ფილტრი

ვაკანსიები

vip

დავით ჭოჭუას სახელობის სტიპენდია

ID 49637

„საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი" (GCSD) და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურს დავით ჭოჭუას სახელობის სტიპენდიის მისაღებად. 

სტიპენდიის მიზანია მხარი დავუჭიროთ ახალგაზრდა მკვლევარებსა და სტუდენტებს რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების, სტაბილურობის, ტერორიზმის, მისი გამოვლინებების, პრევენციული მექანიზმებისა და სხვა მომიჯნავე საკითხების შესწავლაში. 

სტიპენდიისა და კვლევის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 თვეს და იყოფა ორ ეტაპად. პირველი თვის განმავლობაში სტუდენტი კვლევაზე იმუშავებს GCSD-ის “ტერორიზმის კვლევის ცენტრში” (TRC), ხოლო მეორე თვეს მას საგარეო საქმეთა სამინისტროში პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობა მიეცემა. 

სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სოციალური და 
პოლიტიკური მეცნიერების მაგისტრატურის აკადემიურ საფეხურზე მყოფი ან უკვე მაგისტრის ხარისხის მქონე სტუდენტებს. ასევე, კვლევით ორგანიზაციებსა და Think Tank-ებში დასაქმებულ ახალგაზრდა ანალიტიკოსებსა და მკვლევარებს, რომელთა ასაკიც არ აღემატება 26 წელს. პრიორიტეტი მიენიჭება აპლიკანტებს, რომელთაც აქამდე არ ჰქონდათ საგარეო საქმეთა სამინისტროში პრაქტიკების გავლის შესაძლებლობა.

კონკურსში მონაწილეობის მიღებისათვის, აუცილებელია გამოაგზავნოთ საკვლევი თემის აბსტრაქტი, სამოტივაციო წერილი და თქვენი რეზიუმე (მაქსიმუმ 3 გვერდი) შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე: [email protected]. აპლიკაციები მიიღება 15 ივლისამდე.

სტიპენდიანტს, კვლევისა და პრაქტიკის დასრულების შემდეგ გადაეცემა სერტიფიკატი და 800 ლარის ოდენობის ჰონორარი.

GCSD სტიპენდიის მიღების მსურველ პირებს სთავაზობს შემდეგ საკვლევ თემებს:

 • პოლიტიკური კონფლიქტებისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის დინამიკა ახლო აღმოსავლეთში. 2014-2017 წლები;
 • საერთაშორისო თანამშრომლობა გლობალური ტერორიზმთან გამკლავების მიმართულებით-გამოწვევები და შესაძლებლობები;
 • საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტერორისტული აქტების ისტორიული შესწავლა და ანალიზი;
 • საქართველოს წინაშე არსებული კიბერუსაფრთხოებისა და შესაძლო კიბერტერორიზმის რისკების შეფასება

დამატებით, აპლიკანტი თავისუფალია წარმოადგინოს მისთვის საინტერესო და რელევანტური საკვლევი საკითხები. 

დავით ჭოჭუა გახლდათ საქართველოში ტერორიზმის აკადემიური შესწავლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მისმა წვლილმა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებსა და საჯარო სექტორში შესაძლებელი გახადა საქართველოში ტერორიზმის შესახებ ცოდნა მნიშვნელოვან საფეხურზე აეყვანა.

განთ. 13 ივნისი 15:08

ბოლო ვადა 15 ივლისი 00:00

vip

კონკურსი „საქართველოს მოხალისე“ 2018

ID 49368

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტი, მოხალისეობის განვითარების პროგრამის – “საქართველოს მოხალისეს” ფარგლებში, მიმდინარე წლის 6 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისიდან და საქართველოს 10 რეგიონის 64 მუნიციპალიტეტიდან 16-დან 25 წლამდე მოხალისეების შერჩევის მიზნით (თითო მუნიციპალიტეტიდან შეირჩევა 2 მოხალისე).

პროგრამის მიზანია მოხალისეობის ინსტიტუტის გაძლიერება, მოხალისეთა ერთიანი ქსელის განვითარება საქართველოს მასშტაბით, მოხალისეობის გზით ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მოხალისეობით დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობის გაზრდა, საზოგადოების საკეთილდღეოდ, საკუთარი ნების საფუძველზე უანგარო შრომის იდეის პოპულარიზაცია, მოხალისეთა მიერ გაწეული შრომის წახალისება.

კონკურსის პირველ ეტაპზე, პროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა ახალგაზრდებმა, მიმდინარე წლის 5 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით რეგიონების მიხედვით უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე http://youth.indygo.ge/ კონკურსის მეორე ეტაპზე გადავლენ სააპლიკაციო ფორმების საფუძველზე შერჩეული კანდიდატები.

კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატებთან მოხდება გასაუბრება. შერჩევაში მონაწილეობას მიიღებენ სამინისტროს მიერ შერჩეული პროგრამის საკოორდინაციო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რის შედეგადაც თითოეულ მუნიციპალიტეტში გამოვლინდება 2 გამარჯვებული.

მთლიანობაში შეირჩევა საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტიდან და ქ. თბილისიდან 148 მოტივირებული მოხალისე (ორი მოხალისე თითო მუნიციპალიტეტიდან), რომლებიც ივლისის ბოლოს გაივლიან 5 დღიან მოსამზადებელ ტრენინგ-სემინარს ისეთ თემებზე როგორიცაა: მოხალისეობა და მოხალისეების რეკრუტირება; კომუნიკაციის და პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები; საჯარო ინსტიტუტებთან ურთიერთობის ფორმები; პროექტების წერა და ფონდების მოზიდვა; მოხალისეობის განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები.

ტრენინგ-სემინარის დასრულებისას თითოეულ მოხალისეს გადაეცემა ტრენინგ-სემინარის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და წლის ბოლომდე მიენიჭება „საქართველოს მოხალისის“ სტატუსი.

პროგრამის ფარგლებში შერჩეული მოხალისეები 2018 წლის ბოლომდე საკუთარი თავისუფალი დროის, ცოდნისა და უნარების გამოყენებით, თავიანთ წვლილს შეიტანენ საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმიანობის განხორციელებაში და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან და თავისებურებებიდან გამომდინარე ქ. თბილისში და რეგიონებში განახორციელებენ ისეთ ინიციატივებს როგორიცაა: მოხალისეთა კლუბების შექმნა, გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, საქველმოქმედო საქმიანობა - სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანების დახმარება, სოციალური საქმიანობა, ფილმების ჩვენება, უცხო ენების კურსების გამართვა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია (სპორტული შეჯიბრებები, მარათონები), შშმ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, შემოქმედებითი საღამოების გამართვა, ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრები და სხვა.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია პროგრამის კოორდინატორთან - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის ახალგაზრდული პროგრამების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ანა ხაბარელი ტელ: 599428244; E-mail: [email protected]

განთ. 10 ივნისი 11:15

ბოლო ვადა 3 ივლისი 00:00

vip

კონკურსი UNESCO-ს ახალგაზრდა პროფესიონალების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად

ID 49267

ახალგაზრდა პროფესიონალების პროგრამის (Young Professional Programme) ფარგლებში, UNESCO აცხადებს განაცხადების მიღებას.


პროგრამის მიზანია პროფესიონალი ახალგაზრდების ჩართვა იუნესკოს საქმიანობაში ორგანიზაციის სათაო ოფისში ან მის რეგიონალურ ბიუროებში მსოფლიოს მასშტაბით.

ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის ბიუროს წესების თანახმად, ქვეყანას აქვს უფლება წარადგინოს მაქსიმუმ 15 კანდიდატი, 2018 წლის, 27 ივლისამდე. 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის კანდიდატები უნდა იყვნენ არაუმეტეს 32 წლის, სრულყოფილად ფლობდნენ ინგლისურ ან ფრანგულ ენებს (ორივე უცხო ენის, ასევე დამატებით, რუსული, არაბული, ჩინური და ესპანური ენების ცოდნა განიხილება როგორც დამატებითი უპირატესობა) და ჰქონდეთ მინიმუმ მაგისტრის დიპლომი (advanced degree) იუნესკოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ განსაზღვრული შემდეგი მიმართულებებით:

 • განათლების მეცნიერებები;
 • საჯარო პოლიტიკა;
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
 • კულტურული მემკვიდრეობა;
 • სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
 • კომუნიკაცია და ინფორმაცია;
 • საგარეო ურთიერთობები; პოლიტიკური მეცნიერებები;
 • ეკონომიკა;
 • საერთაშორისო თანამშრომლობა და განვითარება;
 • საჯარო და საერთაშორისო სამართალი;
 • ბიზნეს ადმინისტრირება;
 • ფინანსები
 • ბუღალტერია;
 • კომპიუტერული მეცნიერება;
 • ცოდნის მართვა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 

იუნესკოს სათაო ოფისს კანდიდატურებს წარუდგენს საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია, ხოლო საბოლოო შერჩევას განახორციელებს იუნესკოს სათაო ოფისის შესაბამისი სამსახური კანდიდატებთან ორეტაპიანი ონლაინ გასაუბრების საფუძველზე.

საბოლოოდ შერჩეულ კანდიდატებთან იუნესკო გააფორმებს ერთწლიან (ე.წ. გამოსაცდელი ვადით) კონტრაქტს P1/P2. ეს არის ე.წ. junior level კონტრაქტი, რომელიც ითვალისწინებს გაეროს მიერ შემუშავებული სტანდარტული ნორმების მიხედვით, სტაჟიორის შრომის ანაზღაურებას.

12 თვიანი სტაჟირების შემდეგ პირს აქვს კონტრაქტის განახლების და პერსპექტივაში, ორგანიზაციის მუდმივი თანამშრომლის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა. თუმცა, შემდგომი ურთიერთობა იუნესკოსთან დამოკიდებული იქნება იუნესკოს შესაბამისი სამსახურის მხრიდან სტაჟიორის მიერ, პირველი 9 თვის განმავლობაში, შესრულებული სამუშაოს შეფასებაზე.
პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა მ.წ. 29 ივნისამდე უნდა წარუდგინონ საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის სამდივნოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • CV - ქართულ და ინგლისურ ენაზე;
 • სამოტივაციო წერილი - ინგლისურ ან ფრანგულ ენაზე (წერილი უნდა შეიცავდეს მაქსიმუმ 500 სიტყვას და ასახავდეს აპლიკანტის ხედვას ორგანიზაციაში მის როლთან მიმართებაში - როგორ ხედავს ის საკუთარ თავს ორგანიზაციის სისტემაში და და რა წვლილის შეტანა შეუძლია მის ცოდნას, გამოცდილებას და მისწრაფებას ორგანიზაციის მანდატით გათვალისწინებულ საქმიანობაში).

სასურველია ასევე უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის (IELTS, Cambridge English Examination (CAE), TOEF, Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF), მხარდაჭერის წერილის თუ პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების დამადასტურებელი სხვა სახის რაიმე დამატებითი დოკუმენტის არსებობა.

დოკუმენტაციის მიწოდება უნდა მოხდეს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

[email protected]
ტელ: 2945000 (1912)

განთ. 7 ივნისი 14:33

ბოლო ვადა 27 ივლისი 14:33

vip

საინფორმაციო ჯიხურის მენეჯერი - თუშეთი

ID 49211

CENN აცხადებს 2 ვაკანსიას ტურისტული საინფორმაციო ჯიხურის მენეჯერის პოზიციაზე.

საინფორმაციო ჯიხური შეიქმნა თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მართვის გეგმით განსაზღვრული ერთ-ერთი აქტივობის ფარგლებში და მდებარეობს რეინჯერების სახლის გვერდით, თუშეთის ეროვნულ პარკში, სამხევში (1 საათის სავალზე ომალოდან და 3 საათის სავალზე ახმეტიდან). ინიციატივის მიზანს წარმოადგენს სერვისების გაუმჯობესება თუშეთის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორებისათვის. სეზონის განმავლობაში შეგროვებული თანხა მოხმარდება ტურისტული საფეხმავლო ბილიკების, საგზაო ინფრასტრუქტურისა და ახალი საბანაკე ადგილების შექმნასა და კეთილმოწყობას.

მოვალეობები:

საინფორმაციო პუნქტის ოპერატორები იქნებიან ინიციტივის ადგილობრივი წარმომადგენლები, რომლებიც:

 • იზრუნებენ მოხალისეობაზე დაფუძნებული გადასახადის პოპულარიზაციაზე;
 • შეაგროვებენ მოხალისეობაზე დაფუძნებულ გადასახადს;
 • გაავრცელებენ ინფორმაციას პროექტის მიზნებისა და ხედვის შესახებ;
 • კონსულტაციას გაუწევენ და რჩევებს მისცემენ ტურისტებს თუშეთში ვიზიტის შესახებ; 
 • შეაგროვებენ მოანაცემებსა და ინფორმაციას ვიზიტორების შესახებ;
 • იზრუნებენ ყოველდღიურად ცენტრის მართვაზე და ადმინისტრირებაზე;
 • უზრუნველყოფენ ყოველკვირეულ ანგარიშს CENN-ის წარმომადგენლებთან.

მოთხოვნები:

 • სასაუბრო ინგლისურის და ქართულის სრულყოფილი ცოდნა (რუსული ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად)
 • ტურიზმისა, ან მასთან დაკავშირებული სექტორის კუთხით განათლება, ან სამუშაო გამოცდილება

უნარები:

 • პასუხისმგებლიანი
 • შესანიშნავი კომუნიკაციის უნარი
 • მოტივირებული და ბუნებისმოყვარული
 • ჯგუფური მუშაობის უნარი
 • დროის კარგი მენეჯმენტი
 • გაწონასწორებული

დამატებითი:

 • შერჩეულ კანდიდატებთან კონტრაქტი გაფორმდება თუშეთში ტურისტული სეზონის განმავლობაში (ზაფხულის და ადრეული შემოდგომის 2-3 თვე);
 • შერჩეულ კანდიდატებთან მოხდება შეთანხმება სამორიგეო ცვლებთან დაკავშირებით;
 • სამუშაო დღეეების განმავლობაში ოპერატორები ღამეს გაათევენ რეინჯერების სახლში;
 • ანაზღაურების შეახებ შეთანმხდება მოხდება სამუშაო გრაფიკის და ცვლების გათვალსიწინებით;

დაინტრესებულმა კანდიდატებმა 20 ივნისამდე უნდა გამოაგზავნონ რეზიუმე შემდეგ მისამართზე: [email protected]; კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: +995 558 65 56 28;  შერჩეულ კანდიდატებს დავუკავშირდებით გასაუბრების დასანიშნად. აპლიკანტებმა მეილის სათაურში უნდა მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება “Information Point Manager”

 

განთ. 7 ივნისი 10:50

ბოლო ვადა 20 ივნისი 00:00

vip

კონკურსი ჟურნალისტებისა და ბლოგერებისთვის

ID 49087

საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი "თანადგომა" ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "გაუმჯობესებული შესაძლებლობები პატიმრების, ყოფილი პატიმრების და პრობაციონერების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისათვის" ფარგლებში იწვევს ჟურნალისტებს, ბლოგერებს და მედია-ორგანიზაციებს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად

კონკურსის მიზანი:

კონკურსის მიზანია ქართულ მედია სივრცეში კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების, კერძოდ პატიმრების, პრობაციონერებისა და ყოფილი პატიმრების, მათ შორის ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებული პირებისათვის რეაბილიტაცია/რესოციალიზაციის პროგრამების პოპულარიზაცია და აღნიშნული პირების მიმართ არსებული სტიგმის შემცირება. 

კონკურსის ძირითადი თემებია:

ა) "საზოგადოებაში დაბრუნება" - პატიმრების, ყოფილი პატიმრებისა და პრობაციონერების რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის მნიშვნელობა მეორადი დანაშაულის პრევენციისათვის;
ბ) "დავსაჯოთ თუ ვუმკურნალოთ?" - ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მნიშვნელობა ხანგრძლივი რემისიის (სიფხიზლის) მისაღწევად. 

კონკურსის ნომინაციები და პრიზები:

კონკურსის შედეგად გამოვლინდება ოთხი გამარჯვებული მედია მასალა შემდეგ ნომინაციებში: 

 • ბლოგი ან სტატია ბეჭდურ ან ონლაინ მედიაში (თემა (ა) და თემა (ბ));
 • ბლოგი ან სიუჟეტი სამაუწყებლო მედიაში (რადიო, ტელევიზია ან ონლაინ მედია) (თემა (ა) და თემა (ბ)); 
 • თითოეულ თემაზე და თითოეულ ნომინაციაში გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული მედია მასალა, სადაც საუკეთესოდ წარმოჩინდა საკონკურსო საკითხები. 
 • თითოეულ ნომინაციაში გამარჯვებულს გადაეცემა ფულადი პრიზი 1200 ლარის ოდენობით. 


მნიშვნელოვანია! ჟიური უფლებას იტოვებს, არ გამოავლინოს რომელიმე ნომინაციაში გამარჯვებული, თუ წარმოდგენილი ნაშრომები არ დააკმაყოფილებს კონკურსის პირობებს და შეფასების კრიტერიუმებს.

კონკურსის მოთხოვნები:

 • საკონკურსოდ წარმოდგენილი მასალა გამოქვეყნებული/გასული უნდა იყოს კონკურსის გამოცხადების შემდეგ პერიოდში - 1 ივნისიდან 31 ოქტომბრამდე, საქართველოში რეგისტრირებულ მედია საშუალებებში. 
 • კონკურსის დაწყებამდე გამოქვეყნებული/გასული მასალა არ განიხილება.
 • აპლიკანტს უფლება აქვს, საკონკურსოდ წარმოადგინოს ერთი ან მეტი ნამუშევარი.
 • ერთი და იგივე ნამუშევარი მხოლოდ ერთ თემასთან მიმართებაში განიხილება.


საკონკურსოდ წარდგენილი ნამუშევარი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 • მედია მასალა უნდა შეეხებოდეს საკონკურსო თემებს;
 • მედია მასალაში კომპლექსურად და სიღრმისეულად უნდა იყოს გაშუქებული საკითხი;
 • მედია მასალაში დაცული უნდა იყოს კონფიდენციალობა;
 • მედია მასალა უნდა იყოს დაბალანსებული;
 • მედია მასალაში დაცული უნდა იყოს ჟურნალისტიკის სტანდარტები და ეთიკის კოდექსი.
 • ნაშრომი, რომელიც არ დააკმაყოფილებს მითითებულ პირობებს, არ განიხილება საკონკურსოდ.


კონკურსში მონაწილეობის უფლება:

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს (ჟურნალისტს/ბლოგერს) და მედია ორგანიზაციას, რომელმაც საკონკურსოდ წარმოდგენილი მასალა გამოაქვეყნა საქართველოში რეგისტრირებულ მედია საშუალებაში. 

კონკურსის ვადები:

 • ნამუშევრების გამოქვეყნების/მიღების ბოლო ვადაა 31 ოქტომბერი 2018 წელი. დაგვიანებული განაცხადები არ განიხილება. 
 • გამარჯვებული გამოვლინდება განაცხადების მიღების დასრულებიდან 45 დღის ვადაში, 2018 წლის 15 დეკემბრამდე. 


საპროექტო განაცხადის წარდგენა:

საკონკურსოდ წარმოდგენილი უნდა იყოს: 

 • საკონკურსო ნამუშევრის (ბეჭდური ან სამაუწყებლო) ბმული;
 • კონკურსანტის პირადობის მოწმობის დასკანერებული ასლი;
 • უცხოურ ან საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე წარმოდგენილ მასალას თან უნდა ახლდეს ქართული თარგმანი.


საკონკურსოდ წარმოდგენილი ნამუშევრის (ბეჭდური ან სამაუწყებლო) ბმულის მოწოდება უნდა მოხდეს ელ-ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე: [email protected]

გზავნილის სათაურად მითითებული უნდა იყოს: "საკონკურსო მასალა", ხოლო წერილში მითითებული უნდა იყოს, თუ რომელ თემას განეკუთვნება აღნიშნული მასალა. საკონკურსო მასალის გაგზავნის შემდეგ კონკურსანტმა უნდა მიიღოს შეტყობინება კონკურსის ორგანიზატორებიდან მასალის მიღების თაობაზე. ორგანიზატორები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან იმ შემთხვევაში, თუ მასალა არ იქნა მიღებული ელ. ფოსტის მითითებულ მისამართზე. 

საკონკურსო ნამუშევრების შეფასების პროცესი:

საკონკურსოდ წარმოდგენილ ნამუშევრებს შეაფასებს სპეციალურად კონკურსისთვის დაკომპლექტებული ჟიური.

დამატებითი ინფორმაცია აპლიკანტებისთვის:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის ჩატარდება მედია შეხვედრები შემდეგი განრიგით:

 • 6 ივნისი - თანადგომას ზუგდიდის ფილიალი, მის: ქ ზუგდიდი, გამარჯვების ქ.#9, 12:00 სთ
 • 6 ივნისი - თანადგომას ბათუმის ფილიალი, მის: ქ. ბათუმი, 26 მაისის ქ. # 33, 17:00 სთ
 • 7 ივნისი - თანადგომას ქუთაისის ფილიალი, მის: ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ. # 2, 12:00 სთ


კითხვები:

შესაძლო კითხვები კონკურსის მონაწილეებმა უნდა გამოგზავნონ მისამართზე: [email protected]

განთ. 5 ივნისი 14:45

ბოლო ვადა 1 ივლისი 00:00

vip

კონკურსი საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურული პრემიის მოსაპოვებლად

ID 49042

მწერალთა სახლი წელს მეორედ აცხადებს კონკურსს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურული პრემიის მოსაპოვებლად. პრემია გადაეცემა საბავშვო მწერლებს, ილუსტრატორებს და საბავშვო პროექტის ავტორებს.

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და მწერალთა სახლის ერთობლივი პრემია მიზნად ისახავს საბავშვო სალიტერატურო პროცესების განვითარებას, თანამედროვე საბავშვო ავტორების მოტივირებასა და წახალისებას. კონკურსი ხელს შეუწყობს ახალი საბავშვო ლიტერატურული ნაწარმოებების შექმნას, ასევე, მომავალი თაობის წიგნიერების ამაღლებას.

საბავშვო ლიტერატურული პრემია გაიცემა წელიწადში ერთხელ, სამი განსხვავებული ასაკობრივი ჯგუფისთვის: ყველაზე პატარებისთვის (3-6 წწ.), პატარებისთვის (6-12 წწ.), ყმაწვილებისთვის (12-16 წწ). პრემია წარმოადგენს  პრიზს და ფულად ჯილდოს.

თითოეულ ნომინაციაში პრემია 2000 ლარია, ხოლო საბავშვო ლიტერატურაში გაწეული ღვაწლისთვის - 3000 ლარი.

საკონკურსო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 1 ივლისი.

კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ვებგვერდი.

განთ. 5 ივნისი 11:19

ბოლო ვადა 1 ივლისი 00:00

vip

სომხეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები სამაგისტრო პროგრამებზე

ID 48754

სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აცხადებს კონკურსს სომხეთის რესპუბლიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლებლად.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
 • ინგლისური ენის ფლობა

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • პასპორტის ასლი
 • სააპლიკაციო ფორმა
 • 4 ფოტო სურათი
 • აკადემიური ხარისხის დიპლომის და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 • CV
   

სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ დანართში.

საბუთები მიიღება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2018 წლის 29 ივნისის ჩათვლით.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
 • ინგლისური ენის ფლობა
 • წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
 • პასპორტის ასლი
 • სააპლიკაციო ფორმა
 • 4 ფოტო სურათი
 • აკადემიური ხარისხის დიპლომის და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 • CV

 
სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ დანართში.
საბუთები მიიღება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2018 წლის 29 ივნისის ჩათვლით.

განთ. 29 მაისი 14:51

ბოლო ვადა 29 ივნისი 00:00

vip

ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამა 2019-2020 აკადემიური წლისთვის

ID 47651

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში აცხადებს საბუთების მიღებას 2019-2020 აკადემიური წლის ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამაზე (Fulbright Graduate Student Program). სასტიპენდიო პროგრამა ითვალისწინებს აშშ-ის უნივერსიტეტების სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის სრულ დაფინანსებას ყველა დისციპლინაში, მათ შორის ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში.

ფულბრაიტის სტიპენდია წარმოადგენს აშშ-ის მთავრობის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სტიპენდიას.

ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამის მთავარი დამფინანსებელია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანმანათლებლო და კულტურის საკითხთა ბიურო. პროგრამის თანადამფინანსებლები არიან საქართველოს მთავრობა და საქართველოს ბანკი.

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: განმცხადებლები უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელები აფხაზეთიდან (საქართველო) ან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქიდან (საქართველო); განმცხადებლებს უნდა ჰქონდეთ დასრულებული საბაკალავრო ან ექვივალენტური სწავლების საფეხური; განმცხადებლები უნდა ფლობდნენ ზეპირ და წერით ინგლისურს იმ დონეზე, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს ისწავლონ აშშ-ში სამაგისტრო პროგრამაზე; განმცხადებლები უნდა აკმაყოფილებნენ J-1 ვიზის მოთხოვნებს, მათ შორის, სტიპენდიანტი უნდა დაბრუნდეს საქართველოში მინიმუმ 2 წლით სწავლის დასრულების შემდეგ; განმცხადებელმა დამაკმაყოფილებლად უნდა გაიარონ სამედიცინო შემოწმება; სტუდენტებს, რომლებიც უკვე სწავლობენ აშშ-ის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე, არ შეუძლიათ გააკეთონ განაცხადი; მწვანე ბარათის, აშშ-ის ორმაგი მოქალაქეობის მფლობელებს ან სხვა პირებს, რომლებსაც სხვა გზით სურთ ა.შ.შ-ში მუდმივი საცხოვრებლის მოპოვება, არ შეუძლიათ განაცხადის გაკეთება.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 1-ლი აგვისტო, 18:00.

განმცხადებლებმა ელექტრონულად უნდა შეავსონ ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო განაცხადი, რომელიც განთავსებულია შემდეგ მისამართზე: https://iie.embark.com/apply/ffsp

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

 

განთ. 3 მაისი 12:58

ბოლო ვადა 1 აგვისტო 00:00

კონსულტანტი გორში

ID 49896

შპს  “JULY” საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტიორი და  „ელექტრონიკის“ მაღაზიათა ქსელის მფლობელი კომპანია აცხადებს კონსულტანტის ვაკანსიას ქალაქ გორში.

 

მოთხოვნები:

 • ასაკი: 18-30 წელი;
 • სასურველია მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • დახვეწილი მეტყველება;
 • სქესი: (სასურველია მამაკაცი)

 

საკვალიფიკაციო ცოდნა:

 • უმაღლესი განათლება (სრული ან დამამთავრებელი კურსი)
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • მომხმარებელთან ურთიერთობა;
 • მომხმარებლის კონსულტაცია;
 • პროდუქციის განლაგება, დალაგება;

 

პიროვნული თვისებები:

 • კომუნიკაბელური;
 • ენერგიული;
 • მოწესრიგებული;
 • პასუხისმგებლიანი;
 • პუნქტუალური;
 • ყურადღებიანი;

 

ხელფასი: ფიქსირებული + ბონუსი ინდივიდუალური რეალიზაციიდან გამომდინარე.
სამუშაო პირობები: 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი.
დასვენების დღე: კვირაში ერთი დღე.


დაინტერესებულმა კანდიდატებმა გამოაგზავნეთ თქვენი CV ფოტოსურათთან ერთად ელექტრონულ მისამართზე [email protected]. სათაურის ველში (subject) მიუთითეთ სასურველი პოზიციის დასახელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი რეზიუმე არ განიხილება.
 

განთ. დღეს 15:39

ბოლო ვადა 17 ივლისი 00:00

კოორდინატების აზომვის ჯგუფის სპეციალისტი

ID 49895

 „სილქნეტი“ წარმოადგენს ქვეყნის უმსხვილეს ფიქსირებულ ქსელს, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს ინტერნეტის, მაუწყებლობის ტრანზიტის (საკაბელო ტელევიზიის) და ფიქსირებული ტელეფონის მომსახურებას და უკაბელო სერვისებს. კომპანია რეგიონში უმსხვილესი საბითუმო ოპერატორია. წამყვანი საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Fitch-ის მიერ მინიჭებული აქვს B+ საკრედიტო რეიტინგი. 2017 წელს  სილქნეტმა პირველად გამოუშვა ლარში დენომინირებული საჯარო ობლიგაციები.

მიზანი:

კომპანია სილქნეტის მიზანია მაღალტექნოლოგიური  ინფრასტრუქტურის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით და  თანამედროვე სერვისებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

მოიწონეთ https://www.facebook.com/silknet

 ს.ს.  „ სილქნეტი“  აცხადებს  ვაკანსიას - კოორდინატების აზომვის ჯგუფის  სპეციალისტის (პროექტის ფარგლებში) პოზიციაზე.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:

http://jobs.silknet.com/jobs-war/welcome.do?page=vacancyDetail&id=1763

განაცხადის გასაკეთებლად, გადადით  საიტზე  jobs.silknet.com, რომელზეც განთავსებულია კომპანიის ყველა ვაკანსია, ერთჯერადად გაიარეთ რეგისტრაცია და შექმენით თქვენი ელექტრონული  რეზიუმე (CV). ამის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველ ვაკანსიაზე გააკეთოთ განაცხადი და დაარეგისტრიროთ თქვენი რეზიუმე (CV).

განთ. დღეს 15:36

ბოლო ვადა 2 ივლისი 00:00

Express მოლარე-ოპერატორი - თბილისი, ბათუმი

ID 49894

სს "საქართველოს ბანკი" აცხადებს ვაკანსიას, პოზიციაზე - Express მოლარე-ოპერატორი (24 საათიანი სერვისცენტრი) - თბილისი, ბათუმი.

ვაკანსიის დეტალური აღწერა გთხოვთ იხილოთ მოცემულ ბმულზე http://bankofgeorgia.ge/ge/careers/vacancies/?id=57&lang=geo

რეზიუმეს გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2 ივლისი, 2018.

განთ. დღეს 15:34

ბოლო ვადა 2 ივლისი 00:00

ექიმი მეან-გინეკოლოგი/ბრიგადის უფროსი

ID 49893

შპს "მედკაპიტალი" აცხადებს ვაკანსიას ექიმი მეან-გინეკოლოგის (ბრიგადის უფროსი) პოზიციაზე.

მოთხოვნები:

 • უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • სამუშაო გამოცდილება შესაბამის სფეროში;
 • კლინიკური უნარ-ჩვევების და პროფესიული ცოდნის მაღალი დონე;
 • სამედიცინო საქმიანობასთან დაკავშირებული კლინიკური და საკანონმდებლო ნორმების ცოდნა;
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა.


პიროვნული თვისებები:

 • პუნქტუალურობა, თავაზიანობა და ორგანიზებულობა;
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის შესაძლებლობა;
 • კომუნიკაციის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი.


დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] 2018 წლის 18 ივლისამდე. სათაურის ველში მიუთითეთ პოზიციის დასახელება: "ექიმი მეან-გინეკოლოგი (ბრიგადის უფროსი)". რეზიუმე ფოტოსურათის გარეშე არ განიხილება.

განთ. დღეს 15:33

ბოლო ვადა 18 ივლისი 00:00