ფილტრი

მომსახურება

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი)

ID 102120

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537

 

✅ Free legal advice - 577 111 537

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 

2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 

3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 

4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 

6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 

7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;

12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;

13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.

14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37;

განთ. გუშინ 14:50

ბოლო ვადა 31 მაისი 2027 00:00

ID 101912

We have :

28578-16-7  PMK ethyl glycidate  

5449-12-7  BMK Glycidic Acid (sodium salt)      

1451-82-7  2-Bromo-4'-methylpropiophenone     

1451-83-8  2-bromo-3-methylpropiophenone   

71368-80-4   Bromazolam

2732926-26-8   N-desethyl Etonitazene 

2785346-75-8  N-Pyrrolidino Etonitazene

1191237-69-0   GS-441524           

20320-59-6  BMK   PMK  

2647-50-9  Flubromazepam powder

2894-61-3  Bromonordiazepam

2894-68-0  Diclazepam 

2023788-19-2  Tirzepatide 

885340-08-9    TB-500

137525–51–0 BPC 157

218949-48-5  Tesamorelin 

782487-28-9  Rosiptor

81409-90-7   Cabergoline

2732926-24-6  N-Desethylisotonitazene

 

68-12-2     N,N-Dimethylformamide 

584-08-7   Potassium carbonate    

1119-51-3   1-bromo-4-pentene

532-24-1   Tropinone

556-82-1   3-Methyl-2-buten-1-ol

74103-07-4   Ketorolac Tromethamine

288-32-4    Imidazole

529-64-6   DL-Tropic acid

7085-85-0   Ethyl 2-cyanoacrylate

120-29-6    Tropine56

577-11-7   Docusate sodium

9002-07-7   Trypsin 

16089-48-8   Potassium cinnamate 

140-10-3    trans-Cinnamic Acid

9004-07-3  α-Chymotrypsin

760-93-0    Methacrylic anhydride

3380-34-5   Triclosan

9001-99-4    Ribonuclease A

109-65-9  1-Bromobutane

 

If you are interested, please contact me

E-mail: Whatsapp:+852 56413279  

განთ. 19 აპრილი 06:37

ბოლო ვადა 19 მაისი 00:00

200 ლარი

Achetez des pilules d'ecstasy | Maw Maw 3MMC | 4MMC Mephedrone | AMPHÉTAMINE SPEED | Cocaïne pure | Cristal de méthamphétamine Ice | Kétamine | Pilules 2CB ROSES | Acide LSD | Hash de cannabis

ID 101819

Achetez des Psychédéliques, des Champignons Magiques, de la Kétamine, du DMT, du LSD, des Comestibles à la Psilocybine en ligne. Livraison garantie à 100%. Telegramme : @Incsman

Commande : https://buypsychedelicsonline.io/
Nous proposons différents produits de qualité de Psychédéliques Légaux à Vendre tels que des Barres de Chocolat aux Champignons, des Capsules de Champignons, du Thé aux Champignons Magiques, des Gommes aux Champignons, du DMT, du LSD, des Champignons Magiques, des Comestibles à la Psilocybine, et des Psychédéliques. Achetez des produits psychédéliques en toute sécurité, de manière sécurisée et discrète. Par conséquent, vous pouvez acheter les meilleurs produits de qualité avec une livraison garantie à 100%. Commandez maintenant sur le site web : https://buypsychedelicsonline.io/

Les voyages psychédéliques sont très variables à décrire. Les hallucinogènes, également appelés médicaments hallucinogènes, sont des substances psychoactives qui produisent des changements dans la perception, l'humeur et les processus cognitifs. Les psychédéliques affectent tous les sens, modifiant la pensée d'une personne, sa compréhension du temps et ses émotions. Ces médicaments hallucinogènes démontrent constamment la capacité d'aider à traiter tout, du PTSD à la dépression. Ces médicaments influencent les facultés et la manière dont les individus voient le monde.

COMMANDEZ MAINTENANT

CONTACTEZ-NOUS
E-mail : [email protected]
Telegramme : @Incsman
WhatsApp : https://wa.me/15419330149
Site web : https://buypsychedelicsonline.io/

განთ. 18 აპრილი 15:13

ბოლო ვადა 2 ივლისი 2026 00:00

16 ლარი

ID 101723

 

განთ. 18 აპრილი 11:46

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

16 ლარი

ID 101670

 

განთ. 18 აპრილი 09:40

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2025 00:00

10 ლარი

ID 101650

 

განთ. 18 აპრილი 07:35

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

300 ლარი

ID 101500

განთ. 16 აპრილი 12:03

ბოლო ვადა 31 მაისი 2029 00:00

300 ლარი

ID 101476

განთ. 16 აპრილი 11:25

ბოლო ვადა 31 მაისი 2029 00:00

10 ლარი

ID 101441

 

განთ. 16 აპრილი 05:43

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

REVENGE SPELLS +27633981728 INSTANT DEATH SPELLS CASTER VOODO REVENGE TO KILL SOMEONE

ID 101407


+27633981728 Effective Strongest Revenge Spells Caster, Kill Your Enemy Now In The Usa, Uk, Columbia, Florida, Ge****, Canada, Turkey, Luxembourg, Iceland, Norway, Australia, Qatar, Croatia, Austria, Denmark, Netherlands, Romania, Belgium, Greece +27633981728 mama janal, I Want my ex to die, spells to kill my ex husband, wife, boyfriend, girlfriend, Death spell on someone, death spells that work overnight, voodoo death spells, death spell chant, death spells that work fast, real black magic spells casters, black magic spells see result in days, real black magic spells that work, guaranteed black magic love spells, guaranteed voodoo spells, spell to make someone sick and die, revenge spells that work instantly, real witches for hire, revenge spells on a ex- lover, how to put a spell on someone who hurts you, spell to make someone sick, voodoo spells to hurt someone, spells to curse someone, powerful revenge spells, most powerful death spell, spell to die in your sleep, successful death spell, most powerful voodoo spell caster, Call/Whatsapp- in africa monaco dubai Kuwait Europ Arizona, Arkansas, Colorado,Connecticu t, Revenge spells Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Puerto Rico*, South Carolina, South Dakota, Best bring back lost love spells casting pay after result Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Washington DC, West Virginia, Wisconsin, Wyoming Virgin Islands California*, Delaware, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York , Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont UK and Ireland Portugal Switzerland France Luxembourg Belgium and Austria Spain Australia Ireland New Zealand South Africa United Kingdom in Canada iran Mexico Brazil Argentina Colombia Peru Venezuela Chile Belize Costa Rica .Mississippi, Washington, Washington DC, West Virginia, Wisconsin, Wyoming Virgin Islands California*, Delaware, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire , New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont UK and Ireland Portugal Switzerland France Luxembourg Belgium and Austria Spain Australia Ireland New Zealand South Africa United Kingdom in Canada iran Mexico Brazil Argentina Colombia Peru Venezuela Chile Belize Costa Rica .Best bring back lost love spells casting pay after result Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Washington DC, West Virginia, Wisconsin, Wyoming Virgin Islands California*, Delaware, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire , New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont UK and Ireland Portugal Switzerland France Luxembourg Belgium and Austria Spain Australia Ireland New Zealand South Africa United Kingdom in Canada ira $$$+27633981728

განთ. 16 აპრილი 00:56

ბოლო ვადა 18 სექტემბერი 2027 00:00

16 ლარი

ID 101370

 

განთ. 15 აპრილი 11:19

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

6 ლარი

თარგმნა ინგლისურად/რუსულად (დამოწმება)

ID 101345

ჩვენ გთავაზობთ, პროფესიონალურ მთარგმნელობით მომსახურებას. ვთარგმნით:
 ქართულიდან ინგლისურად/ინგლისურიდან ქართულად;  ქართულიდან რუსულად/რუსულიდან ქართულად;
ინგლისურიდან რუსულად/რუსულიდან ინგლისურად.
ჩვენი სერთიფიცირებული თარჯიმნები უმოკლეს დროში თარგმნიან ნებისმიერი სირთულის დოკუმენტაციას.
დაგვიკავშირდით: 593 90 50 32 ან მოგვწერეთ მეილზე: [email protected]

განთ. 14 აპრილი 14:55

ბოლო ვადა 31 აგვისტო 00:00