სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა დროულად

ID 67713

სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა  ქართულიდან ინგლისურ და ინგლისურიდან ქართულ ენაზე
საფასური:  9 ლარი 1300 სიმბოლო (გამოაგზავნეთ დოკუმენტი, რომ ზუსტად გიანგარიშოთ სათარგმნი დოკუმენტების მთლიანი ღირებულება).
თარგმანს მიიღებთ ზუსტად შეთანხმებულ დროში.
ანგარისშწორება წინასწარ: ბანკით
საკონტაქტო: 568 63 50 74; 555943477
ელ.ფოსტა: t[email protected]
 
 ჩვენ ვთარგმნით:
ფორმა 100-ის თარგმნა;
ანამნეზების თარგმნა;
ანალიზის პასუხების თარგმნა;
მაგნიტურ-ტომოგრაფიული გამოკვლევის  შედეგების თარგმნა;

განთ. 11 იანვარი 13:45

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

ინგლისურის თარჯიმანი

ID 67567

ვთარგმნით სხვადასხვა თემატიკის ტექსტებს ინგლისურად.
ონლაინ მომსახურება
მოცულობით ტექსტებზე ფასდაკლება (100გვ. >)
 
ღირებულება განისაზღვრება ტექსტის სპეციფიკის, მოცულობისა და სირთულის მიხედვით.
ელ. ფოსტა: [email protected]
საკონტაქტო ნომერი: 568 63 50 74

განთ. 9 იანვარი 16:42

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00

5 ლარი

ნოტარიული თარგმნა (იურიდიული, ტექნიკური, ლიტერატურული და ა.შ.)

ID 67566

სერთიფიცირებული თარჯიმანი გთავაზობთ ნოტარიულ თარგმნას: ქართულიდან რუსულ/ინგლისურ ენებზე;
 
რუსულიდან/ინგლისურიდან ქართულ ენაზე;
 
ინგლისურიდან ქართულ/რუსულ ენაზე;
 
ქართულიდან/რუსულიდან ინგლისურ ენაზე;
 
გამოგვიგზავნეთ სათარგმნი მასალა word-ის, pdf-ის, Excel-ის, PPt-ს ფორმატში ან უბრალოდ ფოტოს სახით ელ.ფოსტაზე: [email protected]
 
ჩვენ ვთარგმნით ნებისმიერი თემატიკის დოკუმენტს. მათ შორის: იურიდიული;
 
ტექნიკური;
 
ბიზნეს და ეკონომიკური;
 
საბუნებისმეტყველო;
 
პოლიტიკური;
 
ისტორიული;
 
ლიტერატურული და სხვა.
 
საკონტაქტო:593905032 ელ.ფოსტა: [email protected]

განთ. 9 იანვარი 15:35

ბოლო ვადა 31 იანვარი 00:00