ფილტრი

ვაკანსიები

სათავგადასავლო ტურიზმის გიდების ტრენინგი

ID 47234

საქართველოში სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, USAID Zrda მუშაობს ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ახალი ტურისტული პროდუქტების განვითარებაზე. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია ახორციელებს თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგების კურსს შემდეგი მიმართულებებზე: რაფტინგის გიდი, სამთო-საფეხმავლო გიდი, კანიონინგის გიდი და დაივინგის გიდი. ტრენინგებს ჩაატარებენ შესაბამისი სფეროს უმაღლესი რანგის სპეციალისტები. 

1. სამთო - საფეხმავლო გიდის პროგრამა

 • სამთო-საფეხმავლო მარშრუტების გიდის ტრენინგისთვის შეირჩევა 20 ადამიანი;
 • ტრენინგები ჩატარდება 5 დღის განმავლობაში (3 დღე თეორია/2 დღე პრაქტიკა), ტრენინგის მონაწილეთა საცხოვრებელი რეგიონის მიხედვით;
 • ტრენინგის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში მონაწილეებს გადაეცემათ საველე აღჭურვილობა (მხოლოდ სამიზნე თემიდან მონაწილე პირებს);
 • ტრენინგის ჩატარების სავარაუდო პერიოდია: ივნისი - ივლისი;
 • გაიცემა ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.


2. კანიონინგის გიდის პროგრამა

 • კანიონინგის გიდის ტრენინგისთვის შეირჩევა 5 ადამიანი;
 • ტრენინგი ჩატარდება 9 დღის განმავლობაში (2 დღე თეორია/7 დღე პრაქტიკა);
 • ტრენინგის ჩატარების სავარაუდო პერიოდია: აგვისტო - სექტემბრის დასაწყისი;
 • გაიცემა ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.


3. რაფტინგის გიდის პროგრამა

 • რაფტინგის გიდის ტრენინგისთვის შეირჩევა 12 ადამიანი;
 • ტრენინგები ჩატარდება 4 დღის განმავლობაში ფშავში მდებარე ბაზაზე (2 დღე თეორია/2 დღე პრაქტიკა);
 • ტრენინგის ჩატარების სავარაუდო პერიოდია: ივლისი;
 • გაიცემა ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.


4. დაივინგის გიდის პროგრამა

 • დაივინგის ტრეინინგისთვის შეირჩევა 5 ადამიანი;
 • ტრენინგი ჩატარდება 9 დღის განმავლობაში (2 დღე თეორია, 7 დღე პრაქტიკა) და მოიცავს პრაქტიკულ გასვლას შავი ზღვის სანაპიროზე - სარფში;
 • ტრენინგის ჩატარების სავარაუდო პერიოდია: ივლისი - აგვისტო;
 • გაიცემა ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი.
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება


გიდების გადამზადების ყველა პროგრამა ითვალისწინებს დამატებით ერთ დღიან ტრენინგს პირველად გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაში;
გაიცემა ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

დამატებითი ინფორმაცია ტრენინგის პირობების შესახებ და ტრენინგის სარეგისტრაციო ფორმა იხილეთ საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის ვებ-გვერდზე: http://www.ecotourism.ge/viewpost/45

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
ა(ა)იპ საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია
მობ: 599275010, 597747370
ელ-ფოსტა: [email protected]

განთ. გუშინ 10:59

ბოლო ვადა 5 მაისი 00:00

ბანკის მოლარე-ოპერატორის კურსი სტაჟირებით

ID 47199

ბიზნეს აკადემია აცხადებს საბანკო სექტორისთვის საბანკო საქმის მიმართულებით დამწყები პირების მომზადებას სტაჟირებით უახლესი საბანკო სისტემით ALTA (software) B6-ით.

მომზადება მიმდინარეობს თიბისი ბანკის და საქართველოს ბანკის მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების სტანდარტების დაცვით. მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს. 

ძირითადი მოსამზადებელი პოზიციაა უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი.

მოსამზადებელი პროგრამა შემოტანილია კომერციული ბანკებიდან და გათვლილია 

1. თიბისი ბანკის ვაკანსიებისთვის:

 • მოლარე/მოლარე-ოპერატორი
 • უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი
 • გაყიდვების კონსულტანტი
 • განვადების მენეჯერი 


2. საქართველოს ბანკის ვაკანსიებისთვის:

 • Express მოლარე-ოპერატორი 
 • უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი
 • სატელეფონო ცენტრი ოპერატორი
 • განვადების მენეჯერი


(თი-ბი-სი ბანკის და ბანკი რესპუბლიკას გაერთიანების პროცესში ბიზნეს აკადემიაში 200-მდე დამწყები მოლარე-ოპერატორი და ოპერატორი მოამზადა და კვალიფიკაცია გაიარა).

ბიზნეს აკადემიის მიერ გადამზადებული სხვადასხვა განათლების მქონე პირების 60% დღეს თი-ბი-სი ბანკის თანამშრომლები არიან. ბიზნეს აკადემიის საბანკო საქმის მოსამზადებელი პროგრამით გადამზადებული მსმენელების 40 % თიბისი ბანკის თანამშრომელია, 35 % საქართველოს ბანკის, 5 % -ბანკი კრედო, 5 %-ლიბერთი ბანკი, 2 %-ვითიბი ბანკის. 

მარტის თვეში მიღებული მსმენელების შედეგები:

აპრილის თვეში 9 მსმენელმა წარმატებით გაიარა სავაკანსიო შესარჩევი ეტაპები. ისინი დასაქმდნენ "თიბისი ბანკში", "საქართველოს ბანკში" და "ლიბერთი ბანკში" შემდეგ პოზიციებზე:

 • მოლარე-ოპერატორი
 • უნივერსალური მოლარე-ოპერატორი
 • გაყიდვების კონსულტანტი (თიბისი)
 • უმცროსი გაყიდვების მენეჯერი


"საქართველოს ბანკში" ჯგუფურ გასაუბრებაზე ამოიხსნა მომზადების პროცესში ნასწავლი "ქეისები".

ბანკის უნივერსალური მოლარე-ოპერატორის პოზიციისთვის მოსამზადებელი პროგრამის მოკლე მიმოხილვა.

 • სალარო /საოპერაციო დღის გახსნა
 • ფიზიკური პირების მომსახურება
 • ყველა საბანკო ანგარიში: მიმდინარეო, მულტისავალუტო/საბარათე ანგარიშების გახსნა, სერვისების ჩართვა და საბანკო ოპერაციების შესრულება
 • ანგარიშებზე ოპერაციების წარმოება
 • შეგროვების ოპერაციები ანგარიშებზე
 • საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო თანხების გადარიცხვები
 • იურიდიული პირის ანგარიშების გახსნა
 • იურიდიული პირების ანგარიშებზე ნაღდი და უნაღდო ოპერაციები
 • საფულე ჩეკის წიგნაკების გაცემა-რეგისტრაცია
 • საფულე ჩეკის წიგნაკით თანხების გაცემა
 • საანაბრე ანგარიშების გახსნა, კონკრეტული მიზნობრიობის მქონე ანგარიშები
 • ფასიანი ქაღალდები
 • საბანკო გადარიცხვები ქვეყნის შიგნით
 • გადარიცხვები ქვეყნის გარეთ
 • 55 დღიანი საკრედიტო ბარათზე ლიმიტის განსაზღვრა/დამტკიცება/გაცემა
 • 55 დღიანი საკრედიტო ბარათის %-ის დათვლა
 • საბუთების ფორმირება
 • დებეტური მემორიალური ორდერით, კლიენტის ანგარიშიდან საკომისიოების ჩამოჭრა
 • დიჯიპასის საკომისიო/გატარება
 • ბიზნეს ბარათის საკომისიო/ გატარება
 • ყველა საბანკო ტრანზაქცია, რომელიც ბანკის ფიზიკური თუ იურიდიული პირის ოპერატორის ფუნქცია-მოვალეობაა


კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. კურსს უხელმძღვანელებს, საბანკო სექტორში 10 წლიანი გამოცდილების მქონე მენეჯერი. კურსის დასრულებამდე თითოეული მსმენელის რეზიუმე რეკომენდაციით გადაიგზავნება ძირითად კომერციულ ბანკებში.

მოსამზადებელი კურსი-სტაჟირებით ხანგრძლივობაა -ხუთი კვირა.
მოსამზადებელი ლექციები ჩატარდება კვირაში 3-ჯერ.
სტაჟირება-2 კვირა . კვირაში 4-ჯერ.
ლექციის ხანგრძლივობა: 2 სთ (აკ. სთ)
ერთი შეხვედრა = ორი ლექცია.
კურსის ღირებულება: 290ლარი.

თანხის გადახდა II ლექციისთვის. 

კურსზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს: 

ნაკადი N1- 11:30სთ
ნაკადი N2- 13:30 სთ

კურსის დაწყების თარიღი იხ. ჩვენს facebook-ის გვერდი: https://www.facebook.com/biznesakademia

სავაკანსიო მოსამზადებელ ეტაპზე რეგისტრაციისთვის, გადმოაგზავნეთ რეზიუმე (СV) ელ.ფოსტაით [email protected]. კურსის დასახელებაში მიუთითეთ "სავაკანსიო მოლარე-ოპერატორი და ნაკადი N". დარეგისტრირებული მსმენელი მიიღებს 24 სთ-ში ელ.შეტყობინებას. კურსის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე SMS შეტყობინებას.

მოსამზადებელი კურსის ითვალისწინებს 100%-მდე დასაქმების პერსპექტივას.

"ბიზნეს აკადემია"
საკონტაქტო ტელეფონი: (+995 790)458582
მენეჯერი: (+995 555)678545
მისამართი: მარჯანიშვილის 21, მე-4 სართული 15

განთ. 24 აპრილი 13:27

ბოლო ვადა 24 მაისი 00:00

კურსი - ფინანსური მართვის ძირითადი პრინციპები - ბათუმი

ID 47184

"ფინანსური მართვის ძირითადი პრინციპები" წარმოადგენს 4-დღიან კურსს, რომელიც ჩატარდება ბათუმში, სასტუმრო ჰილტონში 2018 წლის 17-18 მაისს და 31 მაისს - 1 ივნისს. 

გაიგეთ, რამდენად ჯანსაღია ფინანსურად თქვენი ბიზნესი და გამოიყენეთ ინვესტირების არსებული შესაძლებლობები. სემინარი ხორციელდება მეწარმე ქალთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც აფინანსებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროკავშირის EU4Business ინიციატივა, შვედეთი, ადრეულ გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების ფონდი და მცირე ბიზნესის ფონდი. (დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ ბმულზე: http://ebrdwomeninbusiness.com). 

წარმატებული ბიზნესის შესაქმნელად კარგ იდეასა და ტალანტზე მეტი რამაა საჭირო. ყველაზე წარმატებული ბიზნესები მუდმივად ახლდებიან და ვითარდებიან. ბიზნესის ზრდის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა ფინანსები. ეს სემინარი დაგეხმარებათ გაიაზროთ თქვენი მთავარი ფინანსური მონაცემები და ის, თუ როგორ შეგიძლიათ მათი გამოყენება თქვენი ბიზნესის უკეთ განვითარებისთვის. 

ოთხდღიანი სემინარის განმავლობაში საშუალება გექნებათ ისწავლოთ:

** რატომაა ფინანსური დაგეგმარება მნიშვნელოვანი;
** როგორ გაანალიზოთ ძირითადი ფინანსური ანგარიშები;
** დამოკიდებულება ხარჯებს, შემოსავლებსა და ბიზნესების წარუმატებლობას შორის;
** ისწავლოთ მეტი ხარჯების კონტროლსა და მის შემცირებაზე;
** როგორ გააკეთოთ არჩევანი დაფინანსების ხელმისაწვდომ წყაროებს შორის;
** გაიღრმავოთ ძირითადი უნარები ფინანსებზე ხელმისაწვდომობისთვის, ინვესტორებისთვის თქვენი ბიზნესის პრაქტიკულად წარდგენის გზით. 

სემინარის კურსი სპეციალურად მეწარმე ქალებისთვისაა შექმნილი "APPLICATIO" ტრენინგებისა და მენეჯმენტის მიერ (დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ, ეწვიოთ შემდეგ ბმულს: http://applicatio.com) და შედგება ორი სესიისგან. თითოეული სესია ორდღიანია, შუალედში შესვენებით. ეს გაძლევთ დროს პრაქტიკაში გამოსცადოთ ის, რაც პირველი სესიის განმავლობაში ისწავლეთ და მოხვიდეთ შეძენილი გამოცდილებით მეორეზე. გარდა ამისა, არ მოგიწევთ თქვენი საქმიანობიდან დიდი ხნით ჩამოშორება. პირველი სესიის განმავლობაში ყურადღება გამახვილებულია ფინანსების სწავლებაზე და წარმატების დაგეგმვაზე, მასში შედის შესავალი ფინანსურ დაგეგმარებასა და ფინანსურ ანგარიშებზე. მეორე სესია კი დაგეხმარებათ თავი აარიდოთ საფრთხეებს და შეძლოთ თქვენი ბიზნესის დაფინანსება ბერკეტების სწორად გამოყენებით ისე, რომ თავიდან აიცილოთ ფინანსური მართვის ტიპიური შეცდომები. 

სემინარი საერთაშორისო მოწინავე პრაქტიკას და სხვადასხვა სფეროში არსებულ საექსპერტო ცოდნას ეყრდნობა და გათვლილია ქალებზე, რომლებსაც სურთ განავითარონ ლიდერული და სამეწარმეო უნარები და ისწავლონ ბიზნესის წინსვლის მიზნით ინოვაციური იარაღების გამოყენება. სამუშაო შეხვედრები ინტერაქტიული ხასიათისაა და მოიცავს პრაქტიკულ სავარჯიშოებს და მაგალითებს რეალური ცხოვრებიდან, რაც სიღრმისეულად ჩაგახედებთ სამეწარმეო ფინანსების სამყაროში. თქვენ საშუალება გექნებათ მოუსმინოთ ფინანსური ინსტიტუტებიდან მოწვეულ სტუმრებს, რომლებიც გაგიზიარებენ გამოცდილებას და რჩევებს. ყველა ტრენერი ბიზნეს-ექსპერტია, რომლებმაც იციან, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორი ფინანსური მართვა. 

სემინარს გაუძღვებიან ლევან გოგოლაძე და ვახტანგ ბერიშვილი. მათი შერჩევის საფუძველი არის დიდი პრაქტიკული გამოცდილება კომპანიების წარმატებით ხელმძღვანელობისა და მათი გაფართოების ხელშეწყობის სფეროში. სემინარში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 200 ლარს. სემინარი ქართულ ენაზე ჩატარდება. სემინარის საფასური მოიცავს კურსის მასალების, კვებისა და სხვა ხარჯების ღირებულებას. 

სემინარში მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, შეავსოთ ელექტრონული განაცხადის ფორმა შემდეგ ბმულზე: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwy8UYgLpiPIGHHs8XmRt0IqYhRuK54uBPolBAZlBpJOcing/viewform 2018 წლის 10 მაისამდე. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ ელექტრონულ ფოსტაზე [email protected] ან დარეკეთ ნომერზე +995 32 2447423.

განთ. 24 აპრილი 12:17

ბოლო ვადა 10 მაისი 00:00

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის საზაფხულო სკოლა

ID 47180

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი აცხადებს მიღებას 2018 წლის საზაფხულო სკოლაში. საზაფხულო სკოლა გაიმართება 2018 წლის 14 ივლისიდან 22 ივლისამდე, ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში. პროექტის მიზანია, ახალგაზრდებისთვის საჯარო სამსახურის არსის და  მნიშვნელობის  გაცნობა, ასევე, საჯარო სამსახურის პოპულარიზაცია. საზაფხულო სკოლაში, ლექციებს წაიკითხავენ წამყვანი ადგილობრივი ექსპერტები. სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • გუნდური შეჭიდულობის ტრენინგი;
 • საჯარო სამსახურის სპეციფიკის გაცნობა;
 • საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაციული უნარები;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
 • განათლების მნიშვნელობა და როლი;
 • მათემატიკა ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

პროექტში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში ავტორიზებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ყველა რეგიონიდან სკოლის მოსწავლეს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 •   სწავლობს საქართველოში ავტორიზებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში IX, X ან XI კლასში (ასაკი 14-17 წელი);
 •   ფლობს სახელმწიფო ენას;
 •   დაინტერესებულია საჯარო სამსახურის სისტემით;
 •   აქვს მზაობა სრულად დაესწროს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ საზაფხულო სკოლას
 •   მოსწავლე, რომელიც სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის პროექტში -„საზაფხულო სკოლა“  მონაწილეობდა გასულ წლებში, რეგისტრაციის ეტაპზე ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2018 წლის 20 მაისი. იხილეთ სარეგისტრაციო ფორმა.

შერჩეული მონაწილეებისათვის ყვარლის სასწავლო ცენტრში ჩატარდება სწავლება სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და პიროვნული/პრაქტიკული უნარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: სალომე ქერქაძე ელ. ფოსტა: [email protected]; ტელეფონის ნომერი: +995 597 44 44 16;

განთ. 24 აპრილი 11:59

ბოლო ვადა 20 მაისი 00:00

ტრენინგი - კიბერუსაფრთხოება თანამედროვე ბიზნესში

ID 47144

"საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი" ატარებს ტრენინგს თემაზე - "კიბერუსაფრთხოება თანამედროვე ბიზნესში" 

ვისთვისაა ეს ტრენინგი? 

ტრენინგი განკუთვნილია ბიზნესის მფლობელთათვის, მენეჯმენტისთვის, სახელმწიფო და კერძო სექტორის პოლისიმეიკერთათვის ან კომპიუტერის მომხმარებლისთვის - თანამშრომლებისთვის, რომელიც არ არის IT-სპეციალისტი, უწევს სამსახურებრივ ქსელთან მუშაობა, ოფისში, მივლინებებსა თუ შვებულებაში ყოფნისას სამსახურებრივი ინფორმაციის დამუშავება კომპანიის ან პირად კომპიუტერსა და მობილურ მოწყობილობაზე. 

კიბერ-ელემენტების გამოყენება პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სამხედრო მიზნების მისაღწევად, გეოპლიტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად, თანამედროვე მსოფლიოს რეალობაა. კიბერ-ელემენტი დღესდღეობით უკვე წარმოადგენს ყველა ომის, კონფლიქტის თუ დაპირისპირების მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს. 

ხშირად სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების მსხვერპლი ბიზნესექტორის კიბერ-სივრცეც ხდება. კრიტიკული ინფრასტრუტურისა თუ სერვისების დიდი ნაწილი სწორედ კერძო სექტორშია კონცენტრირებული. თანამედროვე ბიზნეს-ორგანიზაციის არსებობა კიბერ-სივრცეში ოპერირების გარეშე წარმოუდგენელია. იგი გამოიყენება, არა მარტო, ყოველდღიური ფუნქციების შესასრულებლად, არამედ, უზრუნველყოფს ჩართულობასა და სათანადო ინფორმირებულობას, წარმოადგენს კავშირის ძირითად საშუალებას. კიბერ-სივრცის მზარდი გამოყენების პროპორციულად იზრდება რისკები. სამწუხაროდ, იმუნიტეტი კიბერსაფრთხეებზე არ არსებობს. 

აღნიშნული კურსი მსმენელს შეასწავლის სახელმწიფოთა მხრიდან პოლიტიკური, სამხედრო, გეოპოლიტიკური მიზნებით წარმოებულ კიბერ-ოპერაციებსა, მათ გავლენას ბიზნესსა თუ კრიტიკულ სერვისებზე, კიბერ-უსაფრთხოების სწორი სტრატეგიის შექმნასა და მენეჯმენტის გამართული სისტემის დაანერგვას. მიღებული ცოდნა და უნარები კურსდამთავრებულს გამოადგება საჯარო სექტორის თუ ბიზნესის კიბერუსაფრთხების პოლიტიკის წამყვან პოზიციაზე სამუშაოდ. 

ტრენინგზე განსახილველი თემებია:

როლური თამაშების, პრეზენტაციების და ლექციების მეშვეობით, სხვა საკითხებთან ერთად კურსზე შესწავლილ იქნება შემდეგი თემატიკა: 

** კიბერუსაფრთხოების შესავალი, ზოგადი ტერმინები და ცნებები; 
** მსოფლიოს და საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოს მიმოხილვა, 
** "საქართველოს კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ"; საერთაშორისო კონვენციები კიბერუსაფრთხოების სფეროში; 
** საქართველოს კიბერ-არქიტექტურა; საჯარო და კერძო სექტორის აქტორები; 
** საქართველოს კიბერ-უსაფრთხოების სტრატეგია, დარგობრივი სტრატეგიები; 
** საქართველოს კიბერ-სივრცეში არსებული საფრთხეები; 
** კიბერ-დომეინი, როგორც სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების სივრცე: კიბერ-ელემენტების გამოყენება თანამედროვე კონფლიქტებში; 
** კიბერ-ტერორიზმი; 
** კიბერ-სივრცის გამოყენება პროპაგანდისა და საინფორმაციო-ფსიქოლოგური ზემოქმედებისათვის; 
** კიბერ-ჰიგიენა: კომპიუტერული უსაფრთხოების მინიმალური წესები კომპიუტერის მომხმარებლისთვის; 
** მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი სახეები; 
** სამუშაო კომპიუტერის უსაფრთხოება; 
** ელექტრონული ფოსტის უსაფრთხოება; 
** ფიშინგი; 
** პასვორდის უსაფრთხოება; 
** უსაფრთხო ინტერნეტი მოგზაურობისას; 
** უკაბელო ინტერნეტის უსაფრთხოება; 
** მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოება; 
** უსაფრთხო ონლაინ-ბანკინგი და შოპინგი; 
** სოციალური ქსელების უსაფრთხოება; 
** ID მოპარვა და ინტერნეტ-თაღლითობა; 
** ქლაუდის უსაფრთხოება; 
** რჩევები მშობლებს 
** დესტრუქციული კიბერ-ოპერაციების გავლენა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და ბიზნეს-სექტორზე - თანამედროვე ტენდენციები, რისკები და გამოწვევები; 
** კიბერ-უსაფრთხოების მენეჯმენტის საფუძვლები; 
** თანამედროვე ტენდენციები: სპეციფიური რისკები სახელმწიფო და ბიზნეს-სექტორისათვის 
** კიბერ-უსაფრთხება CEO-ს, მენეჯმენტის და HR გადმოსახედიდან - რა უნდა გავაკეთოთ ბიზნესის კიბერ-უსაფრთხოებისათვის; 
** როგორ ავაწყოთ კიბერ-უსაფრთხოების სისტემა კომპანიაში; 
** კიბერ-უსაფრთხოების სწავლების მრავალსაფეხურიანი სისტემა ბიზნესისთვის; 
** სპეციფიური გამოწვევები ბიზნესის სხვადასხვა სფეროსათვის 
** როგორ შევქნათ კიბერ-უსაფრთხოების სტრატეგია ბიზნესისა თუ სახელმწიფო დაწესებულებისთვის; 
** გარე და ინსაიდერული კიბერ-საფრთხეები, მათი მინიმიზაციის სისტემა.

ტრენინგის უპირატესობები:

ტრენინგის უმთავრეს უპირატესობას წარმოადგენს პრაქტიკოსი ტრენერი, რომელიც მონაწილეებს გაუზარებს საკუთარ პრაქტიკულ გამოცდილებას და კონკრეტულ მაგალითებს, თუ როგორ მოხდა კონკრეტულ სიტუაციებში უსაფრთხოების პრობლემების წარმოშობა, მათი გადაჭრა და უსაფრთხოების სამომავლო დაცვა. 

მსხვილი ბიზნესისგან და ინდუსტრიისგან განსხვავებით, SME სექტორს იგივე კიბერ-რისკებთან გამკლავება შეზღუდული ფინანსური საშუალებებით და კიბერ-შესაძლებლობებით უწევს, ასევე მწირია სახელმწიფო უწყებების შესაძლებლობები ამ მხრივ. აქედან გამომდინარე, იზრდება მოთხოვნილება შესაბამისი ცოდნის მქონე ადამიანური რესურსზე. აშშ-ს ავტორიტეტული ორგანიზაციების შეფასებით, მიუხედავად არსებული სასწავლო დაწესებულებებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებისა, უახლოეს წლებში სახელმწიფოს 300 000 კიბერსპეციალისტის დანაკლისს განიცდის. მითუმეტეს დეფიციტურია ეს პროფესია საქართველოსათვის, სადაც კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის კურსი საერთოდ არ არსებობს და იგი, როგორც სასწავლო დისციპლინა არც ერთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არ ისწავლება. 

დამატებითი ინფორმაცია ტრენინგის შესხებ:

** ტრენინგი გაიმართება - 14 მაისიდან 6 ივნისამდე პერიოდში 
** ტრენინგის განრიგი - ორშაბათი და ოთხშაბათი 19:00-22:00 საათი 
** ტრენინგის ხანგრძლივობა - 20 საათი და მიმდიანრეობს 4 კვირის განამვლობაში (კვირაში 2-ჯერ 2,5 საათიანი შეხვედრების ფორმატში). 
** ტრენიგის ღირებულება - 650 ლარი 

ტრენერი:

ანდრო გოცირიძე - ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს კიბერუსაფრთხოების კონსულტანტი. იყო თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი 2014 -2016 წწ, გენერალური ინსპექტორი 2012-2014 წწ. სხვადასხვა დროს მუშაობდა თავდაცვის სამინისტროსა და სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელ თანამდებობეზე, 2008-2012 წლებში იყო სს "პრივატბანკისა" და სს "ბანკი კონსტანტას" უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი. მისი უშუალო მონაწილეობით დამუშავდა თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა და სტრატეგია, საფუძველი ჩაეყარა კიბერრეზერვის პროექტს და სამშვიდობო მისიებში დაჭრილი ჯარისკაცების კიბერუსაფრთხოების სფეროში ტრენერებად ინტეგრაციას, დაინერგა კიბერცნობიერების ამაღლების მრავალკომპონენტიანი სისტემა, გატარდა საქართველოს უშიშროების სამინისტროს რეფორმა ("ზოგიერთი კონცეპტუალური პრინციპი და მოსაზრება სპეცსამსახურების რეფორმის თაობაზე" -2001 წ.) და შეიქმნა საპატრულო პოლიციის ჩამოყალიბების კონცეფცია (შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის კონცეფცია- 2004წ). არის უსაფრთხოების თემაზე წიგნის, სტატიებისა და სხვა პუბლიკაციების ავტორი. კითხულობს ლექციებს შავი ზღვის საერთაშორისო და კავკასიის უნივერსიტეტებში, ასევე რონდელის ფონდის მიერ ორგანიზებულ საჯარო მოხელეთა სასწავლო კურსზე. არის 2015-16 წ. NATO PFPC მიერ შექმნილი Cyber Security Generic Reference Curriculum თანაავტორი. 

როგორ გავიარო რეგისტრაცია:

დარეგისტრირდით ბმულზე: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEUmDsowcDl-F9SJ6CoL9XnRaxkQrd-V9Qm42y6TfAOBobIA/viewform
საკონტაქტო პირი: ბექა დალაქიშვილი 
ტელ.: (0 32) 2 444 864 
ელფოსტა: [email protected]

განთ. 23 აპრილი 16:25

ბოლო ვადა 13 მაისი 00:00

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - BBA

ID 47049

საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე - BBA.

აირჩიე საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი, შემოხაზე - 185.
პროგრამის კოდი - 1850101.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები:

** ქართული ენა
** ზოგადი უნარები
** უცხო ენა
** მათემატიკა.

უცხო ენად აუცილებელია მხოლოდ ინგლისური ენის ჩაბარება.

რატომ საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი?

** უნივერსიტეტში მიღებული უნიკალური პრაქტიკული გამოცდილება და თანამედროვე თეორიული ცოდნა იქნება ბიზნესის ინდუსტრიაში თქვენი დასაქმების გარანტი;
** მომზადებული იქნებით რეალური ბიზნეს-გარემოსთვის, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენს კონკურენტულობას ბაზარზე
** პრაქტიკისა და თეორიის საუკეთესო ბალანსი
** გასწავლიან საუკეთესო ლექტორები, ხოლო მენტორობას გაგიწევენ პრაქტიკოსი პროფესიონალები;
** რეალური კონტაქტების დამყარება წარმატებულ ადამიანებთან
** თქვენთან ერთად ისწავლიან საუკეთესო სტუდენტები
** უშუალო შეხება გექნებათ წამყვანი ქართული კომპანიების ტოპ მენეჯერებთან.

დამატებითი ინფორმაცია:

** სწავლის ხანგრძლივობა: 4 წელი
** სწავლის ღირებულება: 6180 ლარი წელიწადში.

შიდა დაფინანსება:

** სტუდენტთა 10% მიიღებს 100%-იან დაფინანსებას - ისწავლის სრულიად უფასოდ!!!
** სტუდენტთა 20% მიიღებს 50% დაფინანსებას - გადაიხდის სწავლის ღირებულების ნახევარს!!!
** სტუდენტები ისარგებლებენ გადასახადის გადახდის მოქნილი გრაფიკით.
** ყველა სტუდენტს აქვს შანსი სწავლის განმავლობაში მიიღოს 100% ან 50% დაფინანსება 
** სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან ან მაღალმთიანი რეგიონებიდან მიიღებენ 50% დაფინანსებას.

მომავალი იწყება აქ!

საკონტაქტო პირი: მეგი ყორანაშვილი 
ტელ.: +32 2 444864 (8083)
ელ.ფოსტა: [email protected] | [email protected]
ვებ გვედი: www.bog.edu.ge | www.mba.edu.ge

განთ. 20 აპრილი 15:22

ბოლო ვადა 20 მაისი 00:00

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ფინანსებში - MBA

ID 47044

საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე ფინანსებში (MBA)

რეგისტრაცია მიმდინარეობს 1 სექტემბრამდე, ვებ-გვერდზე: http://ls.bog.edu.ge/entrant/

რატომ საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი?

** კარიერული წინსვლა და უკეთესი პირობებით დასაქმება
** უნივერსიტეტში მიღებული უნიკალური პრაქტიკული გამოცდილება და თანამედროვე თეორიული ცოდნა იქნება ბიზნესის ინდუსტრიაში თქვენი დასაქმების გარანტი;
** მომზადებული იქნებით რეალური ბიზნეს-გარემოსთვის, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენს კონკურენტულობას ბაზარზე
** პრაქტიკისა და თეორიის საუკეთესო ბალანსი
** გასწავლიან საუკეთესო ლექტორები, ხოლო მენტორობას გაგიწევენ პრაქტიკოსი პროფესიონალები;
** რეალური კონტაქტების დამყარება წარმატებულ ადამიანებთან
** თქვენთან ერთად ისწავლიან საუკეთესო სტუდენტები
** უშუალო შეხება გექნებათ წამყვანი ქართული კომპანიების ტოპ მენეჯერებთან.

დამატებითი ინფორმაცია:

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 წელი
სწავლის ღირებულება: 7500 ლარი წელიწადში/15 000 ლარი ორი წლის განმავლობაში.

** ყველა სტუდენტს აქვს შანსი სწავლის განმავლობაში მიიღოს 100% დაფინანსება ან მოიპოვოს უფლება გადასახადი გადაიხადოს მას მერე, რაც დაასრულებს სწავლას;
** 10 საუკეთესო სტუდენტი დაფინანსდება სრულად;
** შემდეგი საუკეთესო 20 სტუდენტი სწავლის საფასურის დაფარვას დაიწყებს სწავლის დასრულებიდან 1 წელიწადში და გადასახადი გადანაწილდება 4 წელზე.

საკონტაქტო პირი: მეგი ყორანაშვილი 
ტელ.: +32 2 444864 (8083)
ელ.ფოსტა: [email protected] | [email protected]
ვებ გვედი: www.bog.edu.ge | www.mba.edu.ge
 

 

განთ. 20 აპრილი 14:59

ბოლო ვადა 20 მაისი 00:00

ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი 100ლარად

ID 47033

ქართულ - ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის“ სასერტიფიკატო ცენტრმა დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელ ინტენსიურ კურსზესაერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას:

კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი
კურსი მოიცავს: 16 მეცადინეობას; მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 1.30 – 2.00 საათი
ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 12 მსმენელი
ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა: 6 მსმენელი
კურსის ღირებულება ჯგუფში შეადგენს: 285 ლარს და ფასდაკლებით 100 ლარს 
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 400 ლარს 
სასწავლო კურსის ბოლოს ტარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე/ქართულ ენაზე).

სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო მასალით. კურსის განმავლობაში მსმენელი დაეუფლება დეკლარაციების მომზადებას და www.rs.ge-ზე მუშაობას.

კურისი მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებს და ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებით, ასევე შეისწავლება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხები. პროგრამა განკუთვნილია ნებისმიერი მსურველისათვის, რომელიც დაინტერესებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების და საგადასახადო დაბეგვრის  შესწავლით. კურსის შესწავლის შედეგად მსმენელი შეძლებს წარმართოს საწარმოში ბუღალტრული საქმიანობა საერთაშირისო სტანდარტებით, ახალი საგადასახადო კოდექსის თანახმად.

პროგრამა:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები
 • შესავალი, სამეურნეო აღრიცხვა, მისი არსი და მნიშვნელობა. სამეურნეო აღრიცხვის სახეები; ბუღალტერიის არსი, ბუღალტრული აღრიცხვის არსი და მიზანი, ბუღალტრული ანგარიშგების არსი,  ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები.
 • ანგარიშთა სისტემა და ორმაგი ჩაწერა, საერთაშორისო სტანდარტიბალანსი, მისი ფორმირება და განხილვა.
 • სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა, ოპერაციების ასახვა საბანკო ანგარიშებზე 
 • წინასწარ გაწეული ხარჯების აღრიცხვა; საგადასახადო კოდექსის განმარტებები.
 •  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა, ინვენტარიზაციასასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მოძრაობის დოკუმენტაცია.
 • წარმოება: დაუმთავრებელი წარმოების აღრიცხვა და მზა პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრა
 • საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა, საქონლის/მომსახურების ფასის განსაზღვრის პრინციპები.
 • მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა
 • გაყიდვა განვადებით; უიმედო და საეჭვო მოთხოვნები; მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოს მიმართ; მოთხოვნები საწარმოს დაქირავებულ მუშაკთა, ხელძღვანელობისა და პარტნიორების მიმართ; კაპიტალის შევსებაზე პარტნიორის გრძელვადიანი მოთხოვნის მიმდინარე ნაწილი; მომწოდებლისათვის გადახდილი ავანსები; საგადასახადო კოდექსის განმარტებები; პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი.
 • დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) აღრიცხვასაგადასახადო კოდექსის განმარტებები, საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების გაწევის ადგილი.
 • მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სავაჭრო კრედიტორული დავალიანება უცხოურ ვალუტაში; მიღებული ავანსების აღრიცხვა; სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა; გადასახდელი თამასუქები; გადასახდელი დივიდენდები საგადასახადო კოდექსის განმარტებები; ვალდებულებითი სამართლის არსი.
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
 • საკუთარი ძალებით მშენებლობა; ძირითადი საშუალებების ცვეთა; ძირითადი საშუალების აღიარების შეწყვეტა; უსასყიდლოდ გადაცემა; ძირითადი საშუალებების გადაფასება; საგადასახადო კოდექსის განმარტებები.
 • არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა საწარმოში წარმოქმნილი არამატერიალური აქტივი; არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია; არამატერიალურ აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა; არამატერიალური აქტივების გადაფასება; გუდვილი; საგადასახადო კოდექსის განმარტებები; არამატერიალურ აქტივებზე საამორტიზაციო ანარიცხების გამოქვითვა; ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა.
 • საგადასახადო ვალდებულებები მოგების გადასახადი; ქონების გადასახადი; ქონების გადასახადის გამოანგარიშება და გადახდა; აქციზის აღრიცხვა; აქციზი; იმპორტის გადასახადი; საშემოსავლო გადასახადი (გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი); გადასახდელი ხელფასები; საგადასახადო კოდექსის განმარტებები; დეკლარაციის წარდგენა, ვადები.
 • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი; გაყიდული საქონლის უკან დაბრუნება და ფასდათმობა; სასაქონლო მატერიალური მარაგის კორექტირება.
 • ხარჯების ცნება და კლასიფიკაცია საგადასახადო აღრიცხვის წესები; შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები; შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა საკასო მეთოდით; შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა დარიცხვის მეთოდით; დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი; დაზღვევა.
 • კომპანიის ფინანსური შედეგის გაანგარიშება, მოგება-ზარალი (ანგარიშების გადახურვა) ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი და მისი ფორმირება.
 • ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ (Cash Flow)
 • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა-ანგარიშგება

 

საკონტაქტო მონაცემები:
მისამართი: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 16 (შემოსასვლელი მიცკევიჩის 27ბ–დან)
ტელ: +995 593 65 24 05
ელ-ფოსტა:  [email protected]
ვებ-გვერდი: www.geu.edu.ge

განთ. 20 აპრილი 13:04

ბოლო ვადა 19 მაისი 00:00

აჭარაში პირველადი ჯანდაცვის სერვისის განვითარება

ID 46938

გაეროს ბავშვთა ფონდი აცხადებს კონკურსს: აჭარაში პილოტური პირველადი ჯანდაცვის სერვისის განვითარება და ქვეყნის მთავრობისათვის რეკომენდაციების მიწოდება სერვისის გაგრძელების შესაძლებლობისა და მიზანშეწონილობის შესახებ მთელი ქვეყნის მასშტაბით .

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 1 მაისი, 2018 წ.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი თანდართული ფაილის სახით.

განთ. 19 აპრილი 11:29

ბოლო ვადა 1 მაისი 00:00

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი/სტაჟიორი

ID 46931

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "გირო კრედიტი", რომლის ძირითად საქმიანობას ფინანსური ოპერაციების წარმოება წარმოადგენს დაფუძნდა 2010 წლის 21ოქტომბერს, კომპანიას თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე ეროვნული ბანკის მიერ მიენიჭა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი რამაც კიდევ უფრო გაზარდა და გაამყარა მისი წილი ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის. ამასთანავე გახდა სანდოობის მაღალი ხარისხის და ხელსაყრელი საკრედიტო პირობების მქონე ორგანიზაცია.

ვაკანსიის დასახელება: ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი / სტაჟიორი
სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი

სამუშაო საათები:

 • 10:00-19:00 (ორშაბათი - პარასკევი)
 • 10:00-14:00 (შაბათი)


ჩვენ გთავაზობთ: 

 • პროფესიული განვითარებისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას; 
 • სასიამოვნო სამუშაო გარემოს;
 • პროფესიულ ტრენინგებს;
 • ანაზღაურებად სტაჟირებას;
 • სტაჟირება განისაზღვრება 1-3 თვემდე და არის ანაზღაურებადი, ( ფიქსირებული ხელფასი + ბონუსი)


ძირითადი მოვალეობები:

 • "გირო კრედიტის" პროდუქტების რეკლამირება და კლიენტების მოზიდვა
 • სასესხო განაცხადების ანალიზი და სესხის პროექტის საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემისათვის აუცილებელი დოკუმენტაციის მომზადება/რეგისტრაცია;
 • სესხების გადახდის პროცესის მონიტორინგი და ვადაგადაცილებული გადახდების მართვა


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ან/და სტუდენტი
 • (სასურველია ეკონომიკის ან ფინანსების მიმართულებით);
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა სამომხმარებლო დონეზე (MS Office);
 • მოლაპარაკებების წარმოებისა და დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • შრომისმოყვარე, ენერგიული, მიზანსწრაფული;
 • პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე;
 • სტუდენტები განიხილებიან დამამთავრებელი კურსიდან და მიენიჭებათ პრიორიტეტი. 


დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, 2018 წლის 30 აპრილის ჩათვლით გადმოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV) ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] და საგანში (subject) მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება - "ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი / სტაჟიორი"

განთ. 19 აპრილი 10:15

ბოლო ვადა 30 აპრილი 00:00

ტრენინგი და სტაჟირება PR სტრატეგიულ მენეჯმენტში

ID 46906

Cambridge Study გთავაზობთ პროფესიულ ტრენინგ კურსს საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) სტრატეგიულ მენეჯმენტში.

პროფესიული ტრენინგ კურსი საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) სტრატეგიულ მენეჯმენტში გათვლილია მათთვის, ვისაც მეტი პრაქტიკული ცოდნის მიღება სურს თეორიულ ცოდნასთან ერთად, ისეთი ადამიანებისგან, ვისთვისაც სხვადასხვა ცნობილი ბრენდისთვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შექმნა და წარმატებით განხორციელება ყოველდღიური საზრუნავია. შესაბამისად, სასერტიფიკატო კურსს წარუძღვებიან საერთაშორისო გამოცდილების მქონე პროფესიონალი ტრენერები. ტრენინგი ძირითადად პრაქტიკული გამოცდილების მიღებაზეა ორიენტირებული და კონკრეტულ PR დავალებებს მოიცავს. 

დამატებით, კურსის სტუდენტებს საშუალება ექნებათ რეგულარულად შეხვდნენ სტუმრის სტატუსით მოწვეულ საქართველოში ყველაზე წარმატებული ბიზნეს კომპანიების საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერებს და გაიზიარონ მათი პრაქტიკული გამოცდილება

კურსის ყველაზე წარმატებული სტუდენტები გაივლიან სტაჟირებას საქართველოში წარმატებული ბიზნეს კომპანიების PR დეპარტამენტებში, როგორიცაა "ვისოლ ჯგუფი", "სილქნეტი", "ტექნო ბუმი" და სხვა. 

კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ საერთაშორისო სერტიფიკატი. დამატებით, Cambridge Study საზღვარგარეთ სწავლით დაინტერესებულ სტუდენტებს, უსასყიდლოდ დაეხმარება შესაბამისი საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) პროფესიული კურსის შერჩევასა და სააპლიკაციო, თუ სავიზო პროცედურების წარმატებით განხორციელებაში. 

პროფესიული ტრენინგის თემატიკა ასეთია: 

** PR-ის ზოგადი ნაწილი 
** PR-ის ისტორია და თანამედროვე ტენდენციები
** კომუნიკაციის ხელოვნება 
** კრიზისული სიტუაციების მართვის ფსიქოლოგია
** NLP PR პროფესიონალებისათვის 
** მარკეტინგული კომუნიკაცია 
** სოციალური მედია 
** PR სტრატეგიის დაგეგმვა და ტაქტიკური განხორციელება 
** ღონისძიებების მენეჯმენტი 
** მედიასთან ურთიერთობა 
** პროფესიული წერა 
** კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 

შეძენილი პრაქტიკული ცოდნით კურსდამთავრებულები შეძლებენ PR სტრატეგიის წარმატებით დაგეგმვას, განხორციელებას და შეფასებას. პროფესიული ტრენინგ კურსის სტუდენტები პრაქტიკული გამოცდილების შესაძენად თავად მიიღებენ მონაწილეობას PR კამპანიის დაგეგმვასა და განხორციელებაში, მოაწყობენ ღონისძიებებს და საშუალება ექნებათ მედიასთან ურთიერთობის რეალური გამოცდილება მიიღონ. 

ტრენინგის დაწყების დრო:8 მაისი
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 8 კვირა (ტრენინგები გაიმართება ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს 7სთ-დან 9სთ-მდე). 

ტრენინგი დასრულდება კონკრეტული PR პროექტით და მსმენელებს გადაეცემათ Cambridge Study-ის საერთაშორისო სერტიფიკატები.

სასერტიფიკატო კურსს წარუძღვებიან საერთაშორისო გამოცდილების მქონე მაღალკვალიფიციური ტრენერები და პრაქტიკოსი პროფესიონალები: კომპანია "დელტა"-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) სამსახურის უფროსი გიორგი კალატოზიშვილი, "ვისოლ ჯგუფის" საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და CSR სამსახურის ხელმძღვანელი რუსუდან კბილაშვილი, "სილქნეტის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი თეონა წერეთელი, "ტექნო ბუმის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მაია მამულაშვილი, ასოცირებული პროფესორი და ტრენერი ბერდია ნაცვლიშვილი, საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე პროფესორი და ტრენერი ზურაბ მხეიძე. 

პროფესიული ტრენინგ კურსის სტუმართა შორის იქნებიან საქართველოს წამყვანი ბიზნეს კომპანიებისა და სახელმწიფო ორგანიზაციების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელები.

წარმატებული კურსდამთავრებულები ისარგებლებენ სპეციალური შეთავაზებებით Cambridge Study-საგან და საჭიროების შემთხვევაში მიეცემათ რეკომენდაცია. 

კურსზე დამსწრეთა რაოდენობა შეზღუდულია.

კურსის ღირებულება: 275 ლარი თვეში, ორი თვის განმავლობაში. სტუდენტებისთვის მოქმედებს 20% ფასდაკლება. 
კურსზე რეგისტრაციის ღირებულება შეადგენს 50 ლარს, რომელიც მომავალში აკლდება კურსის საერთო ღირებულებას. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 

(+995 595) 14 16 20, (+995 599) 320 412 
ელფოსტა: [email protected] 
http://www.cambridgestudy.com

განთ. 18 აპრილი 15:50

ბოლო ვადა 18 მაისი 00:00

გერმანული (Au Pair პროგრამა) და იტალიური ენის კურსები

ID 46806

ტრენინგ ცენტრი ,,ნიუ გენი“ გთავაზობთ გერმანული ენის შესწავლას გოეთეს ინსტიტუტის სერტიფიკატისთვის. კურსები გათვლილია მოსწავლეებისათვის, აბიტურიენტებისა  და სტუდენტებისათვის. ყველასთვის ვისაც სურს სწავლა და მოგზაურობა გერმანიაში. ჩვენი ცენტრი ასევე გთავაზობთ Au-Pair პროგრამას. დაგეხმარებით სააგენტოს საშუალებით ოჯახის მოძებნაში მთელი გერმანიის მასშტაბით.

 

ენის კურსები მოიცავს სხვადასხვა საფეხურს:

 

1.საწყისი დონე: Grundstufe: A1; A2 – განკუთვნილია მათთვის ვინც თავიდან იწყებს გერმანულის სწავლას. ამ დონეზე უმოკლეს ვადაში შეიძენთ ზეპირი და წერითი მეტყველების საბაზისო დონეს.

2. საშუალო დონე: Mittelstufe: B1; B2 –  ენის სწავლების ძირითადი საფეხურია. გაიმდიდრებთ ლექსიკას, დაეუფლებით გრამატიკის დიდ ნაწილს, თავისუფლად და დაუბრკოლებლად ისაუბრებთ ნებისმიერ თემებზე. შეძლებთ სხვადასხვა სირთულის ლიტერატურის, სტატიების წაკითხვას და აღქმას. ამ დონის შემდეგ შესაძლებელია დაიწყოთ ენის დაუფლება პროფესიული მიმართულებებით. 
3. პროფესიული დონე: Oberstufe: C1; C2 – ხდება სამეტყველო ენის დახვეწა, შეისწავლება პროფესიონალურ დონეზე გერმანულად საუბარი, რთული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დაძლევა, ნებისმიერი დიალოგისა და ტექსტის თარგმნა. შეძლებთ სწრაფად საუბარს, რთული და მოცულობითი ტექსტების აღქმა- გაგებას.

 

მეცადინეობა ტარდება კვირაში - 2ჯერ. 1 სთ.

კურსის ღირებულება:  100 ლარი. (პირველი და მეორე დონეებისთვის).

 • Au-Pair პროგრა– 500 ლარი. (თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად).

კურსს გაუძღვება  მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგი, რომელსაც განათლება აქვს მიღებული გერმანიაში.

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

მის: ყაზბეგის 26 I კორ. I სართ. ( დელისის მეტროსთან).

ტელ: 032 214 90 50; +995 595 40 47 48; +995 551 40 42 40

ელ.ფოსტა: [email protected]                                            

განთ. 16 აპრილი 17:28

ბოლო ვადა 15 მაისი 00:00