ფილტრი

მომსახურება

12 ლარი

უკრაინული ენის თარჯიმანი 595057549

ID 35648

Gurico.ge - +995 595057549, თარგმნა, ნოტარიული დამოწმება, მიწოდება

 • ფინანსური, ეკონომიკური, იურიდიული
 • ტექნიკური, სამედიცინო
 • საიტების თარგმნა
 • სხვა ტიპის ტექსტები
 • აუდიო მასალის თარგმნა

ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, აზერბაიჯანული, ჩინური, ესპანური, ივრითი, სპარსული, უკრაინული

ჩვენი მისამართებია:

Gurico.ge / Tarjimani.com / Translators.ge / MyTranslate.ge

E-Mail: [email protected]       

Instagram: tarjimani.com_official

MOB / Viber / WhatsApp:   +995 595057549

განთ. 9 მარტი 20:08

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

12 ლარი

რუსული ენის თარჯიმანი 595057549

ID 35647

Gurico.ge - +995 595057549, თარგმნა, ნოტარიული დამოწმება, მიწოდება

 • ფინანსური, ეკონომიკური, იურიდიული
 • ტექნიკური, სამედიცინო
 • საიტების თარგმნა
 • სხვა ტიპის ტექსტები
 • აუდიო მასალის თარგმნა

ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, აზერბაიჯანული, ჩინური, ესპანური, ივრითი, სპარსული, უკრაინული

ჩვენი მისამართებია:

Gurico.ge / Tarjimani.com / Translators.ge / MyTranslate.ge

E-Mail: trans[email protected]       

Instagram: tarjimani.com_official

MOB / Viber / WhatsApp:   +995 595057549

განთ. 9 მარტი 20:04

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

12 ლარი

თარგმნა, ნოტარიული დამოწმება, რუსული, ინგლისური, გერმანული, უკრაინული, ივრითი, სპარსული

ID 35646

Gurico.ge - +995 595057549, თარგმნა, ნოტარიული დამოწმება, მიწოდება

 • ფინანსური, ეკონომიკური, იურიდიული
 • ტექნიკური, სამედიცინო
 • საიტების თარგმნა
 • სხვა ტიპის ტექსტები
 • აუდიო მასალის თარგმნა

ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, აზერბაიჯანული, ჩინური, ესპანური, ივრითი, სპარსული, უკრაინული

ჩვენი მისამართებია:

Gurico.ge / Tarjimani.com / Translators.ge / MyTranslate.ge

E-Mail: [email protected]       

Instagram: tarjimani.com_official

MOB / Viber / WhatsApp:   +995 595057549

განთ. 9 მარტი 20:01

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

12 ლარი

თარგმნა, ნოტარიული დამოწმება, მიწოდება, Gurico.ge - +995 595057549,

ID 35645

თარგმნა, ნოტარიული დამოწმება, მიწოდება, Gurico.ge - +995 595057549, 

 • ფინანსური, ეკონომიკური, იურიდიული
 • ტექნიკური, სამედიცინო
 • საიტების თარგმნა
 • სხვა ტიპის ტექსტები
 • აუდიო მასალის თარგმნა

ქართული, რუსული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, აზერბაიჯანული, ჩინური, ესპანური, ივრითი, სპარსული, უკრაინული

ჩვენი მისამართებია:

Gurico.ge / Tarjimani.com / Translators.ge / MyTranslate.ge

E-Mail: [email protected]       

Instagram: tarjimani.com_official

MOB / Viber / WhatsApp:   +995 595057549

განთ. 9 მარტი 19:57

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

2000 ლარი

⚖️ DLB georgia • დიელბი საქართველო

ID 35381

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია.

 

✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

 

✅  DLB georgia • დიელბი საქართველო - ს იურისტები გაგიწევენ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

განთ. 4 მარტი 00:32

ბოლო ვადა 31 მარტი 2024 00:00

ადვოკატი/იურისტი

ID 35356

უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობას, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

ჩვენი პრიორიტეტებია:

 • კვალიფიციური მომსახურება
 • ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი
 • კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია
 • 24 საათიანი მომსახურება
 • საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები

 

 ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05

 Email – [email protected]

განთ. 3 მარტი 19:23

ბოლო ვადა 12 აპრილი 00:00

1000 ლარი

ადვოკატი კონსტანტინე გელაშვილი

ID 35278

საადვოკატო მომსახურება სამოქალაქო საქმეებზე: ქონების გაყოფა, ალიმენტი, განქორწინება, მემკვიდრეობა, შრომითი დავა...

განთ. 1 მარტი 12:54

ბოლო ვადა 31 მაისი 00:00

ადვოკატი/იურისტი

ID 35079

უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობას, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

ჩვენი პრიორიტეტებია:

 • კვალიფიციური მომსახურება
 • ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი
 • კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია
 • 24 საათიანი მომსახურება
 • საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები

 

 ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05

 Email – [email protected]

განთ. 23 თებერვალი 15:12

ბოლო ვადა 19 აპრილი 00:00

30 ლარი

იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

ID 34665

1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 

2.გთავაზობთ უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას. 

3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში. 

განთ. 14 თებერვალი 13:45

ბოლო ვადა 2 დეკემბერი 2021 00:00

400 ლარი

სიცრუის დეტექციის ცენტრი

ID 33201


​სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება!!! სიახლე! პირველად საქართველოში! უპრეცენდენტო შემოთავაზება.
სიმართლის დადგენის ულტრა-თანამედროვე მეთოდი. პარტნიორების, თანამშრომლების, კლიენტების და სხვათა გადამოწმება. გაარკვიეთ სიმართლე სიცრუის დეტექტორით ყველა საკითხში.
ტელ: 599 19 66 55
საიტი: detektori.ge

განთ. 12 იანვარი 17:12

ბოლო ვადა 31 ოქტომბერი 2021 00:00

1 ლარი

კერძო დეტექტივი

ID 32915

კერძო დეტექტივის მომსახურების სრული სპექტრი

(საქართველოს მიღებული , დადგენილი და რატიფიცირებული საერთაშორისო ნორმებით)

კრიმინალური თვალთვალის გამოვლენა, კონტრზომები

მობილური ტელეფონის, კოპიუტერის და ავტომობილის კონტროლი

მობილური ტელეფონის, კოპიუტერის და ავტომობილის შემოწმება-კონტროლის გამოვლენა (კონტრზომები)

ბიზნეს უსაფრთხოების სრული პაკეტი

სტრატეგიული კვლევების ჩატარება

სიცრუის დეტექტორი

ჟურნალისტური გამოძიება

იურიდიული მომსახურების სრული სპექტრი

24 საათიანი სამუშაო რეჟმი

კონფიდენციალობა გარანტირებულია

ტელ:   577-40-30-05

განთ. 8 იანვარი 19:52

ბოლო ვადა 23 სექტემბერი 00:00

100 ლარი

ID 30966

Open / Form /Set up company in Georgia

 

Start a business in Georgia and get additional support from us.

www.Devskey.com


Open a company in Georgia, here we are to help you! There are several forms of business entities in Georgia. A Limited Liability Company is the most wide-spread business form in Georgia. We can help you in company registration in any city of Georgia Including,Company Formation in Tbilisi, Batumi, Kutaisi or any other city in Georgia.

 What will you need for Registration company in Republic of Georgia?

 

Documents needed are the following:

• the company charter – Translated and notarized in Georgia

• the document which stipulates the value of the contributions of each member;
• An application which contains information regarding the name of the company, the legal entity of the company, the amount of share capital, documents for naming each member of the supervisory board and management board…..
• Official Translator Service.
• Legal Address. Rent Agreement.

 

Company Formation in Georgia

What we offer?

Our Base Offer

      We can help you to open a company in Georgia. To prepare all the necessary documentations for company formation in Georgia, Including legal address. All what you need to care about is just to be present in Public hall for half an hour and sign documents. Company Registration fee is 100 Gel in Avarage.

        !!!!!! VIP Offer for You !!!!!

    Company Registration without your presence in Georgia. Register a new firm in Republic of Georgia with Power of Attorney (POA). This is our special offer for you! You can register a company on your name in Georgia without even physically being here.

Open a bank account in any Bank in Georgia

We can help you to apply for Company Bank account, Bank Card and Online Banking.  The corporate bank account can be set up at any commercial bank in Georgia. How to apply for bank account in Republic of Georgia? After providing certain documents requested by the institution. In addition to that, you can request a Virtual Office.

For More Info Whatsapp us on +995557585353 or  Reach Us on Facebook.

განთ. 23 სექტემბერი 2018 18:33

ბოლო ვადა 30 მაისი 2020 00:00